Satu Vehreävesa
Download
1 / 16

Maakunnan suunnittelujärjestelmä - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Maakunnan suunnittelujärjestelmä. Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2020 toimintalinjat. Väestötavoitteet vuoteen 2030. Väestötavoite nostettu 250.000:een Perusta: väestökehitys parantunut v:sta 2000 alkaen Kuopion kasvun kiihdyttyä Tavoite edellyttää:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Maakunnan suunnittelujärjestelmä' - tavia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Satu Vehreävesa

27.3.2014Pohjois savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014 2020 toimintalinjat
Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 jamaakuntaohjelman 2014-2020 toimintalinjat


V est tavoitteet vuoteen 2030
Väestötavoitteet vuoteen 2030

Väestötavoite nostettu 250.000:een

Perusta: väestökehitys parantunut v:sta 2000 alkaen Kuopion kasvun kiihdyttyä

Tavoite edellyttää:

 • Viime vuosien väestö-kehitys jatkuu

 • Muuttovoittoa vuodessa 475 – 500 maakuntaan

 • Kaikissa kunnissa muutto-tappio päättyy v:n 2020 jälkeen

 • Kuopion alueen kasvu jatkuu

  Seuraus:

  - Työvoima riittää, työvoima-osuus nousee, työttömyys laskee, kun elinkeinoelämä menestyy ja palvelukyky säilyy


Maakuntasuunnitelma 2030

Taloutta uudistavat tieteen, teknologian ja yritystoiminnan innovaatiokärjet ja kehittämistavoitteet


Maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat - sisältö

Talouden uudistuminen TL1

Työvoiman riittävyys ja osaaminen TL2

 • Kone- ja energiateollisuuteen kilpailukykyä tuottavuudella ja innovoinnilla

 • Uudet teknologiset ja tuotannolliset menetelmät ja palvelut, innovointi

 • Energiateknologia

 • Sovellukset yritys-oppilaitosverkoissa

 • Työmarkkinoiden toimintaa tukeva koulutus

 • Koulutuksen kysyntälähtöisyys

 • Toimiva koulutusketju, estetään koulupudokkuus

 • Aikuiskoulutus

 • Metsäteollisuus, puun uusi käyttö ja biojalostus

 • Mekaaninen puunjalostus

 • Biopolttoaineet

 • Biojalostus, t&k ja uudet tuotteet

 • Vahvistuva terveysklusteri

 • Lääketutkimus, valmistus ja palveluliiketoiminta

 • Terveyden teknologia

 • Terveyden edistäminen, ravitsemus

 • Työurien pidentäminen

 • Varhainen puuttuminen kouluissa ja työpaikoilla

 • Työelämän laadun kehittäminen

 • Maatalouden työ- ja tuotantoprosessien kehittäminen

 • Kuopion alueen kasvu työvoiman saatavuuden veturina

 • Kuopion ulkoinen kasvu tukee koko maakuntaa

 • Kasvun mahdollistaminen

 • Elintarviketuotanto

 • Liiketalous-, ympäristö- ja energiaosaaminen

 • Elintarvikejalostus ja yritysten kasvu

 • Terveysvaikutukset, ravitsemus, turvallisuus

 • Maakuntaan muuton edistäminen

 • Kotoutumisen tukeminen

 • Opiskelijoiden työllistyminen alueelle

 • Koulutuksen vetovoiman lisääminen

Elinkeinoelämän kansainvälistyminen

Mittaustekniikan sovellukset ja kehitysympäristöt

Vesi- ja kaivosturvallisuuden kehittämisympäristö sekä ilmatutkimus

 • Vetovoimainen ja kestävä aluerakenne

 • Vetovoimainen ja kestävä aluerakenne

 • Elinympäristön vetovoimaa ja matkailua edistävät ympäristöhankkeet

 • Matkailukeskittymien kasvu

 • Elämäntavat ja kansansairausten ennaltaehkäisy

 • Varhainen puuttuminen

 • Terveellisiä elämäntapavalintoja ja terveyttä edistävät käytännöt

 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvat tuotantoalueet

 • Perusterveydenhuollon vahvistaminen

 • Hyvinvointiosaamisen vahvistaminen

 • Henkilöstön riittävyys ja hyvä organisaatiojohtaminen

 • Saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä tukevat liikenneyhteydet

 • Maakunnan ulkoiset ja sisäiset yhteydet (Pk-seutu, Pietari ja muut maakunnat, lentoyhteydet, maakunnan pitkittäis- ja poikittaisyhteydet

 • Luonnonvara-alan liikennetarpeet

 • Kuntien, yritysten ja yhdistysten kumppanuus palvelutuotannossa

 • Monituottajamallit, palveluyrittäjyys ja järjestöt

 • Palveluprosessit ja ohjaus

 • Liikennejärjestelmän toimivuus

 • Henkilö- ja tavaraliikenteen terminaalit

 • Henkilöliikennepalvelut ja liikenneturvallisuus

Toimiva ja taloudellinen palvelu-

ja kuntarakenne sekä saavutettavuus TL 4

Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi TL 3


Maakuntaohjelmasta rakennerahasto-ohjelmien

toimeenpanoon

”Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020”

