O ek v m vzk en mrtv ch a ivot budouc ho v ku
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. PowerPoint PPT Presentation


 • 45 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra. (1 Kor 15,14). Malé opakování. Vyjmenuj izraelské patriarchy. Malé opakování. Vyjmenuj izraelské patriarchy. Kdo to byl Mojžíš?. Malé opakování.

Download Presentation

Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


O ek v m vzk en mrtv ch a ivot budouc ho v ku

Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra. (1 Kor 15,14)


Mal opakov n

Malé opakování

 • Vyjmenuj izraelské patriarchy.


Mal opakov n1

Malé opakování

 • Vyjmenuj izraelské patriarchy.

 • Kdo to byl Mojžíš?


Mal opakov n2

Malé opakování

 • Vyjmenuj izraelské patriarchy.

 • Kdo to byl Mojžíš?

 • Kdo to byl Josue?


Mal opakov n3

Malé opakování

 • Vyjmenuj izraelské patriarchy.

 • Kdo to byl Mojžíš?

 • Kdo to byl Josue?

 • Kolik bylo soudců a uveď příklady.


Mal opakov n4

Malé opakování

 • Vyjmenuj izraelské patriarchy.

 • Kdo to byl Mojžíš?

 • Kdo to byl Josue?

 • Kolik bylo soudců a uveď příklady.

 • Vyjmenuj tři krále jednotného království.


Mal opakov n5

Malé opakování

 • Vyjmenuj izraelské patriarchy.

 • Kdo to byl Mojžíš?

 • Kdo to byl Josue?

 • Kolik bylo soudců a uveď příklady.

 • Vyjmenuj tři krále jednotného království.

 • Vyjmenuj čtyři velké proroky a řekni, co o nich víš.


Mal opakov n6

Malé opakování

 • Vyjmenuj izraelské patriarchy.

 • Kdo to byl Mojžíš?

 • Kdo to byl Josue?

 • Kolik bylo soudců a uveď příklady.

 • Vyjmenuj tři krále jednotného království.

 • Vyjmenuj tři velké proroky a řekni, co o nich víš.

 • Kolik bylo malých proroků a uveď příklady.


Mal opakov n7

Malé opakování

 • Vyjmenuj izraelské patriarchy.

 • Kdo to byl Mojžíš?

 • Kdo to byl Josue?

 • Kolik bylo soudců a uveď příklady.

 • Vyjmenuj tři krále jednotného království.

 • Vyjmenuj tři velké proroky a řekni, co o nich víš.

 • Kolik bylo malých proroků a uveď příklady.

 • Znáš nějaké nepíšící proroky?


Mal opakov n8

Malé opakování

 • Vyjmenuj izraelské patriarchy.

 • Kdo to byl Mojžíš?

 • Kdo to byl Josue?

 • Kolik bylo soudců a uveď příklady.

 • Vyjmenuj tři krále jednotného království.

 • Vyjmenuj tři velké proroky a řekni, co o nich víš.

 • Kolik bylo malých proroků a uveď příklady.

 • Znáš nějaké nepíšící proroky?

 • Kdo to byl Juda Makabejský?


O ek v m vzk en mrtv ch a ivot budouc ho v ku1

Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra. (1 Kor 15,14)


Pro v po te n m setk n mluv me o v n m ivot

Proč v počátečním setkání mluvíme o věčném životě?

1. Víra ve věčný život je cílem úsilí křesťana.

 • Bez víry ve věčný život by se křesťanství stalo pouhou morálkou.

  Ve skutečnosti je to opačně, než si lidé často myslí. Vztah k Bohu a víra ve věčný život mi dává sílu upravovat své jednání.

 • Křesťanství by ztratilo svou sílu v překonávání pozemských těžkostí.

  Křesťané by ztratili motivaci pro svou hrdinské věrnosti Kristu, jak to vyžaduje evangelium.


O ek v m vzk en mrtv ch a ivot budouc ho v ku

Jak se nazývají křesťané, kteří se vzdali pozemského života pro věčný život?


O ek v m vzk en mrtv ch a ivot budouc ho v ku

Jak se nazývají křesťané, kteří se vzdali pozemského života pro věčný život?

MUČEDNÍCI


O ek v m vzk en mrtv ch a ivot budouc ho v ku

Jak se nazývají křesťané, kteří se vzdali pozemského života pro věčný život?

MUČEDNÍCI

Lidé, kteří pro Krista prolili krev. Vzdali se svého života, aby zachovali věrnost Ježíši Kristu.

První křesťané odporovali vládnoucí římské moci a odmítali uctívat císaře jako božího syna – Pána.

Pro ně Pán – Κυριος (Kyrios) – byl pouze Ježíš Kristus. Pro odmítnutí této modloslužby jich mnoho zemřelo mučednickou smrtí.


