Ungdomar och unga vuxna med psykisk oh lsa
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

Ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa. Ett slutenvårdsperspektiv Suzanne Ågård Överläkare, Avd. 240 Psykiatriska kliniken SU/Mölndal. Indelning av unga vuxna i slutenvården. Allvarliga psykiska störningar som utgör en tydlig indikation för sjukhusvård

Download Presentation

Ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa

Ett slutenvårdsperspektiv

Suzanne Ågård

Överläkare, Avd. 240 Psykiatriska kliniken

SU/Mölndal


Indelning av unga vuxna i slutenvården

 • Allvarliga psykiska störningar som utgör en tydlig indikation för sjukhusvård

 • Psykisk störning som i sig inte kräver sjukhusvård, men som i kombination med psykosociala faktorer gör att pat inte klarar sig utanför sjukhuset.


Indikation för slutenvård

 • Djupa depressioner

 • Manier

 • Akuta psykoser

 • Anorexi (livshotande)


”Ej” indikation för slutenvård….

 • Lätta/medelsvåra depressioner

 • Ångesttillstånd

 • Kriser

 • Personlighetsstörningar

 • Begåvningshandikapp

 • Neuropsykiatri (ADHD, autism)

  …tillsammans med psykosociala faktorer…


som att…

 • inte klara av arbete eller studier,

 • sakna ett stabilt socialt nätverk,

 • uppleva övermäktiga krav,

 • inte ha en lämplig bostad,

 • inte klara av ensamhet,

  …kan tillstånden leda till en självmordsnära problematik där sjukhusvård blir den enda lösningen.


Ge dessa unga hopp om en framtid

Vården:

Snabba utredningar

Minimera psykiatrisering

Socialtjänsten:

Sysselsättning

Stöd avseende boende

Tillsammans:

Hitta korta och okomplicerade vägar till samverkan

Våga jobba ihop???


 • Login