Telefontilgjengelighet praktisk kvalitetsarbeid p fastlegekontoret
Download
1 / 26

TELEFONTILGJENGELIGHET Praktisk kvalitetsarbeid på fastlegekontoret - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

TELEFONTILGJENGELIGHET Praktisk kvalitetsarbeid på fastlegekontoret. Kristin Prestegaard - Gulset legekontor, Skien * Tor Carlsen - Klosterhagen legesenter, Skien Bjørnar Nyen - GRUK Kirsti Malterud - Fjellsiden legesenter, Bergen * kontaktadresse: [prestk@online.no].

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TELEFONTILGJENGELIGHET Praktisk kvalitetsarbeid på fastlegekontoret' - taniel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Telefontilgjengelighet praktisk kvalitetsarbeid p fastlegekontoret

TELEFONTILGJENGELIGHET Praktisk kvalitetsarbeid på fastlegekontoret

Kristin Prestegaard - Gulset legekontor, Skien *

Tor Carlsen - Klosterhagen legesenter, Skien

Bjørnar Nyen - GRUK

Kirsti Malterud - Fjellsiden legesenter, Bergen

* kontaktadresse: [prestk@online.no]


Stortingets sp rretime 02 02 05
Stortingets spørretime 02.02.05

John I Alvheim (FrP): ”I TV2-nyhetene den 20. januar ble det opplyst at 1 av 3 personer ikke oppnår telefonkontakt med fastlegen. Hensikten med ordningen var nettopp at alle skulle ha en fast og kjent lege å forholde seg til som skulle gi den enkelte skikkelig oppfølging. Dersom det er riktig slik det hevdes i TV2 er disse forutsetningene ikke oppfylt.”

Statsråd Ansgar Gabrielsen: ”La meg i hvert fall slå helt definitivt fast at det selvfølgelig er fastlegens ansvar å være tilgjengelig.... Vi kan ikke ha det slik at en stor del av befolkningen oppfatter det som vanskelig å komme i kontakt med sin fastlege, som er betalt for å være klar til å ta imot disse telefonene.”


Alvheims sp rsm l bygget p denne studien sandvik h hunsk r s telefontilgjengelighet hos fastlegen
Alvheims spørsmål bygget på denne studien:Sandvik H, Hunskår S. Telefontilgjengelighet hos fastlegen

 • I en uke i 2003 registrerte Telenor alle anrop ved 100 tilfeldig utvalgte fastlegekontor.

 • 266 anrop per uke per 1 000 personer på liste. 66 % av disse ble besvart. Gjennomsnittlig ventetid på svar var 25 sekunder, samtaletiden 119 sekunder. I løpet av et år besvarte fastlegekontorene 7,0 anrop per person på liste.

 • Noen fastlegekontor har dårlig telefontilgjengelighet. Likevel er tilgjengeligheten bedret i forhold til tidligere, til tross for sterkt økt pågang. Strukturelle forhold ved legekontorene forklarer ikke variasjonen i telefontilgjengelighet. Trolig spiller interesse, serviceinnstilling og holdninger en vesentlig rolle.

  Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 182-5


Studien viser sv rt store variasjoner mellom legekontorene hvordan var situasjonen hos oss i 2004
Studien viser svært store variasjoner mellom legekontoreneHvordan var situasjonen hos oss i 2004?

 • Gulset legekontor:

  • Pasientene klaget på at telefonen ikke ble tatt

 • Klosterhagen legesenter

  • Lite klager, men leger og medarbeidere opplevde telefontiden som overbelastet

 • Fjellsiden legesenter

  • Sporadiske klager, som tydet på at vi burde se nærmere på våre telefonrutiner


Bakgrunn og fokus
Bakgrunn og fokus

 • Inspirert av Dnlfs utdanningsprogram i prosessforbedring (2003-2004) samarbeidet vi om et prosjekt tilpasset lokale problemer, forutsetninger og løsninger som var ulike for de tre legekontorene

 • Gulset gjennomførte det mest omfattende prosjektet

 • Klosterhagen og Fjellsiden er eksempler på strategier i mindre format som her også ble brukt som sammenligningsgrunnlag


