Razvoj i realizacija sistema radio daljinskog upravljnja na elektri nim mostnim dizalicama
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

RAZVOJ I REALIZACIJA SISTEMA RADIO DALJINSKOG UPRAVLJNJA NA ELEKTRIČNIM MOSTNIM DIZALICAMA PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE. RAZVOJ I REALIZACIJA SISTEMA RADIO DALJINSKOG UPRAVLJNJA NA ELEKTRIČNIM MOSTNIM DIZALICAMA. Pavle Stepanić, dipl. in ž . el. Ranko Vukotić, dipl. in ž . el. Aleksa Krošnjar, dipl. in ž . el.

Download Presentation

RAZVOJ I REALIZACIJA SISTEMA RADIO DALJINSKOG UPRAVLJNJA NA ELEKTRIČNIM MOSTNIM DIZALICAMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Razvoj i realizacija sistema radio daljinskog upravljnja na elektri nim mostnim dizalicama

CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆAZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE

RAZVOJ I REALIZACIJA SISTEMA RADIO DALJINSKOG UPRAVLJNJA NA ELEKTRIČNIM MOSTNIM DIZALICAMA

Pavle Stepanić,dipl. inž. el.

Ranko Vukotić, dipl. inž. el.

Aleksa Krošnjar, dipl. inž. el.

Dušan Katić, dipl. inž. el.

Goran Milovanović, tehn.


Razvoj i realizacija sistema radio daljinskog upravljnja na elektri nim mostnim dizalicama

Uvod

Problemi do kojih može doći prilikom konvencionalnih tehnika upravljanja dizalicama:

 • Sigurnosne opasnosti zbog loše vidljivosti i nesporazuma prilikom signalizacije osoblja sa zemlje

 • Sigurnosne opasnosti zbog dugačkih visećih kablova

Rešenje: Ugradnja Radio Daljinskog Upravljanja (Radio Remote Control)

Receiver

Transmitter


Funkcionalna ema modernih pogona sa radio daljinskim upravljanjem

Funkcionalna šema modernih pogona sa radio daljinskim upravljanjem


Elektri ne mostne dizalice u he peru ica

ELEKTRIČNE MOSTNE DIZALICE U HE PERUĆICA

 • Dve električne mostne dizalice nosivosti po 80 tona, raspona 13 metara i hoda 150 m

 • Mogućnost rada nezavisno ili u tandemu


Tandem rad sinhronizacija

Tandem rad - Sinhronizacija

 • Električna Osovina

 • Automatska Sinhronizacija


Radio daljinski sistem upravljanja

Radio Daljinski Sistem Upravljanja

 • Koristi nelicencirane frekvencijske opsege ISM (Industrial, Scientific, Medical)

 • Svaki sistem je programiran sa jedinstvenim adresnim kodom i dodeljena mu je odgovarajuća adresa

 • Prijemnik će prihvatati komande samo od predajnika sa istim adresnim kodom

 • Omogućen rad više radio daljinskih sistema u neposrednoj blizini, bez uticaja jedan na drugi

 • Svaka akcija na transmitter-u (preko džojstika, preklopnika, tastera itd.) se konvertuje u jedinstveni digitalni kod

 • Receiver dekodira samo signale adresirane ka njemu i izdvaja informacije neophodne za odgovarajuću akciju

 • Implementiranim rešenjem pored radio daljinskog upravljanja, zadržan je i stari način upravljanja iz kabina dizalica, čime je dobijen redudantan sistem

 • Izbor načina upravljanja vrši se izbornim preklopkama sa tri položaja "LOK−0−DALJ" koje su ugrađene na komandnim pultevima u kabinama obe dizalice


Funkcionalna ema daljinskog upravljanja dizalicama u tandem re imu

Funkcionalna šema daljinskog upravljanja dizalicama u tandem režimu


Komponente radio daljinskog sistema

Komponente radio daljinskog sistema


Komponente radio daljinskog sistema1

Komponente radio daljinskog sistema

Transmitter

Receiver


E stop funkcija

E–STOP funkcija

 • Kada se pečurkasti taster E–STOP pritisne, relejni modul u prijemniku prouzrokovaće da se sva kretanje na dizalici zaustave

 • E-STOP modul vrši samokontrolu i testira kola u prijemniku i predajniku da li rade pravilno

 • Ako se bilo koja greška detektuje sistem automatski odlazi u bezbedni režim

 • U bezbednom režimu prijemnik isključuje napajanje svih izlaznih modula i aktivira E-STOP funkciju


Funkcionalna ema daljinskog upravljanja dizalicama u nezavisnom re imu

Funkcionalna šema daljinskog upravljanja dizalicama u nezavisnom režimu


Monta a rrc sistema

Montaža RRC Sistema


Zaklju ak

Zaključak

 • Ugradnjom radio daljinskog sistema upravljanja, obezbeđen je pouzdan, efikasan i ekonomičan rad električnih mostnih dizalica

 • U pogledu bezbednosti, operator se fizički ne nalazi na dizalici, tako da opasne i teške operacije može vršiti sa bezbedne daljine

 • Ne postoji mogućnost nesporazuma do kojeg može doći prilikom signalizacije osoblja sa zemlje ka operatoru u kabini

 • Omogućeno je povećanje produktivnosti jer upravljanje se vrši bez ograničenja kretanja operatora što dopušta bolju vidljivost i tačnije pozicioniranje tereta, čime se smanjuje mogućnost nastanka materijalne štete


Hvala na pa nji

CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆAZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE

HVALA NA PAŽNJI !

Za sve dodatne informacije:

pavle.stepanic@li.rs

www.li.rs


 • Login