Ciekawe liczby
Download
1 / 22

CIEKAWE LICZBY - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

CIEKAWE LICZBY. DAWID ŁUBIK. PALIDROM. To liczba naturalna, którą czyta się tak samo od początku i od końca. Przykłady liczb palindromicznych to: 55 474 50805 1235321. LICZBA AUTOMORFICZNA. To liczba, której kwadrat zakończony jest tymi samymi cyframi co sama liczba. Przykład:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CIEKAWE LICZBY' - tao


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ciekawe liczby

CIEKAWE LICZBY

DAWID ŁUBIK


Palidrom
PALIDROM

 • To liczba naturalna, którą czyta się tak samo

 • od początku i od końca.

 • Przykłady liczb palindromicznych to:

 • 55 474 50805 1235321


Liczba automorficzna
LICZBA AUTOMORFICZNA

 • To liczba, której kwadrat zakończony

 • jest tymi samymi cyframi co sama liczba.

 • Przykład:

  762 = 5776

  252 = 625


Liczba z ota
LICZBA ZŁOTA

 • To liczba ½(√5 – 1). Wyraża ona długość odcinka

 • spełniającego warunek tzw. złotego podziału.

 • Jest to liczba niewymierna, równa ułamkowi

 • dziesiętnemu 0,61804… albo też bardzo

 • niezwykłemu ułamkowi łańcuchowemu:

  1

 • 1 + 1

 • 1 + 1

 • 1 + 1

 • 1 + …


 • Złoty podział jako pierwszy wyrysował Hippasus w V wieku p.n.e..

 • Starożytni Grecy uważali złoty podział za idealną proporcję, którą chętnie realizowali w architekturze.

 • Przykładem złotej figury może być złoty prostokąt, w którym po odcięciu od niego kwadratu otrzymujemy prostokąt podobny do poprzedniego.

 • Liczba złota ma ciekawe właściwości:

 • Aby ją podnieść do kwadratu, wystarczy dodać do niej jedynkę,

 • Aby zaleźć jej odwrotność, wystarczy odjąć od niej jedynkę.


Liczba doskona a
LICZBA DOSKONAŁA

 • To liczba naturalna, która jest sumą wszystkich

 • swoich dzielników właściwych (czyli mniejszych

 • od wartości danej liczby).

 • Przykład:

 • 6 bo D6 = {1,2,3}; 1+2+3= 6

 • 28 bo D28 = {1, 2, 4, 7, 14}; 1+2+4+7+14=28


 • Pierwsze dwie liczby doskonałe 6 i 28 znane

 • były starożytnym.

 • Kolejne dwie: 496 i 8128 znalazł Euklides.

 • Następna liczba – 33550336 – została

 • znaleziona ponad tysiąc lat później.

 • Dziś znamy zaledwie kilkadziesiąt liczb

 • doskonałych. Nie wiemy też, czy istnieją

 • nieparzyste liczby doskonałe.

 • Jeśli tak to są to okazy niezwykle rzadkie i wielkie.


Liczby zaprzyja nione
LICZBY ZAPRZYJAŹNIONE

 • Dwie liczby naturalne takie, że każda z nich jest

 • równa sumie wszystkich naturalnych dzielników

 • właściwych drugiej liczby.

 • Przykłady liczb zaprzyjaźnionych to: 220 i 284.

 • Dzielniki właściwe liczby 220 i 284 to:

 • D220 = {1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110}

 • 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110 = 284

 • D284 = {1, 2, 4, 71, 142}

 • 1+2+4+71+142 = 220


Liczby lustrzane
LICZBY LUSTRZANE

 • 125 i 521

 • 68 i 86

 • 325 i 5423

 • 17 i 71


Liczby bli niacze
LICZBY BLIŹNIACZE

 • To dwie liczby pierwsze różniące się o 2.

 • Przykłady to: 3 i 5; 5 i 7; 11 i 13; 17 i 19.


 • Do chwili obecnej nie wiadomo czy istnieje

 • nieskończenie wiele par liczb bliźniaczych.

 • Największa znana para to:

 • 260497545 x 26625 + 1 i 260497545 x 26625 – 1.

 • Bliźniaki rekordzistki mają po11 713cyfr.

