Tieteellinen kirjoittaminen - PowerPoint PPT Presentation

Tieteellinen kirjoittaminen
Download
1 / 28

 • 162 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tieteellinen kirjoittaminen. TIK, kandidaattiseminaari Pilvi.heinonen@helsinki.fi. Tieteellinen kirjoittaminen. Tieteellinen kirjoittaminen (7.10.) Kirjoitusprosessi Tieteellinen teksti Tekstin rakenne Palautevastaanotot 20.10. ja 21.10. (klo 9 - 18)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Tieteellinen kirjoittaminen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tieteellinen kirjoittaminen

Tieteellinen kirjoittaminen

TIK, kandidaattiseminaari

Pilvi.heinonen@helsinki.fi


Tieteellinen kirjoittaminen1

Tieteellinen kirjoittaminen

 • Tieteellinen kirjoittaminen (7.10.)

  • Kirjoitusprosessi

  • Tieteellinen teksti

  • Tekstin rakenne

 • Palautevastaanotot 20.10. ja 21.10. (klo 9 - 18)

 • Tieteellisen tekstin piirteitä (28.10.)

  • Metateksti

  • Moniäänisyys

 • Tekstin viimeistely (4.11.)

  • Tekstin luettavuus

  • Oikeakielisyys

 • Tiivistelmä ja kypsyysnäyte (2.12.)


Tekstin viimeistely

TEKSTIN VIIMEISTELY


Teemankuljetus

TEEMANKULJETUS

Johdonmukainen järjestys ja siirtymät

1) Pysyvä teemankuljetus

Käsittelee yhtä asiaa eri puolilta

2) Etenevä teemankuljetus

Uusi asia rakennetaan aiemman, juuri edellä mainitun tiedon varaan


Kappaleiden j sent minen

KAPPALEIDEN JÄSENTÄMINEN

 • - Kappale = asiakokonaisuus

 • Testi: Pystytkö keksimään otsikon?

 • - Ei yhden virkkeen /yhden sivun kappaleita

 • - Eri jäsennysmalleja, esim.

  • aihepiirijäsennys (kokonaisuuden osat)

  • ongelmanratkaisu (induktiivinen / deduktiivinen)

  • syy–seuraus-jäsennys


Aihepiirij sennys

AIHEPIIRIJÄSENNYS

Rintaimplantti koostuu kuoresta ja sisällysaineesta. Nykyään kuorivalmistetaan yleensä silikonista. Sisällyksenäon käytetty geelimäistä silikonia tai vaihtoehtoisesti keittosuolaa. Vuosien kuluessa on muutettu geelin koostumusta, implantin muotoa ja kuoren paksuutta. Nykyään valmistetaan myös useampikerroksisia implantteja, joiden uloimmissa kerroksissa on keittosuolaa. Näillä erilaisilla ratkaisuilla on yritetty estää silikonin tihkumista implantin ulkopuolelle.


Ideavirke ja tukivirkkeet

IDEAVIRKE JA TUKIVIRKKEET

 • - Ideavirke sisältää tekstikappaleen ydinajatuksen

 • - Ideavirke sijaitsee useimmiten kappaleen alussa, voi esiintyä myös kappaleen lopussa; pitkissä tekstikappaleissa voi esiintyä sekä alussa että lopussa

 • - Tukivirkkeet perustelevat, selittävät, täsmentävät, tarkentavat, havainnollistavat…


Ideavirke kappaleen alussa

IDEAVIRKE KAPPALEEN ALUSSA

Verkkotasolla WLAN eroaa tavanomaisesta lähiverkosta usealla tavalla.Ensiksi siirtomedia on paljon epäluotettavampi kuin johtoa käytettäessä ja pakettien katoaminen huomattavasti todennäköisempää. Toiseksi yksi verkko ei voi varata koko mediaa, vaan se voidaan joutua jakamaan muiden verkkojen kanssa. Kolmanneksi langattomuus tuo dynaamisuutta verkkoon ja asiakas voi siirtyä verkon sisällä. Nämä erot…


Virkerakenteet

VIRKERAKENTEET

 • Yksi virke = yksi asia

 • Käytä vaihtelevasti (vuoksi–luode-virkerakenne)

 • Vältä liian runsasta pelkkien päälauseiden käyttöä

 • Vältä tekstiä rikkovaa kiilarakenteiden käyttöä

  Paperin ajettavuutta heikentää omalta osaltaan paperissa olevien vikojen, jotka voivat johtua esimerkiksi huonoista neliömassaprofiileista, määrä.


