slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp - PowerPoint PPT Presentation


  • 305 Views
  • Uploaded on

Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp. 1. Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét. 2. Nếu nhúng miếng sắt ở độ sâu khác nhau thì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng sắt có thay đổi không? Vì sao?. TRẢ LỜI. 1. Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét: F A = d.V.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp' - tavita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

1. Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét.

2. Nếu nhúng miếng sắt ở độ sâu khác nhau thì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng sắt có thay đổi không? Vì sao?

TRẢ LỜI

1. Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét: FA = d.V

2. Nếu miếng sắt được nhúng ở độ sâu khác nhau thì lực đẩy Ác-si-mét không thay đổi. Vì lực đẩy Ác-si-mét chỉ phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chổ.

slide3

1

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào, phương và chiều của chúng như thế nào ?

* Một vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của 2 lực:

- Trọng lực P

- Lực đẩy Ác-si-mét FA

* Hai lực này cùng phương, ngược chiều.

slide4

2

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

Có thể xảy ra 3 trường hợp đối với trọng lượng P của vật và độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét:

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

+ Vật chìm xuống khi:

a) FA < P

b) FA = P

c) FA > P

+ Vật nổi lên khi:

Em hãy dự đoán xem trong mỗi trường hợp đó, vật sẽ nổi, chìm hay lơ lửng trong chất lỏng.

+ Vật lơ lửng khi:

Hãy vẽ các vectơ lực tương ứng 3 trường hợp trên.

Vật……………………………..

Vật…………………….

Vật………………………………

lơ lửng trong chất lỏng

nổi lên mặt thoáng

chìm xuống đáy bình

slide5

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét ?

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

+ Vật chìm xuống khi:

+ Vật nổi lên khi:

+ Vật lơ lửng khi:

Vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

slide6

3

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi?

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

+ Vật chìm xuống khi:

+ Vật nổi lên khi:

+ Vật lơ lửng khi:

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

Miếng gỗ thả vào nước lại nổi vì

slide7

4

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-si-mét có bằng nhau không? Tại sao?

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

+ Vật chìm xuống khi:

+ Vật nổi lên khi:

+ Vật lơ lửng khi:

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P và lực đẩy Ác-si-mét bằng nhau. Vì miếng gỗ đứng yên thì hai lực này là hai lực cân bằng.

slide8

5

Chúc mừng bạn!

Bạn sai rồi!

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét được tính bằng công thức: FA = d.V Trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì? Trong các câu trả lời sau đây, câu nào là không đúng?

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

+ Vật chìm xuống khi:

+ Vật nổi lên khi:

+ Vật lơ lửng khi:

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

A. V là thể tích của phần nước bị miếng gỗ chiếm chổ

B. V là thể tích của cả miếng gỗ

C. V là thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nước

D. V là thể tích được gạch chéo trong hình

slide9

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

+ Vật chìm xuống khi:

Khi vật nổi trên mặt thoáng chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét được tính bằng công thức nào?

+ Vật nổi lên khi:

+ Vật lơ lửng khi:

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

Trong đó:

d : là trọng lượng riêng của chất lỏng

V: là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng (không phải là thể tích của vật)

slide10

6

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

  • Biết P=dv.V và FA=dl.V. Chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập trong chất lỏng thì:
  • Vật sẽ chìm xuống khi: dv>dl
  • Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dv=dl
  • - Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dv<dl

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

+ Vật chìm xuống khi:

+ Vật nổi lên khi:

+ Vật lơ lửng khi:

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

(1)

* Vật chìm xuống khi :

Trong đó:

d : là trọng lượng riêng của chất lỏng

V: là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng

Mặt khác :

III. Vận dụng

Thay vào (1) ta có:

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì

Tương tự

+ Vật chìm xuống khi:

* Vật lơ lửng trong chất lỏng khi :

+ Vật nổi lên khi:

* Vật nổi lên mặt chất lỏng khi :

+ Vật lơ lửng khi:

slide12

PHẦN THƯỞNG CỦA

BẠN LÀ MỘT TRÀNG

PHÁO TAY CỦA CẢ LỚP!

Cần suy nghĩ thêm!

1. Khi vật nổi trên mặt thoángchất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét FA có mối quan hệ với trọng lượng P của vật như thế nào?

15

5

1

2

3

14

4

6

7

8

9

10

11

12

13

A. FA> P

B. FA= P

C. FA< P

D. FA=2. P

slide13

PHẦN THƯỞNG CỦA

BẠN LÀ MỘT TRÀN PHÁO

TAY CỦA LỚP!

Cần suy nghĩ thêm!

2. Nhúng một vật vào chất lỏng thì vật chìm xuống khi lực đẩy Ác-Si-Mét và trọng lượng của vật thoả mãn điều kiện nào?

15

5

1

2

3

14

4

6

7

8

9

10

11

12

13

A. FA> P

B. FA= P

C. FA< P

D. FA≥ P

slide14

3. Một vật hình hộp có chiều dài 4m, chiều rộng 2m. Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên chiếc hộp. Biết chiếc hộp ngập sâu trong nước 0.5m và trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3

6

1

2

3

4

5

15

7

8

9

10

11

12

13

14

Thể tích phần vật chìm trong nước :

V = 4 . 2 . 0,5 = 4 m3

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên chiếc hộp :

FA = d.V = 10000.4 = 40000 N

slide15

PHẦN THƯỞNG CỦA

BẠN LÀ TRÀN PHÁO TAY CỦA LỚP!

slide16

4. Thả một hòn bi thép vào thuỷ ngân thì bi nổi hay chìm? Tại sao?

15

4

1

2

3

14

6

5

8

9

10

11

12

13

7

Ta có:

d thép = 78000 N/m3

d thuỷ ngân = 136000 N/m3

=> d thép < d thuỷ ngân

Vậy, hòn bi thép nổi trong thủy ngân.

slide17

Tiết 15 Bài 12 : SỰ NỔI

I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì:

+ Vật chìm xuống khi:

+ Vật nổi lên khi:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

+ Vật lơ lửng khi:

II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

  • Học bài và làm bài tập.
  • Tìm hiểu bài 13: “Công cơ học”

Trong đó:

d : là trọng lượng riêng của chất lỏng

V: là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng

III. Vận dụng

- Nhúng một vật vào chất lỏng thì

+ Vật chìm xuống khi:

+ Vật nổi lên khi:

+ Vật lơ lửng khi:

ad