Ko kord orsz gos nonprofit kft
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 44

ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft. PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft. Kecskemét, 2008. október 21. Sztruhár Imre Környezetvédelmi termékdíj tanácsadó Öko-Kord Kft. Tartalom. Öko-Kord rövid bemutatkozás Törvényi szabályozásról általában Kt08-as bevallásról röviden Várható hatósági ellenőrzések menete Termékdíj bírság

Download Presentation

ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft.

Kecskemét, 2008. október 21.

Sztruhár Imre

Környezetvédelmi termékdíj tanácsadó

Öko-Kord Kft


Tartalom

 • Öko-Kord rövid bemutatkozás

 • Törvényi szabályozásról általában

 • Kt08-as bevallásról röviden

 • Várható hatósági ellenőrzések menete

 • Termékdíj bírság

 • Miért érdemes minket választani

 • Elérhetőségeink


Cégismertető

 • Az ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft-t magyar magánszemélyek és importőr, illetve gyártó vállalat alapította 2007-ben,

 • Az ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft. valamennyi csomagolóanyag termékdíj fizetésre kötelezett vállalkozás rendelkezésére áll.

 • Az ÖKO-KORD a csatlakozott partnerek részére (meghatározott frakciókra) kedvező licenszdíj fizetési feltételek mellett a törvényi előírások szerinti 100%-os termékdíj mentességet biztosít.

 • Országos mentességgel rendelkezik az alábbi frakciókból: üveg, műanyag, papír, fém, alumínium, társított, textil, fa, egyéb.

 • A törvényi szabályozás által előírt hasznosítási arányok teljesítésére az ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft-nek a világ vezető hulladékhasznosító cégeivel kötött hosszú távú hulladékkezelői és hasznosítói szerződései biztosítanak garanciát .

3


Törvényi szabályozásról általában

4


A termékdíj-törvény célja

 • az okozott környezeti veszélyeztetések vagy károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen

 • járuljon hozzá a környezetszennyezés megelőzéséhez vagy csökkentéséhez a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodáshoz

 • támogassa az EU által előírt környezetvédelmi előírások teljesítésétMegjegyzés: a környezetvédelmi termékdíj a központi költségvetés bevételének része.


Releváns jogszabályok

 • 1, A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény

 • 2, A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

 • 3, A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV.11) kormányrendelet


Releváns jogszabályok (2)

Egyéb:

A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002 (V.5.)korm. Rendelet

Az elektromos és elektronikai hulladékok hasznosításáról szóló 264/2004-es korm. Rendelet

109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről

164/2003-as korm. rendelet a hulladék-nyilvántartásról


Milyen termékeket terhel a termékdíj fizetési kötelezettség?

A termékdíj-köteles termékek köre:

 • a) egyéb kőolajtermék

 • b) gumiabroncs

 • c) hűtőközeg

 • d) akkumulátor

 • e) csomagolás, kereskedelmi csomagolás

 • f) reklámhordozó papír

 • g) elektromos és elektronikai termék


A kötelezetti kör:

 • A termékdíjköteles termék után, beleértve más termékkel együtt vagy más termék(ek) részeként vagy összetevőjeként forgalomba hozott terméket is a kötelezett

 • a)a belföldi előállítású termékdíj-köteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója;

 • b) reklámhordozó papír, kenőanyagok esetén az első forgalomba hozó első vevője

 • c) közösségen belüli behozatal esetén a termékdíj-köt. termék elsőbelföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója

 • d) nem közösségi termékdíj-köteles termék importja esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós

 • e) kereskedelmi (ital-) csomagolás első belföldi forgalomba hozójának első továbbforgalmazó vevője


Mikor keletkezik a termékdíj fizetési kötelezettség?

 • a belföldi előállítású termékdíj-köteles termék (és közösségi behozatal) esetén a kötelezettnek az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján, vagy saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján

 • Importált termékdíj-köteles termék esetén:

  • a vámhatósági határozat szerint

 • Kereskedelmi csomagolás első továbbforgalmazó vevőjének: az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján


Kt. törvény módosítása 2008

Eljáró hatóság: 2008 január 1-től teljeskörűen a VPOP

Mert:

- szélesebb az áruismeretük,

- import során már kapcsolat az ügyféllel,

- ellenőrzések elvégzéséhez több jogosítvány.

