Sieć Informacyjna Europe Direct - PowerPoint PPT Presentation

Sie informacyjna europe direct
Download
1 / 40

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sieć Informacyjna Europe Direct. Sieć Informacyjna Europe Direct, zarządzana przez Komisję Europejską, rozpoczęła swoją działalność w 2005 roku. W jej skład wchodzą Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct oraz Centra Dokumentacji Europejskiej.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sieć Informacyjna Europe Direct

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sie informacyjna europe direct

Sieć Informacyjna Europe Direct


Sie informacyjna europe direct

 • Sieć Informacyjna Europe Direct, zarządzana przez Komisję Europejską, rozpoczęła swoją działalność w 2005 roku.

 • W jej skład wchodzą Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct oraz Centra Dokumentacji Europejskiej.

 • Dodatkowo, dzwoniąc pod numer: 00800 6 7 8 9 10 11, dostępny bez opłat z każdego kraju członkowskiego, można się połączyć ze specjalną infolinią, której pracownicy odpowiadają na pytania dotyczące UE


Sie informacyjna europe direct

 • Nowa edycja Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct została wyłoniona 1 stycznia 2013 roku, będzie ona funkcjonować przez 5 lat.

 • W ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, Komisja Europejska wybrała 500 podmiotów, które prowadząc Punkty stanowią „pierwszą linię kontaktu” z Unią Europejską.

 • W Polsce funkcjonuje 31 Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct.


Punkt informacji europejskiej europe direct katowice

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice

Na Śląsku o Unii Europejskiej


Sie informacyjna europe direct

 • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice prowadzony jest przez Fundację na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży ViribusUnitis.

 • Wszystkie usługi świadczone przez ED – Katowice są nieodpłatnie.

 • Głównym celem działania Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice jest przybliżanie mieszkańcom regionu tematyki unijnej.

 • Cel ten realizowany jest poprzez szereg działań, wśród których należy wskazać na:


Sie informacyjna europe direct

 • Prowadzenie otwartego Punktu Informacji Europejskiej

 • Komunikacja ze społecznością lokalną za pośrednictwem strony internetowej

 • www.europedirect-katowice.pl

 • oraz profilu na portalu społecznościowymFacebook

 • www.facebook.com/EuropeDirectKatowice


Sie informacyjna europe direct

 • Przygotowywanie publikacji własnych:

 • Scenariusze lekcji europejskich dla szkół podstawowych oraz scenariusze lekcji europejskich dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 • Publikacja naukowa „Tematy Europejskie. Szkice o Unii Europejskiej”.

 • Kalendarz ścienny na rok 2014 „Obywatele Unii Europejskiej”.


Sie informacyjna europe direct

 • Obecność w mediach lokalnych:

 • Udział w audycjach radiowych w Radiu Katowice

 • Publikacja artykułów na portalach naszemiasto.pl oraz mmsilesia.pl


Sie informacyjna europe direct

 • Organizacja stoisk informacyjno–promocyjnych podczas wydarzeń w pomieszczeniach np.: Targów Pracy, konferencji, szkoleń.

 • Organizacja stoisk informacyjno-promocyjnych podczas imprez plenerowych np.: Dni Organizacji Pozarządowych, festynów.


Sie informacyjna europe direct

 • Prowadzenie lekcji europejskich we wszystkich typach szkół

 • Prowadzenie letnich warsztatów pt. „Podróże do Europie”

 • Prowadzenie wykładów dla różnych grup odbiorców np.: na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, podczas konferencji, w domach kultury i bibliotekach

 • Organizacja „Dni Kariery Europejskiej” na wyższych uczelniach oraz szkoleń z wypełniania dokumentacji Europassdla młodzieży i studentów


Sie informacyjna europe direct

 • Organizacja gry miejskiej „Złap Fundusze” poprzedzonej cyklem warsztatów

 • Organizacja konferencji dla uczniów połączonej z konkursem negocjacyjnym

 • Organizacja „Śląskiego Dnia Europy”


Sie informacyjna europe direct

 • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice chętnie, w miarę posiadanych sił i środków , angażuje się we wszystkie przedsięwzięcia o charakterze europejskim w regionie.

