slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
CAD - SRV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

CAD - SRV - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

CAD - SRV. הצעת מפרט להעברת נתונים קדסטריים (תוכנית לצרכי רישום \ תיעוד גוש) בפורמט CAD. הוכן ע"י טוביה איזנברג – סיסטמטיקס טכנולוגיות. מעודכן לספטמבר 2011. CADSRV – מטרות עיקריות. הכנת מפרט להגשת תוכניות לצורכי רישום וגושים במבנה CAD תחליף למפרט ה- SRV ולקובץ ה- CAD שנמסר לצידו

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CAD - SRV' - tawny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

CAD-SRV

הצעת מפרט להעברת נתונים קדסטריים (תוכנית לצרכי רישום \ תיעוד גוש) בפורמט CAD

הוכן ע"י טוביה איזנברג – סיסטמטיקס טכנולוגיות

מעודכן לספטמבר 2011

slide2

CADSRV – מטרות עיקריות

 • הכנת מפרט להגשת תוכניות לצורכי רישום וגושים במבנה CAD
 • תחליף למפרט ה- SRV ולקובץ ה- CAD שנמסר לצידו
 • איחוד המידע הנמסר על ידי מודדים למקור אחד בפורמט CAD
 • התאמה לנוהל מבא"ת
slide3

CADSRV – קוים מנחים ועקרונות א\'

 • המידע הגיאוגרפי – גיאומטרי יועבר בקובץ CAD בפורמט dwg.
 • המאפיינים לישויות ייקלטו כבלוקים. מאפייני קו חזית ומאפייני פוליגון חלקה ייקלטו כבלוקים שישבו על הקו ובמרכז הפוליגון.
 • המפרט יהיה תואם במידת האפשר למפרט נוהל מבא"ת, ויעשה שימוש (במידת האפשר) בשכבות ובמאפיינים קיימים בנוהל מבא"ת.
 • השכבות והמאפיינים שאינם מוגדרים במסמך זה (למשל שכבות הפרטים הממופים), יהיו תואמים לנוהל מבא"ת.
 • המפרט לא יסתור את הההנחיות ב\'תקנות למודדים\'. מרכיבי תשריטים בעותק הקשיח הנדרש על יד \'תקנות המודדים\' (כמו תשריט קוי בקרה) יכללו בקבצים הנמסרים בשכבות מיוחדות שלא ייקלטו כחלק מה- CADSRV.
 • במידת האפשר, ילקחו בחשבון גם קונוונציות הנהוגות בתוכניות ה- CAD הנמסרות יחד עם התצ"רים (למשל, בקביעת שמות השכבות הנוספות).
slide4

CADSRV – קוים מנחים ועקרונות ב\'

 • CADSRV מחליף את מפרט ה- SRV וישמש למטרות להן שימש המפרט הקודם.
 • ישויות משותפות לכמה שכבות (כמו קו חזית שהוא גם גבול ישוב) ישוכפלו בקובץ ה- CAD.
 • פוליגוני אי יוחלפו בפוליגוני פרסה.
 • הנתונים שייקלטו מקבצי ה- CADSRV ייטענו למבנה
 • נתונים File GDB על פי המבנה הקיים במרכז
 • למיפוי ישראל
 • עברית – יהיה שימוש מינימלי בטקסטים בעברית.
 • מפ"י ינחה את המודדים להשתמש בפונט זהה לזה
 • המוגדר בנוהל מבא"ת (HEBTXT).
slide5

CADSRV –קבצים ושמות לנתונים הגיאומטריים

 • העברת תוכנית לצרכי רישום
  • הקובץ הגיאומטרי יקרא dwg.TZR_YYYYXXXX
  • YYYY – שנה
  • XXXX – מספר תצ"ר
 • העברת נתוני גוש
  • הקובץ הגיאומטרי יקרא GUSH_zzzzz.dwg או GUSH_zzzzz–S.dwg (לגוש עם סיומת)
  • zzzzz – מספר הגוש
  • S – סיומת
  • הערה: סוגי קבצים אלו אינם נמנים על סוגי הקבצים של נוהל מבא"ת
slide6

CADSRV – מבנה שכבות הקדסטר

 • M1610 - נקודת מפנה ישנה (קיימת) (קיים במבא"ת = מ)
 • M1621 – נקודת מפנה חדשה (לא רלוונטי לתיעוד גוש)
 • M1609 – מידות חזית בתיעוד גוש ותצ"ר (מ)
 • M1629 – מידות חזית רשומה (חזית בחלקה נכנסת)
 • 1602 - פוליגוני חלקות בתיעוד גוש (מ)
 • X_1602 – פוליגוני חלקות בתצ"ר (מ)
 • [ X מציין את מספר השלב בתצ"ר בו נוצרה החלקה. 0 – חלקה נכנסת]
 • 1603 - נתוני חלקה בתיעוד גוש (מ)
 • X_1603 – נתוני חלקה בתצ"ר (מ)
 • 1601 – קו גבול גוש (מ)
 • M2103/Pgvul – קו תיחום (כחול) (מ)
 • M1622- קוי חזית בתיעוד גוש ותצ"ר
slide7

