แผนผังขั้นตอนการรับจำนำข้าวเปลือก
Download
1 / 2

จุดที่ 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

แผนผังขั้นตอนการรับจำนำข้าวเปลือก นาปี ปีการผลิต 2556/57. จุดที่ 1. จุดที่ 2. จุดที่ 3. จุดที่ 4. การยื่นเอกสารหลักฐาน. การตรวจสอบคุณภาพข้าว. การชั่งน้ำหนัก. การออกใบรับฝาก และใบประทวนสินค้า.  เกษตรกรแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการ  เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส ./ อ.ต.ก . ตรวจสอบเอกสาร

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' จุดที่ 1' - taran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

แผนผังขั้นตอนการรับจำนำข้าวเปลือกแผนผังขั้นตอนการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57

จุดที่ 1

จุดที่ 2

จุดที่ 3

จุดที่ 4

การยื่นเอกสารหลักฐาน

การตรวจสอบคุณภาพข้าว

การชั่งน้ำหนัก

การออกใบรับฝาก และใบประทวนสินค้า

 เกษตรกรแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการ

 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./อ.ต.ก. ตรวจสอบเอกสาร

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบรับรองเกษตรกรตัวจริง

- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตัวแทนโรงสี

 •  วัดความชื้นข้าวเปลือกเฉลี่ย 3 ครั้ง

 • วัดสิ่งเจือปน

 •  วัดกรัมข้าว กรณีเป็นข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัด ข้าวปทุมธานี1 และข้าวเหนียว

 • ตัวแทนโรงสี

 • ชั่งน้ำหนักรถบรรทุกข้าวเปลือก

 • ชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเปล่า

 • เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./อ.ต.ก.

 • คำนวณปริมาณและวงเงินที่ได้รับตามโครงการ

 • หัวหน้าหน่วยประจำจุดรับจำนำ

 • ออกใบรับฝากสินค้า

 • ออกใบประทวนสินค้า

 • กำกับดูแลโดย

 • เกษตรกรเจ้าของข้าวเปลือก

 • หัวหน้าหน่วยประจำจุด

 • รับจำนำ

 • กำกับดูแลโดย

 • เกษตรกรเจ้าของข้าวเปลือก

 • เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./

 • อ.ต.ก. ประจำจุด

 • หัวหน้าหน่วยประจำจุด

 • รับจำนำ

 • ข้าราชการประจำจุดรับจำนำ

 • ตัวแทนเกษตรกรประจำจุดรับจำนำ

 • เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุด

 • รับจำนำ

 • กำกับดูแลโดย

 • เกษตรกรเจ้าของข้าวเปลือก

 • เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./

 • อ.ต.ก.

 • หัวหน้าหน่วยประจำจุด

 • รับจำนำ

 • ข้าราชการประจำจุดรับจำนำ

 • ตัวแทนเกษตรกรประจำจุดรับจำนำ

 • เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำ

 • จุดรับจำนำ

 • กำกับดูแลโดย

 • เกษตรกรเจ้าของ

 • ข้าวเปลือก

 • ตัวแทนเกษตรกรประจำจุด

 • รับจำนำ

 • ข้าราชการประจำจุดรับ

 • จำนำ


หลักเกณฑ์การรับจำนำข้าวเปลือก ปี 56/57 ครั้งที่ 1

 • เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ (เหมือนเดิม)

 • - ต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรและมีข้อความ

 • - ข้าวเปลือกที่นำมาเข้าร่วมโครงการเป็นของเกษตรกรจริง

 • - กรณีนำข้าวเปลือกของบุคคลอื่นมาสวมสิทธิ์ มีความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 • - กรณีข้ามเขตเกินกว่าระดับตำบลจะต้องได้รับอนุมัติก่อน

 • เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.

 • จำนำได้ในพื้นที่จังหวัดของเกษตรกรยกเว้นตำบลเขตติดต่อของเกษตรกรและจุดรับจำนำ

 • หนังสือรับรองเกษตรกร

 • กำหนดระยะเวลาการใช้หนังสือรับรองเกษตรกรนับจากวันเก็บเกี่ยวที่ระบุในหนังสือรับรองเกษตรกร

 • - จำนำใบประทวนทั้งก่อนหรือหลัง 30 วัน

 • - จำนำยุ้งฉางเกษตรกรทั้งก่อนหรือหลัง 60 วัน

 • ระบุเลขที่เอกสารสิทธิที่ราชการออกให้เพื่อใช้ในการจำนำข้าว

 • หรือตามที่ กขช./คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตามความเหมาะสม

เงื่อนไขเกษตรกร

การรับจำนำ

ข้ามเขตเกษตรกร

 • คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด (เหมือนเดิม)

 • - อนุมัติเกษตรกรจำนำข้ามเขตจากระดับตำบลติดต่อกันเป็นระดับ

 • อำเภอติดต่อกันได้เท่านั้น

 • - กรณีจะจำนำข้ามเขตเกินกว่าระดับอำเภอให้เสนอเหตุผลความ

 • จำเป็นเสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำพิจารณา

 • ต่อไป


ad