PR bibliotek uczelni wyższych w Trójmieście - PowerPoint PPT Presentation

Pr bibliotek uczelni wy szych w tr jmie cie
Download
1 / 26

 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PR bibliotek uczelni wyższych w Trójmieście. Funkcja biblioteki w kształtowaniu wizerunku wyższej uczelni. Wprowadzenie. Zmiany w szkolnictwie wyższym Orientacja marketingowa szkół wyższych Wykorzystanie narzędzi PR w zarządzaniu szkoła wyższą Czy biblioteka akademicka potrzebuje PR?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PR bibliotek uczelni wyższych w Trójmieście

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pr bibliotek uczelni wy szych w tr jmie cie

PR bibliotek uczelni wyższychw Trójmieście

Funkcja biblioteki w kształtowaniuwizerunku wyższej uczelni

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Wprowadzenie

Wprowadzenie

 • Zmiany w szkolnictwie wyższym

 • Orientacja marketingowa szkół wyższych

 • Wykorzystanie narzędzi PR w zarządzaniu szkoła wyższą

 • Czy biblioteka akademicka potrzebuje PR?

 • Wizerunek i perspektywy zmiany biblioteki akademickiej według studentów.

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Badanie 1 ocena uczelni

Problem: Jakie są wymiary oceny zadowolenia z wyboru kierunku studiów?

Uczestnicy (N=193)

Kobiety (N=129; 66,8%) Mężczyźni (N=64; 33,2%),

Wiek od 20 do 24 lat (M=21,3; SD=,8),

Rok studiów od 2 do 4 (M=2,45; SD=0,52),

Badanie 1: Ocena uczelni

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Osie oceny uczelni wy szej

Osie oceny uczelni wyższej

 • Założono 7-wymiarową strukturę oceny uczelni wyższej:

  • Szanse sukcesu zawodowego,

  • Jakość zdobywanej na uczelni wiedzy,

  • Szanse na aktywność studencką,

  • Kultura i kompetencje personelu merytorycznego uczelni,

  • Jakość administracji i obsługi studenta,

  • Zaplecze dydaktyczne, pomoce dydaktyczne, „ułatwiacze”,

  • Zaplecze biblioteczne.

 • Poprzez konfirmacyjną analizie czynnikową sprawdzono trafność przewidywanej struktury

  • Dla osi niezależnych, nieskorelowanych,

  • Dla osi powiązanych.

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Struktura kwestionariusza

Struktura kwestionariusza

 • Liczba pozycji skali: 7. Np..

 • Po ukończeniu tej uczelni będę mieć dużo większe szanse na znalezienie pracy.

 • Znalezienie pracy po mojej uczelni będzie łatwe.

Biblioteka

Aktywność

Pracownicy

Wiedza

 • Liczba pozycji skali: 3. Np..

 • Możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów wymiany studenckiej.

 • Działalność kół naukowych.

 • Liczba pozycji skali: 3. Np..

 • Wystarczająca liczba książek w bibliotece.

 • Posiadanie aktualnych czasopism i książek.

 • Jakość obsługi studentów w bibliotece.

 • Liczba pozycji skali: 4. Np..

 • Wyposażenie w pomoce naukowe.

 • Możliwość korzystania z Internetu na uczelni.

 • Zaplecze multimedialne uczelni.

Zaplecze

 • Liczba pozycji skali: 5. Np..

 • Liczba liczących się w kraju pracowników naukowych.

 • Przygotowanie merytoryczne pracowników.

Szanse

 • Liczba pozycji skali: 6. Np..

 • Atrakcyjność przekazywania wiedzy.

 • Poziom konferencji naukowych organizowanych na uczelni.

 • Liczba pozycji skali: 4. Np..

 • Jakość obsługi studentów w dziekanacie.

 • Sprawny proces rekrutacji na studia.

 • Jasne kryteria funkcjonowania uczelni.

Administracja

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Podsumowanie wynik w

Podsumowanie wyników

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Analiza psychometryczna kwestionariusza

Analiza psychometryczna kwestionariusza

,71

,50

Biblioteka

Aktywność

,41

,59

Pracownicy

Wiedza

,56

,74

,45

Zaplecze

Szanse

,45

,33

Administracja

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Analiza psychometryczna kwestionariusza1

Analiza psychometryczna kwestionariusza

,71

,50

Biblioteka

Aktywność

,41

,59

Pracownicy

Wiedza

,58

,74

,45

,42

Zaplecze

Szanse

,33

Administracja

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Analiza psychometryczna kwestionariusza2

Analiza psychometryczna kwestionariusza

,71

,50

Biblioteka

Aktywność

,52

,41

,59

Pracownicy

Wiedza

,40

,74

,45

Zaplecze

Szanse

,53

,33

Administracja

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Analiza psychometryczna kwestionariusza3

Analiza psychometryczna kwestionariusza

,71

,50

Biblioteka

Aktywność

,41

,59

Pracownicy

Wiedza

,74

,52

,45

Zaplecze

Szanse

,53

,33

Administracja

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Analiza psychometryczna kwestionariusza4

Analiza psychometryczna kwestionariusza

,71

,50

Biblioteka

Aktywność

,55

,41

,59

Pracownicy

Wiedza

,74

,62

,45

Zaplecze

Szanse

,33

Administracja

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Model zadowolenia student w

Model zadowolenia studentów

 • Można założyć, że w rzeczywistości zadowolenie studentów z uczelni wynika z jakiegoś układu wyróżnionych osi oceny uczelni,

