wydawnictwa zwarte i ci g e
Download
Skip this Video
Download Presentation
WYDAWNICTWA ZWARTE I CIĄGŁE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

WYDAWNICTWA ZWARTE I CIĄGŁE - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

WYDAWNICTWA ZWARTE I CIĄGŁE. Materiały do ścieżki edukacja czytelnicza i medialna. Co to są wydawnictwa zwarte?. Są to wydawnictwa, które ukazują się w druku jako zakończona całość, bądź też ich zakończenie jest z góry przez wydawcę przewidziane:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' WYDAWNICTWA ZWARTE I CIĄGŁE' - taurus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wydawnictwa zwarte i ci g e

WYDAWNICTWA ZWARTE I CIĄGŁE

Materiały do ścieżki edukacja czytelnicza i medialna

co to s wydawnictwa zwarte
Co to są wydawnictwa zwarte?
 • Są to wydawnictwa, które ukazują się w druku jako zakończona całość, bądź też ich zakończenie jest z góry przez wydawcę przewidziane:
  • encyklopedia jednotomowa ; - powieści ;- książki popularnonaukowe
  • encyklopedia wielotomowa (np. 6- tomowa Nowa Encyklopedia Powszechna, której termin wydania ostatniego tomu był określony czasowo.
zaliczamy do wydawnictw zwartych
Zaliczamy do wydawnictw zwartych:
 • książkę
 • broszurę – wydawnictwo zwarte do 48 stron, z jedną kartą tytułową
 • odbitkę
 • przedbitkę – fragment dzieła opublikowany w czasopiśmie poprzedzający wydanie dzieła w formie książkowej
 • nadbitkę – artykuł z czasopisma lub rozdział z książki wydany osobno, ale tak, że widać, iż jest on tylko częścią większej całości, np. z zachowaniem numeracji stron
 • druki akcydensowe – afisze, plakaty, ulotki – czyli druki ulotne
zalety wydawnictwa zwartego
Zalety wydawnictwa zwartego:
 • trwałość
 • całościowe ujęcie problemu
 • podstawowe informacje z danej dziedziny
 • obecność aparatu naukowego ułatwiającego odszukiwanie informacji w książkach (spis treści, przypisy bibliograficzne, wstęp, posłowie, indeks, słowniczki np. pojęć albo skrótów) książkę
co to s wydawnictwa ci g e
Co to są wydawnictwa ciągłe?
 • Są to wydawnictwa, które ukazują się częściami, w określonych lub nieokreślonych odstępach czasu. W zamierzeniach wydawniczych ich zakończenie nie jest przewidziane choć w rzeczywistości może nastąpić. Do wydawnictw ciągłych zaliczamy:
do wydawnictw ci g ych zaliczamy
Do wydawnictw ciągłych zaliczamy:
 • wydawnictwa seryjne, np.:
  • Biblioteka Analiz Literackich,
  • Harlequin,
  • kryminały w serii z „Kluczykiem” czy „Jamnikiem”)
 • czasopisma
podzia czasopism ze wzgl du na cz stotliwo
Podział czasopism ze względu na częstotliwość:
 • dziennik
 • tygodnik
 • dwutygodnik
 • miesięcznik
 • dwumiesięcznik (metodyczne)
 • kwartalnik
 • półrocznik
 • rocznik
podzia czasopism ze wzgl du na przeznaczenie
Podział czasopism ze względu na przeznaczenie:
 • naukowe
 • popularnonaukowe („Focus”, „Wiedza i Życie”)
 • fachowe („Bibliotekarz”)
 • urzędowe („Dziennik Ustaw”)
podzia ze wzgl du na tre
Podział ze względu na treść:
 • społeczno-polityczne (Polityka )
 • kulturalne
 • techniczne (Młody Technik )
 • medyczne
 • wojskowe (Żołnierz Polski )
 • muzyczne
 • filmowe
 • religijne
 • sportowe
 • turystyczne
 • rozrywkowe
 • dziecięce
 • młodzieżowe
 • kobiece
elementy budowy czasopisma
Elementy budowy czasopisma:
 • Tytulatura: (winieta)
  • tytuł, podtytuł
  • numeracja
  • data wydania
  • częstotliwość ukazywania się
  • cena
 • Stałe działy i rubryki:
  • reportaż
  • listy od czytelników
  • nekrologi
 • Stopka redakcyjna:
  • skład kolegium
  • adres redakcji
  • warunki prenumeraty
  • wysokość nakładu
 • Spis treści
terminy
Terminy:
 • nakład - liczba egzemplarzy jednego wydania książki lub czasopisma;
 • redakcja- kierowanie zespołem opracowującym i wydającym czasopismo, dzieło zbiorowe;
 • korekta- poprawianie, usuwanie błędów, nanoszenie poprawek na próbnych odbitkach drukarskich;
 • prenumerata- zapłacenie z góry za czasopismo dla zapewnienia sobie ciągłości otrzymywania kolejnych numerów