proteiner enzymer
Download
Skip this Video
Download Presentation
Proteiner, Enzymer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Proteiner, Enzymer - PowerPoint PPT Presentation


 • 318 Views
 • Uploaded on

Proteiner, Enzymer. Biologisk kemi, 7,5p, KTH Vt 2010 Märit Karls. Länk till sida med enzymer. Proteinstruktur. Primärstruktur Sekundärstruktur Tertiärstruktur Kvartärstruktur. Så här bildas tertiär struktur. Fiberprotein. Olösliga i vatten Kollagen i bindväv, brosk, ben, ligament

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Proteiner, Enzymer' - tavon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
proteiner enzymer

Proteiner, Enzymer

Biologisk kemi, 7,5p, KTH

Vt 2010

Märit Karls

Länk till sida med enzymer

proteinstruktur
Proteinstruktur
 • Primärstruktur
 • Sekundärstruktur
 • Tertiärstruktur
 • Kvartärstruktur

Så här bildas tertiär struktur

fiberprotein
Fiberprotein
 • Olösliga i vatten
  • Kollagen i bindväv, brosk, ben, ligament
  • Elastin, brosk, blodkärlsväggar
  • Keratin, hår, naglar, många S-S bryggor
  • Myosin, i muskler
  • Fibrin, behövs för koagulation
globul ra protein
Globulära protein
 • Vattenlösliga
 • Albumin
 • Globulin
 • Hemoglobin, läs om till seminariet!
 • Insulin
 • Många olika enzymer
hydrolys av protein
Hydrolys av protein
 • Bryter ned primärstruktur
 • Proteaser, peptidaser är enzym som hydrolyserar peptidbindningar
 • Inaktiva förstadier kallas zymogener
 • Endopeptidaser, olika specificitet
  • Pepsin, trypsin
 • Exopeptidaser
  • Karboxy- eller aminopeptidaser
denaturering av protein
Denaturering av protein
 • Bryter bindningar i tertiär-och kvartärstruktur, se tab. 20.2, s. 587
 • Rymdstrukturen förstörs, primärstruktur oförändrad
 • Vilken typ av bindning påverkas av:
 • Värme?
 • Vispning?
 • Syra eller bas?
 • Organiska lösningsmedel?
proteiner i cellmembran
Proteiner i cellmembran
 • Funktion
 • Transport
  • Jonkanaler
  • Gap junctions
   • Fig. 20.12
  • ”Carrier”
 • Receptorer
  • ”recognition”

Se även fig. 20.13 Holum

http://sun.menloschool.org/~cweaver/cells/c/cell_membrane/

transport genom membran jonpumpar
Transport genom membranJonpumpar
 • Funktion: Att upprätthålla en koncentrationsgradient över membranet
 • Ex. Natrium-kalium ATPas
 • Na+-konc.: i celler: 10 mmol/L
 • i plasma: 140 mmol/L
 • K+-konc. i celler: 125 mmol/L
 • i plasma: 4 mmol/L
transport genom membran faciliterad diffusion carrier
Transport genom membranfaciliterad diffusion, ”carrier”
 • Ex.: Glukostransportörer
  • I cellmembranet på muskel- och fettceller finns protein som underlättar för glukos att ta sig in i cellerna.
  • Insulin krävs för att glukostransportörerna skall bildas cellmembranet.

Titta på glukostransportör!

receptorer p cellytan
Receptorer på cellytan

Förmedlar signaler in i cellerna

Glykoproteiner, kolhydrater känner igen molekyler

Varje celltyp har specifika receptorer

Ex. Insulinreceptorn

http://en.wikipedia.org/wiki/Insulin_receptor

enzym
Enzym
 • Vad är ett enzym?
  • En molekyl som påskyndar biologiska reaktioner, en katalysator
 • Vad består ett enzym av?
  • Apoenzym, oftast ett protein
  • Cofaktor,

Vissa enzymer består av RNA, ovanligt

cofaktor
Cofaktor
 • Coenzym,
  • Organisk förening ej kovalent bunden
  • Ofta vitamin
  • Ex. NAD+, NADP+, FAD s.604 ”monstrous structures”
 • Prostetisk grupp
  • Kovalent bunden till proteinet
  • Ex. Hem-grupp i hemoglobin
 • Metalljon, Zn2+, Fe2+, Fe3+ mm
exempel p typer av enzym
Exempel på typer av enzym
 • Hydrolas
  • Proteas, peptidas
  • Amylas, 1,6-glukosidas
 • Oxidoreduktas
 • Lipas (esteras)
 • Transferas
  • Aminotransferas flyttar aminogrupp
  • Kinaser flyttar fosfatjon
ex gpdh
Ex. GPDH
 • Glycerol Phosphate

DeHydrogenase

i elektrontransportkedjan

 • Cofaktor FAD
 • Ett av kroppens ”hushållsprotein”, finns i alla celler
 • House-keeping gene, ”påslagen” i alla celler

http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/255/255atp/255makeatp.htm

dehydrogenaser
Dehydrogenaser
 • En typ av oxidas
 • Kräver alltid ett coenzym
 • NAD+ + AH2 ↔ A +NAD:H + H+
 • NAD+ tar emot ett par elektroner, blir reducerad form
 • NAD+ + H:-  NAD:H skrivs oftast NADH
 • Andra ”elektronbärare”: NADP, FAD
slide16
NADP

http://www.bio.davidson.edu/courses/Bio111/NADPH.html

enzymer biokatalysatorer
Får reaktionen att ta en annan väg, med lägre Ea

Snabbare reaktion

ex. karboanhydras

107 ggr snabbare än utan enzym!