 • Korzystając z analizy ścieżek testowano następujące modele teoretyczne wyjaśniające zadowolenie studentów z uczelni:

  • Model jednoczesnej oceny „wszystkiego”,

  • Model 2 procesów: OcenyKompetencjeZadowolenie

  • Model 3-fazowy:

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Model 0

Model 0

,79

e

Biblioteka

,06

,28

e

Pracownicy

-,001

,89

,17

e

Administracja

,33

,77

,32

e

Zaplecze

Zadowolenie

e

,33

,36

e

Wiedza

,15

,55

e

Aktywność

,92

,29

e

Szanse

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Model 1

Model 1

,43

,84

,23

e

e

e

,72

e

,50

Biblioteka

Zadowolenie

Wiedza

,50

,50

,50

,45

,50

Pracownicy

,50

e

Aktywność

,50

,50

,50

,01

,50

Administracja

,50

Szanse

-,50

,50

Zaplecze

,35

,62

,71

e

e

e

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Model 2

Model 2

,79

e

Biblioteka

,40

,1,0

Zadowolenie

,75

e

,,75

e

Zaplecze

,40

,1,0

e

Szanse

,22

,,86

e

Wiedza

1,0

,64

Aktywność

e

,50

,50

,68

,33

e

Pracownicy

Administracja

e

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Model 3

Model 3

,62

,42

,70

e

e

,72

e

1,0

,35

Administracja

Zaplecze

e

Zadowolenie

e

,75

1,0

,46

,50

1,01

Pracownicy

Aktywność

Szanse

e

1,25

1,0

Biblioteka

Wiedza

,23

,83

e

e

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Pierwsze wnioski z badania

Pierwsze wnioski z badania

 • Głównym predyktorem zadowolenia z wyboru kierunku studiów jest ocena szans na zdobycie dobrego i dobrze płatnego zawodu,

 • Głównym predyktorem oceny szans na pracę jest jakość zdobywanej przez studentów wiedzy,

 • Biblioteka (jej zasoby i sposób funkcjonowania) zdaje się być ważnym aspektem kształtującym poczucie wiedzy zdobywanej przez studentów na uczelni,

 • Żadna inna ścieżka nie jest w pełni istotna statystycznie, nie pozwala w sposób znaczący przewidywać zadowolenia studentów z wyboru kierunku studiów.

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Badanie 2 e biblioteka

Badanie 2: E-biblioteka

Problem 1: Czy wprowadzenie bazy książek elektronicznych w bibliotece uczelnianej poprawi jej ocenę?

Problem 2: Jacy studenci najchętniej będą korzystać z elektronicznych zasobów biblioteki uczelnianej?

Uczestnicy (N=190)

 • Kobiety (N=99; 52.2%); Mężczyźni (N=91; 47,8%),

 • Wiek 19 – 31 lat (M=21,1; SD=1,3),

 • Studenci lat I – V (M=2,8; SD=0,7),

 • Kierunki studiów: Socjologia, Chemia, Ekonomia i Zarządzanie, Prawo.

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Narz dzia i procedura

Narzędzia i procedura

 • Badanie ankietą składającą się z 5 skal w dwóch grupach:

  • Zachowanie i Preferencje:

   • Dostęp do internetu i korzystanie z internetu, jako źródła informacji,

   • Korzystanie z czasopism i książek elektronicznych dostępnych w internecie,

   • Zadowolenie z biblioteki w obecnej formie,

  • Ocena koncepcji E-biblioteki:

   • Optymistyczne nastawienie wobec koncepcji,

   • Postawa sceptyczna,

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Hipotezy

Hipotezy

 • Rok studiów (zaawansowanie, specjalizacja) sprzyjają postawie optymizmu,

 • Znajomość internetu, jako źródła wiedzy (np.. Doświadczenie w wyszukiwaniu pożytecznych informacji) oraz korzystanie z literatury w formie elektronicznej sprzyja postawie optymizmu,

 • Zadowolenie z biblioteki w jej obecnej formie sprzyja postawie pesymizmu,

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


A rok studi w

... a rok studiów

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


A znajomo internetu

... a znajomość internetu

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


A czytanie e book w i zadowolenie z biblioteki

... a czytanie e-book’ów i zadowolenie z biblioteki

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Podsumowanie

Podsumowanie

 • PR jest bibliotekom potrzebny, ale nie może to być „byle jaki” PR,

 • Konieczne wydaje się podkreślanie znaczenia w komunikacji ze studentami BIBLIOTEKI, JAKO BAZY WIEDZY

 • Koncepcja e-biblioteki może być dobrym rozwiązaniem, jednak budzi niemal tyle samo wątpliwości, co nadziei,

 • Być może trzeba podkreślać takie zalety projektu, jak:

  • BOGACTWO ZASOBÓW SPECJALISTYCZNYCH,

  • ŁATWA DOSTĘPNOŚĆ DO ZASOBÓW,

  • ZNOSZENIE BARIER CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA BIBLIOTEKI W JEJ OBECNEJ FORMIE.

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Dzi kujemy za uwag

Dziękujemy za uwagę

Andrzej Piotrowski Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiegopsyap@univ.gda.pl

Karol Karasiewicz Polska Akademia Nauk i SWPS w Warszawiekkarasiewicz@swps.edu.pl

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


Dzi kujemy za uwag1

Dziękujemy za uwagę

 • Andrzej Piotrowski Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiegopsyap@univ.gda.pl

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz


 • Login