T.C
Download
1 / 49

T.C Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

T.C Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı. İçerik Kuruluş Maliye teşkilatı içindeki yeri MASAK organizasyon yapısı Fonksiyonları FATF ve FATF Değerlendirmesi Yeni Kanun Tasarısı. Kuruluş.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' T.C Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı' - tawana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

T.C

Maliye Bakanlığı

Mali Suçları Araştırma Kurulu

Başkanlığı


 • İçerik

 • Kuruluş

 • Maliye teşkilatı içindeki yeri

 • MASAK organizasyon yapısı

 • Fonksiyonları

 • FATF ve FATF Değerlendirmesi

 • Yeni Kanun Tasarısı


Kuruluş

 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, 19 Kasım 1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Yasa uyarınca kurulmuştur

 • 17 Şubat 1997 tarihinde fiilen çalışmalarına başlamıştır
Fonksiyonları

 • Veri toplama ve değerlendirme

 • İnceleme, uygulama ve denetleme

 • Düzenleme ve koordinasyon


Soruşturma amaçları

İstatistiksel Analiz

MASAK’ın Fonksiyonları

 • İhbarlar

 • Şüpheli işlem bildirimleri

 • Araştırma ve incelemeler sırasında elde edilen bilgiler

 • Uluslar arası bilgi değişimi

 • Kamu kurumlarına ait diğer veri tabanları

MASAK

Veri Tabanı

VERİ TOPLAMA

VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME

DEĞERLENDİRME

ÖN İNCELEME

(KPA SUÇU)

Tedbir

KPA SUÇU ARAŞTIRMA VE İNCELEMESİ

ARAŞTIRMA VE İNCELEME

İNCELEME, UYGULAMA VE DENETLEME

 • DİĞER

 • Terörün Finansmanı

 • - Malvarlığı Araştırması (4422 S.K.Göre)

DENETİM

 • Yükümlüler

 • Bankalar

 • -Özel Finans Kurumları

 • -Sermaye Piyasası Aracı Kurumları ve portföy yönetim şirketleri

 • - diğer yükümlüler

 • Yükümlülükler

 • Bilgi ve belge verme

 • Kimlik Tespiti

 • Şüpheli işlem bildirimi

 • Uyum görevlisi atanması

 • İç denetim

 • Eğitim


İşlem süreci

BANKALAR

BASIN

SAVCILIK

KURUM

KİŞİ

ŞİRKET

YURTDIŞI

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİ*

veya İHBARLAR

Kapsamlı inceleme gereği

ÖN İNCELEME

ARAŞTIRMA VE İNCELEME

MASAK UZMANLARI

6 GRUP İNCELEME ELEMANI**

Y. uygulayıcı birimler ile koordinasyon

 • Veri toplama

 • Analiz

 • Değerlendirme

 • Veri toplama

 • araştırma ve inceleme (kapsamlı)

 • Analiz ve değerlendirme

Tedbir

ARŞ.VE İNC. RAPORU

ÖN İNCELEME RAPORU

Suç yok

Suç yok

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

MASAK

Veri Tabanı

MASAK

Veri Tabanı

Suçun tespiti

Suçun tespiti

 • Şüpheli işlem bildirimleri aralarında banka ve ÖFK’ların da bulunduğu, 4208 S.K.Uyg.Dair Yönetmelikte yer alan 23 yükümlü grubunca yapılır.

 • **Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kont.,Bankalar Yem.Mur.,Hazine Kont., Sermaye Piyasası Uzmanları


MASAK bir araştırma inceleme ve denetim birimidir

 • Karapara aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi

  • Ön inceleme – Mali Suçları Araştırma Uzmanları

  • Araştırma ve inceleme – 6 grup inceleme elemanı

 • Yükümlülük denetimi

  • 6 grup inceleme elemanı


MASAK bir mali istihbarat birimidir

 • Mali istihbarat birimi;

 • Karapara aklamayla mücadele amacıyla,

 • suçtan elde edildiğinden şüphe duyulan gelirlerle ilgili veya

 • ulusal mevzuat gereğince bildirilen mali bilgileri,

 • toplamak, analiz etmek ve ilgili makamlara sevk etmekle sorumlu merkezi ulusal birim.

