pwc - PowerPoint PPT Presentation

Www.pwc.com
Download
1 / 24

 • 178 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

www.pwc.com. Analiza financiar ă ș i evaluarea - Qui Prodest? Sorin PETRE Director Valuation & Economics Price w aterhouseCoopers Rom â nia. – . Sorin Adrian Petre. Segment Overview. Director – Valuation & Economics , PwC sorin.petre@ro.pwc.com +40 21 225 3 629.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

pwc

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pwc

 • www.pwc.com

Analiza financiarăși evaluarea - Qui Prodest?Sorin PETREDirector Valuation & Economics PricewaterhouseCoopers România


Pwc

Sorin Adrian Petre

Segment Overview

Director – Valuation&Economics, PwC

sorin.petre@ro.pwc.com

+40 21 225 3629

 • Specializări: analiză financiară, evaluare, studii de fezabilitate, modelare financiară

 • Studii:

  • Institutului Politehnic Bucureşti - Inginer Electrotehnică

  • Curs postuniversitar Diagnosticul Financiar al Firmei organizat de ASE

  • ACCA

  • CFA (Analist Financiar)

  • Membru acreditat ANEVAR - EI şi membru titular ANEVAR - evaluare bunuri imobile, instrumente financiare şi verificări de rapoarte de evaluare

  • Membru RICS

  • REV (“Recognised European Valuer”) de către TEGoVA

  • Membru în Camera Auditorilor Financiari din România.

 • Experienţă:

  • peste 16 ani în consultanță financiară - implicat în peste 250 de proiecte de consultanță financiară și economică.

  • 6 ani proiectare echipamente electrice (inginer)

2


Agenda

Agenda

Domenii de aplicabilitate a activităţii de analiză financiară și evaluare

1.

Analiza diagnostic

2.

Evaluare

3.

Processes

+

Systems

Despre PwC?

5.


Pwc

Domenii de aplicabilitate a activităţii de analiză financiară în PwC

Analiza diagnostic

(Analiza activităţii companiei vizate pentru achiziţie, listare, restructurare sau alte tranzacţii)

Evaluarea activelor

(Fiecare evaluare conţine o cifra. Dar un simplu număr nu poate da o imagine de

ansamblu şi nu poate lua decizia în locul investitorului. Expertiza şi

înţelegerea faptelor din spatele cifrelor reprezintă punctele cheie ale unei evaluări.)

 • Analiza diagnostic poate fi: financiară, fiscală, comercială, juridică, de mediu, tehnică.

 • Serviciile pot acoperi şi asistenţă la redactarea formulei de preţ şi a mecanismului de ajustare a preţului; proceduri pentru verificarea conturilor de închidere (Closing Accounts) de la data preluării/vânzării companiei; alte servicii post tranzacţie.

 • Alocarea preţului de achiziţie–procesul de a identifica şide a estima valoarea de piaţă pentru toate activele şi datoriile uneicompanii achiziţionate ca urmare a unei fuziuni sau achiziţii(IFRS 3);

 • Reevaluarea proprietăţilor imobiliare la fiecare 3 ani maximizează beneficiile fiscale pentru societate.

 • Privatizări, fuziuni şi achiziţii, majorări de capital social etc;

 • Preluări obligatorii;

 • Evaluări regulate ale companiilor nelistate în scopul aprecierii performanţei respectivei companii;

 • Transferul unei companii în cadrul grupului(preţ de transfer).

Evaluarea companiei

2


Analiza diagnostic

Analiza diagnostic


Beneficii analiza diagnostic

Beneficii analiza diagnostic

Ce aduce analiza diagnostic?

În cazul cumpărării, aduce o mai bună înţelegere a afacerii vizate şi a riscurilor existente.

Ca parte a procesului de vânzare, analiza diagnostic serveşte la identificarea ariilor care pot fi percepute ca fiind “cu probleme”, la anticiparea problemelor ce pot fi ridicate de investitori ca parte a procesului de negociere şi adresarea/soluţionarea din timp a acestor arii sensibile.

