Lietuvos akademinės bendruomenės aprūpinimas moksline informacija, prieinama per prenumeruojamas ...
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Emilija Banionytė VPU bibliotekos direktorė LMBA pirmininkė Emilija.Banionyte@vpu.lt PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lietuvos akademinės bendruomenės aprūpinimas moksline informacija, prieinama per prenumeruojamas duomenų bazes (DB). Emilija Banionytė VPU bibliotekos direktorė LMBA pirmininkė Emilija.Banionyte@vpu.lt. Prenumeratos pradžia, LMBA įkūrimas Kaip DB prenumerata vyksta dabar

Download Presentation

Emilija Banionytė VPU bibliotekos direktorė LMBA pirmininkė Emilija.Banionyte@vpu.lt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lietuvos akademinės bendruomenės aprūpinimas moksline informacija, prieinama per prenumeruojamas duomenų bazes (DB)

Emilija Banionytė

VPU bibliotekos direktorė

LMBA pirmininkė

Emilija.Banionyte@vpu.lt


 • Prenumeratos pradžia, LMBA įkūrimas

 • Kaip DB prenumerata vyksta dabar

 • Aprūpintų bibliotekų skaičius

 • DB panauda

 • Lėšos duomenų bazių prenumeratai

 • Prieiga prie prenumeruojamų DB

 • Planuojama ESF parama

 • Problemos


Prenumeratos pradžia

 • 9-me dešimtmetyje aktyviausios akademinės bibliotekos pradėjo domėtis el. ištekliais

 • Kiekviena biblioteka derėjosi su leidėjais individualiai, daugiausia dovanos arba simbolinės “įžanginės” kainos. Daugiausia testavimai arba nemokamos bazės.

 • Vienos bibliotekos nieko nežinojo ką daro kitos – jokio planavimo, koordinavimo, dalinimosi

 • Pirmasis koordinatorius – ALFas, pasiūlęs Lietuvos bibliotekoms EBSCO DB paketą 1999 m.


LMBA įkūrimas, nariai

 • 2001 m. įkurta, 2002 m. užregistruota

 • Debatai – kas gali būti nariai – tik akademinės bibliotekos, ar visos mokslinės

 • 24 bibliotekos steigėjos

 • Dabar – 47 nariai:

  • universitetai (19)

  • kolegijos (12)

  • Nacionalinė biblioteka (1)

  • Specialios bibliotekos (5)

  • Mokslo institutai (5)

  • Apskričių viešosios bibliotekos (5)


LMBA būstinė

 • Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

  Svetainė internete

  www.lmba.lt


Kaip DB prenumerata vyksta dabar

 • Per LMBA prenumeruojamos DB

 • Bibliotekų individualiai prenumeruojamos DB

 • Per kitus konsorciumus prenumeruojamos DB

 • Per ŠMM prenumeruojamos DB


Per LMBA prenumeruojamos duomenų bazės

 • Turime licencijų: 24

 • Prenumeruojame duomenų bazių: 71

 • Prenumeruojamų DB pasiskirstymas pagal mokslo sritis:

  • Universalios - 30

  • Biomedicina – 9

  • Fiziniai mokslai – 5

  • Humanitariniai mokslai – 9

  • Socialiniai mokslai – 19

  • Technologiniai mokslai – 3


Bibliotekų individualiai prenumeruojamos DB

Bibliotekos individualiai ar per įvairius projektus prenumeruoja per 40 DB:

http://www.lmba.lt/db/liet/kitos.htm


Per kitus konsorciumus prenumeruojamos DB

Per Teisės informacijos centrų ir teisės informacijos specialistų konsorciumą

 • Hein Online (3)

 • WestLaw International (2)


Per ŠMM prenumeruojamos DB

 • ISI Journals Citation Report

 • ISI Essential Science Indicators

 • ISI Proceedings

 • ISI Web of Science


Aprūpintų bibliotekų skaičius

 • Bibliotekų prenumeratorių skaičius priklauso nuo bibliotekų poreikio ir jų apsisprendimo prenumeruoti ir mokėti dalį mokesčio

 • LMBA narės prenumeruoja nuo 0 iki 65 DB

  http://www.lmba.lt/XLS/LMBA_db_2007.xls

 • 8nariai (iš 47)neprenumeruoja nė vienos DB

 • 13 narių (iš 47) prenumeruoja DB ne tik per LMBA


Per LMBA licencijuojamos DB


Per LMBA licencijuojamos DB


Per LMBA licencijuojamos DB


Per LMBA licencijuojamos DB


Akademinių bibliotekų licencijuojamos DB


DB panauda

 • būtina DB panaudos analizė

 • skirtingas duomenų bazes universitetai naudoja labai skirtingai

 • daugiau ne visuomet geriau

 • mažai naudojamų DB geriau atsisakyti (straipsnius galima užsisakyti per dokumentų pristatymo tarnybas)


DB panauda


DB panauda


Kas moka?

 • ALF – “pramušė” valstybinį finansavimą

 • KM ir ŠMM

 • Bibliotekos

  Sutaupome per:


Lėšos duomenų bazių prenumeratai €/Lt


Ministerijų parama,€


Bibliotekos moka,€


Akademinių bibliotekų išlaidos DB prenumeratai

 • Vidurkis – 9,7%, lyderis - KMUB - 37%


Prieiga prie prenumeruojamų DB

 • per Lietuvos virtualią biblioteką

  www.lvb.lt

  DB (pren. 1/3)

  DB (pren. 1/3)

  DB (pren. 1/3)

  DB (LMT)

 • per prenumeruojančių bibliotekų svetaines internete

 • per leidėjų portalus


Prieiga prie prenumeruojamų DB

SVARBU:

 • IP adresai

 • prieiga iš namų su slaptažodžiais

 • PROXY serveriai

 • MOKYMAI ir dar kartą MOKYMAI


ESF parama 65,8 mln. Lt

2008-2013 m.

„eMoDB.LT : Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ :

 • DB prenumeratai (tikrai ne visiems viskas)

 • Mokymams

 • Rodikliai:

  • 16 mokymo kursų

  • 2000 apmokytų mokslininkų ir tyrėjų

  • 100 užprenumeruotų duomenų bazių


Problemos

Neprognozuojamas kainų kilimas

 • IEEE – nuo 25000 USD/bibl. Pakėlė kainą iki 34000 USD/bibl. (jei lieka 6 prenum.) arba iki 43500 USD/bibl. (jei lieka 4) – t.y. 60 proc.

 • Springer – nuo 4000 EUR iki 16000 EUR didelėm bibl. ir 9000 EUR mažoms

 • Nacionalinės licencijos

  Sunku apsispręsti ko reikia Lietuvai, nes skirtingų bibliotekų poreikiai skirtingi. 100 % finansavimas

  Ar eisim į gylį (pirksim archyvus), ar eisim į plotį (plėsime bibliotekų-prenumeratorių skaičių; DB skaičių)

  Viešieji pirkimai siutina leidėjus.


 • Login