Suomen rakennerahasto-ohjelma

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma

Maakuntaohjelman

toimeenpanosuunnitelma

Kone- ja energiateknologian teemaohjelma

Terveysklusteri ja terveyttä tukevat elintarvikkeet -teemaohjelma


Aikataulu kohti ensimm isi hakuja

Aikataulu kohti ensimmäisiä hakuja

 • 22.1. HALKE hyväksyi EU-rahoituksen alueellisen jaon

 • 23.1. Hallitus hyväksyi Suomen rakennerahasto-ohjelman

  - Komission käsittely, max 4 kk (mahd. täydennyksiä)

 • 17.3. Maakuntaohjelmantoimeenpanosuunnitelman hyv. MYR:ssä - Linjaa tuen kohdistamisen Pohjois-Savossa – rahoituksen painopisteet ja jakautumisen toimintalinjoittain

 • 24.3. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman hyväksyminen maakuntahallituksessa

  - Linjaa tuen kohdistamisen IP-alueella

 • Huhtikuu: Hankkeiden valintakriteerien hyv. seurantakomiteassa

 • Toukokuu: Maakuntahallitus nimeää MYR:n

 • 5.5. Ensimmäiset hakemukset voi jättää EURA 2014 –järjestelmään

 • 1.7. Uusi yritystukilaki astuu voimaan ja yritystukihakemusten käsittely alkaa.

  Hakemuksia voi jättää 1.1. alkaen.


Rahoittajat 2014 2020

Rahoittajat 2014-2020

 • Maakunnan liitot :

  • EAKR: alueiden kehittäminen ja kuntien elinkeinojen kehittäminen, perusrakenteen inv.tuet, tutkimus- ja innovaatiohankkeet

 • ELY-keskukset:

  • ESR-rahoitus kokonaan (työllisyys, koulutus, syrjäytymisen ehkäisy)

  • EAKR: välittömästi yrityksiin kohdistuvat tuet, ympäristö ja luonnonvarat, liikennehankkeet (älyliikenne)

 • TEKES

  • kehittämisrahoitus ja valtakunnallisen INKA-ohjelman EAKR-rahoitus


Rakennerahastorahoitus

Rakennerahastorahoitus

Julkinen rahoitus yhteensä 2,6 mrd €:

 • 1,3 mrd € (EU)

 • 1,3 mrd € (kansallinen julkinen rahoitus):

  • valtio 75 %, kunnat ja muut julkinen rahoitus 25 %

 • Lisäksi yksityistä rahoitusta

  Käyttö:

 • Valtakunnalliset ohjelmat/ESR: 25 %

 • Valtakunnalliset ohjelmat/EAKR: 10 %

 • Tekninen tuki: 3 %

  Alueille päätettäväksi 2,2 mrd € (EU + kansallinen julkinen)


Rahoituksen alueellinen jakautuminen 2014-2020

Pohjois-Savon rahoitus

Itä- ja Pohjois-Suomen osuus

Alueille osoitettu rahoitus:

19,3 %

- Vähenee 24 % v. 2007-2013 tasosta

Etelä- ja Länsi-Suomen osuus

Toimintalinjat ja niiden rahoitusosuudet

 • TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen (43 % EAKR)

 • TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (57 % EAKR)

 • TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (47 % ESR)

 • TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (33 % ESR)

 • TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (20 % ESR)

Uutta! Vähähiilisen talouden edistämiseen käytetään 25 % EAKR-rahoituksesta


Mik muuttuu mit uutta
Mikä muuttuu? Mitä uutta?

Rahoitukseen tulee merkittäviä leikkauksia

 tarvitaan erityistä harkintaa rahoituksen kohdentamisessa

Vähähiilisen talouden edistämiseen käytetään 25 % EAKR-rahoituksesta:

 EU+valtio = n. 5,5 milj. €/vuosi Pohjois-Savossa

 Teema tarvinnee aktivoimistoimenpiteitä

Ympäristönsuojeluun liittyvät toimet on rajattu pois ohjelmasta:

 • ympäristöinfrastruktuurin rakentaminen (mm. vesi- ja viemärihankkeet)

 • vesistökunnostukset ja muut ympäristön kunnostustyöt

 • Kulttuuri- ja luonnonperinnön suojeleminen ja ennallistaminen

 • ympäristövaurioiden korjaus ja ympäristöriskeihin varautuminen

   kehittämistarpeisiin vastattava muilla keinoilla

  ESR-puolella aikaisempaa suurempi huomio syrjäytymisen ehkäisyyn ja osallisuuden kehittämiseen (20 % ESR-rahoituksesta)

   Teema tarvinnee aktivoimistoimenpiteitä

  Paikallisen kehittämisen instrumentti

  Kaupunkikehittäminen, IP-alueelta mukana Oulu

 • 5 % koko Suomen EAKR:stä kohdistetaan kaupunkikehittämiseen

 • kohteena 6- kaupunkien verkosto, ml. Oulu