C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ - PowerPoint PPT Presentation

C programlama d l ne g r
Download
1 / 60

 • 203 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ. C Dili'nin Tarihçesi. C kendinden önceki programlama dilleri olan B ve BCPL 'nin gelişmişidir. 1967. 1970. 1972. B. C. BCPL. C Dili'nin Tarihçesi. C dili konusundaki ilk kitap, 1978'de Brian Kernighan ve Dennis Ritchie tarafından yazılmıştır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


C programlama d l ne g r

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ


C dili nin tarih esi

C Dili'nin Tarihçesi

 • C kendinden önceki programlama dilleri olan B ve BCPL 'nin gelişmişidir.

1967

1970

1972

B

C

BCPL


C dili nin tarih esi1

C Dili'nin Tarihçesi

 • C dili konusundaki ilk kitap, 1978'de Brian Kernighan ve Dennis Ritchie tarafından yazılmıştır.


C dili nin tarih esi2

C Dili'nin Tarihçesi

 • 1983 yılında C programlama dilini standardize etmek amacıyla toplanan bir komite ANSI C (American National Standart Institute) standardını tanımlamıştır.

 • C başlangıçta birçok kişi tarafından UNIX işletim sistemini geliştiren dil olarak biliniyordu.

 • Günümüzde hemen hemen bütün büyük işletim sistemleri C ya da C++ ile yazılmıştır.


C nin zellikleri

C’nin özellikleri

 • C donanımdan bağımsız (machine independent) ve taşınabilirdir (portable).

 • Taşınabilirlik, aynı programın farklı donanımlarda ve farklı işletim sistemlerinde işletilebilirliğini ifade eder.


C nin zellikleri1

C’nin özellikleri

 • Bir dilin verimliliği (productivity), hızlı fakat fazla yer kaplamayan yazılımlar geliştirmeye olanak sağlaması ile ölçülür.

 • C programlama dili verimli, basit, fakat güçlü yapısından ve bu dilde geliştirilen uygulamaların taşınabilir olmasından dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır.


C programlar n n temel yap s

C Programlarının Temel Yapısı


C programlar n n temel yap s1

C Programlarının Temel Yapısı

 • Bir C programı iki temel bölümden oluşur:

  • Önişlemci Direktifleri (Preprocessor Directives) ve

  • Ana Fonksiyon (main function).


Ni lemci direktifleri

Önişlemci Direktifleri

 • Önişlemci direktifleri # işareti ile başlar ve program derlenmeden önce C önişlemcisi tarafından işletilir.

 • Her bir önişlemci direktifinin farklı bir görevi vardır.

 • En çok kullanılan iki direktif #includeve #definedır.


Ni lemci direktifleri1

Önişlemci Direktifleri

 • C programlama dilinde belirli işleri gerçekleştiren program parçaları C’ nin temel yapısı içinde yer almaz.

 • Bu nedenle program içinde kullanılan fonksiyonların kendilerinin ya da başlıklarının yer aldığı dosyalar #include direktifi kullanılarak ana programa dahil edilir.


Ni lemci direktifleri2

Önişlemci Direktifleri

 • Örneğin printffonksiyonunun özet bilgisi stdio.hisimli dosyanın içinde yeri almaktadır.

 • Bir programda printf fonksiyonu kullanılacaksa, programın başında stdio.h (Standart Input Output) dosyasının #includedirektifi ile programa dahil edilmesi gerekir.

 • Aksi halde printf fonksiyonu kullanılamaz.

 • Bu dosya programa #include <stdio.h>direktifi ile dahil edilir.

 • C dilinde .h uzantılı bu dosyalar başlık (Header)dosyaları adı verilir.


C deki baz k t phaneler

C’deki bazı kütüphaneler


Main fonksiyonu

Main Fonksiyonu

 • Hemen hemen bütün C programları birden fazla fonksiyondan oluşur.

 • main () bütün C programlarında bulunması gereken programın ana gövdesidir.

