ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft. - PowerPoint PPT Presentation

Ko kord orsz gos nonprofit kft
Download
1 / 44

 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft. Kecskemét, 2008. október 21. Sztruhár Imre Környezetvédelmi termékdíj tanácsadó Öko-Kord Kft. Tartalom. Öko-Kord rövid bemutatkozás Törvényi szabályozásról általában Kt08-as bevallásról röviden Várható hatósági ellenőrzések menete Termékdíj bírság

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ko kord orsz gos nonprofit kft

ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft.

Kecskemét, 2008. október 21.

Sztruhár Imre

Környezetvédelmi termékdíj tanácsadó

Öko-Kord Kft


Tartalom

Tartalom

 • Öko-Kord rövid bemutatkozás

 • Törvényi szabályozásról általában

 • Kt08-as bevallásról röviden

 • Várható hatósági ellenőrzések menete

 • Termékdíj bírság

 • Miért érdemes minket választani

 • Elérhetőségeink


Ko kord orsz gos nonprofit kft

Cégismertető

 • Az ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft-t magyar magánszemélyek és importőr, illetve gyártó vállalat alapította 2007-ben,

 • Az ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft. valamennyi csomagolóanyag termékdíj fizetésre kötelezett vállalkozás rendelkezésére áll.

 • Az ÖKO-KORD a csatlakozott partnerek részére (meghatározott frakciókra) kedvező licenszdíj fizetési feltételek mellett a törvényi előírások szerinti 100%-os termékdíj mentességet biztosít.

 • Országos mentességgel rendelkezik az alábbi frakciókból: üveg, műanyag, papír, fém, alumínium, társított, textil, fa, egyéb.

 • A törvényi szabályozás által előírt hasznosítási arányok teljesítésére az ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft-nek a világ vezető hulladékhasznosító cégeivel kötött hosszú távú hulladékkezelői és hasznosítói szerződései biztosítanak garanciát .

3


Ko kord orsz gos nonprofit kft

Törvényi szabályozásról általában

4


A term kd j t rv ny c lja

A termékdíj-törvény célja

 • az okozott környezeti veszélyeztetések vagy károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen

 • járuljon hozzá a környezetszennyezés megelőzéséhez vagy csökkentéséhez a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodáshoz

 • támogassa az EU által előírt környezetvédelmi előírások teljesítésétMegjegyzés: a környezetvédelmi termékdíj a központi költségvetés bevételének része.


Relev ns jogszab lyok

Releváns jogszabályok

 • 1, A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény

 • 2, A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

 • 3, A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV.11) kormányrendelet


Relev ns jogszab lyok 2

Releváns jogszabályok (2)

Egyéb:

A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002 (V.5.)korm. Rendelet

Az elektromos és elektronikai hulladékok hasznosításáról szóló 264/2004-es korm. Rendelet

109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről

164/2003-as korm. rendelet a hulladék-nyilvántartásról


Milyen term keket terhel a term kd j fizet si k telezetts g

Milyen termékeket terhel a termékdíj fizetési kötelezettség?

A termékdíj-köteles termékek köre:

 • a) egyéb kőolajtermék

 • b) gumiabroncs

 • c) hűtőközeg

 • d) akkumulátor

 • e) csomagolás, kereskedelmi csomagolás

 • f) reklámhordozó papír

 • g) elektromos és elektronikai termék


A k telezetti k r

A kötelezetti kör:

 • A termékdíjköteles termék után, beleértve más termékkel együtt vagy más termék(ek) részeként vagy összetevőjeként forgalomba hozott terméket is a kötelezett

 • a)a belföldi előállítású termékdíj-köteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója;

 • b) reklámhordozó papír, kenőanyagok esetén az első forgalomba hozó első vevője

 • c) közösségen belüli behozatal esetén a termékdíj-köt. termék elsőbelföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója

 • d) nem közösségi termékdíj-köteles termék importja esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós

 • e) kereskedelmi (ital-) csomagolás első belföldi forgalomba hozójának első továbbforgalmazó vevője


Mikor keletkezik a term kd j fizet si k telezetts g

Mikor keletkezik a termékdíj fizetési kötelezettség?

 • a belföldi előállítású termékdíj-köteles termék (és közösségi behozatal) esetén a kötelezettnek az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján, vagy saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján

 • Importált termékdíj-köteles termék esetén:

  • a vámhatósági határozat szerint

 • Kereskedelmi csomagolás első továbbforgalmazó vevőjének: az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján


Kt t rv ny m dos t sa 2008

Kt. törvény módosítása 2008

Eljáró hatóság: 2008 január 1-től teljeskörűen a VPOP

Mert:

- szélesebb az áruismeretük,

- import során már kapcsolat az ügyféllel,

- ellenőrzések elvégzéséhez több jogosítvány.

