Evidensbaserat arbete i praktiken med fokus p kompetens och brukarmedverkan
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Evidensbaserat arbete i praktiken – med fokus på kompetens och brukarmedverkan PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Evidensbaserat arbete i praktiken – med fokus på kompetens och brukarmedverkan. Lars Oscarsson. Innehåll:. Evidensbaserad medicin & praktik – vad är det? Hur tillämpar man evidensbaserad medicin och praktik?

Download Presentation

Evidensbaserat arbete i praktiken – med fokus på kompetens och brukarmedverkan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Evidensbaserat arbete i praktiken med fokus p kompetens och brukarmedverkan

Evidensbaserat arbete i praktiken – med fokus på kompetens och brukarmedverkan

Lars Oscarsson


Inneh ll

Innehåll:

 • Evidensbaserad medicin & praktik – vad är det?

 • Hur tillämpar man evidensbaserad medicin och praktik?

 • Relationen professionell kompetens, forskningsstöd och brukarmedverkan – några exempel

 • Evidensbaserat arbete i praktiken – ett schematiskt exempel

 • Sammanfattning


Evidensbaserad medicin och praktik vad r det

Evidensbaserad medicin och praktik – vad är det?

”Evidensbaserad medicin (EBM) är integreringen av bästa forskningsstöd med klinisk expertis och patientvärderingar”

(Sackett m fl 2000)

Evidensbaserad praktik (EBP) är integreringen av bästa forskningsstöd med professionell praktisk erfarenhet och klientens värderingar, förväntningar och förutsättningar i övrigt

(Oscarsson 2009)

Dvs, EBM & EBP bygger på 3 kunskaps- eller informationskällor:

Forskningen – Praktiken – Klienten/Patienten


Hur till mpar man evidensbaserad medicin praktik

Hur tillämpar man Evidensbaserad Medicin & Praktik?

Fem steg:

 • Som praktiker formulerar man en fråga som gäller den aktuella klientens eller patientens problem eller behov.

 • Man söker bästa möjliga stöd (i första hand forskning) för att besvara frågan.

 • Man granskar stödet kritiskt när det gäller validitet (giltighet), effekt och användbarhet.

 • Man integrerar granskningen med

  a) den professionella praktiska, kliniska erfarenheten

  b) klientens/patientens värderingar, förväntningar, fysiska & psykiska tillstånd & förutsättningar i övrigt.

  5.Man genomför, eller genomför inte en insats, och utvärderar sin förmåga att genomföra steg 1-4 för att förbättra processen.


Relationen professionell kompetens forskningsst d brukarmedverkan

Relationen Professionell kompetens, Forskningsstöd & Brukarmedverkan

 • Missbruksvården kräver en kombination av forskningsstöd, praktisk, klinisk kompetens & brukarmedverkan, därför att:

 • Forskningsstödet gäller grupper av klienter eller patienter och inte enskilda individer

 • Relationen behandlare – klient/patient är ofta avgörande för en insats effekt

  (Jfr de tre kunskaps- eller informationskällorna!)

  Börja med professionell kompetens – forskningsstöd:


Professionell kompetens och forskningsst d

Professionell kompetens och forskningsstöd

 • Randomiserade kontrollerade studier (”RCT”-studier) och Metaanalyser – två vanliga källor för forskningsstöd

 • Kan ge säkra kunskaper om olika insatsers effekter för grupper av klienter eller patienter, men

 • Är den kunskapen giltig för ”min” klient eller patient?

  Ett exempel på RCT & Metaanalys:


Metaanalys

METAANALYS

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

-

-

Pelle

Stina

Johan

Lisa

Jan

Anna

+

EXP

KNTRL

C

+

-

Dan

-

Karin

-

+

Kim

-

+

A

B

EXP

EXP

KNTRL

KNTRL

(Oscarsson 2009) 


Professionell kompetens och forskningsst d en konsekvens

Professionell kompetens och forskningsstöd – en konsekvens:

 • forskningsstöd på gruppnivå måste ”översättas” till den enskilde klienten eller patienten

 • Kan ske utifrån statistiska grunder, riktlinjer, beprövad erfarenhet & egen professionell erfarenhet


Professionell kompetens och brukarmedverkan

Professionell kompetens och brukarmedverkan

 • Missbruksvårdens insatser sällan så effektiva att de i sig ”löser” eller ”botar” klientens eller patientens problem

  Ett exempel: förbättringsfaktorer i psykoterapi och psykosocialt arbete


F rb ttringsfaktorer i psykoterapi och psykosocialt arbete

Förbättringsfaktorer i psykoterapi och psykosocialt arbete

(Jfr Hubble m.fl. 1999)

10


Professionell kompetens och brukarmedverkan konsekvenser

Professionell kompetens och brukarmedverkan – konsekvenser:

 • Klientens/patientens aktiva medverkan nödvändig

 • Relationen behandlare – klient/patient ofta avgörande för utfallet av en insats

 • Behandlingsarbetet, insatserna bör inkludera olika ”förbättringsfaktorer”

  Nu ett exempel på evidensbaserat arbete i praktiken:


Evidensbaserat arbete i praktiken ett schematiskt exempel

Evidensbaserat arbete i praktiken – ett schematiskt exempel

T1

Vad är problemet?

Precisera problemet

Sök externt stöd för insats

Professionella erfarenheter

Integrera steg 1 - 4

1

2

3

4

5

Din resp. klientens uppfattning

Baslinje

Granska kritiskt!

Klientens värderingar & förväntningar

Problem- och insatshypotes

T2

Jämför med

Framgångs-kriterier jfr. T1

Genomför insatsen

Följ upp fram-gångskriterierna

T1

6

7

8

9

…..TID

Dokumentera!

Dokumentera!

Dokumentera!

Utvärdera!

(Oscarsson 2009) 

12


Sammanfattning

Sammanfattning

” Utan klinisk expertis riskerar praktiken att tyranniseras av extern evidens, för till och med excellent extern evidens kan vara omöjlig att tillämpa eller olämplig för en individuell patient. Utan bästa tillgängliga externa evidens riskerar praktiken att snabbt bli inaktuell till skada för patienten”

(Sackett m fl 1997)

Dvs:

I evidensbaserad medicin och praktik är det praktikerns uppgift att integrera forskningsstödet med den unika klientens eller patientens värderingar och förväntningar, och förutsättningarna i övrigt!


Referenser

referenser

 • Hubble, M.A., Duncan, B.L. & Miller, S.D. (1999) The Heart & Soul of Change. What Works in Therapy. Washington, DC: American Psychological Association.

 • Oscarsson, L (2009) Evidensbaseradpraktikipraktiken – en introduktionförsocialtjänstenspraktiker, politikerochandraintressenter. (prel. titel) Stockholm: SKL & Kommentus.

 • Sackett, D.L., Straus, S.E., Richardson, W.S., Rosenberg, W. & Haynes, R.B. (2000) Evidence-based Medicine. How to Practise and Teach EBM. Edinburgh: Churchill Livingstone.

 • Sackett, D.L., Richardson, W.S., Rosenberg, W. & Haynes, R.B. (1997) Evidence-based Medicine. How to Practice and Teach EBM. New York: Churchill Livingstone.


 • Login