Prosessen gulset
Prosessen - Gulset

 • Alle medarbeidere og leger besluttet å fokusere på telefontilgjengelighet

 • Flytskjema ble laget i fulltallig fagmøte (neste lysbilde)

 • Databasert registrering av telefontrafikken

 • Manuell registrering av årsaker til telefonhenvendelser

 • Fire fagmøter med fulltallig frammøte ble brukt til gjennomgang av resultater, drøfting av endringsmuligheter og vedtak om hvilke rutiner som kunne tenkes å forbedre telefontilgjengeligheten

 • Vi sammenlignet oss med andre legekontorer, det fikk fram konkurranseinstinktet i oss; positivt for prosessen


Årsaker til at pas. ringer

Bestille time

Svar på prøver

Andre ting

TELEFONTILGJENGELIGHET

Gulset legekontor

Nytter ikke å ringe. Bortkastet tid

Pas. vurderer å ringe

Rutiner for time-bestilling, prøvesvar, lage informasjonsskriv?

Hva kan endres?

Hvem ringer? Gjengangerne på tlf av pas

Pas. ringer

Svareren slår inn etter 4 ring

Hvor mange venter, hvor lenge

Hvor stort er problemet?

Får svar?

MA bruk av tid

+ tlf

Pas.legger

Pas.får tlf

svarer

Nei

Pas.venter

på svar

Rutiner for oppringing, skrive i journalen

Ja

De eldre, forstår ikke?

Kontoret er tilgjengelig

for pas. på tlf

Pas.får

svar

Medarbeider håndterer

problemstillingen

Medarbeider spør legen,

setter over tlf eller ringeliste


Hvor stort var problemet p gulset
Hvor stort var problemet på Gulset?

 • Registrering av telefontrafikken ga god oversikt

  • To registreringer over 14 dager

  • Dataverktøyet PBXstatistix, med bistand fra GRUK (neste lysbilde)

 • Problemet var ubesvarte telefoner

  • Gjennomsnitt: 30,5%!

  • Mandag morgen >50%

  • Etter lunsj noen dager>50%


FØR

Verst mandag morgen

Ubesvarte telefoner etter ukedag og klokkeslett


Tiltak for redusere antall ubesvarte telefoner p gulset
Tiltak for å redusere antall ubesvarte telefoner på Gulset

 • De mest belastede periodene var identifisert gjennom trafikktellingene

 • Tiltakene kom opp etter diskusjon av årsaksregistreringene

 • Alle endringer ble diskutert og enstemmig vedtatt på fagmøter

 • Laboratoriet åpner en halv time senere mandag morgen for å frigjøre en medarbeider ekstra til å ta telefoner

 • Oppslag på venterom og laboratoriet om informasjonsrutiner på prøvesvar

 • Endring av informasjon på telefonsvareren for å dirigere telefonene til dager med mindre telefontrafikk


ETTER

andel ubesvarte telefoner er redusert fra 30,5% til 24,1%


Resultater oppn dd p gulset
Resultater oppnådd på Gulset

 • Ny registrering 15 uker senere viste en reduksjon i ubesvarte telefoner fra 30,5% til 24,1% (2 ukers registrering hver gang)

 • God telefontilgjengelighet på mandag morgen

 • Vi ser at vi kan forbedre oss, men er fortsatt ikke fornøyde

 • Vi har fått ryddet opp i indre rutiner, alle vet hvem som gjør hva

 • Telefontilgjengelighet er blitt alles ansvar ved at alle deltok i prosjektet


Hva gjorde klosterhagen
Hva gjorde Klosterhagen?

 • Telefontilgjengelighetsprosjektet startet uten felles beslutning

 • Registrering av telefontrafikk (PBXstatistix) viste relativt høy tilgjengelighet

 • Tilfredshet med tilgjengeligheten, men spørsmål om hvorfor pågangen var så høy

 • Ubesvarte telefoner ved legenes telefontid skapte økt bevissthet om betjening av telefonen omkring disse toppene

 • Manuell ukeregistrering av årsaker til telefonhenvendelser


Trafikktellinger gulset vs klosterhagen
Trafikktellinger Gulset vs Klosterhagen


Telefontilgjengelighet gulset vs klosterhagen
TelefontilgjengelighetGulset vs Klosterhagen

 • Klosterhagen har gjennomsnittlig mye kortere ventetid på besvarte telefoner

 • Klosterhagen har høyere relativ telefontrafikk per listepasient enn Gulset

 • Klosterhagen har nærmest ingen ubesvarte telefoner mot Gulset (24,1% i siste måling)

 • Konsultasjonsraten per listepasient er sammenlignbar

 • Klosterhagen bruker en medarbeider mer enn Gulset gjør til telefonarbeidet


Hva gjorde fjellsiden
Hva gjorde Fjellsiden?