Hatékonyabb ellenőrzések:

- VPOP jogosítványaival, a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási ismereteivel,

- jogkövetkezmények alkalmazásával.


A term kd jjal kapcsolatos k telezetts gek hat s gi rendje

A termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségek hatósági rendje


Ko kord orsz gos nonprofit kft

Kt08-as bevallásról röviden

13


Kt08 as bevall scsomag

KT08-as bevalláscsomag

 • 1. KT08 adatlap

 • 2. Bejelentések (kötelezettség, újrahasználat, láncügylet, képviselő, hulladékkezelők)

 • 3. Bevallások (gumiabroncs,csomagolás, hűtőközeg, akkumulátor, Egyéb kőolajtermék, reklámhordozó papír, elekt. Berendezések, hulladékkezelés, átvállalás, ujrahasználat, Csomagolás beszerzés, hasznosítást koordinálók, önellenőrzés)

 • 4. Kérelmek (átvezetés, mérséklés, fizetési könnyítés, késedelem, másolat, köztartozás, pótlap 1-3)


Ko kord orsz gos nonprofit kft

Bevallás lapok

KT-08-01 Gumiabroncs környezetvédelmi termékdíj bevallás

KT-08-02 Csomagolás és kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj bevallás

KT-08-03 Hűtőberendezés és Hűtőközegek környezetvédelmi termékdíj bevallás

KT-08-04 Akkumulátor környezetvédelmi termékdíj bevallás

KT-08-05 Egyéb kőolajtermék környezetvédelmi termékdíj bevallás

KT-08-06 Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíj bevallás

KT-08-07 Elektromos és elektronikai termékek környezetvédelmi termékdíj bevallás

KT-08-HAS Bevallás a mentességhez kötődő hulladékkezelési tevékenységről

KT-08-ÁTV Bevallás a termékdíj fizetési kötelezettség átvállalásról

KT-08-UHA Bevallás újrahasználható csomagolások visszagyűjtéséről

KT-08-UHB Bevallás a kereskedelmi csomagolások termékdíj mentességéhez kötődő forgalmazási és beszerzési tevékenységekről

KT-08-HKS Hasznosítás koordináló szervezetek bevallása az átvállalt mennyiségekről

KT-08-ÖNP Önellenőrzési lap

A KT08 NYOMTATVÁNY FELÉPÍTÉSE


Bejelentkez s

Bejelentkezés

vámhatósághoz

 • a fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül

 • a kötelezett vagy képviselője teheti meg

  A határidőig be nem jelentett…

 • újrahasználható termék fizetési szempontból egyszer használhatónak minősül

 • begyűjtő és hasznosító teljesítménye a mentességhez nem számolható el

  Koordináló szervezethez csatlakozott kötelezett esetében:

 • a kötelezett tesz bejelentést a fizetési kötelezettségről

 • a koordináló szervezet tesz bejelentést a hasznosítással kapcsolatban

  Bejelentés elmulasztása:

 • mulasztási bírság: legfeljebb az Art. szerinti kétszerese


Bejelentkez s term kk r k bj1

Bejelentkezés, termékkörök (BJ1)


Bejelentkez s g ngy legek bj2

Bejelentkezés, göngyölegek (BJ2)


Bevall s

Bevallás

 • gyakoriság:

  • Art. alapján havi bevallóhavonta

  • Art. alapján negyedéves bevallónegyedévente

  • Art. alapján éves bevallónegyedévente

 • elektronikus úton vagy elektronikusan támogatott formanyomtatványon

 • Koordináló szervezethez csatlakozott kötelezett esetében:a kötelezett bevallást nyújt be a fizetési kötelezettségről,a koordináló szervezet bevallást nyújt be a mentesség elérése érdekében teljesített hasznosításról

 • Tárgyidőszakban nincs kötelezettség: bevallást kell beadni, kivéve, ha a kötelezett nyilatkozik arról, hogy tárgyévben már nem lesz kötelezettsége


Csomagol s

Csomagolás

Termékdíjköteles termék előállított csomagolás anyagaMűanyagTársítottAlumíniumFém (kivéve alumínium)Papír, fa, természetes alapú textilÜvegEgyéb

Egyedi, gyűjtő, és szállítói csomagolásra egyaránt


A kereskedelmi csomagol s

A kereskedelmi csomagolás

Összetett, darab alapú díjtétel, mely áll egy”h” és egy „ú” (illetve „k”) díjtételből, melyek kiszámítása 2 külön táblázat alapján történik

Nem csak a palackozó, külföldi behozó, hanem annak első továbbforgalmazó vevője is kötelezett (2 kötelezett ugyanazon termékre)

Az alábbi italok csomagolására vonatkozik:

(köztes) alkoholtermék, sör, bor, üdítőital, szörp, ásványvíz, kristályvíz, szikvíz, ivóvíz

+ a műanyag (bevásárló-reklám) táskák (probléma számlás átvállalásnál!!)