 • Zapisanie każdej z nich w postaci rozwiniętej

 • zajęłoby zatem ponad6.5strony

 • znormalizowanego maszynopisu !!!


Liczby fibonacciego
Liczby Fibonacciego

 • Liczby naturalne tworzące ciąg liczb o takiej

 • własności, że każdy kolejny wyraz jest sumą

 • dwóch poprzednich.

 • 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377…

 • bo:1 + 1 = 2

  1 + 2 = 3

  2 + 3 = 5itd.


Czy wiesz e
CZY WIESZ ŻE ?

 • Ciąg Fabionacciego to ulubiony ciąg przyrody.

 • W taki sposób opisana jest np. liczba pędów

 • rośliny jednostajnie przyrastającej w latach

 • (np. drzewa) lub róże kalafiora zielonego,

 • ziarna słonecznika czy łuski szyszek.

 • Ilość tworzonych spiral prawo- i lewoskrętnych

 • kwiatostanów tworzy liczby Fibonacciego


PI


Historia pi
HISTORIA PI

 • - Babilończycy (ok.2000p.n.e.) szacowali wartość

 • liczby równą 3;

 • - Egipcjanie (ok.2000p.n.e.) przyjmowali

 • wartość (16/9)2;

 • - Archimedes (IIIw.p.n.e.) stosował

 • przybliżenie (22/7);

 • - W 1610r holenderski matematyk Ludolf van

 • Ceulen wyznaczył przybliżenie liczby

 • z dokładnością do 35 miejsc po przecinku;


 • - W 1706r matematyk angielski W. Jones

 • wprowadził dzisiaj stosowany symbol liczby;

 • - Symbol liczby został spopularyzowany

 • w połowie XVIIIw przez szwajcarskiego

 • matematyka L. Eulera;

 • - Obecnie dzięki technice elektronicznej obliczono

 • milion cyfr rozwinięcia dziesiętnego

 • LICZBA PI NOSI NAZWĘ LUDOLFINY


Mnemotechnika
MNEMOTECHNIKA

 • Jest to popularna dawniej sztuka układania

 • wierszy lub innych tekstów, w których liczby

 • liter poszczególnych słów są identyczne

 • z zajmującymi to samo miejsce cyframi

 • występującymi w rozwinięciu dziesiętnym

 • danej liczby.


Przyk adem mnemotechniki jest poni szy wiersz k cwojdzi skiego
Przykładem mnemotechniki jest poniższy wiersz K. Cwojdzińskiego

 • „Kuć i orać w dzień zawzięcie,

 • Bo plonów nie-ma bez trudu!

 • Złocisty szczęścia okręcie

 • Kołyszesz…

 • Kuć. My nie czekajmy cudu.

 • Robota to potęga ludu.”

 • 3,14159265358979323846264


Czy wiesz kto spowodowa dziur bud etow naszego pa stwa
Czy wiesz kto spowodował dziurę budżetowąnaszego Państwa ???

 • Okazuje się, że nasze współczesne

 • problemy gospodarcze, dziurę budżetową

 • oraz bezrobocie spowodował

 • BOLESŁAW CHROBRY !!!

 • Gdyby w roku 1002 złożył w banku 1gr

 • to przy oprocentowaniu 4% rocznie

 • i corocznym doliczaniu odsetek w roku 2002

 • w kasie państwa mielibyśmy dodatkowe

  1 071 500 000 000 000zł

  (1 biliard 71 bilionów 500 miliardów zł)


Ciekawa tr jka
CIEKAWA TRÓJKA

 • 332 = 1089

 • 3332 = 110889

 • 33332 = 11108889

 • 333332 = 1111088889


 • Jak zapisujemy w systemie rzymskim liczby

 • od 1 do kilku tysięcy uczyłeś się już w szkole,

 • ale czy zastanawiałeś się kiedyś jak przedstawiać

 • liczby większe?

 • Zasada jest prosta – pomaga nam pozioma kreska

 • zapisana nad liczbą rzymską! Powstała nowa liczba jest tysiąc razy większa od początkowej!

 • Na przykład:

 • M = 1000 ale M = 1 000 000

 • X = 10 ale X = 10 000


Koniec

KONIEC

DAWID ŁUBIK


ad