Eiro ievieana
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 70

Eiro ieviešana Latvijā PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Eiro ieviešana Latvijā. Prezentācija vidusskolai.

Download Presentation

Eiro ieviešana Latvijā

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eiro ievieana

Latvij

Prezentcija vidusskolai


"Eiropa krzi ir prvarjusi, apzinjusies savas kdas. is kuis nav nogremdjams. Ms iestjamies eirozon apzinoties, ka kuis nenogrims. Tau, ja tas btu jiedomjas, tad Latvija atkal druks latus un turpins dzvot k ldz im. aj zi nekdu problmu nav."

(LB prezidents Ilmrs Rimvics intervij radio Baltkom)

http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/75204/rimsevics-latvija-krize-ir-parlaista-bet-piesardzibu-nedrikst-zaudet

http://lat.mixnews.lv/lv/eksluzivi/4101_rimsevics-eiro-kugis-ir-nenogremdejams


Ekonomikas

un monetr savienba

(EMS)

 • Ekonomikas un monetr savienba (EMS) ir augstk Eiropas Savienbas (ES) dalbvalstu ekonomisks integrcijas pakpe.

 • Tas vienlaikus ir ES galvenais instruments, lai sasniegtu ts ekonomisks politikas pamatmrus stabilu izaugsmi un zemu inflciju.

 • EMS izveidoanas pamat ir ideja par lielas, stabilas ekonomisks un finanu zonas radanu.

http://www.db.lv/finanses/makroekonomika/velas-eiropas-savieniba-ieviest-jaunu-valutu-guldenmarku-376069


Ekonomikas

un monetr savienba

(EMS)

Ekonomikas un monetr savienba nozm:

 • vienotu valtu eiro viss EMS valsts jeb eiro zon;

 • vienotu monetro politiku vis eiro zon, ko steno Eiropas Centrl banka kop ar eirozonas valstu centrlajm bankm. Ts galvenais mris ir cenu stabilitte;

 • ekonomisks un fiskls politikas koordinciju starp dalbvalstm.

http://ec.europa.eu/atoz_en.htm


Eiro vsture

 • 1999. gada 1. janvr eirozonas dalbvalstis neatgriezeniski fiksja nacionlo valtu kursus pret eiro un paralli nacionlajm valtm bezskaidras naudas veid ska norinos lietot eiro.

 • 2002. gada 1. janvr 12 valstis ieviesa eiro banknotes un montas, skot galgo preju uz eiro pakpeniski izemot no apgrozbas nacionls naudas zmes.

http://www.eurozone.ie/


Kuras valstis ieviesuas

eiro?

2002. gada 1. janvr uz skaidras naudas noriniem eiro prgja:

Austrija

Beija

Francija

Grieija

rija

Itlija

Luksemburga

Nderlande

Portugle

Somija

Spnija

Vcija

2007. gada 1. janvr

Slovnija

2008. gada 1. janvr

Kipra

Malta

2009. gada 1. janvr

Slovkija

2011. gada 1. janvr

Igaunija

http://www.radiorebelde.cu/english/commentaries/the-euro-zone-and-other-events-in-2012-20120104/


Eirozonas interaktva karte

 • http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.lv.html


Kurs valsts vl ir eiro?

 • 1999. gada 1. janvr eirozonas dalbvalstis neatgriezeniski fiksja nacionlo valtu kursus pret eiro un paralli nacionlajm valtm bezskaidras naudas veid ska norinos lietot eiro.

 • 2002. gada 1. janvr 12 valstis ieviesa eiro banknotes un montas, skot galgo preju uz eiro pakpeniski izemot no apgrozbas nacionls naudas zmes.

http://www.novinite.com/view_news.php?id=141931


Latvijas ce uz eiro ievieanu

 • 2004. gada 1. maij Latvijas iestjas Eiropas Savienb.