Påverkar inte jämviktsläget

Enzymer = biokatalysatorer

http://www.columbia.edu/cu/biology/courses/c2005/purves6/figure06-14.jpg

slide18

Enzymer är specifika,

passar bara “sitt” Substrat

Här i den aktiva ytan sker reaktionen!

Substratet inducerar en förändring

i aktiva ytan, ett aktiverat komplex kan bildas

Se även fig. 21.2 s.606

http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/724/741576/

Instructor_Resources/Chapter_24/Ch24MR.ppt#291,29,Bild 29

s h r fungerar enzym
Så här fungerar enzym

Pyruvatdehydrogenaskomplex

Titta på animering!

hexokinas r d innan substratet binds gr n n r substratet har bundit
Hexokinas: Röd = innan substratet bindsGrön= när substratet har bundit

Induced-fit model

http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/724/741576/

Instructor_Resources/Chapter_24/Ch24MR.ppt#292,30,Bild 30

varf r passar substratet i den aktviva ytan
Varför passar substratet i den aktviva ytan?
 • Sidogrupper på aminosyror i enzymet och substratet kommer i rätt position
  • Geometriskt, passar steriskt
  • Kemiskt, hydrofob, vätebindning, jonbindning
 • Grupper i enzymet kan stabilisera det aktiverade komplexet
 • Flera enzymer innehåller metalljoner som katalysatorer
 • Ofta är både enzym och substrat kirala
  • Vänster eller höger isomer (spegelbildsisomeri)
slide22

Exempel på aktiva ytan i tre olika enzym. Alla klyver peptider, men de

Föredrar olika substrat

Trypsin binder långa basiska a.s.

t.ex.:

Elastas binder små a.s.

t.ex.:

Chymotrypsin binder flata, opolära a.s.

t.ex.:

carboxypeptidase a katalyserar hydrolys av c terminal peptid
Carboxypeptidase A katalyserar hydrolys av C-terminal peptid

OBS! Zn2+

Vad händer vid pH-

förändring?

enzymer r temperaturberoende
Varför går reaktionen snabbare mellan 0-40 ºC?

Vad händer efter

40 ºC?

Enzymer är temperaturberoende

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/chemistry/chemicalreactions/5enzymesrev4.shtml

enzymaktivitet r ph beroende
Enzymaktivitet är pH-beroende
 • Vilka sidokedjor ändras vid olika pH?
 • Vad händer med laddningar på sidokedjorna när pH sänks?
 • Vad händer med laddningar på sidokedjorna när pH höjs?
 • Rätt laddning vid opimalt pH
 • Fig. 21.1 s.602
enzymaktivitet beror av substratkoncentration
Enzymaktivitet beror av substratkoncentration
 • Fig. 21.4 s. 608
 • Enzymmättnad
 • Alla platser på enzymet är upptagna
 • Mer substrat får vänta på sin tur

http://www.steve.gb.com/science/enzymes.html

reglering av enzym allosterisk aktivering
Reglering av enzymAllosterisk aktivering
 • Vissa enzymer aktiveras inte förrän det finns tillräckligt med substrat
 • Allosterisk betyder: aktiveringen sker på annat ställe än den aktiva ytan
 • Jmf syre binder till Hb

Sigmoidal kurva

Fig. 21.5 s. 612

allosterisk aktivering
Allosterisk aktivering

Substrat

Effektor

Fig. 21.6 s. 613

feedback inhibering
Feedback inhibering
 • Vanlig mekanism i naturen
 • Ett sätt för kroppen att hushålla med resurser
 • När tillräckligt mycket av en amino-

syra bildats, stoppas syntesen av nya molekyler

http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/255/255atp/ecb4x38.jpg

kompetitiv inhibering
Fig. 21.7 b s. 614

Behöver inte vara feedback mekanism

Andra ex.

Antibiotika

Sulfa blockerar syntes av folsyra i bakterier

Gifter

Kompetitiv inhibering

http://student.ccbcmd.edu/courses/bio141/lecguide/unit6/genetics/protsyn/regulation/u4fg5a.html

icke kompetitiv inhibering
Icke-kompetitiv inhibering
 • Ex. Cu2+, Ag+, Hg2+, Cd2+
 • Tungmetaller binder till SH-grupper i enzymets proteinkedja (inte till aktiva ytan), enzymets tredimensionella struktur ändras, substratet passar inte till aktiva ytan
f rbered seminarium
Förbered seminarium
 • Sickle cell anemi
 • Syfte: Få insikt om hemoglobinets funktion, samt om hur mutationer i vår arvsmassa kan orsaka sjukdomar
 • Läs kap. 23.3 s. 651-5!