Kimaradt a szabályozásból:

kanna, hordó (ezek után kg alapú díjtételt kell fizetni a gyártónak, de ha többutasok, beszámíthatók a mentességbe)

Jeges kávé, energiaital, gyümölcslé, - nektár, pezsgő, tejtermékek

Palackozott mennyiség, illetve üzletméret alapján elkerülhető a kereskedelmi csomagolás díjfizetése


Ko kord orsz gos nonprofit kft

Bevallás, csomagolás (B02)


A t bbutas csomagol sok g ngy legek

A többutas csomagolások, göngyölegek

 • 10/1995-ös KTM rendelet 8.§:

  • Egyszer kell megfizetni a termékdíjat, ha

   • Bejelentkezési kötelezettségét teljesíti

   • Meghatározott visszagyűjtési arányok teljesítése

   • Elkülönítetten nyilvántartani az új-használt, saját-idegen többutas csomagolóeszközöket

   • Külön bejelentést kell készíteni, és a nyitókészletet bemutatni

   • Egyszer a nyitókészlet után is meg kell fizetni a díjat

  • Egyébként minden alkalommal kell fizetni, 2008. január 1-től minden kapu bezárult a visszamenőleges korrekciót tekintve, így minden többutas csomagolás automatikusan egyutasnak minősül majd a múltban (2003. január 1-ig)


Ko kord orsz gos nonprofit kft

Bevallás, újrahasználható csomagolás (UHA)


Ko kord orsz gos nonprofit kft

Bevallás, kereskedelmi csomagolás (UHB)


Ko kord orsz gos nonprofit kft

Várható hatósági ellenőrzések menete

26


A teljes kt 2008 janu r 1 t l v mhat s gi feladat

A teljes Kt. 2008. január 1-től vámhatósági feladat

A bevallások egységes feldolgozásával hatékonyabb ellenőrzési tevékenység:

- adó fizetési kötelezettséget teljesítők,

- begyűjtők és hasznosítási tevékenységében,

- mentességi engedéllyel rendelkezők körében.

Átláthatóbb folyamatok, és kapcsolatrendszer a teljes termékdíjas kötelezetti rendszerre vonatkozóan.


Ellen rz sek

Ellenőrzések

 • Hatósági ellenőrzés

 • Kiutalás előtti ellenőrzés

 • Adóellenőrzés

 • Utólagos ellenőrzés

 • Felülellenőrzés


Term kd j ellen rz se hat s gi fel gyelete jogk vetkezm nyek int zked sek

Termékdíj ellenőrzése, hatósági felügyelete jogkövetkezmények, intézkedések

Ellenőrzés helyszínei, mikéntje:

 • üzlethelyiségben,

 • raktárakban,

 • termelési egységekben,

 • gyártási folyamatok, feldolgozások vizsgálata,

 • szállítmányok megállítása,

 • mintavételezési jog,

 • hasznosítási technológia, folyamat vizsgálata,

 • nyilvántartásokban….


Nyilv ntart si el r sok

Nyilvántartási előírások

 • A termékdíjfizetési kötelezettséget mindenkor alá kell tudni támasztani belső nyilvántartásokkal.

 • A termékdíjfizetési kötelezettség havonként történő megállapítása a kötelezett alapfeladata.

 • Nyilvántartási kötelezettségük azoknak is van, akiknek a jogszabály szerint a termékdíjat nem kell megfizetni, illetve termékdíj alóli mentességgel rendelkeznek.

 • A beszámolót a számviteli bizonylatokkal és nyilvántartásokkal megegyezően kell beyújtani.


Ko kord orsz gos nonprofit kft

Termékdíj bírság

31

31


Ko kord orsz gos nonprofit kft

Mulasztási bírság:

Mulasztási bírság

Art. 172. § esetei

2 x

- Késedelmes a bejelentés,

- Késedelmes a bevallás,

- Nyilvántartás vezetés elmulasztása,

Art. 172. § nem szabályozott esetei

- Hasznosítási kötelezettség nem teljesítése


Term kd j b rs g

Termékdíj bírság

Megállapítás (kivetés) esetei és mértéke

Jogellenes visszaigényelése esetén

Hiányos megfizetés, megfizetés elmulasztás

Mértéke:

köteles termék mennyisége után a Kt. díjtételének

3 X-a.

Mértéke:

a hiány 100 %-a


Ko kord orsz gos nonprofit kft

Miért érdemes koordináló szervezetet választani

34

34


Ad optimaliz l s koordin l szervezeti csatlakoz ssal

Adó optimalizálás koordináló szervezeti csatlakozással

Koordináló szervezetihez való csatlakozás

Hogyan csökkenthető?

