Proteiner enzymer
Download
1 / 32

Proteiner, Enzymer - PowerPoint PPT Presentation


 • 293 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Proteiner, Enzymer. Biologisk kemi, 7,5p, KTH Vt 2010 Märit Karls. Länk till sida med enzymer. Proteinstruktur. Primärstruktur Sekundärstruktur Tertiärstruktur Kvartärstruktur. Så här bildas tertiär struktur. Fiberprotein. Olösliga i vatten Kollagen i bindväv, brosk, ben, ligament

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Proteiner, Enzymer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Proteiner enzymer

Proteiner, Enzymer

Biologisk kemi, 7,5p, KTH

Vt 2010

Märit Karls

Länk till sida med enzymer


Proteinstruktur

Proteinstruktur

 • Primärstruktur

 • Sekundärstruktur

 • Tertiärstruktur

 • Kvartärstruktur

Så här bildas tertiär struktur


Fiberprotein

Fiberprotein

 • Olösliga i vatten

  • Kollagen i bindväv, brosk, ben, ligament

  • Elastin, brosk, blodkärlsväggar

  • Keratin, hår, naglar, många S-S bryggor

  • Myosin, i muskler

  • Fibrin, behövs för koagulation


Globul ra protein

Globulära protein

 • Vattenlösliga

 • Albumin

 • Globulin

 • Hemoglobin, läs om till seminariet!

 • Insulin

 • Många olika enzymer


Hydrolys av protein

Hydrolys av protein

 • Bryter ned primärstruktur

 • Proteaser, peptidaser är enzym som hydrolyserar peptidbindningar

 • Inaktiva förstadier kallas zymogener

 • Endopeptidaser, olika specificitet

  • Pepsin, trypsin

 • Exopeptidaser

  • Karboxy- eller aminopeptidaser


Denaturering av protein

Denaturering av protein

 • Bryter bindningar i tertiär-och kvartärstruktur, se tab. 20.2, s. 587

 • Rymdstrukturen förstörs, primärstruktur oförändrad

 • Vilken typ av bindning påverkas av:

 • Värme?

 • Vispning?

 • Syra eller bas?

 • Organiska lösningsmedel?


Proteiner i cellmembran

Proteiner i cellmembran

 • Funktion

 • Transport

  • Jonkanaler

  • Gap junctions

   • Fig. 20.12

  • ”Carrier”

 • Receptorer

  • ”recognition”

Se även fig. 20.13 Holum

http://sun.menloschool.org/~cweaver/cells/c/cell_membrane/


Transport genom membran jonpumpar

Transport genom membranJonpumpar

 • Funktion: Att upprätthålla en koncentrationsgradient över membranet

 • Ex. Natrium-kalium ATPas

 • Na+-konc.: i celler: 10 mmol/L

 • i plasma: 140 mmol/L

 • K+-konc. i celler: 125 mmol/L

 • i plasma: 4 mmol/L


Transport genom membran faciliterad diffusion carrier

Transport genom membranfaciliterad diffusion, ”carrier”

 • Ex.: Glukostransportörer

  • I cellmembranet på muskel- och fettceller finns protein som underlättar för glukos att ta sig in i cellerna.

  • Insulin krävs för att glukostransportörerna skall bildas cellmembranet.

Titta på glukostransportör!


Receptorer p cellytan

Receptorer på cellytan

Förmedlar signaler in i cellerna

Glykoproteiner, kolhydrater känner igen molekyler

Varje celltyp har specifika receptorer

Ex. Insulinreceptorn

http://en.wikipedia.org/wiki/Insulin_receptor


Enzym

Enzym

 • Vad är ett enzym?

  • En molekyl som påskyndar biologiska reaktioner, en katalysator

 • Vad består ett enzym av?

  • Apoenzym, oftast ett protein

  • Cofaktor,

   Vissa enzymer består av RNA, ovanligt


Cofaktor

Cofaktor

 • Coenzym,

  • Organisk förening ej kovalent bunden

  • Ofta vitamin

  • Ex. NAD+, NADP+, FAD s.604 ”monstrous structures”

 • Prostetisk grupp

  • Kovalent bunden till proteinet

  • Ex. Hem-grupp i hemoglobin

 • Metalljon, Zn2+, Fe2+, Fe3+ mm


Exempel p typer av enzym

Exempel på typer av enzym

 • Hydrolas

  • Proteas, peptidas

  • Amylas, 1,6-glukosidas

 • Oxidoreduktas

 • Lipas (esteras)

 • Transferas

  • Aminotransferas flyttar aminogrupp

  • Kinaser flyttar fosfatjon


Ex gpdh

Ex. GPDH

 • Glycerol Phosphate

  DeHydrogenase

  i elektrontransportkedjan

 • Cofaktor FAD

 • Ett av kroppens ”hushållsprotein”, finns i alla celler

 • House-keeping gene, ”påslagen” i alla celler

http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/255/255atp/255makeatp.htm


Dehydrogenaser

Dehydrogenaser

 • En typ av oxidas

 • Kräver alltid ett coenzym

 • NAD+ + AH2 ↔ A +NAD:H + H+

 • NAD+ tar emot ett par elektroner, blir reducerad form

 • NAD+ + H:-  NAD:H skrivs oftast NADH

 • Andra ”elektronbärare”: NADP, FAD


Proteiner enzymer

NADP

http://www.bio.davidson.edu/courses/Bio111/NADPH.html


Enzymer biokatalysatorer

Får reaktionen att ta en annan väg, med lägre Ea

Snabbare reaktion

ex. karboanhydras

107 ggr snabbare än utan enzym!