 • Egmont Grubu MİB tanımı


Terörizmin finansmanı ile mücadele de mali istihbarat biriminin çalışma alanına girmiştir

Egmont Grubu 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de meydana gelen terör olaylarından sonra, karapara aklama ile mücadele amacına Terörizmin Finansmanı ile mücadeleyi de ilave etmiştir.

Dolayısıyla terörizmin finansmanı ile mücadele, MASAK’ın da faaliyet alanına girmiştir.


Egmont Grubunda MASAK temas noktasıdır biriminin çalışma alanına girmiştir


Diğer Ülke Mali İstihbarat Birimleri biriminin çalışma alanına girmiştir

 • Yükümlü grupları

 • C.savcılıkları

 • Kamu kurumları

 • Diğer gerçek ve tüzel kişiler

 • Basın

 • Yurt dışı

Cumhuriyet Savcılığı

MASAK

(analiz ve değerlendirme)

ŞİB

İhbar

Suç

Duyurusu

Gerçek ve tüzel kişiler


KOORDİNASYON biriminin çalışma alanına girmiştir

- Araştırma ve inceleme el.

- Yasa uygulayıcı birimler

Eğitim faaliyetleri

DÜZENLEME VE KOORDİNASYON

DÜZENLEME

- Yönetmelikler

- Genel Tebliğler

KOORDİNASYON KURULU


Düzenleyici önerilerde bulunur ve koordinasyon birimidir biriminin çalışma alanına girmiştir

 • Düzenleyici nitelikte önerilerde bulunur

  • Yasa tasarısı taslakları

  • Yönetmelikler

  • Genel Tebliğler

 • KPA ile mücadelede koordinasyon sağlar

  • Araştırma ve inceleme elemanları arasındaki koordinasyon

  • Yasa uygulayıcı birimler arasındaki koordinasyon


Uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eder biriminin çalışma alanına girmiştir

 • Mali Eylem Görev Grubu (FATF) faaliyetleri

  • KPA ve TF ile mücadelede 40 + 9 Tavsiyeye uyum çalışmaları

  • FATF’nin Türkiye karşılıklı değerlendirmesi hazırlıkları

  • FATF Toplantılarına katılım ve faaliyetlerin takibi

 • Egmont Grubu faaliyetleri

  • Uluslararası bilgi değişiminde temas noktası


Uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eder biriminin çalışma alanına girmiştir

 • Avrupa Konseyi düzenlemeleri ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları

  • Strasbourg Konvansiyonu ile ilgili çalışmalar

  • Direktiflere uyum

 • Diğer uluslararası ilişkiler

  • EURASIA’da gözlemci üye olan ülkemizin temsili

  • BM çalışmaları (Viyana, Palermo, New York sözleşmeleri)


FATF Türkiye 3. Karşılıklı Değerlendirmesi biriminin çalışma alanına girmiştir


FATF biriminin çalışma alanına girmiştir

 • 1989 yılında Paris’te gerçekleştirilen G-7 Zirvesinde kurulmuştur.

 • 31 ülke ve 2 uluslararası örgüt olmak üzere toplam 33 üyesi mevcuttur.

 • Türkiye 1991 yılında üye olmuştur.


FATF biriminin çalışma alanına girmiştir

 • OECD bünyesinde

 • Bağımsız

 • Politika üreten

 • Geçici (ad hoc) bir gruptur.


