siedliska l dowe i gatunki ro lin
Download
Skip this Video
Download Presentation
Siedliska lądowe i gatunki roślin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Siedliska lądowe i gatunki roślin - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Siedliska lądowe i gatunki roślin. Przedmioty ochrony w Obszarze PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski. Chronione siedliska przyrodnicze : 1210 Kidzina na brzegu morskim 1230 Klify nadmorskie na wybrzeżu Bałtyku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Siedliska lądowe i gatunki roślin' - tanaya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
przedmioty ochrony w obszarze plh 220032 zatoka pucka i p wysep helski
Przedmioty ochrony w Obszarze PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski
 • Chronione siedliska przyrodnicze:
 • 1210 Kidzina na brzegu morskim
 • 1230 Klify nadmorskie na wybrzeżu Bałtyku
   • 1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietaliamaritimaeczęść - zbiorowiska nadmorskie)
 • 2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
 • 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
 • 2130 Nadmorskie wydmy szare
 • 2180 Bory i lasy mieszane na wydmach nadmorskich
 • 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
 • 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
 • 91D0 Bory i lasy bagienne
przedmioty ochrony w obszarze plh 220032 zatoka pucka i p wysep helski1
Przedmioty ochrony w Obszarze PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski
 • Gatunki roślin:
   • 1393 Haczykowiec błyszczący (sierpowiec błyszczący)Hamatocaulis vernicosus (Drepanocladus vernicosus)
   • 1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii
   • 2216 Lnica wonna Linaria loeselii (Linaria odora)
1210 kidzina na brzegu morskim
1210 Kidzina na brzegu morskim
 • 1. Tworzenie/utrzymanie warunków umożliwiających powstawanie i okresowe trwanie siedliska przyrodniczego
1230 klify nadmorskie na wybrze u ba tyku
1230 Klify nadmorskie na wybrzeżu Bałtyku
 • 1. Utrzymanie warunków dla trwania siedliska przyrodniczego i realizacji naturalnych procesów dynamicznych na klifach
 • 2. Niepogarszanie wskaźników stanu ochrony (w tym: stabilności ściany klifu, obecności charakterystycznych roślin zielnych i krzewów)
1330 solniska nadmorskie glauco puccinietalia cz zbiorowiska nadmorskie
1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia, część - zbiorowiska nadmorskie)
 • 1. Utrzymanie lub powiększenie powierzchni siedliska
 • 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony (w tym: obecność halofitów)
 • 2a. Obniżenie udziału gatunków ekspansywnych oraz zmiana stosunków dominacyjnych gatunków
 • 2b. Utrzymanie lub poprawa stosunków wodnych
 • 2c. Eliminacja zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem
 • 2d. Utrzymanie/poprawa liczebności gatunków charakterystycznych
2110 inicjalne stadia nadmorskich wydm bia ych oraz 2120 nadmorskie wydmy bia e elymo ammophiletum
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych oraz 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
 • 1. Utrzymanie powierzchni siedliska
 • 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony
 • 2a. Eliminacja lub ograniczenie szkód powodowanych mechanicznym niszczeniem szaty roślinnej i powierzchni ziemi
 • 2b. Utrzymanie naturalności procesów geomorfologicznych, kształtujących wydmy
 • 2c. Poprawa składu gatunkowego i utrzymanie charakterystycznej kombinacji gatunkowej
2130 nadmorskie wydmy szare
2130 Nadmorskie wydmy szare
 • 1. Utrzymanie powierzchni i integralności siedliska
 • 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony
 • 2a. Ograniczenie i/lub niedopuszczenie do szkód powodowanych mechanicznym niszczeniem szaty roślinnej i powierzchni ziemi
 • 2b. Utrzymanie naturalności procesów geomorfologicznych, kształtujących wydmy
 • 2c. Poprawa składu gatunkowego i utrzymanie charakterystycznej kombinacji gatunkowej
 • 2d. Eliminacja lub ograniczenie rozwoju drzew i krzewów
slide10
2180-1 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)2180-4 Nadmorski bór bażynowy (Empetro nigri-Pinetum)
 • 1. Utrzymanie powierzchni siedliska
 • 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony
 • 2a. Uzyskanie trwałego wielopokoleniowego lasu o drzewostanie zgodnym z siedliskiem
 • 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej kombinacji gatunków) o wyższej zgodności z wzorcem
 • 2c. Zwiększenie ilości martwego drewna
6410 zmiennowilgotne ki trz licowe molinion
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
 • 1. Utrzymanie powierzchni siedliska oraz odpowiednich parametrów środowiska abiotycznego
 • 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony
 • 2a. Ograniczenie ekspansywnych gatunków roślin zielnych
 • 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej kombinacji gatunków) o wyższej zgodności ze wzorcem
7230 g rskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze m ak turzycowisk i mechowisk
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
 • 1. Utrzymanie powierzchni siedliska oraz odpowiednich parametrów środowiska abiotycznego
 • 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony
 • 2a. Ograniczenie ekspansywnych gatunków roślin zielnych
 • 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej kombinacji gatunków) o wyższej zgodności z wzorcem
 • 2c. Utrzymanie/poprawa warunków dla obfitszego występowania dwóch gatunków charakterystycznych: Liparis loeselii i Hamatocaulis vernicosus
91d0 b ory i lasy bagienne
91D0 Bory i lasy bagienne
 • 1. Utrzymanie powierzchni siedliska
 • 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony
 • 2a. Uzyskanie trwałego wielopokoleniowego lasu o drzewostanie zgodnym z siedliskiem
 • 2b. Uzyskanie składu gatunkowego (w tym charakterystycznej kombinacji gatunków) o wyższej zgodności z wzorcem
 • 2c. Zwiększenie ilości martwego drewna
1393 haczykowiec b yszcz cy sierpowiec b yszcz cy hamatocaulis vernicosus drepanocladus vernicosus
1393 Haczykowiec błyszczący (sierpowiec błyszczący) Hamatocaulis vernicosus (Drepanocladus vernicosus)
 • 1. Utrzymanie/zwiększenie powierzchni występowania gatunku
 • 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony
 • 2a. Utrzymywanie struktury siedliska w odpowiednim stanie
 • 2b. Eliminacja negatywnych oddziaływań z zewnątrz (w tym: wpływu deptania, eutrofizacji, zaśmiecania)
 • 2c. Eliminacja groźby zaniechania gospodarki pasterskiej i łąkarskiej
1903 lipiennik loesela liparis loeselii
1903 Lipiennik LoeselaLiparisloeselii
 • 1. Utrzymanie powierzchni siedliska oraz odpowiednich parametrów środowiska abiotycznego (w tym: stanu uwodnienia siedliska)
 • 2. Utrzymanie i/lub poprawa wskaźników stanu ochrony w tym: stopnia zarośnięcia siedliska przez fanerofity)
 • 2a. Utrzymywanie struktury siedliska w odpowiednim stanie
2216 lnica wonna linaria loeselii linaria odora
2216 Lnica wonna Linaria loeselii (Linaria odora)
 • 1. Utrzymanie powierzchni i integralności siedliska gatunku
 • 1a. Utrzymanie mozaikowego charakteru roślinności na siedlisku
 • 1b. Utrzymanie odpowiedniej kombinacji fragmentów terenu o różnym stopniu zadarnienia
 • 2. Utrzymanie i/lub poprawa parametrów siedliska prowadząca do utrzymania stanu ochrony gatunku
ad