drugi krug istra ivanja o primeni zakona o slobodnom pristupu informacijama
Download
Skip this Video
Download Presentation
Drugi krug istraživanja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Drugi krug istraživanja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Drugi krug istraživanja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Transparentnost - Srbija Mart 200 5. Ciljevi istraživanja. Deo projekta koji se sprovodi radi jačanja javne odgovornosti uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Finske Ciljevi istraživanja :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Drugi krug istraživanja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama' - tatum-sellers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
drugi krug istra ivanja o primeni zakona o slobodnom pristupu informacijama

Drugi krug istraživanja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Transparentnost - Srbija

Mart 2005

ciljevi istra ivanja
Ciljevi istraživanja
 • Deo projekta koji se sprovodi radi jačanja javne odgovornosti uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Finske
 • Ciljevi istraživanja:
  • Podizanje svesti o obavezama i pravima
  • Pospešivanje primene zakona u organima javne vlasti
  • Provera spremnosti organa javne vlasti da primene zakon
  • Održavanje neprestane kontrole od strane građanskog društva i medija
ko su organi javne vlasti
Ko su organi javne vlasti
 • Organi izvršne, zakonodavne i sudske vlasti
 • Javna preduzeća
 • Pokrajinski, gradski i opštinski organi
 • Ustanove koje se finansiraju iz budžeta
 • Organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja
uzorak istra ivanja
Uzorak istraživanja
 • 6 najviših organi vlasti (član 22, stav 2 Zakona)
 • 13 ministarstava (4 odgovorilo u prvom krugu)
 • 16 posebnih organizacija
 • 18 republičkih javnih preduzeća
 • 4 druga republička organa
 • 165 opština i 2 grada (2 grada odgovorila u prvom krugu)
izme u dva kruga istra ivanja
Između dva kruga istraživanja...
 • Veliki odjek rezultata istraživanja u javnosti
 • Podsticaj da mnoge institucije pošalju svoje odgovore (Ministarstvo rada, Narodna banka Srbije, Agencija za privatizaciju, Grad Beograd, Uprava carina...)
 • Podrška akciji od strane Poverenika za informacije od javnog značaja
kako je odabran uzorak za drugi krug
Kako je odabran uzorak za drugi krug
 • Upotpunjen spisak najviših državnih organa (uključen Predsednik, Republički javni tužilac)
 • Ponovljeni zahtevi ministarstvima koja nisu odgovorila u prvom krugu
 • Upotpunjen spisak posebnih organizacija i javnih preduzeća (bez odgovora u prvom krugu)
 • Obuhvaćene sve jedinice lokalne samouprave
tra ene informacije
Tražene informacije
 • Da li su u Organu vlasti određena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama?
 • Koje uslove za rad moraju da ispunjavaju službena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama?
 • Da li su službena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama počela da obavljaju poslove propisane Zakonom?
 • Da li službena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama pored ovih obavljaju i druge dužnosti?
 • Koji su kontakt podaci službenih lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama (ime i prezime, službeni telefon, adresa i adresa za elektronsku poštu)?
 • Da li je u Organu vlasti i na koji način sprovedena obuka zaposlenih i njihovo upoznavanje sa obavezama koje imaju po osnovu Zakona?
 • Šta je sve obuhvaćeno obukom zaposlenih?
 • Da li je izvršena procena sredstava koja će biti potrebna za sprovođenje obaveza iz Zakona u toku tekuće godine ili u drugom, kraćem roku?
 • Koja je struktura procenjenih sredstava koja su potrebna za sprovođenje obaveza Organa vlasti na osnovu Zakona i da li su ta sredstva obezbeđena?
 • Da li Organ vlasti ima svoju internet prezentaciju (veb-sajt) i koja je adresa te internet prezentacije?
 • Koje vrste informacija i dokumenata se objavljuju na internet prezentaciji, u kojem roku od njihovog nastanka, koliko dugo se nalaze na internet prezentaciji i na koji način se obezbeđuje njihova ažurnost, potpunost i tačnost?
vrste odgovora po sadr ini
Vrste odgovora po sadržini
 • Određeno ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima – 41 odgovor
 • Radi se na sprovođenju zakonskih odredbi (npr. izmene akta o sistematizaciji su u toku) – 15 odgovora
 • Izgovori za neprimenjivanje Zakona se traže na neprimeren način u pojedinim zakonskim odredbama – 4 odgovora
zaklju ci i pouke
Zaključci i pouke
 • Stepen primene Zakona je i dalje na nedopustivo niskom nivou – oko 40 posto organa na republičkom i oko 80 posto organa na nivou lokalne samouprave uopšte nije odgovorilo na zahtev; za očekivati je da bi broj odgovora bio još manji da su ih uputili “obični građani” ili da su se odnosili na “osetljiva pitanja”
zaklju ci i pouke1
Zaključci i pouke
 • Kampanja nevladinih organizacija, medija i Poverenika daje određene rezultate – broj i kvalitet odgovora se dvostruko povećao u odnosu na prvi krug istraživanja
zaklju ci i pouke2
Zaključci i pouke
 • Organi koji su odgovorili na zahtev uglavnom su ispunili rokove i formu odgovora
 • Ne postoje direktne korelacije između partijske pripadnosti rukovodilaca organa i primene Zakona – rezultati govore više o kvalitetu rada pojedinih funkcionera nego njihovih političkih stranaka
 • Preovlađuje minimalistički pristup pri ispunjavanju zakonskih obaveza
 • Pojedini odgovori ukazuju na to da je potrebno dati tumačenja nekih odredaba (organi lokalne samouprave)
 • Ne koristi se u dovoljnoj meri potencijal koji Zakon o slobodnom pristupu informacijama nosi za reformu sistema vođenja dokumentacije i promenu odnosa vlasti prema građanima
zaklju ci i pouke3
Zaključci i pouke
 • Nepostojanje odgovarajuće pravne zaštite, koja se ogleda u tome što Poverenik za pristup informacijama nema uslova da u stvarnosti vrši svoje funkcije, utiče na to da su organi manje spremni da ispune svoje zakonske obaveze.
 • Državni organi su učinili nedovoljno na podsticanju primene zakona
zaklju ci i pouke4
Zaključci i pouke
 • Nastaviti sa istraživanjima sličnog tipa kako bi se organi vlasti podstakli da se bolje pripreme za izvršenje svojih zakonskih obaveza
 • Dilema – sledeći korak: kako proveriti funkcionisanje pravne zaštite kad organ koji treba da je pruži još uvek nema ni adresu?
 • Edukacija na obe strane – tražioci informacija i organi koji treba da omoguće pristup
ad