Vaikka silt joskus tuntuukin
Download
1 / 39

- vaikka siltä joskus tuntuukin - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Ei tyhmä, ei laiska, eikä saamaton. - vaikka siltä joskus tuntuukin. Ronja Addams-Moring sair.hoit., tekn.yo (TKK) Helsingin yliopiston erilaiset opiskelijat http://www.helsinki.fi/jarj/hyer/ Eväitä esteettömään opetukseen ja asiakaspalveluun -seminaari Helsingin yliopisto, 13.1.2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' - vaikka siltä joskus tuntuukin' - tansy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vaikka silt joskus tuntuukin

Ei tyhmä, ei laiska, eikä saamaton

- vaikka siltä joskus tuntuukin

Ronja Addams-Moring

sair.hoit., tekn.yo (TKK)

Helsingin yliopiston erilaiset opiskelijat http://www.helsinki.fi/jarj/hyer/

Eväitä esteettömään opetukseen ja asiakaspalveluun -seminaari

Helsingin yliopisto, 13.1.2009


Ensin luomme oppimisvireen
Ensin luomme oppimisvireen

 • Minun tehtäväni opettajana

  • tarjota puitteet ja edellytykset oppimiselle = mm. luoda sopiva sekoitus asiaa ja aktiviteetteja

  • jotta oppija pysyy kiinnostuneena ja oppii

 • Sinun tehtäväsi oppijana

  • pysyä hereillä (tarvittaessa vaadi valoa, kahvia, taukoja...)

  • keskittyä tähän hetkeen ja käsiteltävään asiaan

  • osallistua, kyseenalaistaa

  • tehdä muistiinpanoja itsellesi sopivalla tavalla

Ronja Addams-Moring


Taustani ennen korkeakoulua
Taustani ennen korkeakoulua

 • Montessori-lastentarha USAssa, lukemaan 4-v.

 • Suomessa kouluun 6-v. (7-v. 2:lle luokalle ei käy)

 • 1-2 luokan opettaja: “ei ylimääräisiä kirjoja tunnille” -> matala ärsytyskynnys -> välituntitappelija 2 kk:ssa -> koulukiusattu 12-v. (turpiin 2-5 krt/vko)

 • Kun isä ja vararehtori saivat kiusaamisen loppumaan, keskiarvo 7,8 -> 9,5

 • Kurssimuotoinen lukio: keskiarvo 9,6 ; YO 1982: 6 laudaturia ; “Most likely to succeed” ; Mensan jäsen

 • Sairaanhoitajakoulun keskiarvo 4 / 5 (ei moti-vaatiota, mutta aihekokonaisuus / lukukausi tehosti oppimista)

Ronja Addams-Moring


Omat yliopisto opinnot 1 2
Omat yliopisto-opinnot 1(2)

 • TKK:lla 1988-1995 peruskursseissa ylivoimaisia matematiikka, fysiikka ja eräät ohjelmointikurssit

  • luennot passivoivia, ei orientaatioperustaa / kontekstia, ei esimerkkejä käytännön insinöörityöstä

  • “laskuharjoitukset” osoittautuivat näyttökokeiksi

  • tenteissä aika loppui aina kesken

 • Opettajien reaktioita

  • “Et ole harjoitellut tarpeeksi, harjoittele enemmän!”

  • “Jos opiskelija on niin tyhmä ettei se itse ymmärrä, niin se ei ole mun ongelmani!”

  • “Jos tämä olisi viimeinen suorittamaton kurssisi, niin sitten voisi ehkä jotain järjestelyjä harkita...”

Ronja Addams-Moring


Omat yliopisto opinnot 2 2
Omat yliopisto-opinnot 2(2)

 • Ristiriita: korkea ÄÖ + aiempi opintomenestys + osa TKK:llakin hyvin: “jokin tässä nyt mättää”

 • 1998 löysin oppimistyylit: olen vahvasti holistinen + ensin reflektiivinen, sitten aktiivinen -> keinoja

 • ADHD-diagnoosi 40 v. -> tentteihin lisäaikaa -> “mahdottomat” kurssit alkavat mennä läpi

 • Ritalin 42 v. -> hyviä arvosanoja, fysiikastakin!

 • Päätelmä: Jos opetus on vaatimista ja vain vähän vuoropuhelua, opin huonosti ; olen älykäs ja osaava ja alisuoriudun aikarajoitetuissa tehtävissä

Ronja Addams-Moring


Oma yliopisto opetus
Oma yliopisto-opetus

 • TKK:lla 1998-2006, kurssiassistentista pääassistentiksi ja luennoijaksikin

 • Kokemus: monimuoto-opetus auttaa kaikkia, myös erilaisia – ja opettajaa!

