Fremtidens kystskip Energieffektive maskinerisystemer 11.06.2013 Dag Stenersen - PowerPoint PPT Presentation

Fremtidens
Download
1 / 17

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fremtidens kystskip Energieffektive maskinerisystemer 11.06.2013 Dag Stenersen. Godsfergen. Fremtidens kystskip. Fleksibilitet vs effektiv lasthåndtering Effektive havneoperasjoner Miljøvennlig Drivstoff Maskineri Operasjonsprofil Skrog og maskineri Rammebetingelser og krav.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Fremtidens kystskip Energieffektive maskinerisystemer 11.06.2013 Dag Stenersen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fremtidens kystskip energieffektive maskinerisystemer 11 06 2013 dag stenersen

Fremtidenskystskip

Energieffektivemaskinerisystemer 11.06.2013

Dag Stenersen

Godsfergen


Fremtidens kystskip

Fremtidenskystskip

 • Fleksibilitet vs effektiv lasthåndtering

 • Effektive havneoperasjoner

 • Miljøvennlig

  • Drivstoff

  • Maskineri

 • Operasjonsprofil

  • Skrog og maskineri

 • Rammebetingelser og krav


Operasjonsprofil

Operasjonsprofil

 • Rutemønster - Krav til fremføringstid og antall anløp, tid i havn

 • Krav til hjelpemaskineri

  • behov for egen lasthåndtering

  • Kjøle/frysecontainer/kjølerom

 • Fart

  • Design hastighet

  • Krav til variasjon i hastighet, ref. driftsprofil (lavlastoperasjon)


Milj vennlig nye tiltak for redusert energiforbruk maskinerisystemer

Miljøvennlig - Nye tiltak for redusert energiforbruk, maskinerisystemer

 • Vurdering av alternative maskinerikonfigurasjoner. Tradisjonell løsninger evalueres opp mot alternative tekniske løsninger.

  • Mekanisk og elektrisk fremdriftssystemer

  • Hybride løsninger

  • Batteriteknologi

  • Anvendelse av fornybar energi (vind og sol)

  • Miljøeffekter knyttet til drivstoffkvalitet

 • Maskineri hjelpesystemer for økt energieffektivitet og lavere utslipp

  • Systemer for utnyttelse av spillvarme

   • Damp / ORC, kombinasjoner

  • Optimalisere komponenter i hjelpesystem

   • Frekvensstyring, optimal design og operasjon

  • Renseteknologi

   • Energioptimalt


Krav til maskinerisystemene i fremtidens kystskip

Kravtilmaskinerisystemeneifremtidenskystskip

 • Miljøvennlig

  • Drivstoff

  • Maskinerikonfigurasjon

  • IMO tier III

  • Energieffektiv

 • Operasjonsprofil

  • Skrog og maskineri

 • Rammebetingelser og krav

  • Myndigheter

  • IMO

  • Bruker, vareeier, befrakter


Krav til maskinerisystemener i fremtidens kystskip valg av drivstoff

Kravtilmaskinerisystemenerifremtidenskystskip – ValgavDrivstoff

 • Tradisjonelt

  • MGO

  • HFO

 • Alternativ

  • LNG

  • Metanol

  • Etanol, H2,..

 • Fornybar

  • Sol

  • Vind

  • Bio

  • Bølge

 • Tekniske utfordringer

  • Krever SCR fra 2016

  • SCR + scrubber (2016, 2015)

 • Tekniske utfordringer

  • Lagring, bunkring, OK i Norge

  • Lav virkningsgrad, på demonstrasjonsstadium

  • Lite aktuelt på skip

 • Kommentar

  • Sol, lite egnet i Norge

  • Kan gi noe effekt, fortsatt utviklingsbehov

  • Tillegg, mix med annet

  • Ny teknologi, et stykke frem


Krav til maskinerisystemener i fremtidens kystskip maskinerikonfigurasjon

Kravtilmaskinerisystemenerifremtidenskystskip – Maskinerikonfigurasjon

 • Energiproduksjon og transmisjon

  • Mekanisk

  • Elektrisk

  • Hybrid

 • Energiomvandler

  • ICE

  • FC

  • Turbin

  • Batteri

Operasjonellekrav– Energieffektivitet/Kostnader-Miljø


Ship machinery energy flow

Ship machinery energy flow


Energy usage in an example vessel 20 000 dwt 15 knots and head sea

Energy Usage in an Example Vessel (20 000 dwt, 15 knots and head sea


Milj vennlig nye tiltak for redusert energiforbruk innen temaet maskinerisystemer

Miljøvennlig - Nye tiltak for redusert energiforbruk innen temaet maskinerisystemer

 • Vurdering av alternative maskinerikonfigurasjoner. Tradisjonell løsninger evalueres opp mot alternative tekniske løsninger.

  • Mekanisk og elektrisk fremdriftssystemer

  • Hybride løsninger

  • Batteriteknologi

  • Anvendelse av fornybar energi (vind og sol)

  • Miljøeffekter knyttet til drivstoffkvalitet

 • Maskineri hjelpesystemer for økt energieffektivitet og lavere utslipp

  • Systemer for utnyttelse av spillvarme (ORC)

  • Optimalisere komponenter i hjelpesystem

  • Renseteknologi


Eksempel katamaran

Eksempel - katamaran

 • Maskinrom single line, CargoXpress


Eksempel maskinrom monohull

Eksempel, maskinrom- monohull


Eksempel hybrid fremdriftsanlegg med direktekoblet gassmotor og dieselmotor som back up

Eksempel - Hybrid fremdriftsanlegg med direktekobletgassmotor og dieselmotorsom back-up


Single stage orc system with recuperator

Single stage ORC system with recuperator


Fremtidens kystskip energieffektive maskinerisystemer 11 06 2013 dag stenersen

WHR med batteri på skip

Consumers

Battery bank

Kanbatteribetraktessom god nok backup slik at DG kanfjernes?


Godsfergen valg som m tas

Godsfergen – valgsommåtas

Valgavdrivstoff

Maskinerikonsept

(Mekanisk, elektrisk, hybrid)

Virkningsgrad og kostnader

Driftskostnader og vedlikehold

Tilgjengelighet/pålitelighet

Nye løsninger

Fornybar

"Waste heat recovery" – investering og avskrivningstid, effektivvirkingsgrad, kandetteværenoe for Godsfergen

Lagring/distrtribusjonombord

Landstrømellerbatteri

Andre punkt?


Fremtidens kystskip energieffektive maskinerisystemer 11 06 2013 dag stenersen

Takk for oppmerksomheten


 • Login