slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Fremtidens kystskip Energieffektive maskinerisystemer 11.06.2013 Dag Stenersen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Fremtidens kystskip Energieffektive maskinerisystemer 11.06.2013 Dag Stenersen - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Fremtidens kystskip Energieffektive maskinerisystemer 11.06.2013 Dag Stenersen. Godsfergen. Fremtidens kystskip. Fleksibilitet vs effektiv lasthåndtering Effektive havneoperasjoner Miljøvennlig Drivstoff Maskineri Operasjonsprofil Skrog og maskineri Rammebetingelser og krav.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Fremtidens kystskip Energieffektive maskinerisystemer 11.06.2013 Dag Stenersen' - taran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Fremtidenskystskip

Energieffektivemaskinerisystemer 11.06.2013

Dag Stenersen

Godsfergen

fremtidens kystskip
Fremtidenskystskip
 • Fleksibilitet vs effektiv lasthåndtering
 • Effektive havneoperasjoner
 • Miljøvennlig
  • Drivstoff
  • Maskineri
 • Operasjonsprofil
  • Skrog og maskineri
 • Rammebetingelser og krav
operasjonsprofil
Operasjonsprofil
 • Rutemønster - Krav til fremføringstid og antall anløp, tid i havn
 • Krav til hjelpemaskineri
  • behov for egen lasthåndtering
  • Kjøle/frysecontainer/kjølerom
 • Fart
  • Design hastighet
  • Krav til variasjon i hastighet, ref. driftsprofil (lavlastoperasjon)
milj vennlig nye tiltak for redusert energiforbruk maskinerisystemer
Miljøvennlig - Nye tiltak for redusert energiforbruk, maskinerisystemer
 • Vurdering av alternative maskinerikonfigurasjoner. Tradisjonell løsninger evalueres opp mot alternative tekniske løsninger.
  • Mekanisk og elektrisk fremdriftssystemer
  • Hybride løsninger
  • Batteriteknologi
  • Anvendelse av fornybar energi (vind og sol)
  • Miljøeffekter knyttet til drivstoffkvalitet
 • Maskineri hjelpesystemer for økt energieffektivitet og lavere utslipp
  • Systemer for utnyttelse av spillvarme
   • Damp / ORC, kombinasjoner
  • Optimalisere komponenter i hjelpesystem
   • Frekvensstyring, optimal design og operasjon
  • Renseteknologi
   • Energioptimalt
krav til maskinerisystemene i fremtidens kystskip
Kravtilmaskinerisystemeneifremtidenskystskip
 • Miljøvennlig
  • Drivstoff
  • Maskinerikonfigurasjon
  • IMO tier III
  • Energieffektiv
 • Operasjonsprofil
  • Skrog og maskineri
 • Rammebetingelser og krav
  • Myndigheter
  • IMO
  • Bruker, vareeier, befrakter
krav til maskinerisystemener i fremtidens kystskip valg av drivstoff
Kravtilmaskinerisystemenerifremtidenskystskip – ValgavDrivstoff
 • Tradisjonelt
  • MGO
  • HFO
 • Alternativ
  • LNG
  • Metanol
  • Etanol, H2,..
 • Fornybar
  • Sol
  • Vind
  • Bio
  • Bølge
 • Tekniske utfordringer
  • Krever SCR fra 2016
  • SCR + scrubber (2016, 2015)
 • Tekniske utfordringer
  • Lagring, bunkring, OK i Norge
  • Lav virkningsgrad, på demonstrasjonsstadium
  • Lite aktuelt på skip
 • Kommentar
  • Sol, lite egnet i Norge
  • Kan gi noe effekt, fortsatt utviklingsbehov
  • Tillegg, mix med annet
  • Ny teknologi, et stykke frem
krav til maskinerisystemener i fremtidens kystskip maskinerikonfigurasjon
Kravtilmaskinerisystemenerifremtidenskystskip – Maskinerikonfigurasjon
 • Energiproduksjon og transmisjon
  • Mekanisk
  • Elektrisk
  • Hybrid
 • Energiomvandler
  • ICE
  • FC
  • Turbin
  • Batteri

Operasjonellekrav– Energieffektivitet/Kostnader-Miljø

milj vennlig nye tiltak for redusert energiforbruk innen temaet maskinerisystemer
Miljøvennlig - Nye tiltak for redusert energiforbruk innen temaet maskinerisystemer
 • Vurdering av alternative maskinerikonfigurasjoner. Tradisjonell løsninger evalueres opp mot alternative tekniske løsninger.
  • Mekanisk og elektrisk fremdriftssystemer
  • Hybride løsninger
  • Batteriteknologi
  • Anvendelse av fornybar energi (vind og sol)
  • Miljøeffekter knyttet til drivstoffkvalitet
 • Maskineri hjelpesystemer for økt energieffektivitet og lavere utslipp
  • Systemer for utnyttelse av spillvarme (ORC)
  • Optimalisere komponenter i hjelpesystem
  • Renseteknologi
eksempel katamaran
Eksempel - katamaran
 • Maskinrom single line, CargoXpress
eksempel hybrid fremdriftsanlegg med direktekoblet gassmotor og dieselmotor som back up
Eksempel - Hybrid fremdriftsanlegg med direktekobletgassmotor og dieselmotorsom back-up
slide15

WHR med batteri på skip

Consumers

Battery bank

Kanbatteribetraktessom god nok backup slik at DG kanfjernes?

godsfergen valg som m tas
Godsfergen – valgsommåtas

Valgavdrivstoff

Maskinerikonsept

(Mekanisk, elektrisk, hybrid)

Virkningsgrad og kostnader

Driftskostnader og vedlikehold

Tilgjengelighet/pålitelighet

Nye løsninger

Fornybar

"Waste heat recovery" – investering og avskrivningstid, effektivvirkingsgrad, kandetteværenoe for Godsfergen

Lagring/distrtribusjonombord

Landstrømellerbatteri

Andre punkt?

ad