  • oppimistyylit (Felder-Soloman) huomioon

  • luentojen pilkkominen miniryhmätöillä ja sokraattisilla vuoropuheluilla kannattaa

  • tietokoneella tehtävät tentit = loistavaa!

 • Näkemys: äidinkieli on ajattelun kieli – myös silloin, kun niitä on useita

Ronja Addams-Moring


Ja sitten itse asiaan
...ja sitten itse asiaan

 • Kuka on erilainen oppija

 • Miltä hänen työnsä näyttää

 • Mistä vaikeudet johtuvat

 • ADHD, LuKi-, hahmotus- ja muistivaikeudet

 • Mitä opiskelija voi tehdä

 • Mitä opettaja voi tehdä

 • Mitä kirjasto voi tehdä

 • Mistä lisätietoa ja tukea

Ronja Addams-Moring


Kuka?

 • Erilainen oppija

  • ei pysty opiskelussa tai työelämässä käyttämään koko kapasiteettiaan (Koponen)

  • oppii koulun näkökulmasta ”väärällä tavalla”... ei pääse käyttämään koko lahjakkuutta, vaan alisuoriutuu -> puhutaan oppimisvaikeuksista (virtuOPO)

 • Tässä esityksessä: piiloerilaisia, ensitapaa-misella ongelma ei ehkä näy eikä kuulu

Ronja Addams-Moring


Kuinka paljon meit on
Kuinka paljon meitä on?

 • Väestöstä 20–30 % (Koponen) / Noin 1/5-osa suomalaisista (Opintoluotsi) / Jopa 20% väestöstä (Erilaisten oppijoiden liitto)

 • Suurin osa ongelmista lieviä

  • kompensointikeinot löytyvät omin avuin tai muuten huomiota herättämättä

  • 1-5 % väestöstä (eri lähteiden mukaan) tarvitsee vahvaa ja ammattitaitoista apua oppiakseen

 • Jokaisessa 20-50 hengen oppijaryhmässä on todennäköisesti 1-3 erilaista oppijaa

Ronja Addams-Moring


Milt ty mme n ytt
Miltä työmme näyttää?

 • Ongelmat keskittyvät usein jollekin alueelle

  • vaikeaa saada “mitään” irti luennoista

  • aika loppuu tenteissä “aina”

  • ei saa kotiesseitä “koskaan” ajoissa valmiiksi

 • Epätasainen suoriutuminen eri tilanteissa, esim.

  • tuottaa hyviä tekstejä tietokoneella, mutta käsin kirjoitetut tenttivastaukset lyhyitä ja/tai sekavia

  • hyvä suullinen esitys, mutta esityskalvot kamalat

  • ratkaisee sanalliseen tehtävänantoon perustuvat laskut hyvin, kuviin perustuvissa pahojakin virheitä

Ronja Addams-Moring


Miksi n in k y
Miksi näin käy?

 • Taustalla esimerkiksi:

  • lukemis- tai kirjoittamisvaikeus (LuKi-vaikeus)

  • matemaattinen hahmottamisvaikeus

  • koordinaation vaikeus (esim. silmä-käsi)

  • muotojen, liikkeen, ja/tai avaruudellisen hahmottamisen vaikeus

  • autismin kirjo: keskittymishäiriö (ADHD), Aspergerin tai Touretten syndrooma

 • Aivojen tiedonprosessointi on erilaista kuin se, mitä opetuksessa oletetaan

 • Onko “vika” siis oppijassa vai opetuksessa?

Ronja Addams-Moring


Olemme kaikki erilaisia
Olemme kaikki erilaisia

 • Oppimistyylit (Felder – Soloman tutkituin malli)

  • aktiivinen (ryhmässä tekevä) – reflektiivinen (yksin pohtiva)

  • havainnoiva (faktaorientoitunut) – intuitiivinen (yhteys- ja mahdollisuusorientoitunut)

  • visuaalinen (kuviin / näköön perustuva) – verbaalinen (sanoihin / kuuloon perustuva)

  • sarjaoppija “sequential” – kokonaisuusoppija “global”

 • Jokainen tyyli voi istua – ainakin jossain tilanteessa

 • Tyyliprofiilin vahvuus vaihtelee

 • “Äärityylistä” helposti ongelmia, jos opetus/opettaja vastakkaista tyyliä

Ronja Addams-Moring


Oppimisvaikeus oppimistyylin rip
Oppimisvaikeus = oppimistyylin ääripää - ??