 • No 2005. gada 1. janvra lats ir piesaistts eiro .

http://cxssr.org/2013/03/latvias-euro-entreaty-reveals-euro-shortcomings/


Lidija Drzia, Latvij bs eiro, http://www.lvportals.lv/likumi-prakse.php?id=256768


Mstrihtas kritriju izpilde

 • EMS iestans kritriji ir noteikti ES dalbvalstu 1992. gad Mstriht noslgtaj lgum.

http://www.bank.lv/es-un-eiro/mastrihtas-kriteriju-izpilde


Pdjo 12 mneu vidj

gada inflcija (%)

http://www.bank.lv/es-un-eiro/mastrihtas-kriteriju-izpilde; skatts 2013. gada august


Valsts vrtspapru

ilgtermia procentu likme (%)

http://www.bank.lv/es-un-eiro/mastrihtas-kriteriju-izpilde


Budeta bilance

(% pret IKP)

http://www.bank.lv/es-un-eiro/mastrihtas-kriteriju-izpilde


Valdbas pards (% pret IKP)

http://www.bank.lv/es-un-eiro/mastrihtas-kriteriju-izpilde


 • Lata kurss fiksts pret eiro kop 2005. gada, dalba Valtas kursa mehnism II (VKM II) kop 2005. gada maija.

http://en.rian.ru/business/20130131/179147758/Latvian-Parliament-Approves-Euro-Introduction-Bill.html


Kad Latvij ieviess eiro?

Latvij ieviess eiro

2014. gada 1. janvr

http://www.rte.ie/news/business/2013/0605/454705-latvia-euro-zone/


Kds bs prejas kurss?

1 eiro = 0,702804 lati

1 lats = 1.42 eiro

(1 lats : 0.702804 = 1.42287181 eiro)

5 lati = 7.11 eiro

10 lati = 14.23 eiro

20 lati = 28.46 eiro

..

http://www.dailystar.com.lb/Business/International/2013/Mar-12/209786-resilient-latvia-ready-for-euro-but-reforms-needed.ashx#axzz2cQGB7enH


Atrisini uzdevumu!

Cik eiro iegs Pteris, samainot 2014.gada 7.janvr bankas filil

240 latus?

http://www.dw.de/will-latvians-embrace-the-euro/a-16936586


Cik jmaks par preci?

 • 2013. gada 1. oktobris 2014. gada 30. jnijs: preu un pakalpojumu cenas tiek nordtas gan latos, gan eiro.

http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=255908


Kdi ir

summu noapaoanas principi (prrinot cenas no latiem eiro)?

 • Naudas summas apao pc ierastajiem matemtikas principiem.

 • Naudas summas apao ldz tuvkajam centam, emot vr treo zmi aiz komata:

 • ja tre zme aiz komata ir no 0 ldz 4, tad centa vrtba nemains;

 • ja tre zme aiz komata ir no 5 ldz 9, tad cents tiek apaots par vienu vrtbu uz augu.

 • Ja prece maks 1 latu, kas pc oficil kursa ir 1.4228 eiro, tad cena noapaojama uz leju uz 1.42.

 • Ja prece maks 3 latus, kas pc oficil kursa ir 4.2686 eiro, tad cena noapaojama uz augu uz 4.27 eiro.


Lata un eiro vienlaicgas

apgrozbas periods

 • Divu nedu ilga (ldz 2014. gada 14. janvrim) divu valtu lata un eiro vienlaicga lietoana skaidrs naudas norinos.

http://www.jaunas-euro-banknotes.eu/Jaunumi-un-notikumi/Plassazinas-lidzekliem/


K notiks skaidrs

naudas maia?

 • Divas nedas pc eiro ievieanas ldz 2014. gada 14. janvrim, ar latu banknotm un montm vars makst ar par precm un pakalpojumiem atlikumu izdos eiro.

 • http://eiro.lv/faili/struktura/5BC24B241815001377112238.pdf

http://www.eiro.lv/faili/struktura/D2A7CE782042001366887149.pdf


Atrisini uzdevumu!

