Teorie firmy
Download
1 / 18

Teorie firmy - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Firma a odvětví. Koncentrace odvětví. Vztah firmy ke konkurentům a oligopol. Limitní cena. Kvantitativní modely duopolu. Cenové modely duopolu. Možnosti využití teorie her. Teorie firmy. Firma a odvětví (trh). Dokonalá konkurence Monopolistická konkurence Monopol Oligopol.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Teorie firmy' - tassos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Teorie firmy

Firma a odvětví. Koncentrace odvětví. Vztah firmy ke konkurentům a oligopol. Limitní cena. Kvantitativní modely duopolu. Cenové modely duopolu. Možnosti využití teorie her.

Teorie firmy


Firma a odv tv trh
Firma a odvětví (trh)

 • Dokonalá konkurence

 • Monopolistická konkurence

 • Monopol

 • Oligopol


Dokonal konkurence
Dokonalá konkurence

 • Cílem firmy je maximalizace ekonomického zisku

 • Firma volí velikost výstupu

 • Neovlivňuje cenu produktů

 • Zisk se maximalizuje, když se mezní náklady rovnají mezním výnosům

 • Předpoklady:

  • Velký počet kupujících i prodávajících

  • Statky jsou homogenní

  • Volný vstup a výstup z/do odvětví

  • Dokonalé informace

  • Spotřebitelé usilují o maximalizaci užitku


Monopolistick konkurence
Monopolistická konkurence

 • Na trhu působí velký počet subjektů

 • Existuje řada substitutů

 • Monopolistická firma může být zřídka cenovým vůdcem

 • Neexistují bariéry vstupu a výstupu do/z odvětví


Monopol
Monopol

 • Na trhu působí jeden prodávající nebo kupující, který může ovlivnit tržní cenu

 • Existují bariéry vstupu a výstup do/z odvětví

 • Monopol volí kombinaci výstupu a ceny podél křivky poptávky – je tak nejziskovější


Oligopol
Oligopol

 • Oligopol je charakterizován malým počtem firem s poměrně vysokou mírou závislosti na vzájemném rozhodování

  • V odvětví působí pouze několik firem

  • Každá z firem má na trhu značný podíl

  • Každá z firem má značný vliv na ostatní firmy na trhu

  • Firmy vzájemně reagují na změnu ceny, výstupu, reklamy apod.

 • Druh oligopolu je dán:

  • Počtem firem v odvětví

  • Charakterem vyráběného produktu (homogenní, diferencovaný)

  • Bariérami vstupu do odvětví (legislativní, finanční apod.)


Limitn cena
Limitní cena

 • Limitní cena je cena, která je stanovena na nižší úrovni než cena, při které by oligopolní firmy maximalizovaly zisk, kdyby nebyly ohrožovány vstupem firem z jiných odvětví.

 • Limitní cena je možnou bariérou vstupu nových firem do odvětví.


Kartel
Kartel

 • Kartel je smluvním oligopolem (dle zákona není v ČR povolen)

 • Cílem kartelu je maximalizovat zisk daného odvětví

 • Zisk se dá vyjádřit jako suma zisků všech firem působících na trhu


Cournat v model
Cournatův model

 • Je založen na předpokladu, že v odvětví existují právě dvě firmy

 • Obě firmy mají homogenní produkt

 • Obě firmy vykazují shodné nákladové křivky

 • Firmy znají tržní poptávkovou křivku (je klesající a lineární)

 • První firma považuje při rozhodování o velikosti svého výstupu výstup konkurenční firmy za konstatní


Reak n k ivka
Reakční křivka

 • Reakční křivka stanovuje výstup firmy jako funkci výstupu druhé firmy v odvětví.

 • Rovnováha duopolu bude dána optimálními výstupy obou firem.

 • Cournatova rovnováha nastává ve chvíli, kdy obě firmy maximalizují svůj zisk.

 • Crournatův model se vyznačuje vysokou stabilitou


Reak n k ivka1
Reakční křivka

 • Cournatův model dosahuje rovnovážného výstupu lépe než kartel.

 • Cournatův model je statický


Reak n k ivka cournat v model oligopolu
Reakční křivka – Cournatův model oligopolu

q2

Reakční křivka první firmy

Q2*

Reakční křivka druhé firmy

q1

Q1*


Stackelberg v model oligopolu
Stackelbergův model oligopolu

 • Vychází ze stejných předpokladů jako Cournatův model

 • Předpokládá reakci na změnu výstupu druhé firmy působící v oligopolu


Oligopol s cenov m v dcem
Oligopol s cenovým vůdcem

 • Jedna firma v odvětví je schopna určovat cenu ostatním hráčům na trhu

 • Ostatní firmy cenu přejímají

 • Existují dvě formy:

  • S dominantní firmou

  • Barometrické cenové vůdcovství (předpokládá změny na pozici cenového vůdce)


Model oligopolu se zalomenou popt vkovou k ivkou
Model oligopolu se zalomenou poptávkovou křivkou

 • Předpokládá se diferencovaný produkt

 • Křivka mezního příjmu není spojitá


Model oligopolu se zalomenou popt vkovou k ivkou1
Model oligopolu se zalomenou poptávkovou křivkou

Kč/Q

B

A

MC2

MC1

D

MR1

D‘

Q/t

MR2

Q1


Modely oligopolu postaven na teorii her
Modely oligopolu postavené na teorii her

 • Ekonomické hry se člení na kooperativní o nekooperativní (uzavírání dohod mezi sebou)

 • Každé hry se účastní hráči, je stanovena strategie a hodnotí se výsledky

 • Strategií je míněna každá z možných činností, pro kterou se může hráč rozhodnout

 • Výsledky jsou výnosy pro každého z hráčů

 • Chybějící informace (vězňova dilema)


Pou it literatura
Použitá literatura

 • DOHNALOVÁ, Z. Mikroekonomie I. - Teorie firmy. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 78 s. ISBN 80-7318-110-X.

 • KADEŘÁBKOVÁ, B. Teorie firmy : [určeno pro 1. - 3. roč. ekon. fak.]. Vyd. 1. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 1992. 133 s. ISBN 80-7082-052-7.

 • SOUKUP, J. Mikroekonomická analýza : Vybrané kapitoly. Vyd. 3. Slaný : Melandrium, 2003. 256 s. ISBN 80-86175-30-8.

 • SOUKUPOVÁ, J. Teorie firmy. Vyd. 1. Slaný : Melandrium, 2003. 126 s. ISBN 80-86175-29-4.

 • SOUKUPOVÁ, J., et al. Mikroekonomie. 3. doplněné vydání. Praha : Management Press, 2003. 548 s. ISBN 80-7261-061-9.


ad