Úkol. č. 1F54E/044/110 - PowerPoint PPT Presentation

Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu doprav...
Download
1 / 47

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí. Úkol. č. 1F54E/044/110. Zaměření řešení:. Zjištění obecného standardu dopravní obslužnosti: Stanovení společných kritérií a jejich hodnot Doporučený standard Shrnutí výsledků:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Úkol. č. 1F54E/044/110

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kol 1f54e 044 110

Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

Úkol. č. 1F54E/044/110


Zam en e en

Zaměření řešení:

 • Zjištění obecného standardu dopravní obslužnosti:

  • Stanovení společných kritérií a jejich hodnot

  • Doporučený standard

 • Shrnutí výsledků:

  • Mezikrajové srovnání dopravní obslužnosti dle typických představitelů

  • Pokrytí území „aktivními“ zastávkami

  • Výběr obcí, které mají dopravní obslužnost nižší než zvolený „minimální standard“


C l e en

Cíl řešení:

 • Porovnání úrovně dopravní obslužnosti obcí:

  • Celková četnost

  • Četnost v průběhu dne (špičky,..)

  • Četnost dle dnů (pracovní, víkend)

 • Posouzení dostupnosti veřejné dopravy


V sledky e en

Výsledky řešení:

 • Přehled standardů dopravní obslužnosti aplikovaný v krajích

 • Kritéria pro popis standardu dopravní obslužnosti

 • Definice typických představitelů

 • Definice minimálního standardu

 • Analýza počtu spojů v obcích

 • Agregace po typických představitelích


Vstupn daje

Vstupní údaje:

 • Disponibilních datové zdroje:

  • Údaje o obcích (ČSÚ)

  • Údaje z jízdních řádů (CHAPS a ČD)

  • Údaje o zastávkách (CHAPS)

 • Mapový podklad – ČR 1:150 000

 • Šetření v krajích a obcích


 • Omezuj c podm nky

  Omezující podmínky:

  • Přesnost dat:

   • Údaje o poloze obcí

   • Přiřazení zastávky k obci

   • Jednotka = obec

 • Členění obcí:

  • Obec a její místní části:

   • „Středisková obec“

   • Místní část (odloučený sídelní celek)

 • Rozložení osídlení v území:

  • „Dlouhé“ obce

  • Osady, samoty

 • Cíle cest mimo centra osídlení


 • Metodika e en

  Metodika řešení:

  • Využití a doplnění analýzy provedené v rámci úkolu „Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů“

  • Definování:

   • Typických představitelů

   • Kritérií standardu dopravní obslužnosti

  • Analýza všech obcí s následnou syntézou na úroveň typických představitelů

  • Statistická analýza všech obcí:

   • Dle krajů

   • Porovnání vůči typickým představitelům

   • Výběr obcí nesplňujících zvolený standard

  • Grafická analýza pokrytí území „aktivními“ zastávkami veřejné dopravy


  Anal za standard v kraj ch

  Analýza standardů v krajích:

  • Šetření ve všech krajích:

   • Schválené standardy

   • Dostupnost cíle cest ze zastávek veřejné dopravy

   • Dostupnost zastávek veřejné dopravy z území

   • Četnost dopravy v pracovní den a o víkendu

  • Vybrané oblasti:

   • Přeloučsko

   • Hlinecko

  • Problematické oblasti (dostupnost zastávek)


  Zji ovan okruhy ot zek

  Zjišťované okruhy otázek:

  • Kvalita dopravy

  • Dostupnost cílů cest

  • Dostupnost veřejné dopravy

  • Četnost a pravidelnost spojů

  • Kvalita přestupu

  • Kompatibilita systému z hlediska cestujícího

  • Informační systémy a datová kompatibilita mezi dopravci a dopravním úřadem


  V sledky et en

  Výsledky šetření:

  • Standardy nekonkretizují cíle cest ve veřejném zájmu

  • Nezabývají se „technickými“ aspekty dopravy

  • Aplikované standardy upravují:

   • Dostupnost cíle pěší dopravou

   • Dostupnost zastávky pěší dopravou

   • Četnost spojů (počet párů spojů):

    • V pracovní den

    • O víkendu

  • Společné prvky ve všech krajích:

   • Počty spojů v pracovní den a o víkendu

   • Vzdálenost k zastávce


  P ijat standardy

  Přijaté standardy


  Dostupnost

  Dostupnost


  Etnost po p r spoj

  Četnost – poč. párů spojů


  Anal za obc r

  Analýza obcí ČR:

  • Četnost spojů:

   • Z hlediska plnění zvoleného (minimálního) standardu

   • Obcí s méně než 1 spojem v pracovní den a přes víkend

   • Obcí charakteru regionálního dopravního uzlu (více než 5 a méně než 10 výchozích linek)

   • Obcí charakteru meziregionálního dopravního uzlu (více jak 10 výchozích linek)

  • Porovnání dle typických představitelů:

   • Absolutně (počet spojů)

   • Relativně (na 1 tis. obyvatel)


  R mec anal zy

  Rámec analýzy:

  • Počet obcí:…………………………………………… 6 254

  • Autobusová doprava:

   • Počet linek: ……………………………………………… 4 563

   • Počet dopravců: ………………………………………… 345

   • Celkový počet spojů na všech linkách: ……….. 92 000

   • Celkový počet zastávek: …………………………… 31 942

  • Vlaková doprava:

   • Počet vlaků: ……………………………………………… 8 941

   • Počet dopravců:…………………………………… 1 dominantní

   • Celkový počet „zastávek“:…………………………… 2 867


  Velikostn struktura obc

  Velikostní struktura obcí:


  Typi t p edstavitel

  Typičtí představitelé:


  Zam en anal zy

  Zaměření analýzy:

  • Pokrytí území zastávkami – počet zastávek, docházková/vzdušná vzdálenost:

   • 1 000 m

   • 1 500 m

   • 2 000 m

  • Četnost dopravy (počty linek, spojů, vlaků v průběhu dne):

   • V jednotlivých obcích

   • Dle typických představitelů

   • Syntéza dle krajů


  Pokryt zem zast vkami

  Pokrytí území zastávkami:

  • Grafická analýza v mapovém podkladu ČR 1:150 000 vrstvami na základě vzdušné vzdálenosti:

   • 1 000 m

   • 1 500 m

   • 2 000 m

  • Interakce těchto vrstev s předpokládaným obydleným územím

  • Vytipování problematických míst

  • Případně průzkum na místě


  Zast vky bus vlak v r

  Zastávky (bus, vlak) v ČR:


  Zast vky bus dle kraj 1

  Zastávky (bus) dle krajů 1:


  Zast vky bus dle kraj 2

  Zastávky (bus) dle krajů 2:


  Zast vky vlak dle kraj 1

  Zastávky (vlak) dle krajů 1:


  Zast vky vlak dle kraj 2

  Zastávky (vlak) dle krajů 2:


  Linky autobusov dopravy

  Linky autobusové dopravy:


  Spoje autobus dopravy 1

  Spoje autobus. dopravy 1:


  Spoje autobus dopravy 2

  Spoje autobus. dopravy 2:


  Vypravovan vlaky

  Vypravované vlaky:


  Po ty spoj v obc ch 1

  Počty spojů v obcích 1:


  Po ty spoj v obc ch 2

  Počty spojů v obcích 2:


  Po ty spoj v obc ch 3

  Počty spojů v obcích 3:


  Po ty spoj v obc ch 4

  Počty spojů v obcích 4:


  Autobusov spoje

  Autobusové spoje:


  Vlaky

  Vlaky:


  Etnost spoj

  Četnost spojů:

  • Celkový počet spojů v pracovní den (absolutně):

   • ranní špička ( 5:30 až 8:59 včetně)

   • denní sedlo (9:00 až 13:59 včetně)

   • odpolední špička (14:00 až 17:59 včetně)

   • večer (18:00 až 22.29 včetně)

   • noc (22.30 až 5:29 včetně)

 • Celkový počet spojů o víkendu

 • Celkový počet spojů (pracovní den a o víkendu) na 1 tisíc obyvatel

 • Dopravní uzel (regionální a meziregionální)

 • Zastávka rychlíkové dopravy


 • Etnosti spoj dle kraj 1

  Četnosti spojů dle krajů 1:


  Etnosti spoj dle kraj 2

  Četnosti spojů dle krajů 2:


  Etnosti spoj dle kraj 3

  Četnosti spojů dle krajů 3:


  Pr m rn etnost v r

  Průměrná četnost v ČR:

  • autobusová doprava:

   • pracovní den:

    • Špičky.….…………………………………7

    • Sedla……………………………………..4

   • víkend:

    • Špičky…..…………………………………2

    • Sedla…..……….………………………..2

  • vlaková doprava:

   • pracovní den:

    • špičky……………………………………..2

    • sedla………………….………………….1

   • víkend:

    • špičky………………………………….….1

    • sedla…………………………….……….1


  Standard pou it v anal ze

  Standard použitý v analýze:


  Po ty obc pod standard

  Počty obcí pod standard


  Minim ln standard

  Minimální standard:


  Po ty obc pod minimum

  Počty obcí pod minimum:


  Zji t n standard spoje

  Zjištěný standard (spoje):

  • Autobusová doprava:

   • Pracovní den:

    • Špičky.….…………………………………7

    • Sedla……………………………………..4

   • Víkend:

    • Špičky…..…………………………………2

    • Sedla…..……….………………………..2

  • Vlaková doprava:

   • Pracovní den:

    • špičky……………………………………..2

    • sedla………………….………………….1

   • Víkend:

    • špičky………………………………….….1

    • sedla…………………………….……….1


  Dotace do obslu nosti

  Dotace do obslužnosti:


  N vrh obecn ho standardu

  Návrh obecného standardu:

  • Počet párů spojů:

   • Pracovní den:…………………………………….4 páry

   • Víkend a svátek:………………………………..2 páry

  • Docházková vzdálenost:

   • Z obydleného území k zastávce:………….do 2 000 m

   • Ze zastávky k cíli ve veřejném zájmu:…. do 2 000 m

  • Zastávka rychlíku:

   • Počet obyvatel:………………………………….12 tisíc

   • Min. počet výchozích linek aut. dopravy: 10

   • Minimální územní působnost této obce:…ORP


  Dal informace

  Další informace:

  • Internet - www.sbp.cz:

   • Redakčně upravená zpráva za rok 2005

   • Redakčně upravená zpráva za rok 2006

  • Na vyžádání:

   – Seznam obcí pod standard pro jednotlivé kraje

   • Návrh dalších analýz dle individuálních požadavků

    SBP Consult, Černá 8, 110 00 Praha 1

    mail: sbp@sbp.cz, tel. 224 934 473


 • Login