FATF ÜYESİ ÜLKELER VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER biriminin çalışma alanına girmiştir

 • Arjantin

 • Avustralya

 • Avusturya

 • Belçika

 • Brezilya

 • Kanada

 • Danimarka

 • Finlandiya

 • Fransa

 • Almanya

 • Yunanistan

 • Hong Kong

 • İzlanda

 • İrlanda

 • İtalya

 • Japonya


FATF ÜYESİ ÜLKELER VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER biriminin çalışma alanına girmiştir

 • Lüksemburg

 • Meksika

 • Hollanda

 • Yeni Zelanda

 • Norveç

 • Portekiz

 • Singapur

 • İspanya

 • İsveç

 • İsviçre

 • Türkiye(24.09.1991)

 • İngiltere

 • ABD

 • Rusya

 • Güney Afrika Cumhuriyeti

 • Avrupa Komisyonu

 • Körfez İşbirliği Konseyi


FATF’İN GÖREVLERİ biriminin çalışma alanına girmiştir

Görevleri

 • Karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele mesajını tüm dünyaya yaymak

 • 40 Tavsiye ve 9 Özel Tavsiyenin FATF üyelerinde uygulanmasını takip etmek

 • Karapara aklama ve terörizmin finansmanı trendlerini ve tipolojilerini belirlemek

 • NCCT’leri belirlemek ve denetlemek

 • FSRB’lerle işbirliğinin geliştirmek

 • Üye ülkelerin tavsiyelere uyumunu denetlemek ve değerlendirmek


Değerlendirmede Esas Alınacak Dokümanlar biriminin çalışma alanına girmiştir

 • 40 Tavsiye (2003)

 • 9 Özel Tavsiye (2001)

 • AML/CFT Metodolojisi (2004)


Türkiye Karşılıklı Değerlendirme Süreci biriminin çalışma alanına girmiştir

 • Sualnamenin FATF’ye gönderilmesi Haziran 2006 sonu

 • Değerlendirmecilerin Türkiye ziyareti (on-site visit) – Eylül 2006’nın Başı

 • Türkiye Karşılıklı Değerlendirme Raporu’nun FATF Genel Kurulunda görüşülmesi – Şubat 2007 Genel Kurulu


Genel Olarak: biriminin çalışma alanına girmiştir

 • Karapara aklama ve terörizmin finansmanının genel durumu

 • Mali Sektör ve mali olmayan sektörün gözden geçirilmesi

 • Ticaret Kanunlarının ve tüzel kişilere ilişkin mekanizmaların gözden geçirilmesi

 • Karapara aklama ve terörizmin finansmanı konusundaki önleyici önlemlerin gözden geçirilmesi- Son karşılıklı değerlendirmeden bu yana sağlanan gelişmeler

  Yasal Sistemler:

