โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซม...
Download
1 / 9

โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ - PowerPoint PPT Presentation


 • 55 Views
 • Uploaded on

โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้. Introduction to Batch File. ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ . ปรับปรุง 1 9 ตุลาคม 2555. มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง http://www. nation.ac.th. ความหมาย.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้' - tatiana-hopkins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้

Introduction to Batch File

ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ .

ปรับปรุง 19 ตุลาคม 2555

มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

http://www.nation.ac.th


ความหมาย และภาษาแอสเซมบลี้

BAT file (BATch file) A file of DOS or OS/2 commands, which are executed one after the other. It has a .BAT extension and is created with a text editor. A file of DOS commands that are "batch" processed one after the other. Windows also supports batch files, which are mostly identical to the DOS commands. To create a DOS batch file, use a text editor such as Edit. If you use a word processor, save your batch file as an ASCII text file, not as a standard document. Always include a .BAT extension with your batch file name.

ข้อมูลจาก http://www.techweb.com/encyclopedia/defineterm.jhtml?term=DOSbatchfile


Boy1 bat
ตัวอย่างรวมในแฟ้มเดียว เช่น boy1.bat

@echo off

cd \

md abc

cd abc

md aa

md bb

cd aa

echo a > a1

echo b > a2

dir > a3

dir > a4

copy * ..\bb

cd \

dir abc /s/w


Batch file java
ใช้ เช่น Batch File สร้าง แปล ประมวลผล Java

@echo off

echo help to write Java program and compile and execute

echo wait for result

echo ==================================================

cd c:\j2sdk1.4.2_03\bin\

echo class boy2{ > boy2.java

echo public static void main(String args[]){>> boy2.java

echo System.out.println("oho batch file");}}>> boy2.java

javac boy2.java

java boy2


ใช้ตัวแปรที่เคย เช่น Set ไว้

คำสั่ง set เพื่อแสดงชื่อตัวแปร และค่า

คำสั่ง set a=5เพิ่มตัวแปรใน set

@echo off

echo %PROMPT%

echo %OS%

echo %a%


Command line
ส่งค่าผ่าน เช่น Command Line

DOS>a.bat b c

DOS>a b c

Output

echo %0 => a

echo %1 => b

echo %2 => c

echo %3 => ECHO is on


Command line1
เลื่อนค่าที่ส่งผ่าน เช่น Command Line

DOS>a.bat b c

DOS>a b c

Output

echo %1 => b

shift

echo %1 => c

shift

echo %1 => ECHO is on


Label
เลือกกระทำตาม เช่น Label

 • DOS>menu.bat 1

 • output => one

 • menu.bat

  • @echo off

  • if .%1 == .1 goto one

  • if .%1 == .2 goto two

  • goto end

  • :one

  • echo one

  • goto end

  • :two

  • echo two

  • :end


ทำซ้ำตามค่าที่รับเข้ามาทำซ้ำตามค่าที่รับเข้ามา

 • DOS>loop.bat 5 9 12

 • output => 5 9 12

 • loop.bat

  • @echo off

  • for %%x in (%1 %2 %3 %4) do echo %%x