 • Nasi przedstawiciele mogą poprowadzić wykład, szkolenie lub warsztaty. Zorganizować stoisko informacyjne i zabrać głos podczas konferencji.

 • Serdecznie zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.


Punkt informacji europejskiej europe direct katowice1

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice

ul. Kościuszki 6

40-049 Katowice

tel. 32 733 09 19

fax. 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl

www.europedirect-katowice.pl

www.facebook.com/EuropeDirectKatowice


Esk republika

Česká republika


Lokalizacja

Lokalizacja


Nazwa

Nazwa

 • Liczne przykłady w językach słowiańskich pozwalają przypuszczać, że nazwa miała pierwotnie oznaczać "członka rodu, ziomka" lub nawet "człowieka". Nazwą tą posługiwało się jedno lub więcej plemion słowiańskich zamieszkujących w okresie średniowiecza Kotlinę Czeską.

 • Łacińska nazwa Czech - Bohemia (Boiohaemum), pochodzi od nazwy celtyckiego plemienia Bojów, którzy zamieszkiwali Kotlinę Czeską w okresie starożytnym. Od nazwy łacińskiej pochodzi także niemiecka nazwa kraju Böhmen i francuska Bohême. Stąd też bohema, w znaczeniu cyganeria artystyczna.


Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

 • Stolica: Praga


Praga

PRAGA

 • Stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą.

 • Praga jest ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym, handlowo-usługowym, akademickim, turystycznym i kulturalnym o znaczeniu międzynarodowym.

 • Walki o dominacje doprowadziły ok. 800 roku do władzy dynastię Przemyślidów, którzy założyli tu miasto. Wznieśli oni dwie warowne osady: Zamek Praski i Wyszehrad. Od 973 roku Praga była siedzibą pierwszego biskupstwa na tych terenach


Wyszehrad

Wyszehrad

 • Według legendy miała tu znajdować się siedziba legendarnego czeskiego władcy Kroka, którego córka Libusza miała sen, według którego należało w pobliskich lasach odnaleźć człowieka, który ciosał właśnie próg do swojego domu i w tym miejscu wznieść nowe miasto.

 • Sen spełnił się, a miasto otrzymało nazwę "próg", po czesku Praha. W rzeczywistości wzgórze stało się drugą, obok Hradczan siedzibą czeskich władców w X wieku.


Hradczany

HRADCZANY

 • Powstała w XIV w. "królewska" dzielnica na zachodnim, wysokim brzegu Wełtawy w Pradze. W jej skład wchodzi kompleks zamku królewskiego (założonego w IX wieku), bazylika św. Jerzego, słynna Złota Uliczka, ogrody królewskie z Belwederem oraz, budowana przez 6 stuleci, katedra św. Wita


Podstawowe informacje1

Podstawowe informacje

 • Ustrój: republika parlamentarna

  Organem ustawodawczym jest dwuizbowy parlament.

  Niższa izba parlamentu – Izba Poselska składa się z 200 parlamentarzystów wybieranych na czteroletnią kadencję. W skład izby wyższej – Senatu wchodzi 81 senatorów wybieranych na okres 6 lat. Jedna trzecia senatorów jest wybierana co 2 lata.