 • 2014. gada 5. janvris:

 • Aija maks ar 50 santmu montu par bulciu, kuras cena ir 20 santmu jeb .. eiro centu (cena prrinta pc prejas kursa).

 • Aprini:

 • bulcias cenu eiro;

 • cik lielu naudas atlikumu Aijai izdos prdevja?

http://katrudienuatrastprieku.blogspot.com/2012_01_01_archive.html


Norini sabiedriskaj

transport

 • Vienlaicgas apgrozbas period sabiedrisk transporta pakalpojumu sniegan iesaisttajos pasaieru prvadjumu transportldzekos:

 • saemot maksjumu latos, atlikumu drkst izdot latos,

 • saemot maksjumu eiro, atlikumu izdod eiro.

http://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/nekurse-autobuss-uz-nicu-jo-darba-neierodas-soferis-93064


K notiks skaidrs

naudas maia?

 • Latus banknotes un montas pret eiro pc prejas kursa un bez maksas vars apmaint:

 • banks 6 mneus pc eiro ievieanas, ttad no 2014. gada 1. janvra ldz 30. jnijam

 • 3 mneus pc eiro ievieanas ar "Latvijas Pasta" 302 nodas (viets, kur nav pieejami finanu pakalpojumi un nav bankomtu)

/finanses/bankas/aicina-naudu-nest-uz-banku-latu-maina-pret-eiro-varetu-but-smaga-53-tonnas-latu-banknosu-382029


K notiks skaidrs

naudas maia?

 • Pc tam latus skaidr naud pret eiro bez termia ierobeojuma vars maint Latvijas Bank

https://twitter.com/LatvijasBanka


Vai bs apjoma ierobeojumi

skaidras naudas latu

apmaiai pret eiro?

 • Iedzvotji un uzmumi vars apmaint visu viu rcb esoo skaidro naudu latos bez apjoma ierobeojumiem

http://www.treideri.lv/latvijas-banka-iestajoties-eirozona-lati-tiks-konverteti-uz-eiro-bez-maksas/


Ko dart, ja mjs daudz montu?

 • Lai skaidrs naudas apmaia norittu vienkrk, Latvijas Bank no 1.oktobra ldz 30. decembrim bez ierobeojumiem un komisijas maksas bs iespja samaint latu montas pret latu banknotm.

 • No 2014. gada 1. janvra bez apjoma ierobeojumiem un maksaslatu montas vars samaint pret eiro.

 • Lai preja no lata uz eiro norittu vienkrk, ieteicams laikus padomt par lata montu krjumu samazinanu.

http://spoki.tvnet.lv/foto-izlases/Mana-1-santimu-kolekcija/179495


Ko dart, ja mjs daudz montu?

 • Skot ar 2014. gada 1. janvri dodies uz banku, kur 6 mneus lati tiks mainti pret eiro pc prejas kursa un bez maksas.

 • Neierobeotu laiku latus pret eiro mains Latvijas Banka.

http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/115720/latvija-teres-teju-100-tukstosus-latu-lai-berniem-reklametu-eiro-ieviesanu


Ja Tev vai veckiem ir

konts bank

 • Bezskaidrs naudas jeb ts naudas, kas glabjas banku kontos, nomaia klientiem bs visrtk un vistrk bankas eiro ievieanas brd automtiski un bez maksas pc prejas kursa samains kontos esoos latus pret eiro.

http://www.malibilgi.net/tahsilat-ve-odemelerini-banka-benzeri-finans-kurumlari-veya-posta-idarelerince-duzenlenen-belgelerle-tevsik-etme-zorunluluguna-uymayan-mukelleflere-iliskin-olarak-kesilecek-ozel-usulsuzluk-cezasi.html


Ja Taviem veckiem kredti latos

 • Lgums paliek spk saska ar iepriek noslgtajiem nosacjumiem;

 • lati tiek konvertti pc oficil kursa un procentos izteiktie vrtbu mri nemains;

 • ja kredtam ir noteikta maing procentu likme, kas piesaistta latu RIGIBOR indeksam, tad is indekss tiks aizstts ar tda paa termia EURIBOR indeksu;

 • indeksa nomaiu veic nkamaj plnotaj maings procentu likmes prskatanas datum, skot ar eiro ievieanas dienu.

