VOLOVOD
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Zoran Boca diplg . PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VOLOVOD Orobanche cummana rasprostranjenost i načini suzbijanja. Zoran Boca dipl.ing. Uvod.

Download Presentation

Zoran Boca diplg .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zoran boca diplg

VOLOVOD

Orobanche cummana

rasprostranjenost i načini suzbijanja

Zoran Boca dipl.ing.


Zoran boca diplg

Uvod

 • Parazitna cvetnica, po podacima prvi put detektovana u Rusiji (1882 Kukin) gde je uvrđeno umanjenje prinosa od 86 – 95%. Rasprostranjen na širem području Evrope (Mađarska, Rumunija, Bugarska, kasnije i Francuska, Italija Španija, Turska);

 • '50-tih godina prošlog veka volovod je značajno smanjivao prinos na našim prostorima kod tada gajenih sorti suncokreta (gubici su se kretali od 18 – 38%);

 • Problem je mogao biti rešen jedino uvođenjem u proizvodnju hibrida koji su otporni na ovu parazitnu cvetnicu.


Cilj rada

Cilj rada

 • Cilj rada je da se apostrofira:

 • širenje volovoda

 • štetnost

 • nastajanje novih rasa

 • mere borbe protiv ove parazitne cvetnice


Reoni zara enosti u na oj zemlji

Reoni zaraženosti u našoj zemlji

 • U našoj zemlji najugroženije je područje Bačke na potezu Subotica – Bačka Topola sa tendencijom širenja prema Senti putem Čantavira;

 • Drugi krak širenja volovoda ide prema Čonoplji i Aleksa Šantiću

 • Ugrožen je reon Ljutova (smatra se ok 5.000 ha)

 • Manji intenzitet volovoda je uočen u regionu Banat oko Padeja i Itebeja zatim u Perlezu, Elemiru, Lazarevu, Novom Bečeju, Stajićevu, Kleku i Zrenjaninu;;


Na e okru enje i evropa

Naše okruženje i Evropa

 • Među susednim zemljama uočena je učestala promena u populaciji volovoda što je važno kad je u pitanju selekcija na njegovu otpornost;

 • U Rumuniji je utvrđeno 6 rasa volovoda;

 • U Bugarskoj i Turskoj po 5 rasa volovoda;

 • U Rusiji i Ukrajini 4 rase volovda;

 • U Španiji pored poznatih pet rasa prisutan je i novi patotip koji ugrožava i genotipove koji u sebi imaju gen OR 5


Morfologija parazita

Morfologija parazita

 • Volovod je parazitna cvetnica , veličine 10 – 15 cm, stabla debljine olovke, ružičaste do žućkaste boje, bez prisustva hlorofila;

 • Cvetovi su beli ili plavičasti, a plod je čaura sa oko 2000 semenki , vrlo sitnih, prečnika svega 0.4mm; obično obrazuje 10 – 40 čaura;

 • Nema svoj korenov sistem već parazitira na korenu biljke domaćina; volovod je isključivi parazit, pored suncokreta parazitira na još nekim kulturnim i divljim biljkama (Lotus, Lathyrus, Melilotus, Trifolium);


Volovod na drugim kulturama gra ak

Volovod na drugim kulturama – grašak

Italija, 2007 ; autor V.Sabadoš


Biologija parazita

Ogledno polje DP “Agroinstitut” Sombor, 2007

Biologija parazita

 • Osnovni izvor zaraze su semenke koje održavaju vitalnost veoma dugo (od 8 do 12 godina); mogu se preneti i semenom suncokreta;

 • Seme klija pri povoljnim uslovima vlažnosti i ako se u njiegovoj blizini nalazi biljka hraniteljka uspostavlja se parazitni odnos; u suprotnom klica propada.

