O ek v m vzk en mrtv ch a ivot budouc ho v ku
Download
1 / 40

Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. - PowerPoint PPT Presentation


 • 51 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra. (1 Kor 15,14). Malé opakování. Vyjmenuj izraelské patriarchy. Malé opakování. Vyjmenuj izraelské patriarchy. Kdo to byl Mojžíš?. Malé opakování.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra. (1 Kor 15,14)


Malé opakování

 • Vyjmenuj izraelské patriarchy.


Malé opakování

 • Vyjmenuj izraelské patriarchy.

 • Kdo to byl Mojžíš?


Malé opakování

 • Vyjmenuj izraelské patriarchy.

 • Kdo to byl Mojžíš?

 • Kdo to byl Josue?


Malé opakování

 • Vyjmenuj izraelské patriarchy.

 • Kdo to byl Mojžíš?

 • Kdo to byl Josue?

 • Kolik bylo soudců a uveď příklady.


Malé opakování

 • Vyjmenuj izraelské patriarchy.

 • Kdo to byl Mojžíš?

 • Kdo to byl Josue?

 • Kolik bylo soudců a uveď příklady.

 • Vyjmenuj tři krále jednotného království.


Malé opakování

 • Vyjmenuj izraelské patriarchy.

 • Kdo to byl Mojžíš?

 • Kdo to byl Josue?

 • Kolik bylo soudců a uveď příklady.

 • Vyjmenuj tři krále jednotného království.

 • Vyjmenuj čtyři velké proroky a řekni, co o nich víš.


Malé opakování

 • Vyjmenuj izraelské patriarchy.

 • Kdo to byl Mojžíš?

 • Kdo to byl Josue?

 • Kolik bylo soudců a uveď příklady.

 • Vyjmenuj tři krále jednotného království.

 • Vyjmenuj tři velké proroky a řekni, co o nich víš.

 • Kolik bylo malých proroků a uveď příklady.


Malé opakování

 • Vyjmenuj izraelské patriarchy.

 • Kdo to byl Mojžíš?

 • Kdo to byl Josue?

 • Kolik bylo soudců a uveď příklady.

 • Vyjmenuj tři krále jednotného království.

 • Vyjmenuj tři velké proroky a řekni, co o nich víš.

 • Kolik bylo malých proroků a uveď příklady.

 • Znáš nějaké nepíšící proroky?


Malé opakování

 • Vyjmenuj izraelské patriarchy.

 • Kdo to byl Mojžíš?

 • Kdo to byl Josue?

 • Kolik bylo soudců a uveď příklady.

 • Vyjmenuj tři krále jednotného království.

 • Vyjmenuj tři velké proroky a řekni, co o nich víš.

 • Kolik bylo malých proroků a uveď příklady.

 • Znáš nějaké nepíšící proroky?

 • Kdo to byl Juda Makabejský?


Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra. (1 Kor 15,14)


Proč v počátečním setkání mluvíme o věčném životě?

1. Víra ve věčný život je cílem úsilí křesťana.

 • Bez víry ve věčný život by se křesťanství stalo pouhou morálkou.

  Ve skutečnosti je to opačně, než si lidé často myslí. Vztah k Bohu a víra ve věčný život mi dává sílu upravovat své jednání.

 • Křesťanství by ztratilo svou sílu v překonávání pozemských těžkostí.

  Křesťané by ztratili motivaci pro svou hrdinské věrnosti Kristu, jak to vyžaduje evangelium.


Jak se nazývají křesťané, kteří se vzdali pozemského života pro věčný život?


Jak se nazývají křesťané, kteří se vzdali pozemského života pro věčný život?

MUČEDNÍCI


Jak se nazývají křesťané, kteří se vzdali pozemského života pro věčný život?

MUČEDNÍCI

Lidé, kteří pro Krista prolili krev. Vzdali se svého života, aby zachovali věrnost Ježíši Kristu.

První křesťané odporovali vládnoucí římské moci a odmítali uctívat císaře jako božího syna – Pána.