Påverkar inte jämviktsläget

Enzymer = biokatalysatorer

http://www.columbia.edu/cu/biology/courses/c2005/purves6/figure06-14.jpg


Proteiner enzymer

Enzymer är specifika,

passar bara “sitt” Substrat

Här i den aktiva ytan sker reaktionen!

Substratet inducerar en förändring

i aktiva ytan, ett aktiverat komplex kan bildas

Se även fig. 21.2 s.606

http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/724/741576/

Instructor_Resources/Chapter_24/Ch24MR.ppt#291,29,Bild 29


S h r fungerar enzym

Så här fungerar enzym

Pyruvatdehydrogenaskomplex

Titta på animering!


Hexokinas r d innan substratet binds gr n n r substratet har bundit

Hexokinas: Röd = innan substratet bindsGrön= när substratet har bundit

Induced-fit model

http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/724/741576/

Instructor_Resources/Chapter_24/Ch24MR.ppt#292,30,Bild 30


Varf r passar substratet i den aktviva ytan

Varför passar substratet i den aktviva ytan?

 • Sidogrupper på aminosyror i enzymet och substratet kommer i rätt position

  • Geometriskt, passar steriskt

  • Kemiskt, hydrofob, vätebindning, jonbindning

 • Grupper i enzymet kan stabilisera det aktiverade komplexet

 • Flera enzymer innehåller metalljoner som katalysatorer

 • Ofta är både enzym och substrat kirala

  • Vänster eller höger isomer (spegelbildsisomeri)


Proteiner enzymer

Exempel på aktiva ytan i tre olika enzym. Alla klyver peptider, men de

Föredrar olika substrat

Trypsin binder långa basiska a.s.

t.ex.:

Elastas binder små a.s.

t.ex.:

Chymotrypsin binder flata, opolära a.s.

t.ex.:


Carboxypeptidase a katalyserar hydrolys av c terminal peptid

Carboxypeptidase A katalyserar hydrolys av C-terminal peptid

OBS! Zn2+

Vad händer vid pH-

förändring?


Enzymer r temperaturberoende

Varför går reaktionen snabbare mellan 0-40 ºC?

Vad händer efter

40 ºC?

Enzymer är temperaturberoende

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/chemistry/chemicalreactions/5enzymesrev4.shtml


Enzymaktivitet r ph beroende

Enzymaktivitet är pH-beroende

 • Vilka sidokedjor ändras vid olika pH?

 • Vad händer med laddningar på sidokedjorna när pH sänks?

 • Vad händer med laddningar på sidokedjorna när pH höjs?

 • Rätt laddning vid opimalt pH

 • Fig. 21.1 s.602


Enzymaktivitet beror av substratkoncentration

Enzymaktivitet beror av substratkoncentration

 • Fig. 21.4 s. 608

 • Enzymmättnad

 • Alla platser på enzymet är upptagna

 • Mer substrat får vänta på sin tur

http://www.steve.gb.com/science/enzymes.html


Reglering av enzym allosterisk aktivering

Reglering av enzymAllosterisk aktivering

 • Vissa enzymer aktiveras inte förrän det finns tillräckligt med substrat

 • Allosterisk betyder: aktiveringen sker på annat ställe än den aktiva ytan

 • Jmf syre binder till Hb

Sigmoidal kurva

Fig. 21.5 s. 612


Allosterisk aktivering

Allosterisk aktivering

Substrat

Effektor

Fig. 21.6 s. 613


Feedback inhibering

Feedback inhibering

 • Vanlig mekanism i naturen

 • Ett sätt för kroppen att hushålla med resurser

 • När tillräckligt mycket av en amino-

  syra bildats, stoppas syntesen av nya molekyler

http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/255/255atp/ecb4x38.jpg


Kompetitiv inhibering

Fig. 21.7 b s. 614

Behöver inte vara feedback mekanism

Andra ex.

Antibiotika

Sulfa blockerar syntes av folsyra i bakterier

Gifter

Kompetitiv inhibering

http://student.ccbcmd.edu/courses/bio141/lecguide/unit6/genetics/protsyn/regulation/u4fg5a.html


Icke kompetitiv inhibering

Icke-kompetitiv inhibering

 • Ex. Cu2+, Ag+, Hg2+, Cd2+

 • Tungmetaller binder till SH-grupper i enzymets proteinkedja (inte till aktiva ytan), enzymets tredimensionella struktur ändras, substratet passar inte till aktiva ytan


F rbered seminarium

Förbered seminarium

 • Sickle cell anemi

 • Syfte: Få insikt om hemoglobinets funktion, samt om hur mutationer i vår arvsmassa kan orsaka sjukdomar

 • Läs kap. 23.3 s. 651-5!


ad
 • Login