slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Úkol. č. 1F54E/044/110

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Úkol. č. 1F54E/044/110 - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí. Úkol. č. 1F54E/044/110. Zaměření řešení:. Zjištění obecného standardu dopravní obslužnosti: Stanovení společných kritérií a jejich hodnot Doporučený standard Shrnutí výsledků:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Úkol. č. 1F54E/044/110' - taryn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

Úkol. č. 1F54E/044/110

zam en e en
Zaměření řešení:
 • Zjištění obecného standardu dopravní obslužnosti:
  • Stanovení společných kritérií a jejich hodnot
  • Doporučený standard
 • Shrnutí výsledků:
  • Mezikrajové srovnání dopravní obslužnosti dle typických představitelů
  • Pokrytí území „aktivními“ zastávkami
  • Výběr obcí, které mají dopravní obslužnost nižší než zvolený „minimální standard“
c l e en
Cíl řešení:
 • Porovnání úrovně dopravní obslužnosti obcí:
  • Celková četnost
  • Četnost v průběhu dne (špičky,..)
  • Četnost dle dnů (pracovní, víkend)
 • Posouzení dostupnosti veřejné dopravy
v sledky e en
Výsledky řešení:
 • Přehled standardů dopravní obslužnosti aplikovaný v krajích
 • Kritéria pro popis standardu dopravní obslužnosti
 • Definice typických představitelů
 • Definice minimálního standardu
 • Analýza počtu spojů v obcích
 • Agregace po typických představitelích
vstupn daje
Vstupní údaje:
 • Disponibilních datové zdroje:
   • Údaje o obcích (ČSÚ)
   • Údaje z jízdních řádů (CHAPS a ČD)
   • Údaje o zastávkách (CHAPS)
 • Mapový podklad – ČR 1:150 000
 • Šetření v krajích a obcích
omezuj c podm nky
Omezující podmínky:
 • Přesnost dat:
   • Údaje o poloze obcí
   • Přiřazení zastávky k obci
   • Jednotka = obec
 • Členění obcí:
  • Obec a její místní části:
   • „Středisková obec“
   • Místní část (odloučený sídelní celek)
 • Rozložení osídlení v území:
  • „Dlouhé“ obce
  • Osady, samoty
 • Cíle cest mimo centra osídlení
metodika e en
Metodika řešení:
 • Využití a doplnění analýzy provedené v rámci úkolu „Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů“
 • Definování:
  • Typických představitelů
  • Kritérií standardu dopravní obslužnosti
 • Analýza všech obcí s následnou syntézou na úroveň typických představitelů
 • Statistická analýza všech obcí:
  • Dle krajů
  • Porovnání vůči typickým představitelům
  • Výběr obcí nesplňujících zvolený standard
 • Grafická analýza pokrytí území „aktivními“ zastávkami veřejné dopravy
anal za standard v kraj ch
Analýza standardů v krajích:
 • Šetření ve všech krajích:
  • Schválené standardy
  • Dostupnost cíle cest ze zastávek veřejné dopravy
  • Dostupnost zastávek veřejné dopravy z území
  • Četnost dopravy v pracovní den a o víkendu
 • Vybrané oblasti:
  • Přeloučsko
  • Hlinecko
 • Problematické oblasti (dostupnost zastávek)
zji ovan okruhy ot zek
Zjišťované okruhy otázek:
 • Kvalita dopravy
 • Dostupnost cílů cest
 • Dostupnost veřejné dopravy
 • Četnost a pravidelnost spojů
 • Kvalita přestupu
 • Kompatibilita systému z hlediska cestujícího
 • Informační systémy a datová kompatibilita mezi dopravci a dopravním úřadem
v sledky et en
Výsledky šetření:
 • Standardy nekonkretizují cíle cest ve veřejném zájmu
 • Nezabývají se „technickými“ aspekty dopravy
 • Aplikované standardy upravují:
  • Dostupnost cíle pěší dopravou
  • Dostupnost zastávky pěší dopravou
  • Četnost spojů (počet párů spojů):
   • V pracovní den
   • O víkendu
 • Společné prvky ve všech krajích:
  • Počty spojů v pracovní den a o víkendu