 • Ihmislajin säilymisen kannalta on hyvä, että eri yksilöillä erilaisia kykyjä ja taipumuksia

 • Erilaisuus on jatkumo: vain selvästi ääripäitä pidetään “erilaisina” (sosiaalinen konstruktio)

 • “Normaali” vaihtelee kovasti eri ryhmien välillä

 • Mitä sinä pidät normaalina oppimisena / opetuksena?

  • omaa oppimistyyliäsi?

  • tapaa, jolla sinua aikanaan opetettiin?

  • tapaa, jolla opetus nyt toteutetaan lähipiirissäsi?

Ronja Addams-Moring


Oppimisvaikeus diagnoosi
Oppimisvaikeus = diagnoosi - ???

 • Opetus ja oppiminen länsimaisessa nyky-yhteiskunnassa

  • opetettavat ihmisjoukot suuria

  • toimintatavat standardoituja, usein kapeahkoja

  • oletusarvot usein jäykkiä

  • virallisilla todistuksilla merkittävä rooli

 • Lupa ja resurssit toimia “erilaisella” tavalla

  • paperit pitää olla, auktoriteetiksi hyväksytyltä

 • LÄÄKÄRINTODISTUS!

Ronja Addams-Moring


Oppimish iri l hikuvassa
Oppimishäiriö lähikuvassa

 • Seuraavaksi:

 • ADHD: keskittymisvaikeus

 • LuKi-vaikeus

 • ...ja vähän muutakin

Ronja Addams-Moring


Adhd 1 2
ADHD 1(2)

 • Attention deficit hyperactivity disorder: keskittymishäiriö, johon usein liittyy fyysistä levottomuutta

 • Aikuisilla usein ADD, ilman “seinille hyppimistä”

 • Aivojen otsalohko ohjaa ajattelua, puhetta ja/tai liikkumista hieman puutteellisesti (sokerin rooli)

 • Impulsiivisuutta, energisyyttä, “kaikesta” uudesta innostumista, asioiden ja tavaroiden unohtelua, vaikeuksia viedä projekteja loppuun, hyvä-sydämistä sosiaalista kömpelyyttä...

Ronja Addams-Moring


Adhd 2 2
ADHD 2(2)

 • Oireprofiili vaihtelee henkilön ja (elämän)tilanteen mukaan

 • Sopiva stressi voi lieventää oireita – kova stressi voi pahentaa oireet invalidisoiviksi asti

 • Diagnoosi perustuu oireiden haitallisuuteen: estävätkö normaalia elämää (työ, opiskelu…)?

 • Lääkkeitä on, auttavat myös osaa aikuisista

 • Kognitiivinen terapia usein auttaa, psykoterapeuttinen harvemmin

 • Elämänhallintataitojen oppiminen keskeistä

Ronja Addams-Moring


Luki vaikeus dysleksia
LuKi-vaikeus (dysleksia)

 • Vaikeus tuottaa ja/tai vastaanottaa tekstiä

 • Voi olla laaja-alainen tai kapea

  • nopea lukija voi takellella pahastikin oikeinkirjoituksessa

  • sujuva kirjoittaja voi lukea hyvinkin hitaasti

 • Voi olla lievä tai vakava

 • Yksin tai yhdessä muiden ongelmien kanssa

 • Jokainen LuKi-vaikeuksinen on omanlaisensa

 • Standardiratkaisuja ei ole

  • etsitään, mikä toimii -> viestintä!

  • sopeutetaan, kehitetään -> ennakkoluulottomuus!

Ronja Addams-Moring


Vieras kieli on vaativaa erityisesti jos on luki vaikeus
Vieras kieli on vaativaa – erityisesti jos on LuKi-vaikeus

 • Katso seuraavia kalvoja ( 3kpl)

 • Mitkä niistä menevät ”suoraan jakeluun”, mitkä sinun pitää ”esikäsitellä”?

 • Osaammeko ajatella parhaiten äidinkielellämme? -> Miten tämä otetaan huomioon yliopistoissa?

Ronja Addams-Moring

Muita hahmotusvaikeuksia
Muita hahmotusvaikeuksia

 • Matematiikan oppimisvaikeus (akalkulia tai dyskalkulia); yhtä monisyinen ja yksilöllinen kuin LuKi-vaikeuskin

 • Tilan hahmottamisen vaikeus (orietoituminen esim. kartan perusteella vaikeaa, eksymisiä)

 • Ajan hahmottamisen vaikeus (kellonajat sekoittuvat vielä aikuisenakin, väärään aikaan saapumisia)

 • Jokin osa aivojen symbolien käsittelystä pelaa huonosti – tarkkaa aivoaluetta ei aina tiedetä, eikä usein edes pystytä selvittämään