Több mint 50%-kal kedvezőbb Licence díj


Ko kord orsz gos nonprofit kft

Cégismertető

 • Az ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft-t magyar magánszemélyek és importőr, illetve gyártó vállalat alapította 2007-ben,

 • Az ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft. valamennyi csomagolóanyag termékdíj fizetésre kötelezett vállalkozás rendelkezésére áll.

 • Az ÖKO-KORD a csatlakozott partnerek részére (meghatározott frakciókra) kedvező licenszdíj fizetési feltételek mellett a törvényi előírások szerinti 100%-os termékdíj mentességet biztosít.

 • Országos mentességgel rendelkezik az alábbi frakciókból: üveg, műanyag, papír, fém, alumínium, társított, textil, fa, egyéb.

 • A törvényi szabályozás által előírt hasznosítási arányok teljesítésére az ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft-nek a világ vezető hulladékhasznosító cégeivel kötött hosszú távú hulladékkezelői és hasznosítói szerződései biztosítanak garanciát .

36


A koordin l szervezetek

A koordináló szervezetek

Szerződéskötés esetén

A koordináló szervezet:

vállalja az előírt hulladékarány begyűjtetését és hasznosíttatását

A kötelezett:

hasznosítási díjat fizet (olcsóbb, mint a termékdíj)

nyilvántartást vezet a koord. szervezet felé

Számlán való feltüntetés egyszerűsödik:

„a csomagolás környezetvédelmi termékdíja alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból 0 Ft megfizetve”

A termékdíj megfizetése a hulladékhasznosítási kötelezettség alól nem mentesít


Term kd j licence d j t telek 2008

Termékdíj/licence díj tételek 2008


Ko kord orsz gos nonprofit kft

Koordináló szervezet működési struktúrája

Koordináló Szervezet

ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft.

Begyűjtők, előkezelő

Lakossági

begyűjtők, előkezelők

Ipari begyűjtők, előkezelők

Műanyag

hasznosítók

Fa

hasznosító

Üveg

hasznosító

Fém

hasznosító

Alumínium

hasznosító

Papír, társított hasznosítók

Hasznosítók

39


Mi rt az ko kord

Miért az Öko-Kord?

 • Ügyfélorientált, egyszerű, digitális adatszolgáltatás bevezetése 2008.második felétől

 • Tanácsadás egyéb környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási kérdésekben

 • Cégek tevékenysége során keletkező hulladékok elszállíttatásában való közreműködés

 • Rendszeresen ellenőrzött csomagolási hulladék begyűjtetés és újrahasznosíttatás

 • Környezettudatosság


Ko kord orsz gos nonprofit kft

Tudatformáló szerepvállalás ÖKO-Kord Országos Nonprofit Kft. együttműködése a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem formatervezés tanszékével .

Szelektívgyűjtő-edény rendszer tervezése

Nemzetközi team 12 pályamunkája


2008 janu r ta csatlakozott k telezetti partnerek tev kenys gi besorol s alapj n

2008. Január óta csatlakozott kötelezetti partnerek, tevékenységi besorolás alapján

 • Élelmiszeripari termelő, csomagoló, forgalmazó cégek (Plus Élelmiszer Diszkont Kft., Mondial Kft., White Lake Kft., Old Trade Kft. Miskolci Likörgyár Zrt stb.)

 • Számítógép importáló, forgalmazó nagykereskedelmi cégek (Conet Kft., Land Kft….stb.)

 • Műszaki importőr, forgalmazó összeszerelő cégek (Knorr-Bremse Zrt, KN Villszer Kft, Accell Hunland Kft., Dension Audio Systems, Domofern… stb.)

 • Mezőgazdasági termelő, csomagoló, kereskedő cégek (Délalföldi Kertészek Szövetkezete… stb.)

 • Ruha nagykereskedelmi cégek (Laurentes Kft.,

 • Jövedéki adó köteles termékeket előállító, forgalmazó cégek

 • Egyéb importőr cégek (DHL Exel,CLB Packaging Kft,... Stb.)

 • Hat hónap alatt több, mint 50 csatlakozott partner!


Ko kord orsz gos nonprofit kft

1222 BUDAPEST, GYÁR UTCA 17.

TELEFON: (06-1) 424-01-00

WWW.OKO-KORD.HU

E-MAIL: INFO@OKO-KORD.HU

KAPCSOLATTARTÓ: SZTRUHÁR IMRE

MOBIL TELEFON: 06/30 760-1588

E-MAIL: IMRE.SZTRUHAR@OKO-KORD.HU

ÖKO-KORD ORSZÁGOS NONPROFIT KFT. - ELÉRHETŐSÉGEK


Ko kord orsz gos nonprofit kft

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


 • Login