HÌNH HỌC 8
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Tiết 24 PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HÌNH HỌC 8. Tiết 24. ÔN TẬP CHƯƠNG I. Lê Anh Tuấn. TRƯỜNG THCS Hồ Xuân Hương. Tứ giác. + Bốn góc vuông. + Bốn cạnh bằng nhau. Hình thang. Hình bình hành. Hình thang vuông. Hình thang cân. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình vuông. ÔN TẬP CHƯƠNG I.

Download Presentation

Tiết 24

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ti t 24

HÌNH HỌC 8

Tiết 24

ÔN TẬP CHƯƠNG I

Lê Anh Tuấn

TRƯỜNG THCS Hồ Xuân Hương


Ti t 24

Tứ giác

+ Bốn góc vuông

+ Bốn cạnh bằng nhau

Hình thang

Hình bình hành

Hình

thang vuông

Hình thang cân

Hình chữ nhật

Hình thoi

Hình vuông

ÔN TẬP CHƯƠNG I

Tiết 24

1. Các dạng tứ giác:

+ Hai cạnh đối song song

 • Định nghĩa :

+ Các cạnh đối song song

+Hai góc kề một đáy bằng nhau

+1 góc vuông

+ Bốn cạnh bằng nhau


Ti t 24

Sơ đồ biểu thị quan hệ giữa các tập hợp hình:hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông

Hình bình hành

Hình thang

Hình chữ nhật

Hình thoi

Bài 87/111 SGK:

Hình vuông

a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các hình ..................................................................................................................

 • Hãy điền vào chỗ trống:

bình hành, hình thang

b) Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình ........................................................................................................................................

bình hành, hình thang

c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình ........................................................................

vuông


Ti t 24

 • Dấu hiệu nhận biết:

+Ba góc vuông

+Bốn cạnh bằng nhau

Tứ giác

+Hai cạnh đối song song

Hình thang

Hình thang vuông

Hình bình hành

Hình thang cân

Hình chữ nhật

+1 góc vuông

Hình thoi

Hình vuông

+Các cạnh đối song song

+Các cạnh đối bằng nhau

+Hai cạnh đối song song và bằng nhau

+Các góc đối bằng nhau

+Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

+Hai góc kề một đáy bằng nhau

+1 góc vuông

+Hai đườngchéo

bằng nhau

+1 góc vuông

+Hai cạnh kề bằng nhau

+2 đường chéo bằng nhau

+2 đường chéo vuông góc

+1 đường chéo là phân giác của một góc

+Hai cạnh kề bằng nhau

+ 2 đường chéo vuông góc

+1 góc vuông

+1 đường chéo là phân giác của một góc

+2 đường chéo bằng nhau


Ti t 241

A

D

E

C

B

ÔN TẬP CHƯƠNG I

Tiết 24

1. Các dạng tứ giác:

 • Định nghĩa

 • Tính chất

 • Dấu hiệu nhận biết

2. Đường trung bình:

a) Đường trung bình của tam giác:

DE là đường trung bình của ABC.

DA = DB

EA= EC

DA = DB

DE// BC

AE=EC

DE là đường trung bình của ABC


Ti t 24

b) Đường trung bình của hình thang:

A

B

F

E

D

C

EA = ED

EF//AB//CD

EF là đường trung bình của hình thang ABCD.

Hình thang ABCD(AB//CD)

EA =ED , FB = FC

FB = FC

EF là đường trung bình của hình thang ABCD


Ti t 24

d

.

.

A

A'

H

Tiết 23

ÔN TẬP CHƯƠNG I

1. Các dạng tứ giác:

a) Định nghĩa:

b) Tính chất:

c) Dấu hiệu nhận biết:

2. Đường trung bình:

a) Đường trung bình của tam giác:

b) Đường trung bình của hình thang:

3. Ôn tập về đối xứng:

a) Đối xứng trục:

A và A' đối xứng nhau qua đường thẳng d.

d là trung trực của đoạn thẳng AA'.

Các tứ giác có trục đối xứng là:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.


Ti t 24

O

A’

.

A

.

.

b) Đối xứng tâm:

O là trung điểm của đoạn thẳng AA'.

A và A' đối xứng nhau qua điểm O.

Các tứ giác có tâm đối xứng là :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hình bình hành , hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.


Ti t 24

Trò chơi: Sao sáng

4

3

1

2


Ti t 24

Bàitập 88/SGK:

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có điều kiện gì thì tứ giác EFGH là:

a) Hình chữ nhật? b) Hình thoi? c) Hình vuông?

B

.

F

.

C

E

A

.

G

.

H

D


Ti t 24

Giải:

 FEH = 900

B

.

F

.

C

E

A

.

G

.

H

D

Bài tập 88/SGK:

Ta có EA = EB, FB = FC (gt)

 EF là đường trung bình của tam giác BAC  EF // AC và EF = AC : 2 (1)

Chứng minh tương tự ta có: HG // AC và HG = AC : 2 (2)

Từ (1) (2) suy ra: EF // GH và EF = GH

 EFGH là hình bình hành

 • Hình bình hành EFGH là hình chữ nhật

EF  EH

 AC  BD

( EF // AC, EH // BD)

b) Hình bình hành EFGH là hình thoi  EF = EH

AC = BD

( EF = AC : 2và EH = BD : 2 )

c) Hình bình hành EFGH là hình vuông


B i t p 89 sgk

A

E

GT

ABC,

D

MB = MC, AD = DB

E đối xứng với M qua D

KL

BC = 4cm

B

C

a) E đối xứng với M qua AB.

M

b) AEMC, AEBM là hình gì?

c) Chu vi tứ giác AEBM.

d) Điều kiện để AEBM là hình vuông.

Bài tập 89/SGK:

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với M qua D.

a) Chứng minh điểm E đối xứng với điểm M qua AB.

b) Các tứ giác AEMC, AEBM là hình gì? Vì sao?.

c) Cho BC = 4cm. Tính chu vi tứ giác AEBM.

d) Tam giác vuông ABC có điều kiện gì thì AEBM là hình vuông?.


Ti t 24

E

A

Chứng minh:

MD là đường trung bình của ABC

nên MD//AC

D

mà AC  AB ( gt) nên MD  AB

Lại có: DE = DM (gt)  AB là

đường trung trực của ME

B

M

C

Vậy E đối xứng với M qua AB.

b) Ta có: EM // AC

AEMC là hình bình hành

EM = AC (=2 .DM)

Tứ giác AEBM có hai đường chéo AB, ME cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường (gt) và AB  ME (cmt).

Do đó, tứ giác AEBM là hình thoi

c), d): (các em về nhà làm)


Ti t 24

Hướng dẫn về nhà:

- Soạn đủ bài tập trong SGK

- Ôn tập kỹ

- Chuẩn bị “KIỂM TRA VIẾT”


Ti t 24

Bài tập 88/SGK:

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có điều kiện gì thì tứ giác EFGH là:

a) Hình chữ nhật? b) Hình thoi? c) Hình vuông?

B

F

.

C

E

.

R

Phát triển bài toán:

A

.

.

S

G

.

Gọi R và S thứ tự là trung điểm của

AC và BD. Chứng minh: EG, FH, RS

đồng quy

H

D


Ti t 24

Chúc các em chăm ngoan học giỏi


 • Login