Асоциация на полицейските началници - PowerPoint PPT Presentation

Асоциация на полицейските началници
Download
1 / 29

 • 146 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Асоциация на полицейските началници. О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д На Управителния съвет на Асоциацията на полицейските началници за периода 2010-2011г. Асоциация на полицейските началници.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Асоциация на полицейските началници

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5043555

Асоциация на полицейските началници

О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д

На Управителния съвет на Асоциацията на полицейските началници за периода 2010-2011г.


5043555

Асоциация на полицейските началници

 • Събранието е свикано от Управителния съвет на основание чл.26, ал.1 от Закона за юридическите лица и чл.14, ал.2 от Устава на Асоциацията на полицейските началници

 • АСОЦИАЦИЯТА НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ е създадена на 29.12.2005г


5043555

Асоциация на полицейските началници

В АПН членуват:

 • 118 настоящи и бивши полицейски служители

 • 109 редовни и 9 асоциирани членове

 • приети 7 нови членове


5043555

Асоциация на полицейските началници

Ресори на членовете на УС:

 • Алекси Кесяков–председател;

 • Лъчезар Еленков - зам.председател, организира и координира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

 • Александър Василев - сътрудничество и взаимодействие с местната власт;

 • Григор Вълков - правно осигуряване и водене на секция”Традиция”.


5043555

Асоциация на полицейските началници

 • Наташа Николова - взаимодействие с НПО;

 • Николай Даскалов - квалификация и преквалификация на членове АПН;

 • Пантелей Панов - взаимодействие с бивши служители работещи в частни структури;

 • Стоян Велчев–спорт.


5043555

Асоциация на полицейските началници

Създадени бяха три секции към АПН:

 • секция ”Традиция”;

 • секция ”БД”;

 • секция „Борба с компютърни престъпления”.


5043555

Асоциация на полицейските началници

Организационен комитет за изграждане паметник на загиналите полицаи:

Румен Стоилов - председател

и членове:

Румен Миланов, Лъчезар Еленков, Наташа Николова, Николай Даскалов, Наско Рафаилов, Валери Йорданов,

Милчо Енев, Цветан Сичанов


5043555

Асоциация на полицейските началници

 • Идеен проект на образец за карта на членовете на АПН - в момента се провеждат консултации за изработването й;

 • Усъвършенстван е сайта на АПН - разширени са рубриките и темите;


5043555

Асоциация на полицейските началници

Конференция „Сигурността в Югоизточна Европа“

 • септември 2010 г. - тема "Стратегията на ЕС 2020 и сигурността в Югоизточна Европа”;

 • септември 2011г. - тема „Кризи, предизвикателства, политики”.


5043555

Асоциация на полицейските началници

Кръгла маса на тема: „Жени жертви на сексуално насилие”- февруари, 2011г.

АПН съвместно с „Българско юридическо дружество“, Съюза на бившите служители на МВР и Сдружение „Асоциация за хармонизация на правото“.


5043555

Асоциация на полицейските началници

Участие на :

 • Представители на СДВР и Института по психология на МВР;

 • Изпълнителният директор на „Алфа Рисърч„;

 • Проф. д-р Владимир Велинов- съдебен психиатър;

 • Доц. д-р Станислав Христов - Началник Клиника „Съдебна медицина“, УМБАЛ „Александровска“;

 • представители на НПО.


5043555

Асоциация на полицейските началници


5043555

Асоциация на полицейските началници


5043555

Асоциация на полицейските началници


5043555

Асоциация на полицейските началници


5043555

Асоциация на полицейските началници

интернет сайт „ПОМОГНИ МИ“

( help-me.bg)


5043555

Асоциация на полицейските началници

Кръгла маса “Безопасността на движението

споделена отговорност“, юни 2011г.

Организатори: АПН, ББАПБ, Шел България, ДОККПБДП

Под  патронажа на зам.- министър председателя,

министър на вътрешните работи и председател на ДОККПБДП


5043555

Асоциация на полицейските началници


5043555

Асоциация на полицейските началници


5043555

Асоциация на полицейските началници

Десетилетие на действия за безопасност по пътищата 2011-2020г.

 • АПН е сред инициаторите в България за стартиране на десетилетието;

 • Подкрепи създаването на филм, посветен на десетилетието;

 • Филмът е изпратен до Европейската комисия в Брюксел.


5043555

Асоциация на полицейските началници


5043555

Асоциация на полицейските началници

Световен ден на възпоменание за жертвите от ПТП - 20 ноември, 2011г.

Участие: АПН, БЧК, ГДОП, МТИТС, АЖПТП, СБА


5043555

Асоциация на полицейските началници


5043555

Асоциация на полицейските началници


5043555

Асоциация на полицейските началници

За някои проблеми:

 • привличане на нови членове на АПН;

 • заплащането на членския внос;

 • връзка с членове на АПН – e-mail, телефони;

 • недостатъчна активност за популяризиране мисията и целите на АПН и нейната роля и значение за изграждане на съвременна държава и демократично общество.


5043555

Асоциация на полицейските началници

Основни мероприятия през 2012г.:

 • Издаване на Наръчник за разкриване и разследване на застрахователни измами и на престъпления извършвани при финансов лизинг;

 • Кръгла маса по този повод с участието на АПН, застрахователни и лизингови компании, банки, преподаватели от Академия МВР, полицаи работещи по линията в т.ч. разследващи полицаи, прокурори и следователи от НСлС;

 • Форуми по проблемите на компютърната престъпност;


5043555

Асоциация на полицейските началници

Основни мероприятия през 2012г.:

 • Кръгла маса по безопасността на движението с участието на НПО и БО, работещи по безопасността на движението;

 • „Международна конференция „СИГУРНОСТА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”;

 • Включване на АПН в изпълнението на проекти финансирани от фондовете на Европейския съюз;


5043555

Асоциация на полицейските началници

Основни мероприятия през 2012г.:

 • Конкурс за скулптурно произведение в памет на загиналите служители на полицията;

 • Разработване на проект за списание „Българска полиция”;

 • Изработване за членска карта на членовете на АПН;

 • Установяване на контакти със сродни полицейски асоциации;

 • Утвърждаване на Асоциациятакато авторитетна неправителствена организация, с възможности да консултира, разяснява, популяризира, и подпомагаполицейскатадейност и нейната роля в съвременнадържава и демократично общество.


5043555

Асоциация на полицейските началници

Благодаря за вниманието !


 • Login