Ronja Addams-Moring


Muisti ja koordinaatiovaikeudet
Muisti- jakoordinaatiovaikeudet

 • Moneen oppimisvaikeuteen liittyy muistiongelmia

  • mieleen painamisen vaikeus

  • aiemmin opitun (kokonaisuuden) ja uuden (yksityiskohtien) yhdistämisen vaikeus

  • muistista palauttamisen vaikeus

 • Aistit+ajattelu+liikkeet koordinaatio-ongelmat

 • Erityisesti silmä-käsi -koordinaatio-ongelmat näkyvät koulun/opiskelun yhteydessä

 • Eivätkä oppimisvaikeustyypit tähän lopu -> avointa mieltä ja elinikäistä oppimista tarvitaan

Ronja Addams-Moring


Keinoja
Keinoja

 • Seuraavaksi:

 • Mitä itse kukin voi tehdä vaikeuksien lievittämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi

Ronja Addams-Moring


Mit opiskelija voi tehd 1 2
Mitä opiskelija voi tehdä 1(2)

 • Tunne itsesi, kasva oppimisesi asiantuntijaksi

 • Tee ainakin Felder – Solomon -testi

 • Mene opintopsykologin juttusille

 • Kompensoi, jos kurssin opetus on sinulle vääränlaista, esim:

  • kysy vaihtoehtoista tai lisäkirjaa

  • äänitä luennot (lupa, tekniikka...)

  • piirrä luentomuistiinpanosi värikkäästi

  • tee asioita “väärässä järjestyksessä”, jos se sopii sinulle paremmin (huom. tosin kurssin aikataulu)

Ronja Addams-Moring


Mit opiskelija voi tehd 2 2
Mitä opiskelija voi tehdä 2(2)

 • Sopiva opiskelutahti -> KELA?

 • Pyydä opetuksen sopeuttamista ajoissa, dokumentoidusti, perustellusti ja asiallisesti

  • esim. sähköposti (Cc: opintopsykologille)

 • Älä ota vastoinkäymisiä henkilökohtaisesti

  • harvoin opettaja on tahallaan ilkeä

  • jos opettaja on tahallaan ilkeä, kerro opintopsykologille

 • HyEro, kaverit ja perhe apuun!

Ronja Addams-Moring


Mit opettaja voi tehd 1 4
Mitä opettaja voi tehdä 1(4)

 • Tunne itsesi –> tee Felder – Solomon -testi

 • Kehitä tietoisesti myös itsellesi vieraita oppimistyylejä palvelevaa opetusta

  • “kumma” opettajakolleega sparrauspariksi?

 • Selaa / lue Vuorisen “Tuhat tapaa opettaa”

 • Tutustu: opintopsykologi, HERO, HyEro...

 • Erilaisille oppijoille hyvä opetus:

  • opetus ja opetusmateriaali monimuotoisia

  • ei kuitenkaan sillisalaattia: vaihtoehtoja, jotka yhtä vaativia (tasapuolisuus)

Ronja Addams-Moring


Mit opettaja voi tehd 2 4
Mitä opettaja voi tehdä 2(4)

 • Jokaisen kurssin aivan alussa 2-3 min tietoisku

  • sano ääneen ja esitä kurssin materiaalissa, että eri oppimistyylejä ja erilaisia oppijoita on

  • kerro miten tähän erilaisuuteen on omalla kurssillasi varauduttu

  • kerro miten itse olet hyötynyt oman oppimistyylisi ym. ymmärtämisestä

  • informoi opintopsykologin palveluista

 • Älä muuta “kaikkea kerralla”!

  • yksi hyvin perusteltu iso muutos / yksi (pienehkö) kurssi / yksi lukuvuosi

Ronja Addams-Moring


Mit opettaja voi tehd 3 4
Mitä opettaja voi tehdä 3(4)

 • Yksikielinen kurssi paras vaihtoehto – erityisesti peruskursseilla, myös tavanomaisille oppijoille

 • Jos on pakko käyttää enemmän kuin yhtä kieltä:

  • sanasto on oltava (useita hyviä webissä)

  • opetustilaisuus ja sen materiaali aina samalla kielellä (esim. luento sen kalvot suomeksi)

  • eri kielillä omat ”alueensa”

  • esim. luennot suomeksi, oppikirja englanniksi, kotitehtävät ja harjoitukset molemmilla kielillä – opiskelija saa valita

Ronja Addams-Moring


Mit opettaja voi tehd 4 4
Mitä opettaja voi tehdä 4(4)

 • Kun opiskelija tulee juttelemaan

  • kuuntele avoimella mielellä

  • kysy suoraan, onko epäilty tai diagnostisoitu jokin oppimisvaikeus esim. koulussa

  • suosita opintopsykologia!

