Sondy
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Sondy PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sondy. Kozmické. Vladimír Chabaľ 1.D. Obsah. Všeobecne o sondách Solárne sondy Planetárne sondy Manévre Zdroje energie Pohon Výpravy sond Mapa Marsu. Všeobecne. Teleso bez ľudskej posádky Výskum vlastností priestoru, telies Slnečnej sústavy Mesačné (lunárne) sondy

Download Presentation

Sondy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sondy

Sondy

Kozmické

Vladimír Chabaľ 1.D


Obsah

Obsah

 • Všeobecne o sondách

 • Solárne sondy

 • Planetárne sondy

 • Manévre

 • Zdroje energie

 • Pohon

 • Výpravy sond

 • Mapa Marsu


V eobecne

Všeobecne

 • Teleso bez ľudskej posádky

 • Výskum vlastností priestoru, telies Slnečnej sústavy

  • Mesačné (lunárne) sondy

  • Medziplanetárne (interplanetárne)

  • Slnečné (solárne) sondy

  • Planetárne sondy

  • Kometárne sondy

  • Medzihviezdne (interstelárne) sondy

  • Návratové sondy


V eobecne1

Všeobecne

Pioneer 10

Voyager 1


Sol rne sondy

Solárne sondy

 • Cieľ - študovanie Slnka

 • Prístroje

  • Magnetometre

  • Fotometre

  • Spektrometre

  • koronografy

 • Delnie

  • Ekliptikálne

  • Polárne slnečné sondy

 • Trocha z histórie


Sol rne sondy1

Solárne sondy

Mariner 10

Genesis


Planet rne sondy

Planetárne sondy

 • Cieľ – študovanie pevných telies

 • Prístroje


Man vre

Manévre

 • Druhy

  • Pri stretávaní

  • Pri navádzaniu na dráhu

  • Jedno impulzné manévre

  • Pristávanie na planéte:

 • Pristávanie

  • Uhol vstupu

  • Let na padáku

  • Motory pristania


Gravita n man ver

Gravitačný manéver

 • môže meniť svoju dráhu, rýchlosť a dokonca aj svoj sklon

 • Keď sa sonda nachádza v bližšom okolí jednej planéty:


Gravita n man ver1

V

V

V

Gravitačný manéver

pri nehybnosti planéty


Gravita n man ver2

Vp

Vp

V

V

Vv

Vv

Gravitačný manéver

pri pohybe planét


Hohmannov prechod

Hohmannov prechod

 • Vyžaduje veľa času

 • Uplatnenie efektu gravitačného manévru

 • Použije iba malé množstvo paliva.

 • Vyžadujú veľmi presné načasovanie

 • Využitie grvitačného manévru


Hohmannov prechod1

A

B

C

Hohmannov prechod


Hohmannov prechod2

Hohmannov prechod

 • Sonda sa vychýli o 28,5 °

 • Postupne pridáva rýchlosť

 • Z orbitu A sa stane elipsa B

 • Do zmeny uhla má sonda približne 7,726 km/s.

 • Po dosiahnutí potrebnej výšky, prechádza sonda na orbít C


Hohmannov prechod3

Hohmannov prechod

Pioneer 11


Pohon chemick

Pohon - chemický

 • Na kvapalné pohonné látky

 • Výhody

  • Veľký ťah

  • Možnosť reštartu a riadenia

 • Nevýhody

  • Veľká zložitosť a spoľahlivosť

 • Použitie

  • Pre všetky účely


Pohon chemick1

Pohon - chemický

 • Motor na tuhé látky

 • Výhody

  • Veľký spoľahlivosť, ťah, jednoduchosť

  • Možné okamžité použitie

 • Nevýhody

  • Nemožno riadiť ťah a vyššia hmotnosť

 • Použitie

  • Urýchľovacie motory


Pohon fyzik lny

Pohon - fyzikálny

 • Princíp stlačeného plynu

 • Výhody

  • Jednoduchosť, spoľahlivosť

  • Možnosť reštartu a riadenia ťahu

 • Nevýhody

  • Malý výkon

 • Použitie

  • Stabilizačné motory


Pohon fyzik lny1

Pohon - fyzikálny

 • Elektrotermálne motory

 • Výhody

  • Veľký výkon

 • Nevýhody

  • Funguje len vo vzduchoprázdne

 • Použitie

  • Orientačné a stabilizačné motory

  • Pohon sond


Zdroj energie

Zdroj energie

 • Palivo

 • Solárne panely


Mapa marsu

Mapa Marsu


Zdroje

Zdroje

 • http://www.cnes.fr/html/_455_456_1100_1103_.php 11.3 2006

 • http://www.cnes.fr/html/_455_456_1070_.php 11.3 2006

 • http://saturn.jpl.nasa.gov/mission/gravity-assist-primer2.cfm 11.3 2006

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka 15.3 2006

 • http://mek.kosmo.cz/index.htm 16.3 2006

 • http://images.google.sk/imghp?hl=sk&tab=wi&q= 16.3 2006

 • http://mars.google.com 16.3 2006


 • Login