 • Parazit formira haustorije u sudovnom sistemu biljke domaćina pomoću kojih crpi hranljive materije; tada biljke zakržljavaju, donose manje semena, često je glavica sterilna


Biologija parazita1

Biologija parazita


Mere borbe protiv parazita

Mere borbe protiv parazita

 • Najsigurnije mere borbe protiv ove parazitne cvetnice su plodored i gajenje otpornih hibrida;

 • Na parcele gde je gajen suncokret u narednih čak 10 godina ne bi trebalo da se ponovo gaji; u našim uslovima ovo je teško izvodljivo pa se suncokret na iste parcele vraća u toku 6 – 7 godina (ili kraće);

 • Veoma je važna upotreba zdravog i nezaraženog semena;


Otpornost prema volovdu

Otpornost prema volovdu

 • Izvori otpornosti prema volovodu nalaze se u vise divljih vrsta suncokreta i to je baza oplemenjivačima za stvaranje otpornih hibrida;

 • Problem je što kod volovoda vremenom nastaju nove rase za koje ne postoje detektovani geni otpornosti; zadatak oplemenjivača je upravo da što pre otkriju gene otpornosti i ugrade ih u proizvodne hibride;

 • U tom kontekstu nove rase volovoda ne može kontrolisati dominantni gen OF5 (kontroliše rasu E); u državama poput Španije i Turske, u novije vreme Rumunije detektovana je rasa volovoda F te se intenzivno radi na tome da se pronađe odgovarajuće rešenje;

 • Pored rase F postoje jos neke nove rase volovoda za koje nisu pronađeni izvori otpornosti i nije dovoljno proučena genetika otpornosti.


Hemijsko suzbijanje

Hemijsko suzbijanje

 • Sve rase volovoda mogu se uspešno suzbijati i hemijskim putem i to gajenjem IMI-resistance hibrida (RIMI) uz primenu odgovarajućih herbicida iz grupe imidazolinona;

 • U kontekstu volovoda IMI tehnologija se može smatrati alteranativom plodoredu na površinama gde se želi gajiti suncokret, kao i na površinama za koje se sumnja da su zaražene.

Pulsar 40


Otporni tolerantni i neotporni hibridi

Otporni, tolerantni i neotporni hibridi

 • Razlikuju se otporni, tolerantni i neotporni hibridi;

Ogledno polje DP “Agroinstitut” Sombor, 2007


Otporni tolerantni i neotporni hibridi1

Otporni, tolerantni i neotporni hibridi

 • Na otpornim hibridima volovod ne ostavruje parazitni odnos, ne može da svojim haustorijama probije do sudovnog sistema biljke i u ovom slučaju klijanci volovda propadaju;


Otporni tolerantni i neotporni hibridi2

Otporni, tolerantni i neotporni hibridi

 • Volovod napada tolerantne hibride, u manjoj meri, ostvaruje se parazitni odnos, ali ova grupa hibrida dobro podnosi prisustvo volovda i kao krajnji rezultat nemamo samnjenje prinosa ili ako postoji smanjenje prinosa ono nije veliko (nekoliko %)


Zoran boca diplg

Ogledno polje DP “Agroinstitut” Sombor, 2007


Otporni tolerantni i neotporni hibridi3

Otporni, tolerantni i neotporni hibridi

 • Neotporne hibride volovd vrlo lako napada,

 • ostvaruje paraztini odnos,

 • razvija velik broj stabala,

 • izuzetno jako iscrpljuje biljku;

 • posledica je zakržljalost biljaka, sterilnost cvetova i veliko smanjenje prinosa.

Ogledno polje DP “Agroinstitut” Sombor, 2007


Zoran boca diplg

Ogledno polje DP “Agroinstitut” Sombor, 2007


Zoran boca diplg

 • U našoj zemlji ispitivanja na otpornost hibrida prema volovodu sprovodi DP"Agroinstitut" Sombor, na lokaciji gde je detektovano prisustvo ove parazitne cvetnice;


Rezultati ogleda dp agroinstitut sombor

Rezultati ogleda DP “Agroinstitut” Sombor


Zaklju ak

Zaključak

 • Gajenje otpornih hibrida

 • Setva nezaraženog semena

 • Poštovanje plodoreda

 • IMI tehnologije


Klju ne re i

Ključne reči:

 • suncokret,

 • volovod,

 • rasa,

 • otpornost,

 • oplemenjivanje,

 • plodored,

 • IMI tehnologija


Zoran boca diplg

Hvala na pažnji


 • Login