Hatékonyabb ellenőrzések:

- VPOP jogosítványaival, a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási ismereteivel,

- jogkövetkezmények alkalmazásával.


A termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségek hatósági rendje


Kt08-as bevallásról röviden

13


KT08-as bevalláscsomag

 • 1. KT08 adatlap

 • 2. Bejelentések (kötelezettség, újrahasználat, láncügylet, képviselő, hulladékkezelők)

 • 3. Bevallások (gumiabroncs,csomagolás, hűtőközeg, akkumulátor, Egyéb kőolajtermék, reklámhordozó papír, elekt. Berendezések, hulladékkezelés, átvállalás, ujrahasználat, Csomagolás beszerzés, hasznosítást koordinálók, önellenőrzés)

 • 4. Kérelmek (átvezetés, mérséklés, fizetési könnyítés, késedelem, másolat, köztartozás, pótlap 1-3)


Bevallás lapok

KT-08-01 Gumiabroncs környezetvédelmi termékdíj bevallás

KT-08-02 Csomagolás és kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj bevallás

KT-08-03 Hűtőberendezés és Hűtőközegek környezetvédelmi termékdíj bevallás

KT-08-04 Akkumulátor környezetvédelmi termékdíj bevallás

KT-08-05 Egyéb kőolajtermék környezetvédelmi termékdíj bevallás

KT-08-06 Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíj bevallás

KT-08-07 Elektromos és elektronikai termékek környezetvédelmi termékdíj bevallás

KT-08-HAS Bevallás a mentességhez kötődő hulladékkezelési tevékenységről

KT-08-ÁTV Bevallás a termékdíj fizetési kötelezettség átvállalásról

KT-08-UHA Bevallás újrahasználható csomagolások visszagyűjtéséről

KT-08-UHB Bevallás a kereskedelmi csomagolások termékdíj mentességéhez kötődő forgalmazási és beszerzési tevékenységekről

KT-08-HKS Hasznosítás koordináló szervezetek bevallása az átvállalt mennyiségekről

KT-08-ÖNP Önellenőrzési lap

A KT08 NYOMTATVÁNY FELÉPÍTÉSE


Bejelentkezés

vámhatósághoz

 • a fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül

 • a kötelezett vagy képviselője teheti meg

  A határidőig be nem jelentett…

 • újrahasználható termék fizetési szempontból egyszer használhatónak minősül

 • begyűjtő és hasznosító teljesítménye a mentességhez nem számolható el

  Koordináló szervezethez csatlakozott kötelezett esetében:

 • a kötelezett tesz bejelentést a fizetési kötelezettségről

 • a koordináló szervezet tesz bejelentést a hasznosítással kapcsolatban

  Bejelentés elmulasztása:

 • mulasztási bírság: legfeljebb az Art. szerinti kétszerese


Bejelentkezés, termékkörök (BJ1)


Bejelentkezés, göngyölegek (BJ2)


Bevallás

 • gyakoriság:

  • Art. alapján havi bevallóhavonta

  • Art. alapján negyedéves bevallónegyedévente

  • Art. alapján éves bevallónegyedévente

 • elektronikus úton vagy elektronikusan támogatott formanyomtatványon

 • Koordináló szervezethez csatlakozott kötelezett esetében:a kötelezett bevallást nyújt be a fizetési kötelezettségről,a koordináló szervezet bevallást nyújt be a mentesség elérése érdekében teljesített hasznosításról

 • Tárgyidőszakban nincs kötelezettség: bevallást kell beadni, kivéve, ha a kötelezett nyilatkozik arról, hogy tárgyévben már nem lesz kötelezettsége


Csomagolás

Termékdíjköteles termék előállított csomagolás anyagaMűanyagTársítottAlumíniumFém (kivéve alumínium)Papír, fa, természetes alapú textilÜvegEgyéb

Egyedi, gyűjtő, és szállítói csomagolásra egyaránt


A kereskedelmi csomagolás

Összetett, darab alapú díjtétel, mely áll egy”h” és egy „ú” (illetve „k”) díjtételből, melyek kiszámítása 2 külön táblázat alapján történik

Nem csak a palackozó, külföldi behozó, hanem annak első továbbforgalmazó vevője is kötelezett (2 kötelezett ugyanazon termékre)

Az alábbi italok csomagolására vonatkozik:

(köztes) alkoholtermék, sör, bor, üdítőital, szörp, ásványvíz, kristályvíz, szikvíz, ivóvíz

+ a műanyag (bevásárló-reklám) táskák (probléma számlás átvállalásnál!!)