Virkerakenteet1

VIRKERAKENTEET

 • Vältä liian pitkiä virkkeitä ja useita hierarkiatasoja

 • Esimerkki pitkähköstä ja polveilevasta virkkeestä:

  Ongelma korostuu bioinformatiikkapalvelujen kohdalla, koska niitä kehittävät myös vähemmän ohjelmistokokemusta omaavat henkilöt, jotka eivät välttämättä hyödynnä ohjelmistokehitystyökaluja, joiden käyttö helpottaa huomattavasti määrittelyjen kanssa työskentelyä.


Lauseenvastikkeet

Lauseenvastikkeet

Tiivistävät tekstiä, mutta…

Tuoteanalyysin ollessa onnistunutsekuvaa valmistettavaa tuotetta hyvin ja on pystytty määrittämään loppukäytön kannalta kaikki tärkeät ominaisuudet.

(tekstissä vääriä viittaussuhteita)

 Onnistunut tuoteanalyysi kuvaa valmistettavaa tuotetta hyvin ja määrittää loppukäytön näkökulmasta kaikki tärkeät ominaisuudet.


Tekstin pintataso

TEKSTIN PINTATASO


Tekstin tyyli

TEKSTIN TYYLI

 • Asiatyyli (neutraali, objektiivinen, ei arvottava)

 • Vältä

 • kapulakieltä

 • liikaa koodikielisyyttä

 • turhaa lainasanojen käyttöä

 • arkityylisiä ja puhetyylisiä ilmauksia (näppärä, hienosti, pärjätä, etänä)

 • kielikuvia (olla lapsenkengissä)

 • muoti-ilmauksia (pitkässä juoksussa, loppupeleissä)

 • Tieteellisen tekstin vakiintuneet ilmaukset; vrt. tieteellisen ilmaisun konventiot vaikkapa vs.esimerkiksi, miettiävs. pohtia


Kapulakieli

KAPULAKIELI

Substantiivityyli

Hinnan laskua on esiintynyt maakaasun kohdalla.

 Maakaasu on edullisempaa kuin ennen.

 • Maakaasu on entistä edullisempaa.

  Passiivi

  Sano, kuka/mikä tekee jotakin (ei taholta, toimesta, piirissä, osalta…)

  Laboratorion toimestatutkittiin aineisto.

   Laboratorio tutki aineiston.


Tilastokieli

TILASTOKIELI

 • Älä kuvaa käyrää vaan ilmiötä

 • Vältä ( = tarkkaile) verbejä nousta, kohota, laskea ja alentua.

 • Vältä ( = tarkkaile) sanoja -aste, -taso ja -luku.

  Havaitsemme, että kun molempia sukupuolia tarkastellaan yhdessä, työttömyysasteiden aleneminen on hienoisesti hidastunut muissa ikäluokissa paitsi 20–24-vuotiaiden kohdalla, joiden kohdallaaleneminen on pysähtynyt.


Termit

TERMIT

Termi: erikoiskieleen kuuluva, sisällöltään rajatun käsitteen vakiintunut nimitys

 • - Määrittelyn tärkeys

 • - Suomenkielinen vastine

 • - Ei turhia lainasanoja

  Mukana kuljettaminen: suomenkielinen vastine tekstin osana, alkuperäinen termi ja mahdollinen lyhenne suluissa (myöhemmin pelkkä lyhenne OK)

  -- niin sanottuja kaksoissyötettyjä epätahtigeneraattoreita

  (engl. Double-FedInductionGenerator, DFIG) --


Merkint tavat

MERKINTÄTAVAT

 • Luetelmat

 • Kaavat

 • Kuvat ja taulukot

 • Viivat

 • Numerot

 • Lyhenteet (ja nimet)


Luetelma

LUETELMA

Johdantolause: ei kaksoispistettä, jos johdantolause on epätäydellinen ilman luetelmakohtia

 • - Osien pitää olla samanmuotoiset

 • - Luetelmassa virkkeitä: iso kirjan ja piste

 • - Luetelmassa ei virkkeitä: ei pilkkuja eikä konjunktioita, mutta piste viimeisen luetelmakohdan jälkeen


Luetelmat

LUETELMAT

Seuraavaksi kuvataan lyhyesti lähinnä ulkokäyttöön suunnatut lamput:

 • suurpainenatriumlamppu

 • elohopealamppu

 • monimetallilamppu

 • pienpainenatriumlamppu.