O ek v m vzk en mrtv ch a ivot budouc ho v ku

První křesťané nepoužívali slovo „mučedník“, ale

ΜΑΡΤΥΣ (martys) – SVĚDEK.

To je od slova

ΜΑΡΤΥΡΙΑ (martyria) – SVĚDECTVÍ.

Jinými slovy řečeno nebyl dán důraz na často bolestnou smrt, ale na jejich věrnost Kristu.


O ek v m vzk en mrtv ch a ivot budouc ho v ku

Zkusme se podívat na své křesťanství. Dokážeme svědčit o Ježíši Kristu?

 • období totality – ideologie, která chtěla zničit křesťanství

 • účast dětí v náboženství – přihlášení se ke Kristu

 • vyznávání křesťanských postojů v nevěřícím prostředí – většinou morální postoje

 • umět se přihlásit ke Kristu, i když to není pohodlné

 • prostě musíme počítat, že nás náš vztah ke Kristu bude něco stát – pokud má být opravdový


O ek v m vzk en mrtv ch a ivot budouc ho v ku

Jaké výroky zaznívají z úst Krista ohledně těžkostí při jeho následování?

Práce ve skupinách


O ek v m vzk en mrtv ch a ivot budouc ho v ku

Jaké výroky zaznívají z úst Krista ohledně těžkostí při jeho následování?

 • Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mt 16,24)


O ek v m vzk en mrtv ch a ivot budouc ho v ku

Jaké výroky zaznívají z úst Krista ohledně těžkostí při jeho následování?

 • Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mt 16,24)

 • Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. (Mt 10, 37)


O ek v m vzk en mrtv ch a ivot budouc ho v ku

Jaké výroky zaznívají z úst Krista ohledně těžkostí při jeho následování?

 • Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mt 16,24)

 • Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. (Mt 10, 37)

 • Miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. (Mt 12,25)


Pro v po te n m setk n mluv me o v n m ivot1

Proč v počátečním setkání mluvíme o věčném životě?

2. Každé pořádné dílo musí mít jasnou myšlenku, kterou chci uskutečnit.

 • umělec má myšlenku díla, které chce vytvořit

 • atlet, který chce zdolat překážku, má představu vydařeného skoku

 • cvičit můžeme i v mysli (Prof. Lukavský)

 • může být užitečné rozjímat o pekle, ale určitě bychom měli rozjímat o věčném životě


Jak bychom mohli definovat v n ivot

Jak bychom mohli definovat věčný život?

 • V žádném případě nesmíme přenášet pozemské představy na věčný život.

  Příběh Malý skeptik

  V ten den přišli za ním saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a předložili mu dotaz: „Mistře, Mojžíš řekl: ‚Zemře-li někdo bez dětí, ať se s jeho manželkou podle řádu švagrovství ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.‘ U nás bylo sedm bratří. První po svatbě zemřel, a protože neměl potomka, zanechal svou ženu svému bratru. Stejně i druhý, třetí a nakonec všech sedm. Naposledy ze všech zemřela ta žena. Až bude vzkříšení, komu z těch sedmi bude patřit? Vždyť ji měli všichni!“ Ježíš jim však odpověděl: „Mýlíte se, neznáte Písma ani moc Boží. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. (Mt 22,23 – 30)


Jak bychom mohli definovat v n ivot1

Jak bychom mohli definovat věčný život?

 • V žádném případě nesmíme přenášet pozemské představy na věčný život.

 • Věčný život se nachází v rovině ducha. Začíná již zde duchovními postoji, kterým se učíme. Mají v nich nezastupitelné místo – pravda, láska, dobro, spravedlnost, čistota, pokora …

  Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. (1 Kor 13, 8 – 10)

  Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. (Jan 5,24)


Jak bychom mohli definovat v n ivot2

Jak bychom mohli definovat věčný život?

 • V žádném případě nesmíme přenášet pozemské představy na věčný život.

 • Věčný život se nachází v rovině ducha. Začíná již zde duchovními postoji, kterým se učíme. Mají v nich nezastupitelné místo – pravda, láska, dobro, spravedlnost, čistota, pokora …

 • Věčný život se uskutečňuje ve vztahu k Bohu a druhým lidem.

  A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Hospodina ‚Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým‘. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi.“ (Luk 20, 37n)


Jak bychom mohli definovat v n ivot3

Jak bychom mohli definovat věčný život?

 • V žádném případě nesmíme přenášet pozemské představy na věčný život.

 • Věčný život se nachází v rovině ducha. Začíná již zde duchovními postoji, kterým se učíme. Mají v nich nezastupitelné místo – pravda, láska, dobro, spravedlnost, čistota, pokora …

 • Věčný život se uskutečňuje ve vztahu k Bohu a druhým lidem.