  (avots "Swedbank" interneta vietne)

http://www.biosecuritybank.com/


Ja Tev vai veckiem ir

depozts latos

 • Lgumu neprtrauktbas princips paredz, ka lgums paliek spk saska ar iepriek noslgtajiem nosacjumiem;

 • visi spk esoie latu depozti, krjkonti un to uzkrtie procenti tiks samainti pret eiro pc prejas kursa;

 • termidepoztam un Mra krjkontam noteikt procentu likme saglabsies un nemainsies ldz lguma termia beigm;

 • dinamiskajam depoztam lgum mintie nosacjumi un procentu likmes saglabsies ldz konkrt depozta noteikt termia beigm;

 • krjkontam un Pilngadbas krjkontam likmes noteikanas principi paliek esoie.

  (avots "Swedbank" interneta vietne)


Kas notiks ar Tavu

maksjumu karti?

 • Nekas nemainsies, jo katra maksjumu karte turpins darboties bez jebkdm izmaim ldz ts termia beigm, kas nordts uz kartes.

 • No 2014. gada 1. janvra, izmantojot karti bankomt, vars saemt tikai eiro.

 • Norini par pirkumiem un pakalpojumiem ar maksjumu karti pc eiro ievieanas dienas bs rtkais un trkais norinu veids.

http://melibeeglobal.com/2010/08/top-5-tips-for-using-credit-cards-for-study-abroad/


K naudas apmaias laik

strds bankomti?

 • http://www.diena.lv/diena-tv/de-facto/jaungada-nakti-99-proc-latvijas-bankomatu-bus-gatavi-izsniegt-eiro-14019905

 • Ldz 2013. gada 30. decembrim bankomti izdos latus, bet, skot ar 2014. gada 1. janvri, bankomti izdos tikai eiro.

 • Tas pats attiecas uz apartiem, kuri apvieno naudas iemaksas un izmaksas funkcijas.

 • 30. un 31.decembr bankomti pa dam tiks uzpildti ar eiro un slgti ldz 31.decembra pusnaktij.

 • Uzpildanas un slganas grafiks tiks publicts banku mjas laps.

 • Savukrt naudas iemaksas bankomti turpins pieemt latus vl ldz 14.01.2014

  (avots "Swedbank" interneta vietne)

http://www.baltaisruncis.lv/blogs/cilveks-bankomats/


Kas notiks ar vecmmias

pensiju?

 • Pensionri pc 2014.gada 1. janvra pensiju saems eiro prrins no latiem uz eiro notiks, piemrojot prejas kursu.

http://www.vectorimages.org/vector-images/vector-cartoon-called-old-couple.html


Kas notiks ar apdroinanas

lgumiem?

 • Latvij ievieot eiro, nakt uz 2014. gada 1. janvri visos spk esoajos mjoka apdroinanas, auto apdroinanas, OCTA apdroinanas un cita veida apdroinanas lgumos latos nordts summas tiks konverttas pc prejas kursa.

 • Klientiem nekdas papildu darbbas nav jveic!

http://jelgava.olx.lv/apdrosinasana-iid-25202396


K rtk un izdevgk samaint latus pret eiro?

 • Visrtk priet uz eiro ir bezskaidras naudaslietotjiem ja lati glabjas bankas kont un norini tiek veikti ar maksjumu karti vai internetbank.

 • Visus izdevumus par naudas konvertciju kont sedz banka, un klientam tas ir bez maksas.

http://www.delfi.lv/bizness/bankas_un_finanses/tirgotaji-uztraucas-novados-likvide-bankomatus.d?id=43466663


K rtk un izdevgk samaint latus pret eiro?