  Verkonhallinnassa käytetyt keskeisimmät verkonhallintatekniikat ovat

  – SNMP (Simplenetwork management protocol)

  – RMON (Remote monitoring)

  – MIB (Management informationbase).


Luetelmat1

LUETELMAT

Hyvän luetelman kriteerit ovat seuraavat:

 • Johdantolause on selvä.

 • Luetelmakohdat ovat samanmuotoisia.

 • Luetelman osat on merkitty jollakin merkillä.

 • Välimerkitys on normien mukainen.

  Hyvässä luetelmassa on

 • selvä johdantolause

 • samanmuotoiset luetelmakohdat

 • luetelmaviiva tai muu merkki

 • normien mukaiset välimerkit.


Kuvat ja taulukot

KUVAT JA TAULUKOT

- Keskeinen viesti myös tekstissä

- Kuviin ja taulukoihin viitattava itse tekstissä (mielellään samalla sivulla)

- Kuvateksti päättyy pisteeseen (vrt. taulukon otsikko ei)


Yhdysviivat

YHDYSVIIVAT

Sanan osana lyhenne, erisnimi tai vieraskielinen sana:

lähi-UV-alue, Fourier-muunnos, 1960-luku,

defence-in-depth-konsepti

Välilyönti ja yhdysviiva:

adhoc -verkko, gridcode -määräykset

Ajatus- ja yhdysviiva tai pelkkä yhdysviiva (osapuolet):

hinta–laatu-suhde / hinta-laatusuhde

Drude–Lorentz-malli

Lyhenteen selitys sanan loppuun

lyhyen kantaman tutka eli SRR-tutka (Short RangeRadar) - -


Numeroilmaukset

NUMEROILMAUKSET

Erilleen yksiköistä ja symboleista:

75 mm, 98 %, s. 16

Huom! 2° mutta 2 °C, mittakaava 1:20 000

Desimaaliluvut:

2.5 2,5

 • Kirjoita luvut kokonaan:

  1970- ja 1980-luvuilla

  s. 255–256


Numeroilmaukset1

NUMEROILMAUKSET

 • Muista päätteet:

  …arvo lähenee 16:ta…

  … joka onnistuu noin 95 %:ssa tapauksista.

  Lämpötila nousi 25 °C:seen (celsiusasteeseen).

  … jopa 200 lm/W:iin asti.

 • Huom! merkitysero

  …on noussut 60 %

  ... on noussut 60 %:iin.


Riarvot tekstiss

ÄÄRIARVOT TEKSTISSÄ

 • Yleiskielessä ajatusviiva:

  10–66 GHz

  3–0-tyyppi

 • Tekniikan teksteissä myös kolme pistettä:

  −4…−2 °C (−4 –− 2 °C)

 • vaihtelee tyypillisesti välillä 10–66 GHz

   on tyypillisesti 10–66 GHz


Lyhenteet

LYHENTEET

Kirjoita varsinaiset sanat tekstissä auki (vrt. vakiolyhenne)

esimerkiksi, noin, edellä mainittu, niin sanottu, kyseessä oleva, toisin sanoen, ja niin edelleen


Lyhennesanat

LYHENNESANAT

Lyhennesanat: ei kaksoispistettä, kun lyhennesana luetaan suoraan

ALUn, WiMAXin

Kirjaimittain luettavat lyhenteet:

 • Kaksoispiste + sijapääte (+ mahdollinen pitkä vokaali)

  EU:ssa

 • Pääte kirjaimen tai koko sanan mukaan:

  TEM:ää (tee-ee-ämmää) / TEM:aa(transmissioelektronimikroskopiaa)


Vieraskieliset nimet

VIERASKIELISET NIMET

- sanan päättyminen vokaaliin vai konsonanttiin & ääntöasu

Ei kaksoispistettä:

 • Eurocode:n Eurocoden

 • Quételet:nQuételet’n


 • Login