 • Je to neustálé vlastnění přítomného okamžiku, ve kterém budou naplněny všechny naše nejušlechtilejší touhy bez ničeho záporného. Tento okamžik nikdy neskončí.


Budou v ichni lid v nebi stejn astn

Budou všichni lidé v nebi stejně šťastní?

Budou všichni lidé v nebi úplně šťastní?

Práce ve skupinách


Budou v ichni lid v nebi stejn astn1

Budou všichni lidé v nebi stejně šťastní?

Ne

Budou všichni lidé v nebi úplně šťastní?

Ano


Jak to m eme vysv tlit

JAK TO MŮŽEME VYSVĚTLIT?

Práce ve skupinách


Jak to m eme vysv tlit1

JAK TO MŮŽEME VYSVĚTLIT?

V nebi budou rozdíly a velké rozdíly ve štěstí, které budou spasení prožívat.


Jak to m eme vysv tlit2

JAK TO MŮŽEME VYSVĚTLIT?

V nebi budou rozdíly a velké rozdíly ve štěstí, které budou spasení prožívat.

Lidé si svým životem vytváří velikost srdce, které bude naplněné až po okraj štěstím věčného života.


Jak to m eme vysv tlit3

JAK TO MŮŽEME VYSVĚTLIT?

V nebi budou rozdíly a velké rozdíly ve štěstí, které budou spasení prožívat.

Lidé si svým životem vytváří velikost srdce, které bude naplněné až po okraj štěstím věčného života.

Každý bude naplněn, ale někdo více a někdo méně. Podle ochoty k lásce, oběti, službě …


Jak m eme vysv tlit e nejedn me podle bo ho zasl ben

JAK MŮŽEME VYSVĚTLIT, ŽE NEJEDNÁME PODLE BOŽÍHO ZASLÍBENÍ?

Práce ve skupinách


Jak m eme vysv tlit e nejedn me podle bo ho zasl ben1

JAK MŮŽEME VYSVĚTLIT, ŽE NEJEDNÁME PODLE BOŽÍHO ZASLÍBENÍ?

 • Bohu prostě nevěříme.

 • Věci světa a jeho nabídky jsou pro nás důležitější.


Jak m zp sobem m eme v ry ve v n ivot dos hnout

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽEME VÍRY VE VĚČNÝ ŽIVOT DOSÁHNOUT?

Práce ve skupinách


Jak m zp sobem m eme v ry ve v n ivot dos hnout1

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽEME VÍRY VE VĚČNÝ ŽIVOT DOSÁHNOUT?

 • Velice je důležitá čistota srdce (velké nebezpečí hříchů proti 6. přikázání – upřímnost ve svátosti smíření) Čistota srdce vede k čistotě pohledu.


Jak m zp sobem m eme v ry ve v n ivot dos hnout2

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽEME VÍRY VE VĚČNÝ ŽIVOT DOSÁHNOUT?

 • Velice je důležitá čistota srdce (velké nebezpečí hříchů proti 6. přikázání – upřímnost ve svátosti smíření) Čistota srdce vede k čistotě pohledu.

 • Snaha o opravdové lidské postoje s ochotou ke službě a oběti a zapření se.


Jak m zp sobem m eme v ry ve v n ivot dos hnout3

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽEME VÍRY VE VĚČNÝ ŽIVOT DOSÁHNOUT?

 • Velice je důležitá čistota srdce (velké nebezpečí hříchů proti 6. přikázání – upřímnost ve svátosti smíření) Čistota srdce vede k čistotě pohledu.

 • Snaha o opravdové lidské postoje s ochotou ke službě a oběti a zapření se.

 • Naslouchání Božímu slovu, přemýšlení o něm a se snahou ho zachovávat spojené s modlitbou.


Jak m zp sobem m eme v ry ve v n ivot dos hnout4

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽEME VÍRY VE VĚČNÝ ŽIVOT DOSÁHNOUT?

 • Velice je důležitá čistota srdce (velké nebezpečí hříchů proti 6. přikázání – upřímnost ve svátosti smíření) Čistota srdce vede k čistotě pohledu.

 • Snaha o opravdové lidské postoje s ochotou ke službě a oběti a zapření se.

 • Naslouchání Božímu slovu, přemýšlení o něm a se snahou ho zachovávat spojené s modlitbou.

 • To vše směřuje k okoušení Boží moci ve svém životě a k důvěře v Boží zaslíbení, jejímž vrcholem je VĚČNÝ ŽIVOT.


O ek v m vzk en mrtv ch a ivot budouc ho v ku2

Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra. (1 Kor 15,14)


 • Login