Colegiul tehnic infoel bistri a
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

COLEGIUL TEHNIC INFOEL – BISTRIŢA PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

COLEGIUL TEHNIC INFOEL – BISTRIŢA. PROIECT INTERDISCIPLINAR ELECTRONICĂ ANALOGICĂ - TIC. APLICA ŢII ALE TRANZISTOARELOR BIPOLARE. AUTORI PROIECT GRUPA CLASA a X a E Lupaescu Daniel Banc Corneliu Cosma R ă zvan Rus Ovidiu Maxian Robert. COORDONATORI PROIECT:

Download Presentation

COLEGIUL TEHNIC INFOEL – BISTRIŢA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Colegiul tehnic infoel bistri a

COLEGIUL TEHNIC INFOEL – BISTRIŢA

PROIECT INTERDISCIPLINAR ELECTRONICĂ ANALOGICĂ - TIC

APLICAŢII ALE TRANZISTOARELOR BIPOLARE


Colegiul tehnic infoel bistri a

AUTORI PROIECT

GRUPA CLASA a X a E

Lupaescu Daniel

Banc Corneliu

Cosma Răzvan

Rus Ovidiu

Maxian Robert

COORDONATORI PROIECT:

Prof. RUSU CONSTANTIN

Prof. COSTINAŞI SIDOR


1 scopul proiectului

1. SCOPUL PROIECTULUI

 • Proiectul – este o metodă complementară de evaluare, cu caracter aplicativ, întocmit pe baza unei anumite teme.

 • Obiectivul principal al acestui proiect este familiarizarea elevilor cu modul de realizare a unui proiect tehnic şi obţinerea unui produs final prin îmbinarea cunoştinţelor tehnice de electronică şi TIC.


2 obiective opera ionale

2. OBIECTIVE OPERAŢIONALE

 • Să câştige încrederea în sine în forţele proprii.

 • Să-şi asume rolurile care îi revin în echipă.

 • Să colaboreze cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.

 • Să utilizeze cunoştinţele teoretice de electronică pentru realizarea sarcinilor care-i revin în cadrul proiectului.

 • Să utilizeze abilităţile şi deprinderile practice dobândite pentru realizarea sarcinilor care-i revin în cadrul proiectului.

 • Să utilizeze cunoştinţele de TIC pentru realizarea şi prezentarea în format electronic şi online al proiectului.

 • Să-şi evalueze nivelul de pregătire teoretică precum şi deprinderile şi abilităţile practice în raport cu cerinţele proiectului.


3 structura proiectului

3. STRUCTURA PROIECTULUI

A. COMPONENTA TEORETICĂ

A1. Generalitați privind circuitele integrate

A2. Stabilizatoare cu amplificatoare operaționale

A3. Stabilizatoare de tensiune cu circuite integrate monolitice

B. COMPONENTA PRACTICĂ

B1. Realizarea stabilizatorului cu circuite integrate cu simulatorul

B2. Realizarea stabilizatorului cu circuite integrate practic

C. COMPONENTA TIC

C1. PREZENTAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT ELECTRONIC

C1.1. EDITAREA PROIECTULUI ÎN WORD ŞI PRINTAREA ACESTUIA

C1.2. PREZENTAREA PROIECTULUI ÎN POWER POINT

C2. PREZENTAREA PROIECTULUI ONLINE

Se publică proiectul pe platforma educaţională wikispaces la adresa:

http://proiecte-electronica.wikispaces.com


4 atribu ii individuale n cadrul proiectului

4.ATRIBUŢII INDIVIDUALE ÎN CADRUL PROIECTULUI


5 con inutul tiin ific al proiectului

5. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC AL PROIECTULUI

A1.Generalități

 • Stabilizatoarele de tensiune sunt circuite electronice care menţin constantă tensiunea perezistenţa de sarcină (tensiunea stabilizată), în condiţiile variaţiei tensiunii de intrare (tensiuneanestabilizată), a curentului de sarcină şi a temperaturii.

 • Pentru realizarea unor stabilizatoare se folosesc circuite integrate.

 • Un circuit integrat este un dispozitiv electronic alcătuit din mai multe componente electrice și electronice interconectate, pasive și active, situate pe o plăcuță de material semiconductor, dispozitiv care în cele mai multe cazuri este încapsulat într-o capsulă etanșă prevăzută cu elemente de conexiune electrică spre exterior, numite terminale sau pini.


Colegiul tehnic infoel bistri a

A2. Stabilizatoare cu amplificatoare operaționale

 • Principalelecaracteristici a unuistabilizator de tensiunesunt:

  • Factorul de stabilizare

  • Rezistența dinamică internă

 • La un stabilizator cu performanțe ridicate, factorul de stabilizare trebuie să fie cât mai mare iar rezistența dinamică internă cât mai mică.

 • Deoarece un amplificator operaţional are câştigul în curent mult mai mare decât al unui tranzistor pentru a îmbunătăţii performanţele unui stabilizator se înlocuieşte amplificatorul de eroare cu tranzistori cu un amplificator operaţional.

 • Dezavantajul montajului este că Us nu poate fi mai mică decât tensiunea de referinţă Uz.


Colegiul tehnic infoel bistri a

A3. Stabilizatoare de tensiune cu circuite integrate monolitice

 • Primele tipuri de stabilizatoare integrate monolitice βA 723, LM 304, LM 305 sunt incluse în prima generație de stabilizatoare. Caracteristica lor comuna constă în faptul că permit accesul utilizatorului la intrarile și ieșirile tuturor blocurilor funcționale.

 • Din punct de vedere al tensiunii stabilizate, schemele cu βA 723 se împart în 2 categorii:

  • Stabilizatoare de tensiune pozitivă scăzută

  • Stabilizatoare de tensiune pozitivă mare

 • Prin combinarea celor două tipuri de scheme se poate obține un stabilizator de tensiune pozitivă cu Us reglabilă intre 4V și 35V.


Colegiul tehnic infoel bistri a

 • B1. Realizarea stabilizatorului cu circuite integrate cu simulatorul

Stabilizator de tensiune cu amplificatoruloperaţional LM 741


Colegiul tehnic infoel bistri a

Stabilizator de tensiune cu circuit integrat LM 723


Colegiul tehnic infoel bistri a

 • B2. Realizarea stabilizatorului cu circuite integrate practic


6 bibliografie

6. BIBLIOGRAFIE

 • Electronică analogică – Vol. I Autor. Prof. RUSU CONSTANTIN

 • Site-ul http://eprofu.ro/electronica

 • Auxiliare şi materiale de învăţare de pe site-ul http://eprofu.ro/ct/index.html

 • Manual TIC clasa a X-a


Colegiul tehnic infoel bistri a

SF Â R Ş I T


 • Login