Pro ně Pán – Κυριος (Kyrios) – byl pouze Ježíš Kristus. Pro odmítnutí této modloslužby jich mnoho zemřelo mučednickou smrtí.


První křesťané nepoužívali slovo „mučedník“, ale

ΜΑΡΤΥΣ (martys) – SVĚDEK.

To je od slova

ΜΑΡΤΥΡΙΑ (martyria) – SVĚDECTVÍ.

Jinými slovy řečeno nebyl dán důraz na často bolestnou smrt, ale na jejich věrnost Kristu.


Zkusme se podívat na své křesťanství. Dokážeme svědčit o Ježíši Kristu?

 • období totality – ideologie, která chtěla zničit křesťanství

 • účast dětí v náboženství – přihlášení se ke Kristu

 • vyznávání křesťanských postojů v nevěřícím prostředí – většinou morální postoje

 • umět se přihlásit ke Kristu, i když to není pohodlné

 • prostě musíme počítat, že nás náš vztah ke Kristu bude něco stát – pokud má být opravdový


Jaké výroky zaznívají z úst Krista ohledně těžkostí při jeho následování?

Práce ve skupinách


Jaké výroky zaznívají z úst Krista ohledně těžkostí při jeho následování?

 • Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mt 16,24)


Jaké výroky zaznívají z úst Krista ohledně těžkostí při jeho následování?

 • Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mt 16,24)

 • Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. (Mt 10, 37)


Jaké výroky zaznívají z úst Krista ohledně těžkostí při jeho následování?

 • Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mt 16,24)

 • Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. (Mt 10, 37)

 • Miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. (Mt 12,25)


Proč v počátečním setkání mluvíme o věčném životě?

2. Každé pořádné dílo musí mít jasnou myšlenku, kterou chci uskutečnit.

 • umělec má myšlenku díla, které chce vytvořit

 • atlet, který chce zdolat překážku, má představu vydařeného skoku

 • cvičit můžeme i v mysli (Prof. Lukavský)

 • může být užitečné rozjímat o pekle, ale určitě bychom měli rozjímat o věčném životě


Jak bychom mohli definovat věčný život?

 • V žádném případě nesmíme přenášet pozemské představy na věčný život.

  Příběh Malý skeptik

  V ten den přišli za ním saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a předložili mu dotaz: „Mistře, Mojžíš řekl: ‚Zemře-li někdo bez dětí, ať se s jeho manželkou podle řádu švagrovství ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.‘ U nás bylo sedm bratří. První po svatbě zemřel, a protože neměl potomka, zanechal svou ženu svému bratru. Stejně i druhý, třetí a nakonec všech sedm. Naposledy ze všech zemřela ta žena. Až bude vzkříšení, komu z těch sedmi bude patřit? Vždyť ji měli všichni!“ Ježíš jim však odpověděl: „Mýlíte se, neznáte Písma ani moc Boží. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. (Mt 22,23 – 30)


Jak bychom mohli definovat věčný život?

 • V žádném případě nesmíme přenášet pozemské představy na věčný život.

 • Věčný život se nachází v rovině ducha. Začíná již zde duchovními postoji, kterým se učíme. Mají v nich nezastupitelné místo – pravda, láska, dobro, spravedlnost, čistota, pokora …

  Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. (1 Kor 13, 8 – 10)

  Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. (Jan 5,24)


Jak bychom mohli definovat věčný život?

 • V žádném případě nesmíme přenášet pozemské představy na věčný život.

 • Věčný život se nachází v rovině ducha. Začíná již zde duchovními postoji, kterým se učíme. Mají v nich nezastupitelné místo – pravda, láska, dobro, spravedlnost, čistota, pokora …

 • Věčný život se uskutečňuje ve vztahu k Bohu a druhým lidem.

  A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Hospodina ‚Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým‘. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi.“ (Luk 20, 37n)


Jak bychom mohli definovat věčný život?

 • V žádném případě nesmíme přenášet pozemské představy na věčný život.