נקודות מפנה (חדשה 1621M \ ישנה 1610M)

 • Block Attributes
  • Name - לפי הנחיות ה- SRV
  • TypeCode- לפי הנחיות ה- SRV (יש לעדכן את טבלת הקודים).
  • SourceCode - לפי הנחיות ה- SRV
  • Accuracy - קודים 1 – 9 לפי מסמך סיווג נקודות (של ירון פלוס)
  • Mark - לפי הנחיות ה- SRV
  • Height - לפי הנחיות ה- SRV
  • - CoordinateSystemסוג רשת
  • MeasuringDate– תאריך מדידה \ חישוב
  • הערה מ- 26.5.11 : שמות השדות Name ו- Mark שונו להתאמה למבא"ת
slide8

מידות חזית (1609)

 • Block Attributes
  • FrontType – F- חזית / C- קשת
  • Fnum- לפי הנחיות ה- SRV
  • FromPoint- זיהוי נקודת התחלה, לפי הנחיות ה- SRV
  • ToPoint- זיהוי נקודת סיום, לפי הנחיות ה- SRV
  • LegalLength- אורך רשום
  • AdjustedLength – אורך מתואם
  • CalculatedLength – אורך מחושב
  • Code - מתוך טבלת קודים, לפי הנחיות ה- SRV
  • Radius- עבור קשת
  • ChordLength- אורך מיתר, עבור קשת
slide9

נתוני חלקה (X_1603\1603)

 • Block Attributes
  • Fnum - מספר סופי
  • Tnum- מספר ארעי
  • Carea- שטח מחושב
  • Sheet - גליון
  • Settlement - ישוב – לפי הנחיות ה- SRV
  • Municipality - רשות מוניציפאלית – לפי הנחיות ה- SRV
  • Taba- תב"ע
  • Larea- שטח רשום
  • Gush
  • Suffix
  • Analytic – לציון חלקה שהגיע מפרויקט טיוב גושים
slide10

CADSRV – תקינות המידע הגיאומטרי

 • כללים לשמירת תקינות המידע הגיאומטרי
  • בכל נקודת Vertex על גבול פוליגון חלקה, חייבת להיות נקודת מפנה מוגדרת
  • פוליגון סגור יוגדר כ- Polyline בו הנקודה הראשונה והאחרונה יהיו זהות.
  • נקודות ה\'מידות לחזית\' יהיו מוצמדות לקוי גבול החלקות.
  • נקודות \'נתוני חלקה\' יהיו בתוך פוליגון החלקה וקרוב למרכזה.
  • טופולוגיה בין החלקות:
   • תהיה התאמה מלאה ברצף החלקות וללא חפיפות
   • תהיה התאמה טופולוגית בין החלקות בשלבים שונים (קוי גבול חופפים).
slide13

CADSRV – טבלאות: General, Tables ו- שטחים

  • טבלת הפעולות Tables בתוספת נתוני שטחים, תחושב מתוך הנתונים המשולבים בגיאומטריה (בשכבות וב- Block Attributes).
 • את נתוני טבלת ה- General יהיה ניתן למסור בשלב הראשון הן במבנה קובץ ה- SRV הקיים והן על פי הנוהל המוצע בפורמט CSV.
slide15

CADSRV– שלבי תוכנית ההמרה CAD to GIS

 • תאור תהליכי קליטת קבצי CADSRV (באמצעות כלי GP-(Python
 • 1. אתחול
 • קליטת פרמטרים מהמשתמש:
  • הצבעה על קובץ הdwg הנקלט
  • Path למקום בו ייבנה הGDB
  • הצבעה לקובץ ה- Template (GDB File)
 • בדיקת שם קובץ הdwg וקביעת מסלול לסוג התהליך (תצ"ר או גוש)
 • 2. יצירת GDB לאכלוס התוצר
 • יצירת FileGDB במיקום המבוקש לפי קובץ ה- Template בשם זהה לשם קובץ ה- dwg.
 • 3. אכלוס שכבות
 • א. הסבה ראשונית של שכבות CAD לשכבות ממג.
 • בתהליך תצ"ר יבנו שכבות נפרדות (קוי חזית, פוליגוני חלקות ונקודות נתוני המידות) לכל אחד מהשלבים.
 • ב. עבור מסלול תצ"ר - חישוב מספר שלב אחרון (lastState)
 • ג. צירוף המידע מהשכבות הנקודתיות של המידות לשכבות קוי החזית ופוליגוני החלקות.
 • ד. עבור תצ"ר – חישוב יחסים בין פוליגוני חלקות בשלבים שונים בתהליך לצורך בניית טבלת פעולות.
 • ה. העברה לשכבות התבנית באמצעות מיפוי שדות. (נקודות מפנה, קוי חזית וחלקות בשלב כניסה לתהליך ובסיומו)
 • 4. חישוב טבלת פעילויות
 • יצירת טבלה מחליפה לטבלת ה- Tables שנתוניה יחולצו מתוך הגיאומטריה.
slide16