 • Skaidro naudu latos savlaicgi pirms 2014. gada 1. janvra var ieskaitt bankas kont (uzzini savas bankas nosacjumus!), kur tie tiks tri, rti un vienkri samainti pret eiro pc prejas kursa bez komisijas maksas.

 • Visrtk naudu ieskaitt sav bankas kont ir naudas iemaksu bankomtos.

http://www.ogrenet.lv/galerija.php?p=5610&i=1


 • "Godgs eiro ieviesjs" ir Latvijas uzmju iniciatva ar mri veicint godprtgu un caurskatmu preju uz eiro.

 • Tai aicints pievienoties ikviens Latvij strdjos uzmjs.

 • Memorands pieemts 2013. gada 12. jlij pc oficil uzaicinjuma Latvijai iestties eiro zon.

 • http://www.youtube.com/watch?v=QKTym6xj_z4

https://www.dnb.lv/lv/par-mums/jaunumi/2013/dnb-banka-pievienojas-iniciativai-godigs-eiro-ieviesejs


Eiro banknotes

un montas

http://webs.schule.at/website/European_currencies/euro_en.htm


Eiro simbols

 • Valtas nosaukumu "euro" (eiro) izvljs 1995. gad. Tas saists ar vrda Eiropa pirmo zilbi.

 • Eiro simbola pamat ir grieu alfabta burts epsilons () k atsauce uz Eiropas civilizcijas puli, bet divas eiro simbolu rsojos paralls lnijas apzm stabilitti.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Euro_logo_plus_character.png


 • Eiro banknou zmjumi vism valstm, kas ieviesuas eiro, ir viendi, savukrt katras valsts eiromontu nacionls puses ir dadas (katra valsts pati izvlas, kdus zmjumus attlot).

http://www.stampboards.com/viewtopic.php?t=16447


 • Dadu nominlu banknotes ir cit krs un ts atiras ar pc lieluma (jo lielks nominls, jo lielki banknotes izmri).

 • Eiro banknou dadais lielums un kontrastjos krsas, k ar reljefa iespiedumi paldz cilvkiem, tostarp vjredzgajiem, atpazt to nominlu.

http://www.ecb.europa.eu/euro/pdf/material/A1_poster_secfeatures_lv.pdf?9c9ec48397e7818db8ec48a5da4fac70


Septiu nominlu

banknotes

 • Mazkais nominls ir 5 eiro un lielkais nominls 500 eiro.

 • Banknou nominli ir: 5, 10, 20, 50, 100, 200 un 500 eiro.

http://www.ecb.europa.eu/euro/pdf/material/A1_poster_secfeatures_lv.pdf?9c9ec48397e7818db8ec48a5da4fac70


Eiro banknou dizains

 • Banknou dizain izmantotas dadu Eiropas vstures periodu arhitektras stilu iezmes.

 • Avers attloti arhitektras elementi logi un durvis, kas simboliz brvbu un atvrtbu.

http://mindmillion.com/MONEY/euro-notes-euro-coins.htm


Eiro banknou

dizains

 • Revers ir attloti dados vstures periodos celti tilti.

 • Uz banknotm attlota ar Eiropas karte un Eiropas karogs.

http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_banknotes


Eiro banknou dizains

 • Eiro banknou dizaina autors ir austrieu mkslinieks Roberts Kalina.

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kalina


Eiro banknou Eiropas srija

 • Eiro banknou otr srija ir ar uzlabotiem pretviltoanas elementiem, kas paldzs padart banknotes vl drokas un saglabt sabiedrbas uzticanos valtai.

 • http://www.jaunas-euro-banknotes.eu/


Eiro banknou pretviltoanas elementi

 • Viss eiro banknots iestrdti dadi pretviltoanas elementi, lai ts aizsargtu pret viltojumiem.