 • Věčný život se nachází v rovině ducha. Začíná již zde duchovními postoji, kterým se učíme. Mají v nich nezastupitelné místo – pravda, láska, dobro, spravedlnost, čistota, pokora …

 • Věčný život se uskutečňuje ve vztahu k Bohu a druhým lidem.

 • Je to neustálé vlastnění přítomného okamžiku, ve kterém budou naplněny všechny naše nejušlechtilejší touhy bez ničeho záporného. Tento okamžik nikdy neskončí.


Budou všichni lidé v nebi stejně šťastní?

Budou všichni lidé v nebi úplně šťastní?

Práce ve skupinách


Budou všichni lidé v nebi stejně šťastní?

Ne

Budou všichni lidé v nebi úplně šťastní?

Ano


JAK TO MŮŽEME VYSVĚTLIT?

Práce ve skupinách


JAK TO MŮŽEME VYSVĚTLIT?

V nebi budou rozdíly a velké rozdíly ve štěstí, které budou spasení prožívat.


JAK TO MŮŽEME VYSVĚTLIT?

V nebi budou rozdíly a velké rozdíly ve štěstí, které budou spasení prožívat.

Lidé si svým životem vytváří velikost srdce, které bude naplněné až po okraj štěstím věčného života.


JAK TO MŮŽEME VYSVĚTLIT?

V nebi budou rozdíly a velké rozdíly ve štěstí, které budou spasení prožívat.

Lidé si svým životem vytváří velikost srdce, které bude naplněné až po okraj štěstím věčného života.

Každý bude naplněn, ale někdo více a někdo méně. Podle ochoty k lásce, oběti, službě …


JAK MŮŽEME VYSVĚTLIT, ŽE NEJEDNÁME PODLE BOŽÍHO ZASLÍBENÍ?

Práce ve skupinách


JAK MŮŽEME VYSVĚTLIT, ŽE NEJEDNÁME PODLE BOŽÍHO ZASLÍBENÍ?

 • Bohu prostě nevěříme.

 • Věci světa a jeho nabídky jsou pro nás důležitější.


JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽEME VÍRY VE VĚČNÝ ŽIVOT DOSÁHNOUT?

Práce ve skupinách


JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽEME VÍRY VE VĚČNÝ ŽIVOT DOSÁHNOUT?

 • Velice je důležitá čistota srdce (velké nebezpečí hříchů proti 6. přikázání – upřímnost ve svátosti smíření) Čistota srdce vede k čistotě pohledu.


JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽEME VÍRY VE VĚČNÝ ŽIVOT DOSÁHNOUT?

 • Velice je důležitá čistota srdce (velké nebezpečí hříchů proti 6. přikázání – upřímnost ve svátosti smíření) Čistota srdce vede k čistotě pohledu.

 • Snaha o opravdové lidské postoje s ochotou ke službě a oběti a zapření se.


JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽEME VÍRY VE VĚČNÝ ŽIVOT DOSÁHNOUT?

 • Velice je důležitá čistota srdce (velké nebezpečí hříchů proti 6. přikázání – upřímnost ve svátosti smíření) Čistota srdce vede k čistotě pohledu.

 • Snaha o opravdové lidské postoje s ochotou ke službě a oběti a zapření se.

 • Naslouchání Božímu slovu, přemýšlení o něm a se snahou ho zachovávat spojené s modlitbou.


JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽEME VÍRY VE VĚČNÝ ŽIVOT DOSÁHNOUT?

 • Velice je důležitá čistota srdce (velké nebezpečí hříchů proti 6. přikázání – upřímnost ve svátosti smíření) Čistota srdce vede k čistotě pohledu.

 • Snaha o opravdové lidské postoje s ochotou ke službě a oběti a zapření se.

 • Naslouchání Božímu slovu, přemýšlení o něm a se snahou ho zachovávat spojené s modlitbou.

 • To vše směřuje k okoušení Boží moci ve svém životě a k důvěře v Boží zaslíbení, jejímž vrcholem je VĚČNÝ ŽIVOT.


Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra. (1 Kor 15,14)


 • Login