Investiţii în infrastructura de mediu finanţate prin POS Mediu - PowerPoint PPT Presentation

Investi ii n infrastructura de mediu finan ate prin pos mediu
Download
1 / 8

 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Investiţii în infrastructura de mediu finanţate prin POS Mediu. Cluj Napoca. 14 iulie 2011. Cătălin GHERAN AM POS Mediu. Programul Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013. strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, pentru perioada 2007-2013

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Investiţii în infrastructura de mediu finanţate prin POS Mediu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Investi ii n infrastructura de mediu finan ate prin pos mediu

Investiţii în infrastructura de mediu finanţate prin POS Mediu

Cluj Napoca

14 iulie 2011

Cătălin GHERAN

AM POS Mediu


Programul opera ional sectorial mediu 2007 2013

Programul Operaţional Sectorial “Mediu”2007-2013

 • strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, pentru perioada 2007-2013

 • Obiectivul global: protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, inclusiv conformarea cu acquis-ul comunitar de mediu.

 • creşterea calităţii serviciilor publice de apă, canalizare, salubritate şi termoficare, ţinând cont de principiile dezvoltării durabile şi “poluatorul plăteşte”.

 • Bugetul total: aproximativ 5,6 miliarde Euro, din care 4,5 miliarde Euro finanţare nerambursabilă a UE şi peste 1 miliard Euro contribuţie naţională

 • Organisme responsabile cu implementarea: Autoritatea de Management pentru POS Mediu şi 8 Organisme Intermediare POS Mediu


Distribu ia fondurilor pos mediu pe surse de finan are

Distribuţia fondurilor POS Mediu pe surse de finanţare


Investi ii n infrastructura de mediu finan ate prin pos mediu

Distribuţia fondurilor POS Mediu pe axe prioritare


Investi ii n infrastructura de mediu finan ate prin pos mediu

Situaţia curentă a implementării POS Mediu

 • 223 de proiecte aprobate cu o valoare totală de 5.799.782.262 euro

  • 132% din alocarea 2007-2011

  • 77,58% din alocarea 2007-2013

 • 205 contracte de finanţare semnate cu o valoare totală de 5.589.952.617 euro

 • 115 milioane de euro rambursaţi către beneficiari

 • 402 milioane de euro prefinanţare plătită către beneficiari

 • 131 proiecte în curs de aprobare cu o valoare de aproximativ 1,1 miliarde euro


Principalele probleme n implementare

Principalele probleme în implementare

 • Calitate eterogenă a proiectelor şi documentaţiilor de atribuire

  • Greşeli în pregătirea proiectelor

  • Consultanţi cu performanţe neuniforme

 • Lipsa iniţiativei şi a asumării proiectului din partea Beneficiarului

  • Adoptarea necondiţionată a muncii consultantului

  • Întârzieri nejustificate în lansarea procedurilor de atribuire

  • Întârzieri în depunerea cererilor de rambursare

 • Deficienţe în derularea procedurilor de achiziţii

  • Documentaţii de atribuire insuficient detaliate

  • Sprijin şi decizii inconsistente din partea autorităţilor competente

  • Resurse reduse şi timp scurt alocat evaluării

  • Utilizarea nejustificată a procedurilor de achiziţie

 • Lipsa experienţei instituţiilor în implementarea proiectelor

  • Lipsa de personal pregătit

  • Ineficienţă în managementul contractelor


Concluzii

Concluzii

1. Aprobarea proiectului reprezintă doar primul pas spre atragerea fondurilor

2. Beneficiarii sunt principalii pioni în implementarea cu succes a politicii de coeziune a UE

3. Asumaţi-vă responsabilităţi!

4. Adoptaţi o atitudine proactivă, anticipaţi şi depăşiţi dificultăţile

5. AM-urile vă sprijină şi ajută, dar nu reprezintă autoritatea supremă şi nu deţin adevărul absolut

6. Comisia Europeană oferă sprijin, dar nu oferă înţelegere în cazul neregulilor


Investi ii n infrastructura de mediu finan ate prin pos mediu

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

Autoritatea de Management pentru

Programul Operaţional Sectorial “MEDIU” 2007 - 2013

Str. Justiţiei, nr. 59-61, sector 4, Bucureşti, România

tel: 021.335.35.65,fax: 021.316.07.78

www.posmediu.ro

catalin.gheran@mmediu.ro


 • Login