 • Jebkuru abu sriju eiro banknoti var viegli prbaudt, to vienkri APTAUSTOT, APSKATOT un PAGROZOT.

APTAUSTIET!

APSKATIET!

PAGROZIET!


Eiro banknou

pretviltoanas

elementi

 • http://www.ecb.europa.eu/euro/html/security_features.lv.html


Eiro montas

 • Banknou dizains vis eirozon ir viends, savukrt montu vienas puses (nacionls puses) attlus katra valsts izvlas pati.

 • Uz eiro un centu montu kopgs jeb Eiropas puses attlotas Eiropas Savienbas kartes atirgos laika periodos.

 • Montu Eiropas puses dizaina autors ir LuksLuikss(LucLuycx) no Beijas Karalisks naudas kaltuves.

http://www.numismativy.fr/dossier/photo_dossier/e_maquette/commune/Sans%20titre%201.jpg


Astou nominlu montas

 • 2 eiro

 • 1 eiro,

 • 50 centi

 • 20 centi

 • 10 centi

 • 5 centi

 • 2 centi

 • 1 centi

http://www.centralbanking.com/send-to-friend/article/1906888


 • Uz 2 eiro un 1 eiro un 50, 20 un 10 centu montm attlota Eiropas Savienba pirms paplainans 2004. gada 1. maij vai (kop 2007. gada 1. janvra) Eiropas eogrfisk karte. Uz Itlijas (t.sk. Sanmarno un Vatikna), Austrijas un Portugles montm jaunkais dizains redzams tikai tad, ja ts dattas ar 2008.gadu (vai vlk).

 • Uz 5, 2 un 1 centa montm attlota Eiropa kop ar friku un ziju uz zemeslodes.

http://www.ecb.europa.eu/euro/coins/common/html/index.en.html


 • Uz Vcijas

 • 1 un 2 eiro montas attlots tradicionlais Vcijas suverenittes simbols rglis, ko aptver Eiropas zvaigznes;

 • 10, 20 un 50 centu montas: o montu dizain izmantotais motvs ir Brandenburgas vrti, kas simboliz Vcijas sadalanu un tai sekojoo atkalapvienoanos;

 • 1, 2 un 5 centu montas: o montu motvs ir ozola zars, kas ldzgs tam, kur bija attlots uz agrkajm Vcijas feniu montm.

 • Uz rijas montm redzama eltu arfa tradicionls rijas simbols papildinta ar emisijas gada skaitli un vrdu "ire" rijas nosaukumu ru valod.

http://www.ecb.europa.eu/euro/coins/common/html/index.en.html


 • Grieija

 • 2 eiroattlota aina no Spartas mozakas (III gs.), kur redzams, k Zevs vra izskat nolaupa Eiropu. Eiropa ir tls grieu mitoloij, no kura Eiropa ieguva savu nosaukumu;

 • 1 eiro attlota pce, kas premta no senas Atnu 4 drahmu montas (V gs.pr.Kr.);

 • 50 centi attlots Elefterioss Veneziloss (Eleftherios Venizelos, 18641936), viens no Grieijas ievrojamkajiem politiiem;

 • 20 centi attrlots Joanns Kapodistriass (Ioannis Capodistrias, 17761831), vadoa valsts un Eiropas politia un diplomta, piemiai, kur pc grieu neatkarbas kara (18211827) kuva par pirmo Grieijas valsts vadtju (18301831.);

 • 10 centi attlots Rigas Fereoss (Rigas Fereos (Velestinlis),17571798). Vi bija Grieijas apgaismbas aizscjs un vados t laika darbinieks;

 • 5 centi attlots moderns jras tankkuis, kas simboliz Grieijas jrniecbas novatorisko garu;

 • 2 centi attlota korvete dus kuus izmantoja grieu neatkarbas kara laik (18211827);

 • 1 cents sareta karakua atnieu trirmas attls. Kop Atnu demokrtijas laikiem (V gs.pr.Kr.) trirma 200 gadus bija lielkais karakuis.

http://www.ecb.europa.eu/euro/coins/common/html/index.en.html


Sple "No kuras valsts

ir monta?"