Kimaradt a szabályozásból:

kanna, hordó (ezek után kg alapú díjtételt kell fizetni a gyártónak, de ha többutasok, beszámíthatók a mentességbe)

Jeges kávé, energiaital, gyümölcslé, - nektár, pezsgő, tejtermékek

Palackozott mennyiség, illetve üzletméret alapján elkerülhető a kereskedelmi csomagolás díjfizetése


Bevallás, csomagolás (B02)


A többutas csomagolások, göngyölegek

 • 10/1995-ös KTM rendelet 8.§:

  • Egyszer kell megfizetni a termékdíjat, ha

   • Bejelentkezési kötelezettségét teljesíti

   • Meghatározott visszagyűjtési arányok teljesítése

   • Elkülönítetten nyilvántartani az új-használt, saját-idegen többutas csomagolóeszközöket

   • Külön bejelentést kell készíteni, és a nyitókészletet bemutatni

   • Egyszer a nyitókészlet után is meg kell fizetni a díjat

  • Egyébként minden alkalommal kell fizetni, 2008. január 1-től minden kapu bezárult a visszamenőleges korrekciót tekintve, így minden többutas csomagolás automatikusan egyutasnak minősül majd a múltban (2003. január 1-ig)


Bevallás, újrahasználható csomagolás (UHA)


Bevallás, kereskedelmi csomagolás (UHB)


Várható hatósági ellenőrzések menete

26


A teljes Kt. 2008. január 1-től vámhatósági feladat

A bevallások egységes feldolgozásával hatékonyabb ellenőrzési tevékenység:

- adó fizetési kötelezettséget teljesítők,

- begyűjtők és hasznosítási tevékenységében,

- mentességi engedéllyel rendelkezők körében.

Átláthatóbb folyamatok, és kapcsolatrendszer a teljes termékdíjas kötelezetti rendszerre vonatkozóan.


Ellenőrzések

 • Hatósági ellenőrzés

 • Kiutalás előtti ellenőrzés

 • Adóellenőrzés

 • Utólagos ellenőrzés

 • Felülellenőrzés


Termékdíj ellenőrzése, hatósági felügyelete jogkövetkezmények, intézkedések

Ellenőrzés helyszínei, mikéntje:

 • üzlethelyiségben,

 • raktárakban,

 • termelési egységekben,

 • gyártási folyamatok, feldolgozások vizsgálata,

 • szállítmányok megállítása,

 • mintavételezési jog,

 • hasznosítási technológia, folyamat vizsgálata,

 • nyilvántartásokban….


Nyilvántartási előírások

 • A termékdíjfizetési kötelezettséget mindenkor alá kell tudni támasztani belső nyilvántartásokkal.

 • A termékdíjfizetési kötelezettség havonként történő megállapítása a kötelezett alapfeladata.

 • Nyilvántartási kötelezettségük azoknak is van, akiknek a jogszabály szerint a termékdíjat nem kell megfizetni, illetve termékdíj alóli mentességgel rendelkeznek.

 • A beszámolót a számviteli bizonylatokkal és nyilvántartásokkal megegyezően kell beyújtani.


Termékdíj bírság

31

31


Mulasztási bírság:

Mulasztási bírság

Art. 172. § esetei

2 x

- Késedelmes a bejelentés,

- Késedelmes a bevallás,

- Nyilvántartás vezetés elmulasztása,

Art. 172. § nem szabályozott esetei

- Hasznosítási kötelezettség nem teljesítése


Termékdíj bírság

Megállapítás (kivetés) esetei és mértéke

Jogellenes visszaigényelése esetén

Hiányos megfizetés, megfizetés elmulasztás

Mértéke:

köteles termék mennyisége után a Kt. díjtételének

3 X-a.

Mértéke:

a hiány 100 %-a


Miért érdemes koordináló szervezetet választani

34

34


Adó optimalizálás koordináló szervezeti csatlakozással

Koordináló szervezetihez való csatlakozás

Hogyan csökkenthető?