  • edellytä opintopsykologin lausunto kaikilta, joille teet erityisjärjestelyjä

 • Kun opiskelija lähettää sähköpostia

  • vastaa heti, pyydä juttelemaan (monimutkaisia henkilökohtaisia asioita ei selvitetä spostilla!)

Ronja Addams-Moring


Mit kirjasto voi tehd
Mitä kirjasto voi tehdä

 • Jokaiselle pakolliselle peruskurssille suomen- ja/tai ruotsinkielinen vaihtoehtoinen oppikirja vähintään käsikirjastoon

 • Onko olemassa selkokielistä materiaalia? (informoi opettajia ja opiskelijoita)

 • Kirjaston esittelymateriaaliin?

  • maininta “tarjoamme monipuolista materiaalia, koska jokainen oppii omalla tavallaan”

  • esimerkkejä kuvamateriaalista, äänikirjoista, lisätehtävistä, yhteenvedoista, opetuspeleistä...

Ronja Addams-Moring


Lopuksi
Lopuksi

 • Eväitä tästä eteenpäin

Ronja Addams-Moring


Lis tietoja ja resursseja 1 4
Lisätietoja ja resursseja 1(4)

 • Opintopsykologit (kaikki Suomen yliopistot?)

  • HY: tiedekunnittain? "Lisätietoa Almasta"

  • TKK: http://www.dipoli.tkk.fi/ok/opintopsykologi/

 • Helsingin Yliopiston erilaiset oppijat ry (HyEro) http://www.helsinki.fi/jarj/hyer/

 • Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO) http://www.lukihero.fi/

 • Erilaisten oppijoiden liitto (kattojärjestö) http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/

Ronja Addams-Moring


Lis tietoja ja resursseja 2 4
Lisätietoja ja resursseja 2(4)

 • ADHD-liitto ry, ADHD-förbundet rf (kattojärjestö) http://www.adhd-liitto.fi/

 • ADHD-keskus, ADHD-center http://www.adhd-center.com/

 • Autismi- ja Aspergerliitto ry, Autism- och Aspergerförbundet rf http://www.autismiliitto.fi/

 • Autismikirjon aikuiset – Empowerment http://www.autismikirjo.net/empowerment/Tervetuloa.html

Ronja Addams-Moring


Lis tietoja ja resursseja 3 4
Lisätietoja ja resursseja 3(4)

 • Lukineuvola.fi http://www.lukineuvola.fi/index_html

 • Artikkeli: “Erilainen oppijuus – myös työterveys-huollon asia” http://www.terveysportti.fi/terveys portti/ekirjat.Naytaartikkeli?p_artikkeli=ttl00548

 • Artikkeli: “Foniatria” http://therapiafennica.fi/wiki/ index.php?title=Foniatria

 • Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys http://www.sity.fi/

Ronja Addams-Moring


Lis tietoja ja resursseja 4 4
Lisätietoja ja resursseja 4(4)

 • VirtuOPO.net http://www.virtuopo.net/ suomi/erilainen_oppija/

 • Peda.net http://www.peda.net/ veraja/vep/tietoveraja/erilainenoppija

 • Opintoluotsi.fi (linkkilista) http://www.opintoluotsi.fi/fi-FI/Linkkihakemisto/Kategoriat.aspx?classID=7f3d1f99-3ed6-4f24-81a3-61f4df33106a

 • hae www.fi / Google, esim. "erilainen oppija"

Ronja Addams-Moring


Hy dynn n it kalvoja
+ Hyödynnä näitä kalvoja!

 • Tätä teosta (= näitä kalvoja) saa kuka tahansa käyttää, muokata ja levittää Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Tarttuva 1.0 Suomi -lisenssin ehtojen mukaisesti.

 • Lisenssiehdot ovat nähtävillä: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/deed.fi

 • Tekijän voi ilmoittaa esim. näin: Ronja Addams-Moring: "Ei tyhmä, ei laiska, eikä saamaton – vaikka siltä joskus tuntuukin", esitys Eväitä esteettömään opetukseen ja asiakaspalveluun -seminaarissa Helsingin yliopistolla, 13.1.2009.

Ronja Addams-Moring


Kiitos ajastanne
Kiitos ajastanne

 • Kysymyksiä?

 • Yhteystiedot

  • http://www.iki.fi/~ronja/

  • http://www.linkedin.com/in/addamsmoring

  • http://www.slideshare.net/AddamsMoring

  • ronja [AT] iki [DOT] fi

  • skype: ronja-am

Ronja Addams-Moring