CADSRV– המרה באמצעות Python

1. המרה ראשונית לשכבות בזכרון לפי גיאומטריה

arcpy.MakeFeatureLayer_management(inputCADFile + "\\Point", pointsLayer)

arcpy.MakeFeatureLayer_management(inputCADFile + "\\Polygon", polygonsLayer)

arcpy.MakeFeatureLayer_management(inputCADFile + "\\Polyline", polylinesLayer)

2. סינון השכבות לפי Layer המקור ושמירתם כשכבות GIS

tpoints_1610 = arcpy.SelectLayerByAttribute_management(pointsLayer,"NEW_SELECTION","\"Layer\"

LIKE(\'%M1610%\')")

arcpy.CopyFeatures_management(tpoints_1610,"fc1610")

3. שימוש בלולאות להמרת סדרת שכבות

for J in range(0,int(lastState)+1,1):

t1603_name ="tpoints_1603_" + str(J)

searchString = "\"Layer\" LIKE(\'%1603_" +str(J) +"-\')“

t1603_name =

arcpy.SelectLayerByAttribute_management(pointsLayer,"NEW_SELECTION",searchString)

arcpy.CopyFeatures_management(t1603_name,"fc1603_"+str(J))

slide17

CADSRV– ניתוחים גיאומטריים עם Python

שימוש ב- Identity GP למציאת קשר בין חלקות נכנסות ויוצאות בשלב בתהליך:

arcpy.Identity_analysis(in_features, Identity_features, outFC)

שימוש ב- GP לקיטוע קוים לפי נקודות:

arcpy.FeatureToLine_management(inputPoly,outputLines,"0.02","NO_ATTRIBUTES")

arcpy.SplitLineAtPoint_management(outputLines,splitingPoints,splitedLines,"0.02")

slide18

CADSRV– המרה באמצעות Python

שימוש ב- Cursor לחישוב מספר השלבים בתהליך

# SearchCursor (dataset, {where_clause}, {spatial_reference}, {fields}, {sort_fields})

layersValueCursor = arcpy.SearchCursor(polylinesLayer,"Layer like (\'%1602%\')","","Layer")

for layerName in layersValueCursor:

x = layerName.Layer

lastUnderSign =x.rfind("_")

lastMinusSign =x.rfind("-")

currentLastState = x[lastUnderSign+1:lastMinusSign]

שימוש ב- Cursor להוספת רשומות לטבלת הפעילויות

activityCursor = arcpy.InsertCursor("Tables")

aRow = activityCursor.newRow()

aRow.ACTION_TYPE = processType

activityCursor.insertRow(aRow)

slide20

CADSRV- פילוט לממיר – חלקות ב-4 שלבי התהליך

שלב 3

איחוד

שלב 2

חלוקה

שלב 1

איחוד

כניסה

שלב 4

העברה

slide22

CADSRV– משימות להשלמה

 • משימות להשלמה:
 • 1. להשלים את מסמך המפרט.
 • 2. הגדרת דרך הטיפול במידע הטבלאי (טבלת General).
 • שיפור רשימת הקודים לשכבות הקדסטר ובעיקר לשכבות הרקע.
 • התאמת תכולת השדות של CADSRV ל- FileGDB (לא כל השדות שהוגדרו ב- SRVוב- CADSRV קיימים ב- File GDB. לגבי כל שדה שאינו מופיע ניתן (א. לבטל, ב. להוסיף ל- GDB ג. לשמור בשכבות ביניים שיעמדו לרשות הבודק \ מבקר.
 • משימות נוספות:
 • א. שיפור התצוגה של התוצרים באופן שיתאים לתהליכי הביקורת.
 • ב. לטפל באלמנטים הנוספים הנדרשים במסירת שרטוט על פי התקנות למודדים (חתימות ואישורים, אלמנטים גרפיים, מילואות).
 • ג. הכנת טופס לטבלת ה- General (דוגמת אופן קבלת נתונים א"נ בנוהל מבא"ת)
 • ד. ביצוע פיילוט בהשתתפות מודדים.
 • ה. כתיבת תכניות בדיקת תקינות לנתוני המקור.
ad