Több mint 50%-kal kedvezőbb Licence díj


Cégismertető

 • Az ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft-t magyar magánszemélyek és importőr, illetve gyártó vállalat alapította 2007-ben,

 • Az ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft. valamennyi csomagolóanyag termékdíj fizetésre kötelezett vállalkozás rendelkezésére áll.

 • Az ÖKO-KORD a csatlakozott partnerek részére (meghatározott frakciókra) kedvező licenszdíj fizetési feltételek mellett a törvényi előírások szerinti 100%-os termékdíj mentességet biztosít.

 • Országos mentességgel rendelkezik az alábbi frakciókból: üveg, műanyag, papír, fém, alumínium, társított, textil, fa, egyéb.

 • A törvényi szabályozás által előírt hasznosítási arányok teljesítésére az ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft-nek a világ vezető hulladékhasznosító cégeivel kötött hosszú távú hulladékkezelői és hasznosítói szerződései biztosítanak garanciát .

36


A koordináló szervezetek

Szerződéskötés esetén

A koordináló szervezet:

vállalja az előírt hulladékarány begyűjtetését és hasznosíttatását

A kötelezett:

hasznosítási díjat fizet (olcsóbb, mint a termékdíj)

nyilvántartást vezet a koord. szervezet felé

Számlán való feltüntetés egyszerűsödik:

„a csomagolás környezetvédelmi termékdíja alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból 0 Ft megfizetve”

A termékdíj megfizetése a hulladékhasznosítási kötelezettség alól nem mentesít


Termékdíj/licence díj tételek 2008


Koordináló szervezet működési struktúrája

Koordináló Szervezet

ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft.

Begyűjtők, előkezelő

Lakossági

begyűjtők, előkezelők

Ipari begyűjtők, előkezelők

Műanyag

hasznosítók

Fa

hasznosító

Üveg

hasznosító

Fém

hasznosító

Alumínium

hasznosító

Papír, társított hasznosítók

Hasznosítók

39


Miért az Öko-Kord?

 • Ügyfélorientált, egyszerű, digitális adatszolgáltatás bevezetése 2008.második felétől

 • Tanácsadás egyéb környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási kérdésekben

 • Cégek tevékenysége során keletkező hulladékok elszállíttatásában való közreműködés

 • Rendszeresen ellenőrzött csomagolási hulladék begyűjtetés és újrahasznosíttatás

 • Környezettudatosság


Tudatformáló szerepvállalás ÖKO-Kord Országos Nonprofit Kft. együttműködése a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem formatervezés tanszékével .

Szelektívgyűjtő-edény rendszer tervezése

Nemzetközi team 12 pályamunkája


2008. Január óta csatlakozott kötelezetti partnerek, tevékenységi besorolás alapján

 • Élelmiszeripari termelő, csomagoló, forgalmazó cégek (Plus Élelmiszer Diszkont Kft., Mondial Kft., White Lake Kft., Old Trade Kft. Miskolci Likörgyár Zrt stb.)

 • Számítógép importáló, forgalmazó nagykereskedelmi cégek (Conet Kft., Land Kft….stb.)

 • Műszaki importőr, forgalmazó összeszerelő cégek (Knorr-Bremse Zrt, KN Villszer Kft, Accell Hunland Kft., Dension Audio Systems, Domofern… stb.)

 • Mezőgazdasági termelő, csomagoló, kereskedő cégek (Délalföldi Kertészek Szövetkezete… stb.)

 • Ruha nagykereskedelmi cégek (Laurentes Kft.,

 • Jövedéki adó köteles termékeket előállító, forgalmazó cégek

 • Egyéb importőr cégek (DHL Exel,CLB Packaging Kft,... Stb.)

 • Hat hónap alatt több, mint 50 csatlakozott partner!


1222 BUDAPEST, GYÁR UTCA 17.

TELEFON: (06-1) 424-01-00

WWW.OKO-KORD.HU

E-MAIL: INFO@OKO-KORD.HU

KAPCSOLATTARTÓ: SZTRUHÁR IMRE

MOBIL TELEFON: 06/30 760-1588

E-MAIL: IMRE.SZTRUHAR@OKO-KORD.HU

ÖKO-KORD ORSZÁGOS NONPROFIT KFT. - ELÉRHETŐSÉGEK


Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


 • Login