 • İlk çalıştırılacak olan fonksiyon main () yani ana fonksiyondur.


Main fonksiyonu1

Main Fonksiyonu

 • Çalıştırılacak ifadeler, (statements)main () fonksiyonu içerisine { } işaretleri arasına yazılır.

 • Açılan her { işareti mutlaka }ile kapatılmalıdır.

 • Bu iki işaret arasında kalan kısımlara blok(block) ismi verilir.


Main fonksiyonu2

Main Fonksiyonu

 • En dıştaki { } işaretleri arasında kalan blok programın asıl kısmıdır.

 • Bu kısım, bildiriler (declarations) ve işletilebilir ifadeler (executable statements) olmak üzere iki bölümden oluşur.

 • Bildiriler, bir program içerisinde kullanılacak değişkenlerin adlarını belirlemek amacı ile yazılırlar.

 • İşletilebilir ifadeler de yapılacak işlemleri yerine getirecek komutlardır.


Basit bir c program

Basit Bir C Programı

Önişlemci direktifi

Açıklama satırları

Başlık dosyası

Ana fonksiyon başlığı

Blok başlangıcı ve bitişi


C dili nin yaz m kurallar syntax

C Dili'nin Yazım Kuralları(Syntax)

 • C Dili birden fazla satırdan oluşan açıklama satırlarına izin verir.

 • Bu satırlar /*işaretleri ile başlar ve */ işaretleri ile biter ve açıklama (comment) adını alırlar.

 • Programın adı, ne iş yaptığı gibi açıklayıcı bilgi içerirler.

 • Programcı tekrar kendi yazdığı programa dönüp baktığında hatırlayamayacağı önemli yerlere de açıklama yazabilir.


C dili nin yaz m kurallar syntax1

C Dili'nin Yazım Kuralları(Syntax)

 • Açıklama satırları programın derlenmesi sırasında derleyici tarafından göz ardı edilir, yani dikkate alınmazlar.

 • Bu satırlar sadece programın okunabilirliğini (readability) arttırır ve program üzerinde daha sonra yapılacak çalışmaları kolaylaştırır.

 • İyi programcılık alışkanlıkları açısından programcı açıklama satırları yazmaya özen göstermelidir.


C dili nin yaz m kurallar syntax2

C Dili'nin Yazım Kuralları(Syntax)

 • C'de her işletilebilir ifade ; ile sonlandırılır.

 • Bir satıra birden fazla ifade yazılabilir.

 • Ancak önişlemci direktifleri, mutlaka her satırda yalnızca bir tane olacak şekilde yazılmalıdır.


C dili nin yaz m kurallar syntax3

C Dili'nin Yazım Kuralları(Syntax)

 • C programlama dilinde bütün anahtar kelimeler ve komutlar küçük harfle yazılır.

 • (# define direktifi hariç ) C büyük-küçük harfe duyarlıdır (case sensitive).

 • Yani "TOPLAM" , "toplam" ve "tOpLaM" kelimelerinin hepsi C derleyicisi tarafından farklı algılanırlar.


C dili nin yaz m kurallar syntax4

C Dili'nin Yazım Kuralları(Syntax)

 • Program yazım kuralları içerisinde olmasa dahi programlarımızı yazarken okunabilirliliği arttırmak için ana ifadeleri sola dayalı bloklariçerisine yazılan ifadeleri ise 3 boşluk girinti (indent) verilerek içerden yazmaya özen gösterilmelidir.


C dili nin yaz m kurallar syntax5

C Dili'nin Yazım Kuralları(Syntax)

 • Bir C programında birden fazla blok kullanılacaktır.

 • Blok içindeki ifadelerin 3 boşlukgirinti verilerek içeriden yazılması program stilinin düzgün olmasını sağlayacak bu da anlaşılabilirlik ve okunabilirliği arttıracaktır.