În acest fel, Vânzătorul/Cumpărătorul poate deţine un control mai bun asupra procesului/fluxului de informaţii astfel încât să îşi îmbunătăţească poziţia în cadrul negocierilor.


Ariile de cuprindere ale analizei diagnostic financiare

Ariile de cuprindere ale analizei diagnostic financiare

 • 1

 • 2

 • 3

 • Sustenabilitatea profitabilităţii

  • “EBITDA” ajustată

  • Identificarea elementelor cu impact

  • Cash Flow

 • Datoria netă

  • Elemente asimilate datoriilor

  • Datorii contingente şi obligaţii extra bilanţiere

 • Activul net

  • CAPEX istoric

  • Obligaţii viitoare

 • 4

 • 5

 • 6

 • Alte elemente

  • Analize suplimentare în funcţie de ariile considerate cheie

 • Capitalul de lucru

  • Nivel mediu “normal”

  • Sezonalitate

  • Calitatea creanţelor şi a stocurilor

 • Planul de afaceri

  • Consideraţii asupra ipotezelor care stau la baza planului de afaceri


Analiza diagnostic financiar exemple

Analiza diagnostic financiară - exemple

Bilanț Contabil

Activ Pasiv

Imobilizări corporale

1000 UM

Capital propriu

300 UM

Subvenția?

 • Element asimilat datoriilor?

 • Element asimilat capitalului propriu?

Subvenții pentru investiții

700 UM

Depinde: analiză Imobilizări corporale


Ariile de cuprindere ale analizei diagnostic financiare1

Ariile de cuprindere ale analizei diagnostic financiare

 • 1

Active în dezvoltare (ex. capacități de producție nepuse în funcțiune)

 • Sustenabilitatea profitabilităţii

  • “EBITDA” ajustată

  • Identificarea elementelor cu impact

  • Cash Flow

 • 4

Capital de lucru negativ – credit furnizor?

 • Avantaj?

 • Dezavantaj / risc?

Analiza practicilor societăților din sector

 • Capitalul de lucru

  • Nivel mediu “normal”

  • Sezonalitate

  • Calitatea creanţelor şi a stocurilor


Evaluare

Evaluare


Evaluarea ntreprinderii abordarea prin venit

Evaluarea întreprinderii - Abordarea prin venit

 • Fluxuri de numerar actualizate

 • Concept:Valoarea unei afaceri este o funcţie de capacitatea ei viitoare de a genera profit.

 • Etape:

1.

Previziunea fluxurilor de numerar (“FCF”) pe o perioadă viitoare = perioada de previziune explicită;

Step 2

Step 1

2.

Estimarea unei valori (valoare terminală) pe baza fluxurilor de numerar estimate după încheierea perioadei de previziune explicită;

Valoarea terminală

Ipoteza:

Rata de creştere în

perpetuitate este

constantă

3.

Selectarea unei rate de actualizare pe baza mediului economic din România şi cuantificării riscului de sector;

+∞

2014

2015

2016

2017

2018

2013

4.

Estimarea valorii afacerii pe baza fluxurilor nete de numerar actualizate.

Data

Evaluării

Step 4

Step 3: Calculul CMPC (cost mediu ponderat al capitalului)

5.

Estimarea valorii capitalului propriu prin deducerea datoriei nete şi a datoriilor non-operaţionale şi prin adăugarea activelor excedentare.