 • Overveide trafikktelling, men brukerterskelen var for høy - programvaren PBXstatistix var for vanskelig å bruke på egen hånd

 • Besluttet å gjøre manuell registrering av inngående telefonsamtaler etter ukedag og årsak

 • Legesekretærene gjorde noen små endringer på skjemaet fra Gulset og registrerte i uke 25 2004

 • Legesekretærene sa underveis og etterpå at ekstrainnsatsen var minimal og at det gikk greit å gjøre dette.Telefoner etter ukedag og årsak - Fjellsiden Fjellsiden

Mest på mandager

Mest timebestillinger og resepter


Resultater fjellsiden
Resultater - Fjellsiden Fjellsiden

 • 186 inngående besvarte anrop på en uke, dvs 52/1000 listepasienter

 • Vi vet ikke hvor mange av dem som har prøvd å ringe, som har gitt opp, eller hvor lenge folk har ventet for å komme til

 • Samme ukemønster for trafikken som på Gulset og Klosterhagen – ’mandags-topp’

 • Flertallet av telefoner gjelder timebestilling el resept

 • Refleksjoner om håndtering av mandagstoppen og om hvordan vi oppfordrer pasientene til bruk av telefon for ulike formål i kontakten med oss

 • Hva vil vi vinne på web-basert bestilling av time el rp?


Telefoner pr uke pr 10.000 listepasienter Fjellsiden

Fjellsiden vs Gulset vs Klosterhagen


Refleksjoner
Refleksjoner Fjellsiden

 • Hva vet vi om egen telefontilgjengelighet uten å gjøre trafikktelling av ubesvarte anrop?

 • Hva er akseptable mål for tilgjengelighet?

 • Det hjelper ikke med flere linjer uten at flere kan ta telefonene

 • Hva er optimale prosedyrer for bruk av telefon og medarbeidere?

 • Hvordan påvirkes pasientenes bruk av telefon?

 • Bør legene snakke oftere med pasientene i telefonen?

 • Hva skjer med tilgjengeligheten og arbeidsoppgavene når web-baserte løsninger blir mere utbredt?


Hva har vi l rt
Hva har vi lært? Fjellsiden

 • Ulike former for registrering av relevante driftsdata kan gi uvurderlig grunnlag for vurdering av problemer og mulige løsninger

 • Endringsprosesser krever eierskap og deltakelse. En enkelt entusiast er ikke nok til å skape forandring.

 • Større nærhet til rutiner som påvirker legekontorets service og forsvarlighet kan gi økt jobbtilfredshet

 • Prosessforbedringstiltak kan gi kunnskap til bruk i diskusjonen om framtidige prioriteringer


Hva kan du gj re selv
Hva kan du gjøre selv? Fjellsiden

 • Finn ut om forholdene ligger til rette for et samarbeidsprosjekt som involverer alle

 • Gjør en manuell ukesregistrering av inngående telefonsamtaler etter ukedag og årsak

 • Vurder gjennomføring av trafikkregistering (se neste lysbilde)

 • Bruk resultatene til å lokalisere problemer og løsninger som alle kan stille seg bak


Metoder for trafikktelling
Metoder for trafikktelling Fjellsiden

 • Telenor

  • Dyrt, søk penger

  • Registrerer anrop som får opptatt-signal

 • PBXstatistix

  • Kompetansekrevende, søk hjelp

  • Telefonsvarer telles ikke med, god registrering av ventetid på svar

 • Resultater fra disse to metodene kan ikke uten videre sammenlignes – registreringsgrunnlaget er ulikt!


Lykke til

Lykke til! Fjellsiden


ad