Yi bir program stili

İyi Bir Program Stili

Kötü Program Stili


Le ler operat r

İşleçler (Operatör)


Le ler operat r1

İşleçler (Operatör)

 • İşleç (operatör), matematiksel, mantıksal ve atama işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan simgelerdir.

 • Bu işleçler ile işleme giren değerlere de işlenen (operand) adı verilir.

 • Operatörler birden fazla operand alabilirler.


Matematiksel le ler

Matematiksel İşleçler


Unary operat rlerin ifadenin sa nda ya da solunda olmas ile anlam de i ik olur

Unary operatörlerin ifadenin sağında ya da solunda olması ile anlam değişik olur


A 4 ve b 5 olsun

a=4 ve b=5 olsun…


Programc

Programcı,

 • Arttırma ve eksiltme operatörlerini kullanırken ifadeleri yoruma mahal bırakmayacak şekilde anlaşılır ve açık bir şekilde yazmalıdır.


Rne in

Örneğin;

 • c=a+++b;

 • ifadesinde ++, a değişkenine mi aittir yoksa b değişkenine mi aittir?

 • Derleyiciler de burada takılacakları için hangisine aitse ona göre bir boşluk bırakılmalıdır.

 • Farklı derleyiciler farklı şekilde yorumlayabilir.


C programlama d l ne g r

Yani;

 • ya c=a++ +b ya da c=a+ ++b şeklinde yazmak daha doğru olacaktır.


Mant ksal i le ler

Mantıksal işleçler


C programlama d l ne g r

Ve (&&)


C programlama d l ne g r

Veya (||)


Atama assign le leri

Atama (Assign) İşleçleri


Le lerde ncelik precedence s ras

İşleçlerde Öncelik (Precedence) Sırası


De i ken tan mlamalar definition ve veri t rleri data type

Değişken Tanımlamaları (Definition) ve Veri Türleri (Data Type)

 • Kullanılacak bütün değişkenlerin kullanılmadan önce C derleyicisine bildirilmeleri gerekir.

 • Derleyiciye değişkenleri bildirme işine, değişken tanımlamak (variable definition) denir.

 • Değişken tanımlamak, değişken için bir isim seçmek ve içerisinde ne tür bir veri saklayacağını söylemekle yapılır.


De i ken tan mlamalar definition ve veri t rleri data type1

Değişken Tanımlamaları (Definition) ve Veri Türleri (Data Type)

 • Her değişkenin ismi, veri türü ve değeri (value) vardır.

 • Değişken ismi değişkeni saklamak içinayrılmış hafıza hücresine verilecek isim; veri türü saklanan bilginin türü (ondalık sayı, tamsayi...), değer ise değişken içinde saklanan bilginin kendisidir.


De i ken simlendirme

Değişken İsimlendirme

 • Program içinde kullanılacak değişken isimleri programcı tarafından verilir.

 • Değişkenlere isim verirken aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur.


Kural 1

Kural 1

 • Her programlama dilinin kendine ayırdığı (reserve) ve komutları için seçtiği sözcükler vardır.

 • Bunlara anahtar sözcük (keyword) denir.

 • C dili içerisindeki anahtar sözcükler, komut veya fonksiyon adları değişken ismi olarak kullanılamaz.


C de ayr lm s zc kler

C’de ayrılmış sözcükler


Kural 2

Kural 2

 • Değişken isimleri içerisinde a-z ve A-Z arası İngiliz harfleri,

 • 0-9 arası rakamlar ve özel karakter olarak yalnızca "_" (alt çizgi) kullanılabilir.

 • Özel karakterler (+, -, ! vs.) ve Türkçe karakterler (ÜüÇçĞğİıÖöŞş) kullanılamaz.


Kural 3

Kural 3

 • Değişken ismi rakam ile başlayamaz, fakat daha sonra rakam kullanılabilir.

 • 1.vizeadında değişken olamaz ama vize1olabilir.


Kural 4

Kural 4

 • Değişken isimleri istenilen uzunlukta olabilir.

