1 co jsou p adn vl kna lnu a konop
Download
1 / 28

1. Co jsou přadná vlákna lnu a konopí? - PowerPoint PPT Presentation


  • 67 Views
  • Uploaded on

1. Co jsou přadná vlákna lnu a konopí?. ŘEŠENÍ. Jedná se o sklerenchymatické provazce ze stonků, která se používají v textilním průmyslu. 2. Proč listy bazalky nebo oregána po rozemnutí intenzivně voní?. ŘEŠENÍ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 1. Co jsou přadná vlákna lnu a konopí?' - tanuja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 co jsou p adn vl kna lnu a konop
1. Co jsou přadná vlákna lnu a konopí?


ŘEŠENÍ

Jedná se o sklerenchymatické provazce ze stonků, která se používají v textilním průmyslu.


2 pro listy bazalky nebo oreg na po rozemnut intenzivn von
2. Proč listy bazalky nebo oregána po rozemnutí intenzivně voní?


ŘEŠENÍ

Původcem intenzivní vůně jsou žláznaté trichomy, které obsahují vonné silice. Díky nim se obě používají jak v čerstvém tak sušeném stavu jako koření.


3 m je zp sobeno oj n n plod vestky
3. Čím je způsobeno ojínění plodů švestky?


ŘEŠENÍ

Na povrchu plodů je vrstva voskovitých látek, která slouží k ochraně a zvyšuje nepropustnost pro vodu a plyny.


4 pro m divizna tak sametov vzhled
4. Proč má divizna tak sametový vzhled?


ŘEŠENÍ

Na jejím povrchu vyrůstají větvené krycí trichomy, které jsou dobře pozorovatelné i pouhým okem. Jejich úkolem je ochrana povrchu před přímým osluněním a snížení výparu.


5 chlupy jedn rostliny se zpracov vaj v textiln m pr myslu v kter a kde se na rostlin nach zej
5. Chlupy jedné rostliny se zpracovávají v textilním průmyslu. Víš, které a kde se na rostlině nacházejí?


ŘEŠENÍ průmyslu. Víš, které a kde se na rostlině nacházejí?

Je to bavlník, ze kterého se sklízejí semena s dlouhými chlupy. Plodem je tobolka.


6 p i de ti voda z listu st k pro
6. průmyslu. Víš, které a kde se na rostlině nacházejí?Při dešti voda z listu stéká. Proč?


ŘEŠENÍ průmyslu. Víš, které a kde se na rostlině nacházejí?

Na povrchu listu je vytvořená kutikula, která je nepropustná pro vodu a plyny. Zabraňuje tak nejen vysychání pletiv, ale také jejich bobtnání. Dále je na povrchu velmi často vrstva vosků. Tloušťka těchto bariér závisí na druhu rostliny a ekologických podmínkách.


7 kter savec dok e sv m velmi dlouh m jazykem vyzr t na trny ak cie
7. průmyslu. Víš, které a kde se na rostlině nacházejí?Který savec dokáže svým velmi dlouhým jazykem vyzrát na trny akácie?


ŘEŠENÍ průmyslu. Víš, které a kde se na rostlině nacházejí?

Žirafám, velbloudů a kozám se vyvinul tak dlouhý, pohyblivý a obratný jazyk, že si lehce s hustými trny poradí. Sliznice v jejich tlamě se nepoškodí při uchopení trnité větvičky pysky.


8 jedna na e bylina sv mi listy napodobuje kop ivu kter a co t m z sk v
8. průmyslu. Víš, které a kde se na rostlině nacházejí?Jedna naše bylina svými listy napodobuje kopřivu. Která a co tím získává?


ŘEŠENÍ průmyslu. Víš, které a kde se na rostlině nacházejí?

Je to hluchavka, jejíž bezbranné listy se listům žahavé kopřivy podobají natolik, že se mnohý živočich raději vyhne oběma.


9. průmyslu. Víš, které a kde se na rostlině nacházejí?Když se na špičce listu filodendronu vytvořila kapka vody, babička vždy říkala, že bude pršet. A většinou měla pravdu. Proč?


ŘEŠENÍ průmyslu. Víš, které a kde se na rostlině nacházejí?

Kapka vody byla vyloučena gutací vodními skulinami, protože příliš vysoká relativní vzdušná vlhkost neumožňovala transpiraci. K nasycení vzduchu vodními parami dochází např. před deštěm.


10 u kter ch druhotn tloustnouc ch d evin se v m nepoda na pa ezu ur it st podle letokruh
10. U kterých druhotně tloustnoucích dřevin se vám nepodaří na pařezu určit stáří podle letokruhů?


ŘEŠENÍ nepodaří na pařezu určit stáří podle letokruhů?

U dřevin rostoucích v tropickém deštném pralese, kde se neprojevuje sezónnost v průběhu teplot a srážek. Kambium tedy pracuje nepřetržitě a pokud se nevyskytne náhlý stresový faktor (zastínění, konkurence o další zdroje) vytváří se víceméně stejné buňky druhotného dřeva.


11. Na břehu rybníku stojí stará vykotlaná vrba. Děti se od nepaměti schovávají uvnitř dutého kmenu. Jak to, že je vrba živá?


ŘEŠENÍ se od nepaměti schovávají uvnitř dutého kmenu. Jak to, že je vrba živá?

Nejstarší druhotné dřevo ve středu stonku již není funkční a neslouží k transportu vody s minerálními látkami. Protože dřevo vrby je měkké, velmi snadno podléhá u starých stromů mrtvá hmota hnilobě.


12 m jsou nadleh ov ny org ny vodn ch rostlin
12. Čím jsou nadlehčovány orgány vodních rostlin? se od nepaměti schovávají uvnitř dutého kmenu. Jak to, že je vrba živá?

stulík žlutý


ŘEŠENÍ se od nepaměti schovávají uvnitř dutého kmenu. Jak to, že je vrba živá?

Pletiva obsahují velké mezibuněčné prostory (interceluláry) vyplněné vzduchem. V některých orgánech se dokonce vytvořilo specializované pletivo s velkýmu mezibuněčnými prostory – aerenchym.


13 kde jsou u lekn nu um st ny pr duchy
13. Kde jsou u leknínu umístěny průduchy? se od nepaměti schovávají uvnitř dutého kmenu. Jak to, že je vrba živá?


ŘEŠENÍ se od nepaměti schovávají uvnitř dutého kmenu. Jak to, že je vrba živá?

Průduchy se nacházejí na svrchní straně listů a jejich přímé oslunění není na překážku vlivem dostatečného zásobení vodou.


14 jak mohou historici vyu vat letokruhov anal zy
14. Jak mohou historici využívat letokruhové analýzy? se od nepaměti schovávají uvnitř dutého kmenu. Jak to, že je vrba živá?


ŘEŠENÍ se od nepaměti schovávají uvnitř dutého kmenu. Jak to, že je vrba živá?

Letokruhová analýza pomáhá určit stáří použitého dřevěného materiálu, nejčastěji se jedná o trámy, mostní pilíře,ale i dřevěné historické předměty. Existuje souvislá srovnávací časová linie, která byla vytvořena spojením jednotlivých letokruhových analýz o známém stáří, jež ke konci roku 2000 již zahrnovala časový interval let 538-2000 po Kr., tedy 1463 roků!


ad