Korpusna terminografija
Download
1 / 14

Korpusna terminografija - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Korpusna terminografija. Jezikovne tehnologije 2006 Politehnika Nova Gorica. Osnovni pojmi. termin terminologija, terminografija leksikologija, leksikografija. Terminologija je. izrazje določenega strokovnega področja veda o pojmih in njihovih poimenovanjih v okviru strokovnih jezikov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Korpusna terminografija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Korpusna terminografija

Jezikovne tehnologije 2006

Politehnika Nova Gorica


Osnovni pojmi

 • termin

 • terminologija, terminografija

 • leksikologija, leksikografija


Terminologija je...

 • izrazje določenega strokovnega področja

 • veda o pojmih in njihovih poimenovanjih v okviru strokovnih jezikov

  • terminology: Set of terms representing the system of concepts of a particular field.

  • terminology (science): The scientific study of the concepts and terms found in special languages.

  • terminography: The recording, processing and presentation of terminological data acquired by terminological research.

   (ISO 1087)


SPLOŠNI JEZIK  STROKOVNI JEZIK

 • Kako spoznamo strokovno besedilo?

  • nejezikovne lastnosti besedila (grafična podoba, tabele, slike, formule,...)

  • register / slog

  • skladnja

  • besedišče

 • Kaj je splošni jezik?

splošni

jezik

s1

s3

s2


cojzit (geologija)

metajezik (jezikoslovje)

sortiranje (tehnika)

poltrivialno ime (kemija)

intraruminalna naprava s pulzirajočim sproščanjem (veterinarska farmacija)

...podzakonski akti so usklajeni in sledijo priporočilom Komisije in tudi smernicam Amsterdamske pogodbe (pravo, EU)

7951; Svetovalni odbor za delovni program Skupnosti za preprečevanje poškodb v okviru dejavnosti v splošnem zdravstvenem varstvu (pravo, EU)

tableta – tabletirka – tabletiranje (farmacija)

draže – dražirka – dražiranje

kamniti plaz (gorništvo)

tenstati (kulinarika)

glava (računalništvo, ...)

ključ (glasba, ...)

baba, dedec, grif, šajba, špica, šoder, kahla, štrik, ... (PTS)

klepetati (internet)

virus (medicina, računalništvo)

Pri Mary


Termin in leksem

 • terminološka enota

  • ena od možnih reprezentacij pojma

  • en pomen, v besedilu in v stroki

  • pomensko določena z definicijo

  • lahko vsebuje tudi numerične znake, simbole, logotipe itd.

 • leksikalna enota

  • več možnih pomenov (konotativni vs. denotativni)

  • ekspresivna raba

  • pomensko opisana v splošnem slovarju; pomensko polje se spreminja v odvisnosti od sobesedila

  • oblikovno svobodnejša

  • načeloma vsebuje zgolj besedni material


Vrste terminografskih priročnikov

 • terminološki slovar / slovarčekabecedno urejena zbirka izrazov določenega področja, lahko vsebuje tudi razlage, slovnični opis, navzkrižne kazalke, podatke o izgovoru itd.

 • glosar / glosarijabecedno urejena zbirka izrazov, navadno večjezična in brez razlag

 • leksikonnavadno abecedno urejena zbirka enciklopedičnih opisov pojmov določenega področja

 • pojmovniklahko pojmovno / hierarhično urejena zbirka opisov pojmov in razmerij med njimi

 • geslovnikseznam gesel (izrazov) določenega področja

 • tezaver1. hierarhično urejeni pojmi določenega področja2. slovar sopomenk

 • bazazbirka izrazov določenega področja v elektronski obliki, lahko večjezična, lahko z dodatnimi podatki


Spletna terminografija

 • iSlovar (www.islovar.org)

 • Evroterm (www.gov.si/evroterm)


Orodja za izdelavo terminoloških baz

 • TRADOS MultiTerm (www.trados.com)

 • SlovarRed (ZRC SAZU)

 • TermStar (www.star-group.net)

 • druga orodja v sklopu prevajalskih namizij


Korpusna terminografija

 • vir izrazja: specializirani korpus (katere poznamo za slovenščino?)

 • potencialne prednosti:

  • samodejno luščenje izrazja

  • sodobnost

  • boljši zajem terminoloških kolokacij

  • pomoč pri razdvoumljanju

 • potencialne pomanjkljivosti:

  • neustrezen korpus – neustrezno izrazje

  • samodejne metode niso nikdar 100 %


Metode luščenja terminologije iz korpusov

 • ključne besede – primerjava relativnih pogostosti

 • luščenje terminoloških kolokacij

  • statistično (log-likelihood ratio)

  • na podlagi skladenjskih vzorcev (pridevnik + samostalnik)


Primer: Izluščeni termini na podlagi vzorcev

5296.896civilen obrambacivilne obrambe

2525.508slovenski vojskaslovenske vojske

1227.755teritorialen obrambateritorialna obramba

109.868vojaški obrambavojaške obrambe

43.771naloga civilen obrambanaloge civilne obrambe

39.884zračen obrambazračne obrambe

38.556vojaški rokvojaškega roka

35.1obramben planiranjeobrambno planiranje

33.984priprava civilen obrambapriprav civilne obrambe

32.912komunikacijsko-informacijski sistemkomunikacijsko-informacijskega sistema

31.487obramba republikaobrambo republike

30.336brigada morisbrigade moris

21.987obveščevalen oskrbljenostobveščevalna oskrbljenost

19.584pripadnik jlopripadniki jla

17.92struktura svstrukturi sv

17.885specialen brigada morisspecialne brigade moris


Luščenje pomenskih razmerij

 • nadpomenke / podpomenke (hipernimi / hiponimi)je vrsta, je, kot je npr., prištevamo med, sodi med, med X prištevamo, uvrščamo med

 • soredni pojmiMed X uvrščamo Y, Z, ...

 • sinonimiali, ali tudi, imenujemo tudi, znan tudi kot, znan tudi pod imenom, je poimenovan, nosi ime, ...


Vaja

 • S pomočjo korpusa DSI (http://nl2.ijs.si/index-mono.html) raziščite terminološko pokrajino okrog izraza “strežnik”. Iz spiska konkordanc poskusite izluščiti:

  • termine, ki so sestavljeni po vzorcu pridevnik+samostalnik in samostalnik+samostalnik v rodilniku,

  • podpomenke: Kakšne vrste strežnikov poznamo? Lastnoimenske izraze obravnavajte ločeno.

  • glagolske kolokacije: kakšne glagolske strukture se pojavljajo v bližini besede “strežnik”?

 • V korpusu SVEZ izdelajte enojezično konkordanco za lemo “riba” (iskalni pogoj: [lemma=“riba”]). Tudi tu raziščite zgoraj omenjene terminološke fraze.

 • Kako ocenjujete uporabnost pridobljenih podatkov za morebitnega slovaropisca?


 • Login