ตัวอย่าง นวัตกรรมทางการพยาบาล - PowerPoint PPT Presentation

ตัวอย่าง
Download
1 / 4

  • 206 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ตัวอย่าง นวัตกรรมทางการพยาบาล. ที่มา : http://www.mkh.go.th. เป้า หมายของการพยาบาล. พัฒนาการพยาบาลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การพัฒนาความรู้และปรับปรุงการปฏิบัติงาน พัฒนาการพยาบาลให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้น

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ตัวอย่าง นวัตกรรมทางการพยาบาล

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mkh go th

ตัวอย่าง นวัตกรรมทางการพยาบาล

ที่มา : http://www.mkh.go.th


Mkh go th

เป้าหมายของการพยาบาล

  • พัฒนาการพยาบาลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การพัฒนาความรู้และปรับปรุงการปฏิบัติงาน

  • พัฒนาการพยาบาลให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้น

  • โรงพยาบาลต้องลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดูแลผู้รับบริการ เพราะปัจจุบันค่าครองชีพที่สูงขึ้น รายจ่ายทางสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น สวนทางกับรายได้และเศรษฐกิจของผู้รับบริการที่มีอยู่อย่างจำกัด

  • เพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจในสังคม และเพื่อแข่งขันกับโรงพยาบาลอื่น การพัฒนานวัตกรรมทำให้เกิดขึ้นหรือพัฒนาจากที่มีอยู่เดิม ทำให้คุณภาพการดูแลผู้รับบริการได้รับการพัฒนา และยกระดับความสามารถในการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นนับถือของผู้รับบริการและสามารถลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานจากการพัฒนาอย่างคุ้มทุน 


Mkh go th

กลยุทธ์


  • Login