 • Ama C derleyicisi için ilk 32karakter belirleyicidir.

 • Yani, iki değişken isminin ilk 31 karakteri aynı ise sonrakiler farklı bile olsa derleyici tarafından aynı algılanır.


Ayr ca

Ayrıca

 • Her değişkene içerisinde tuttuğu değeri hatırlatacak şekilde isimler verilmelidir.

 • Değişkenlerin isimlerinin çok fazla uzun olmamasına dikkat edilir.

 • İki kelimeden oluşan değişken isimleri arasına ya altçizgi ( _ ) ya da ikincikelimenin baş harfi büyük yazılarak okunması kolaylaştırılmalıdır.


Veri t rleri

Veri Türleri


Veri t rleri1

Veri Türleri

 • Program içerisinde kullanılacak değerlerin türünü belirlerler.

 • C dili içerisindeki temel veri türleri char, int, floatve double'dır.


C programlama d l ne g r

char

 • Bir harf, bir rakam veya özel bir simgeyi saklayabilirler.

 • chartipindeki her değer tek tırnak ‘ ‘ karakteri arasında yazılmalıdır.


C programlama d l ne g r

Örnek:

 • ‘A’ ‘z’ ‘2’ ‘*’ ‘:’ ‘ ’

 • Yalnız aktarılan karakterler hafızada karakter olarak değil, ASCII tablosundaki sayısal karşılıkları ile tutulurlar.


C programlama d l ne g r

int

 • -32768 ile 32767 arasındaki tamsayı değerleri saklamak için kullanılır.

 • C'de işaretsiz yazılmış bir sayı pozitif olarak algılanacaktır.


Float

float

 • Ondalıklı olarak verilen sayıları ifade etmek için kullanılan değerleritanımlamak için kullanılır.


Double

double

 • Ondalıklı olarak verilen çok küçük ve çok büyük sayıları ifade etmek için kullanılan değerleri tanımlamak için kullanılır.

 • float türünden iki kat dahafazla duyarlılığa sahiptir.


Tan mlama yerleri ekilleri ve ilk de er verilmesi

Tanımlama yerleri, şekilleri ve ilk değer verilmesi

(Initialization)


Tan mlama

Tanımlama

 • Standart C de üç ayrı yerde değişken tanımlanabilir.

  • Main fonksiyonundan önce,

  • Bloklar başlar başlamaz yani { ve } işaretleri arasında ve

  • Fonksiyonlarda parametre olarak tanımlanabilirler.

 • Bu üç tanımlama yerinin kendine göre farklılıkları vardır.


Genel kullan m

Genel kullanımı:

 • DeğişkenTürü değişkenAdı ;

 • ÖRNEK:

  • long int maas ;


E er istenirse

Eğer istenirse…

 • Değişken isminden sonra atama işareti olan = kullanılarak ilk değer ataması da yapılabilir.

 • İçerisinde ilk değer olmayan değişkenlerin içerisindeki değerler tanımlanma yerine göre değişir.


C programlama d l ne g r

ÖRNEK:

 • int a;

 • a=1;

 • yerine

  • int a=1;

 • aynı ifadelerdir.


 • C programlama d l ne g r

  ÖRNEK:

  • int a, b, c;

  • /*aynı satırda aynı türde olan değişkenler tanımlanabilir. Okunabilirlik açısından her virgülden sonra bir boşluk bırakılır*/

  • char m='k';

  • double n=5.05;


  Dikkat

  …:Dikkat:…

  • main fonksiyonunun üstünde tanımlanan değişkenlerin ilk değerleri verilmemişse otomatik olarak sayısal olanlar 0 diğerleri boş olarak belirlenirler.

  • Fakat fonksiyon içerisinde tanımlanan değişkenlerin ilk değerleri verilmediğinde hafızada tanımlandıkları yerdeki bulunan rasgele değerler olacaktır.

  • Bu konuya çok dikkat edilmesi gerekir.

   • GENEL GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONLARI


 • Login