  • Vzdálenost k zastávce
anal za obc r
Analýza obcí ČR:
 • Četnost spojů:
  • Z hlediska plnění zvoleného (minimálního) standardu
  • Obcí s méně než 1 spojem v pracovní den a přes víkend
  • Obcí charakteru regionálního dopravního uzlu (více než 5 a méně než 10 výchozích linek)
  • Obcí charakteru meziregionálního dopravního uzlu (více jak 10 výchozích linek)
 • Porovnání dle typických představitelů:
  • Absolutně (počet spojů)
  • Relativně (na 1 tis. obyvatel)
r mec anal zy
Rámec analýzy:
 • Počet obcí:…………………………………………… 6 254
 • Autobusová doprava:
  • Počet linek: ……………………………………………… 4 563
  • Počet dopravců: ………………………………………… 345
  • Celkový počet spojů na všech linkách: ……….. 92 000
  • Celkový počet zastávek: …………………………… 31 942
 • Vlaková doprava:
  • Počet vlaků: ……………………………………………… 8 941
  • Počet dopravců:…………………………………… 1 dominantní
  • Celkový počet „zastávek“:…………………………… 2 867
zam en anal zy
Zaměření analýzy:
 • Pokrytí území zastávkami – počet zastávek, docházková/vzdušná vzdálenost:
  • 1 000 m
  • 1 500 m
  • 2 000 m
 • Četnost dopravy (počty linek, spojů, vlaků v průběhu dne):
  • V jednotlivých obcích
  • Dle typických představitelů
  • Syntéza dle krajů
pokryt zem zast vkami
Pokrytí území zastávkami:
 • Grafická analýza v mapovém podkladu ČR 1:150 000 vrstvami na základě vzdušné vzdálenosti:
  • 1 000 m
  • 1 500 m
  • 2 000 m
 • Interakce těchto vrstev s předpokládaným obydleným územím
 • Vytipování problematických míst
 • Případně průzkum na místě
etnost spoj
Četnost spojů:
 • Celkový počet spojů v pracovní den (absolutně):
   • ranní špička ( 5:30 až 8:59 včetně)
   • denní sedlo (9:00 až 13:59 včetně)
   • odpolední špička (14:00 až 17:59 včetně)
   • večer (18:00 až 22.29 včetně)
   • noc (22.30 až 5:29 včetně)
 • Celkový počet spojů o víkendu
 • Celkový počet spojů (pracovní den a o víkendu) na 1 tisíc obyvatel
 • Dopravní uzel (regionální a meziregionální)
 • Zastávka rychlíkové dopravy
pr m rn etnost v r
Průměrná četnost v ČR:
 • autobusová doprava:
  • pracovní den:
   • Špičky .….………………………………… 7
   • Sedla …………………………………….. 4
  • víkend:
   • Špičky …..………………………………… 2
   • Sedla …..……….……………………….. 2
 • vlaková doprava:
  • pracovní den:
   • špičky …………………………………….. 2
   • sedla ………………….…………………. 1
  • víkend:
   • špičky ………………………………….…. 1
   • sedla …………………………….………. 1
zji t n standard spoje
Zjištěný standard (spoje):
 • Autobusová doprava:
  • Pracovní den:
   • Špičky .….………………………………… 7
   • Sedla …………………………………….. 4
  • Víkend:
   • Špičky …..………………………………… 2
   • Sedla …..……….……………………….. 2
 • Vlaková doprava:
  • Pracovní den:
   • špičky …………………………………….. 2
   • sedla ………………….…………………. 1
  • Víkend:
   • špičky ………………………………….…. 1
   • sedla …………………………….………. 1
n vrh obecn ho standardu
Návrh obecného standardu:
 • Počet párů spojů:
  • Pracovní den:……………………………………. 4 páry
  • Víkend a svátek:……………………………….. 2 páry
 • Docházková vzdálenost:
  • Z obydleného území k zastávce:…………. do 2 000 m
  • Ze zastávky k cíli ve veřejném zájmu:…. do 2 000 m
 • Zastávka rychlíku:
  • Počet obyvatel:…………………………………. 12 tisíc
  • Min. počet výchozích linek aut. dopravy: 10
  • Minimální územní působnost této obce:… ORP
dal informace
Další informace:
 • Internet - www.sbp.cz:
  • Redakčně upravená zpráva za rok 2005
  • Redakčně upravená zpráva za rok 2006
 • Na vyžádání:

– Seznam obcí pod standard pro jednotlivé kraje

  • Návrh dalších analýz dle individuálních požadavků

SBP Consult, Černá 8, 110 00 Praha 1

mail: [email protected], tel. 224 934 473

ad