การ เขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี การศึกษา 2552 - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 43

 • 138 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การ เขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี การศึกษา 2552. การประเมินตนเอง คือ. เป็น กระบวนการเรียนรู้ตนเองด้วยการทบทวนว่า หน่วยงาน ของตนได้ปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด มี การบริหาร จัดการการ บริหารทรัพยากรและงบประมาณที่เหมาะสม เพียงใด ผล การดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับใด

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การ เขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี การศึกษา 2552

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2552

2552


2552


2552

3

 • .. 2542422, 23, 24, 26 27


2552

3A

1. (Awareness)

2. (Attempt)

3. (Achievement)


2552

/ 3

1) 48 .. 2542


2552

()

2)

3)


2552


2552


2552

(SAR)


2552

()


2552


2552


2552


2552


2552

 • 2552...............800,000 ()


2552

 • (Administrative Chart)

 • (Activity Chart)


2552

 • /

  ///


2552


2552


2552

/

:

2

-


2552


2552

: /

:

 • ..........

/ 7

/


2552

/

/ 2551

.... .... /

- /()=

- /() =

2551 .


2552

/ /


2552

 • /


2552

 • /


2552

 • / /

 • / / /


2552


2552

 • Best Practice

/


2552

 • /


2552

 • /


2552


2552

/


2552

/


2552

/


2552


2552


2552

 • (.)

.


2552

 • (.)

10


2552

 • (.)

.


2552

  • 1:

  • 2:

   2

  • 3:

  • 1.1 2

   1 1.1.1

   2 1.1.2


2552

 • 2. /

  • 1

  • 2

  • 2

  • 3 /

  • 4

 • 5.1 1 3

  • 1 5.1.1.1

  • 2 5.1.1.2

  • 3 5.1.1.3


2552

&


 • Login