Active excedentare

Valoare capital propriu

Valoarea afacerii

Step 5

Datorie netă


Fluxuri de numerar actualizate exemplul 1

Fluxuri de numerar actualizate – Exemplul 1

Consistență în abordare:

Capex. și variație capital de lucru corelate cu ipoteza de creștere în perpetuitate


Fluxuri de numerar actualizate exemplul 2

Fluxuri de numerar actualizate – Exemplul 2

Consistență în abordare: structură capital investit


Evaluarea companiei abordarea prin pia

Tranzacţii comparabile

Companii comparabile

 • Pe baza unor tranzacţii similare din sector

 • Pe baza unor companii listate ce operează în sector

Evaluarea companiei- Abordarea prin piaţă

 • Multipli

 • Concept:Abordarea prin multipli dă o indicaţie a valorii afacerii prin compararea subiectului evaluării cu companii comparabile listate sau pe baza unei analize a tranzacţiilor recente în industrie.

 • Etape:

 • Multipli colectaţi: Valoarea afaceriica multiplu de Vânzări, EBITDA, EBIT, Total Active; Valoarea capitalului propriu ca multiplu de Activ Net, Profit net.

 • Determinarea cuartilelor, valorii mediane şi medii pentru fiecare categorie de multipli.

 • Intervalul de valori pentru fiecare multiplu selectat este aplicat la rezultatele financiare ale companiei cu scopul de a determina un interval rezonabil pentru Valoarea Întreprinderii sau a Capitalului Propriu al companiei evaluate.

 • Deducerea datoriei nete şi a activelor non-operaţionale şi adăugarea activelor excedentare, după caz, cu scopul de a estima valoarea de piață a Capitalului Propriu.

 • Reconcilierea valorilor.


Active tipuri de active contribu ia fiec ruia n cadrul cre rii valorii ntreprinderii

Active - tipuri de active: contribuția fiecăruia în cadrul creării valorii întreprinderii?

Clienți viitori (GW)

Fluxuri de numerar

Clienți actuali

Brevete viitoare (GW)

Brevete existente

Mărci înregistrate

Active

Forța de muncă (GW)

Imobilizări corporale şi financiare

Capital de lucru

Perioadă


Active abord ri n evaluare

Active - abordări în evaluare

Comparații Piaţă

“mark- to-market”

Venituri

3 Abordări

“mark- to-model”

Cost

“mark- to-cost”


Contract swap pe rata dob nzii

Evaluare contract swap – exemplu

Modelevaluare

Contract “swap” pe rata dobânzii

 • Contract swap tipic

 • Valoarea de piaţă a unui contract swap depinde de:

 • Valoarea prezentă a ratelor fixe;

 • Valoarea prezentă a ratelor variabile.

 • Obs.: valoarea poate fi pozitivă, zero sau negativă în funcţie de evoluţia ratelor dobânzii de la iniţierea contractului.

 • Date de intrare necesare:Data evaluării t;

 • Valoarea principalului;

 • Rata swap fixă;

 • Rata swap variabilă (ex. BUBOR+2%);

 • Data plăţilor swap.


Despre pwc

Despre PwC


Cine e pwc

Cine e PwC?

22 ani în România

Romania este parte a regiunii CEE – având peste

7000

professionals

5 birouri

17 partneri

620

specialişti

peste

180,000

angajaţi global

 • 3Linii de servicii:

 • Audit

 • Servicii de taxe & legal

 • Servicii de consultanţă


Pwc n rom nia i moldova

PwCîn România şi Moldova

PwC

Cluj Napoca

PwC

Chisinau

PwC

Timisoara

PwC

Bucharest

PwC

Constanta


Servicii profesionale

Servicii profesionale

Audit

Servicii de taxe & legal

Servicii

PwC

Consultanţă


Cum i construie ti cariera la pwc

Cum îţi construieşti cariera la PwC?

Partner

?

 • Management skills

 • Business development

 • Technical excellence

Director

7 - 12 ani

Manager

Senior Consultant /Associate

5 – 6

ani

 • ACCA member (Audit)

 • Technical skills

 • Soft skills

Junior Consultant /Associate


Cum ajung la pwc este u or s aplici on line www pwc com ro en careers

Cum ajung la PwC?Este uşor să aplici on-linewww.pwc.com/ro/en/careers


Ntreb ri

Întrebări?


 • Login