BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET. BF - programmets struktur GY 2011. Gymnasiegemensamma ämnen 600 p. Programgemensamma karaktärsämnen 700 p. Inriktningar 300 p. Programfördjupningar 600 p. Gymnasiearbete 100 p. Individuellt val 200 p. 2. Gemensamt f ö r programmets yrkesutg å ngar.

Download Presentation

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET


BF - programmets struktur GY 2011

Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

Programgemensamma karaktärsämnen

700 p

Inriktningar 300 p

Programfördjupningar

600 p

Gymnasiearbete 100 p

Individuellt val 200 p

2


Gemensamt för programmets yrkesutgångar

  • Pedagogisk kompetens

  • Kommunikativ kompetens

  • Ledarskapsförmåga

  • Hälsofrämjande förhållningssätt


Socialt arbete


Inriktningskurser socialt arbete

Sociologi

Sociologi 100 p

Socialt arbete

Socialt arbete 200 p


Förslag: Stöd och service inom funktionshinderområdet

Svenska 3

Kurs inom Idrott och hälsa

Kurs inom Estetiskt ämne

Engelska 6

+ Huvudmannens val av

kurser

Naturguidning 1100 p

Kost och hälsa100 p

Gymnasie-

gemensamma

600 p

Grundläggande vård och omsorg100 p

Specialpedagogik 1100 p

Specialpedagogik 2100 p

Skapande verksamhet 100 p

Matematik 2a100 p

Svenska 3100 p

Massage 1 100 p

Etnicitet och kulturmöten

100 p

Program- gemensamma 700 p

Engelska 6 100 p

Psykologi 1 50 p

Psykologi 2b 50 p

Idrott och hälsa 2100 p

Träningslära 1100 p

Inriktning

300 p

Socialt arbete

Idrott och hälsa specialisering 1 + 2 200 p

GYMNASIEARBETE 100 p

Programfördjupning 400 p + 200 p Individuellt val


Programfördjupningskurser


Gymnasiearbete

Eleven

Är förberedd för yrkesområdet

Har förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet

Planerar, genomför och utvärderar sin uppgift


Yrkesexamen

Av 2500 p ska 2250 p vara minst betyg E

Minst betyg E i svenska 1, engelska 5, matematik 1

Minst betyg E i gymnasiearbete

Minst betyg E på kurser inom programgemensamma karaktärsämnen 400 p


  • Login