 • Iemcies atpazt eiro montu nacionlos simbolus!

 • Sple prasa labas zinanas, bet oti aizraujoa!

 • http://www.naudasskola.lv/lv/content/speles#item674


paa dizaina 2 eiro

apgrozbas montas

Katra eiro zonas valsts gad var emitt ldz divm paa dizaina 2eiro apgrozbas montm.

Itlija, 2013.

Beija, 2013.

Spnija, 2013.

http://www.ecb.europa.eu/euro/coins/common/html/index.en.html


Montu

pretviltoanas

elementi

 • Eiro monts ietverti manlasmi raksturlielumi ar augstu drobas pakpi. Ts var izmantot tirdzniecbas automtos vis eiro zon neatkargi no t, kur valst ts izdotas.

 • 1 un 2 eiro monts izmantota sareta bimetla un sakausjuma tehnoloija.

 • 10, 20 un 50 centu montm izmantots unikls metla sakausjums (ziemeu zelts), ko grti izkaust un ko izmanto viengi montu izgatavoanai.

 • Uzraksts uz 2 eiro montas jostas, k ar 10, 20 un 50 centu montu uniklais metla sastvs aizsarg ts pret viltoanu.

http://www.delfi.lv/news/comment/comment/janis-blums-latvijas-banka-kas-jazina-par-eiro-monetam.d?id=43447885


Eiro montu apmales


Uzraksti uz 2 eiro apmales


Eiro montu puu

savietojamba

Pagrieot montas pa vertiklo asi, puu virzieniem jsakrt.


Eiro montu pretviltoanas elementi

 • 1 un 2 eiro montu galvenais drobas elements;

 • montas centrs ir viegli magntisks;

 • rjais riis nav magntisks.


Latvijas eiro montas

 • 2004. gad visas tautas ideju konkurs rija par labko atzina jkabpilietes Ilzes Kalnias prieklikumus (darba devze "Brvba Eiropas vrtba").

 • 1 un 2 eiro montu grafisko dizainu veidoja Guntars Sieti.

 • Eiro centu grafisko dizainu veidoja Laimonis nbergs.


2 eiro

 • Latvieu jaunavas portrets profil;

 • skotnji attlots 1929. gad kalts 5 latu sudraba montas revers.

http://www.bank.lv/es-un-eiro/2-eiro

http://en.numista.com/catalogue/photos/lettonie/g59.jpg

http://www.bank.lv/nauda/500-latu-saisinati-ls-500


1 eiro

 • Latvieu jaunavas portrets profil;

 • skotnji attlots 1929. gad kalts 5 latu sudraba montas revers.

http://www.bank.lv/es-un-eiro/1-eiro

http://en.numista.com/catalogue/photos/lettonie/g59.jpg

http://www.bank.lv/nauda/500-latu-saisinati-ls-500


50, 20, 10 centi

 • Latvijas Republikas lielais erbonis

http://www.bank.lv/es-un-eiro/50-cent

http://en.numista.com/catalogue/pieces6595.html

http://www.bank.lv/nauda/lasisi


5, 2, 1 centi

 • Latvijas Republikas mazais erbonis;

 • tas attlots ar uz 1, 2, 5, 10, 20, 50 santmu montm.

http://www.bank.lv/es-un-eiro/5-centi

http://www.latc.lv/lv/latvijas-monetas-1922-1939/2-santimi-1937/

http://www.bank.lv/nauda/5-santimi-saisinati-5-s


Materilu veidoja Inta Jornia,

Jelgavas Spdolas imnzijas ekonomikas skolotja

2013. gada augusts

Materilu drkst izmantot tikai informjoiem un izgltojoiem mriem.


 • Login