 • Karapara aklamanın ve terörizmin finansmanının suç haline getirilmesi

 • Suçtan elde edilen gelirlerin müsaderesi ve tedbir mekanizması

 • Terörizmin finansmanında kullanılan fonlara tedbir konulması

 • Mali istihbarat birimi ve fonksiyonları

 • Yasa uygulayıcı birimler, savcılık ve diğer yetkili otoritelerin fonksiyonları


Mali kurumlara yönelik önleyici tedbirler: biriminin çalışma alanına girmiştir

 • Karapara aklama ve terörizmin finansmanı riski

 • Müşteriye gerekli dikkatin gösterilmesi

 • PEPs’lere yönelik önlemler

 • Üçüncü kişilerle olan ilişkilerin düzenlenmesi

 • Mali kurum gizliliği

 • İşlemlerin ve ilişkilerin izlenmesi

 • Şüpheli işlem ve diğer bildirimler

 • İç denetim, uyumun sağlanması, yurt dışındaki şubelere yönelik düzenlemeler

 • Paravan bankalara ilişkin düzenlemeler

 • Mali Kurumun mali piyasaya girmesi ve sahipliğine yönelik düzenlemeler

 • AML/CFT Rehberleri

 • Sürekli izleme ve denetim

 • Para ve değer transferine ilişkin düzenlemeler


Mali Olmayan iş ve meslek sahiplerine yönelik düzenlemeler

 • Müşteriye gerekli dikkatin gösterilmesi

 • İşlemlerin ve ilişkilerin izlenmesi

 • Şüpheli işlem bildirimi

 • İç denetimin, uyumun sağlanması

 • Düzenleme, denetim ve izlemeye yönelik önlemler

  Tüzel kişilere yönelik düzenlemeler

 • Lehdarın tespit edilmesi ve bilgilerin kontrolünün sağlanması

 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik düzenlemeler

  Ulusal ve uluslararası işbirliği konuları

 • Ulusal işbirliği ve koordinasyonun sağlanması konuları

 • Sözleşmeler ve BM’nin Özel Kararlarının onaylanması

 • Karşılıklı adli yardımlaşmanın sağlanması

 • İadeye ilişkin hükümlerin düzenlenmesi

 • Diğer uluslar arası işbirliği düzenlemeleri


Uyum Düzeyinin Değerlendirilmesi düzenlemeler

 • Uyumlu (Complaint)

 • Büyük ölçüde uyumlu (Largely complaint)

 • Kısmen uyumlu (Partially complaint)

 • Uyumsuz (Non-complaint)

 • Uygulanamaz (Not applicapable)


Ziyaret Edilebilecek Bakanlıklar düzenlemeler

 • Adalet Bakanlığı

 • Maliye Bakanlığı

 • İçişleri Bakanlığı

 • Dışişleri Bakanlığı

 • Sanayi Bakanlığı

 • Vakıflar ve Derneklerin Bağlı Olduğu Bakanlıklar


Ziyaret Edilebilecek Kurumlar düzenlemeler

 • Mali İstihbarat Birimi (MASAK)

 • Polis ve Jandarma Birimleri

 • Savcılık

 • Gümrük İdaresi

 • Mali Kurumlara Lisans Veren ve Denetleyen Kurumlar (BDDK – SPK – Hazine Müsteşarlığı gibi)

 • Merkez Bankası

 • Mali Sektör Birlikleri (Bankalar Birliği gibi)

 • Barolar Birliği, Noterler Birliği, TÜRMOB

 • İlgili Olabilecek Diğer Kurumlar


Karşılıklı Değerlendirme Raporu Sonrası Süreç düzenlemeler

 • Biennial update

 • Enhanced follow – up


Ki y lda bir yap lan g ncelle tirme
İki Yılda Bir Yapılan Güncelleştirme düzenlemeler

 • Karşılıklı Değerlendirme Raporunun özetinin yayınlanmasından itibaren en fazla 10 ay içinde değerlendirilen ülke, Kısmen Uyumlu ya da Uyumsuz olduğu tavsiyelerle ilgili olarak belirtilen eksikliklerin giderilmesi konusunda aldığı ya da uygulamaya koyduğu önlemleri kısa ve öz olarak Sekreteryaya bildirecek.

 • Sekreterya sağlanan bilgileri gözden geçirecek ve bir rapor hazırlayacak.

 • Yıllık güncelleştirme raporu Başkanın ya da ülkenin talebi üzerine Genel Kurulda tartışılabilecek.

 • Daha sonraki güncelleştirmeler iki yılda bir yapılacak.


Geli tirilmi takip
Geliştirilmiş Takip düzenlemeler

Ülkenin AML/CFT sisteminde önemli eksiklikler olduğunda uygulanan takip türüdür.

 • 1,5,10,13 Nolu tavsiyelerin ya da Özel Tavsiye IIve IV’ün Kısmen Uyumlu ya da Uyumsuz olduğu durumlar ile

 • Genel Kurulun geliştirilmiş takip uygulanmasına karar vermesi durumunda

  bu takip türü uygulanır.


Geli tirilmi takip1
Geliştirilmiş Takip düzenlemeler

Geliştirilmiş takipte sırasıyla;

a- Ülkeden belirli bir zaman çerçevesi içerisinde tavsiyeleri uygulamada gösterdiği gelişmeler hakkında düzenli raporlar vermesi istenir.

b- FATF Başkanınca üye ülkedeki ilgili bakana tavsiyelere uyumsuzluğa dikkat çeken mektup gönderilir.

c- Sözkonusu ülkeye bu mesajı güçlendirecek yüksek düzeyde temsilciler gönderilir.