PETR NECAS – premier Czech


Prezydent

prezydent

 • Na czele państwa stoi prezydent, który jest wybierany przez parlament na pięcioletnią kadencję. Reprezentuje on państwo na arenie międzynarodowej. Prezydent podpisuje ustawy, powołuje i odwołuje premiera oraz członków rządu, ma prawo rozwiązać Izbę Deputowanych, powołuje sędziów oraz członków Rady Czeskiego Banku Narodowego

Vaclav Havel(1993-2003)

ostatni prezydent Czechosłowacji i pierwszy prezydent Czech

Vaclav Klaus(2003-2013)

Milos Zeman(2013-)


Podstawowe informacje2

Podstawowe informacje

 • Waluta: korona czeska

 • Hymn: Kdedomovmůj

Gdzie jest mój dom?Woda huczy wśród łąk,bory szumią pośród skał,w sadzie pyszni się wiosenny kwiat,widać że to ziemski raj!Oto jest ta piękna ziemia,ziemia czeska - mój dom,ziemia czeska - mój dom!


Historia

Historia

 • Państwo Samona

  W V lub VI wieku pojawiły się pierwsze plemiona słowiańskie. Pierwszym państwem na terenie Czech i zarazem najstarszym państwem słowiańskim w ogóle było państwo Samona (624–661), mające charakter rozległego związku plemiennego, w którego skład wchodzili m.in. Czesi i Morawianie.


Historia1

Historia

 • Czechy Przemyślidów

  Po upadku Wielkich Moraw najważniejszym ośrodkiem integracyjnym na ziemiach czeskich stało się księstwo Przemyślidów z głównym grodem w Pradze. Na przełomie IX i X wieku Przemyślidzi panowali już nad całymi Czechami właściwymi i około 955 r. podporządkowali sobie Morawy. Za panowania Bolesława I doszło do centralizacji władzy i zastąpienia prawa plemiennego prawem książęcym.


Historia2

Historia

 • KAROL IV

  Syn i następca Jana Luksemburskiego, Karol IV został wybrany na cesarza rzymskiego (1355) i walnie przyczynił się do rozkwitu Pragi, która licząc 40 tys. mieszkańców stała się jednym z największych miast ówczesnej Europy.

  Jako stolica Cesarstwa Rzymskiego, Praga pełniła rolę jego kulturalnego i intelektualnego centrum. Rozpoczęto budowę Katedry św. Wita i mostu Karola. W roku 1348 zostało zaprojektowane Nowe Miasto, po dziś dzień pozostające przykładem nowoczesnej urbanistyki. Karol IV założył również Uniwersytet w Pradze, pierwszy w Europie Środkowej.


Historia3

Historia

 • Hus i Habsburgowie

 • Działalność Jana Husa utorowała drogę dla reformatorskiej działalności husytów, których główne postulaty wyrażono w artykułach praskich (prawo do swobodnego głoszenia Słowa Bożego, przywrócenie komunii pod dwiema postaciami dla świeckich, odebrania duchowieństwu władzy świeckiej i sekularyzacja dóbr kościelnych oraz karanie za grzechy śmiertelne tylko przez władzę świecką). Podczas Soboru w Konstancji w 1414 r. Jan Hus został skazany na śmierć za herezję.

  W XVI w. na czeskim tronie zasiadają Habsburgowie, których panowanie prowadzi do dalszego pogłębienia konfliktów społecznych i destabilizacji kraju. W XIX w., na skutek złagodzenia polityki władz austriackich, Czechy przeżywają okres rozwoju kulturalnego i przemysłowego.


Historia4

Historia

 • Czechosłowacja

 • W wyniku I wojny światowej i rozpadu Austro-Węgier, 28 X 1918 r. proklamowano powstanie Czechosłowacji - wspólnego państwa Czechów i Słowaków. Idea Czechosłowacji narodziła się w XIX w. i miała polegać na wspólnych dążeniach niepodległościowych i emancypacyjnych Czechów i Słowaków w monarchii austro-węgierskiej.

 • W roku 1989 Czechosłowacja zmieniła ustrój podczas „aksamitnej rewolucji”. W roku 1991 wycofane zostały z kraju ostatnie jednostki radzieckie. 1 stycznia 1993 w sposób pokojowy podzielona została na dwa niezależne i suwerenne państwa: Czechy i Słowację.

