slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bài 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Bài 2 - PowerPoint PPT Presentation


  • 138 Views
  • Uploaded on

Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN. - Văn bản. 1. Các dạng thông tin cơ bản. Biểu diễn thông tin có quan trọng không? Vì sao?. Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN. - Hình ảnh. - Âm thanh. Biểu diễn thông tin giúp cho việc truyền, tiếp nhận và

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bài 2' - tasha-blackwell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Bài 2

THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN

b i 2 th ng tin v bi u di n th ng tin

- Văn bản

1. Các dạng thông tin cơ bản

Biểu diễn thông tin có quan trọng không? Vì sao?

Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN

- Hình ảnh

- Âm thanh

Biểu diễn thông tin giúp cho việc truyền, tiếp nhận và

quan trọng nhất là xử lí thông tin được dễ dàng, chính xác.

  • Ba dạng thông tin mà hiện nay các máy tính có thể tiếp nhận và xử lí.
slide3

Thông tin được biểu diễn trong máy tính như thế nào?

Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN

3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

Thông tin lưu trữ trong máy tính ( dữ liệu) phải được biểu diễn dưới dạng phù hợp.

b i 2 th ng tin v bi u di n th ng tin1

Đèn B

Đèn A

3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN

Ví dụ:

slide5

Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN

3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

Ví dụ:

Quy ước cách biểu diễn thông tin trong máy tính

Đèn B

Quy ước:

- Bật là 1

- Tắt là 0

Đèn A

1

1

1

0

0

1

0

0

slide6

Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN

3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng các dãy số 0 và 1, gọi là dãy bit.

110101011011

010101001001

010101011000

011101011010

0101011011001

slide7

Thông tin dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh

Thông tin dạng bit 0

và 1

Con người

Máy tính

Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN

BỘ

PHẬN

BIẾN

ĐỔI

GIAO TIẾP

Mô hình quá trình thực hiện giao tiếp giữa người và máy tính

ad