d- Üyelerce 21. tavsiyenin uygulanması çerçevesinde üye ülkenin tavsiyelere yeterince uyum gösteremediğini belirtir bir bildiri yayınlanabilir. (Yaptırım Maddesi)

e- Ülkenin tavsiyelere uyum sağlayıncaya kadar FATF üyeliği askıya alınır.

f- Ülkenin üyeliği sona erdirilir.Görev ve yetkileri düzenlemeler

 • Karaparanın aklanmasının önlenmesine yönelik çalışmalarda

 • MASAK’ın yürüteceği faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte koordine etmek

 • Uygulamaya ilişkin politikaları tespit etmek

 • Mevzuat düzenleme ve tekliflerini değerlendirmek

(K.4/2)


Üyeleri düzenlemeler

Asıl üyeler

(12 Adet)

 • Maliye Müsteşarı (Başkan)

 • Maliye Teftiş Kurulu Başkanı

 • Maliye Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı

 • MASAK Başkanı

 • Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı

 • Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı

 • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı

 • Gelirler Genel Müdürü

 • Banka ve Kambiyo Genel Müdürü

 • Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü

 • Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü

 • E.G.M. Kaçakçılık ve Organize Suç. Müc. Daire Başkanı

(K.4/1)


Gerektiğinde üye sıfatıyla katılacak diğer üyeler düzenlemeler

 • Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü

 • Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı

 • İçişleri Bakanlığı KİHBİ Dairesi Başkanı

 • Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Merkez Bankasından en az genel müdür seviyesinde birer temsilci

(K.4/1)

Kurul gerek duyduğunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da temsilci çağırabilir (bunlar üye sıfatı taşımazlar)

(K.4/1)


Çalışma Esasları düzenlemeler

 • Altı ayda bir olağan olarak toplanır

 • Toplantılar gizlilik esasına göre yapılır

 • Toplantıya çağırılan üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır

 • Kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır

 • Üyeler çekimser oy kullanamazlar

 • Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır

(KKY.7)


Yeni Kanun Tasarısı düzenlemelerMali Suçları Araştırma Kurumunun Teşkilat ve Görevleri İle Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı


Tasarı neler getiriyor? düzenlemeler

 • Kimlik tespiti

  • İşlem yapanlar

  • Nam veya hesaplarına işlem yapılanlar

 • Şüpheli işlem bildirimi

  • 3. kişilere bilgi verilmemesi (tipping off)

 • Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması


Tasarı neler getiriyor? düzenlemeler

 • Devamlı bilgi verme

 • Bilgi ve belge verme

 • Belgelerin muhafaza ve ibrazı

  • Belgeleri düzenleme tarihinden

  • Defter ve kayıtları son kayıt tarihinden

  • Kimlik tespitine ilişkin belgeleri son işlem tarihinden

   İtibaren 10 yıl süreyle muhafaza ve istenildiğinde ibraz zorunluluğu


Tasarı neler getiriyor? düzenlemeler

 • Erişim sistemi kurulması

 • Yükümlülerin korunması

  • Hukuki ve cezai bakımdan koruma

  • Bildirimde bulunanların kimliklerinin gizli tutulması

 • Yükümlülük denetimi


Tasarı neler getiriyor? düzenlemeler

 • Yükümlülük ihlalinde idari ceza

  • Kimlik tespiti

  • Şüpheli işlem bildirimi

  • Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemi kurulması

  • Devamlı bilgi verme

   İle ilgili yükümlülüklerin ihlali halinde yükümlülere 10.000 YTL idari para cezası

  • Kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülüklerine uyulmaması halinde yükümlülüğü yerine getirmeyen görevliye de ayrıca 5.000 YTL idari para cezası


Tasarı neler getiriyor? düzenlemeler

 • Yükümlülük ihlalinde adli ceza

  • Bilgi ve belge verme

  • Muhafaza ve ibraz

   Yükümlülüklerini ihlal eden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası

 • Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi


Dikkatiniz için teşekkür ederim düzenlemeler

(KKY.7)


ad