 • Czechy wstąpiły do NATO w 1999 r., a do Unii Europejskiej zostały przyjęte w roku 2004


J zyk czeski na weso o

Język czeski na wesoło

 • mam pomysł - mámnápad

 • chwilowo nieobecna - momentálnínepřítomná

 • maj - květen

 • teatr - divadlo kurtyna

 • mandat – pokuta

 • odjazdy autobusów - autobusové odchody

 • lody – zmrzlina

 • truskawka – jahoda

 • świeży – čerstvý

 • pług - ruchadlo


Znani czesi

ZNANI CZESI

Jaromir Jagr


Znani czesi1

ZNANI CZESI

Franz Kafka


Znani czesi2

ZNANI CZESI

Milos Forman


Znani czesi3

ZNANI CZESI

Jan Hus


Znani czesi4

ZNANI CZESI

Milan Baros


Religia

Religia

 • Czechy należą do najbardziej laickich państw na świecie. Zgodnie ze Spisem Powszechnym z 2011 roku za wierzących uznało siebie 20,6% mieszkańców Czech, przy czym tylko 13,9% przynależy do któregoś z kościołów lub organizacji religijnych. Mianem "niewierzących" określiło siebie 34,2% respondentów. 45,2% mieszkańców nie umiało bądź nie chciało określić swojego stosunku względem religii

 • Okazało się rówenież, że aż 15 070 Czechów zadeklarowało, że są wyznawcami filozofii rycerzy Jedi, bohaterów serii "Gwiezdne wojny". Co ciekawe, fanów kosmicznej sagi jest w Czechach więcej niż Romów.


Bajki

Bajki


Adrszpaskie ska y

Adrszpaskie SKAŁY


Karlowe wary

Karlowe Wary

 • Królowa czeskich uzdrowisk, położone w głębokiej dolinie rzeki Teplej, otoczonej stromymi, zalesionymi zboczami.

 • Podobno pierwsze gorące źródło odkrył podczas polowania sam Karol IV, tropiący ze swym psem myśliwskim zranionego jelenia. W 1370 r. władca nadał wiosce Vary (co znaczy "ukrop") prawa miejskie i wtedy w nazwie pojawiło się określenie "Karlowe".

  Początkowo nikt nie wpadł na to, że wodę można pić, i służyła jedynie do kąpieli. Dłuższe kąpiele powodowały poparzenia skóry, ale uważano, że im dłuższy czas pobytu w wodzie tym większa moc uzdrawiająca wody. W drugiej połowie XVII w. zaniechano parzących praktyk i skoncentrowano się na piciu. I znowu przesadzano, ponieważ początkowo kuracjusze zmuszani byli do wypijania 50-70 kubków obrzydliwej cieczy dziennie.

  Jednym z pierwszych, którzy się temu przeciwstawili, był słynny dr Jan Becher. W 1789 r. przeprowadził naukową analizę składu wody. Od jego nazwiska wzięła później nazwę becherovka - powszechnie znany likier żołądkowy produkowany właśnie w Karlowych Warach oraz tzw. bechery - śmieszne kubeczki, z których do dziś popija się nasyconą minerałami wodę (zapobiegają zabarwianiu zębów).


Kuchnia

Kuchnia

 • Kuchnia czeska jest bardzo podobna do austriackiej – dużo mięsa (przeważnie wieprzowina albo wołowina) podawanego z kluskami, ziemniakami lub ryżem oraz z sosem.

 • Specjalnością kuchni czeskiej są knedliki, czyli ciasto gotowane na parze i krajane w plastry, podawane z wieprzowiną i duszoną kapustą (vepřové, knedlíky a zelí). Porcje warzyw są nieduże. Posiłek na ogół zaczyna się od gorącej zupy, najczęściej jest to rosół z kluskami lub kapuśniak z kiełbasą.


 • Login