„Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és ...
Download
1 / 10

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

„Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására” TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt. Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul /. Kooperáció és integrációmanagement

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap ' - tana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

„Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

Regionális turisztikai menedzsment/BSc/

/Differenciált szakmai ismeretek modul/

Kooperáció és integrációmanagement

/A tantárgy neve/

Debreceni Egyetem

Gazdálkodástudományi és

Vidékfejlesztési Kar

Pannon Egyetem

Georgikon Kar

Szegedi Tudományegyetem

Mérnöki Kar

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap

társfinanszírozásával valósul meg.


Előadás témakörei turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

 • A desztináció managementjének céljai


ELŐADÁS ANYAGA turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

 • A desztináció céljainak méréséről különböző elképzelések születtek

 • Manapság a legelfogadottabb és legelterjedtebb célérték a fenntartható fejlődés kritériuma

 • Mérésére különböző indikátorrendszereket használnak:

 • Gazdasági fenntarthatóság: pl. az infrastruktúra használati költségei; a marketinghatás optimalizálása; tudás-generálás és megőrzés; szakmai hálózatok

 • Ökológiai fenntarthatóság: pl. infrastruktúra-építésből fakadó terhelések; rendezvényekből eredő közvetlen terhelés; környezet-menedzsment rendszerek fejlesztése

 • Társadalmi fenntarthatóság: pl. regionális identitás erősítése; a lakosság bevonása; újfajta közösségtudat; a jövő generációinak cselekvési lehetősége


ELŐADÁS ANYAGA turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

 • A minőségi és fenntartható fejlődés alapfeltétele, hogy a desztinációban megfelelő mennyiségű nyereség keletkezzen

 • A fenntartható fejelődésnek a gazdaság és a környezet konvergenciáján kell alapulnia

 • Ebbe az irányba mutatnak azoknak a desztinációknak a tapasztalatai, amelyek a növekedési-beérési szakaszban találhatóak:

 • A helyi lakosság és a turizmus viszonya azokon a helyeken a legkiegyensúlyozottabb, ahol a nyereség megfelelő mértékű

 • A környezetvédelmi beruházások feltétele is az elegendő értéktöbblet; ezen felül az alacsony nyereségességű desztinációkban mindig fennáll a veszélye annak, hogy egyes szolgáltatók rövid távon megtérülő, de hosszú távon a környezetet romboló beruházásokba fognak


1. ELŐADÁS ANYAGA turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

 • Az elegendő értéktöbblet mint a fenntartható fejlődés alapfeltétele csak a versenyképesség révén elérhető

 • Ezért a versenyképesség hosszú távú biztosítása a desztináció menedzsmentjének legfontosabb célkitűzése kell legyen


1. ELŐADÁS ANYAGA turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

 • A versenyképesség mérése

 • A versenyképesség - definíciója szerint - az értéktöbblet-arányon és annak tendenciáján mérhető le

 • Ahogy azonban korábban már láttuk, az értéktöbblet egzakt mérése a turizmusban meglehetős nehézségekbe ütközik

 • A viszonylag objektív mérés hatalmas energia-befektetéssel jár: a desztinációhoz tartozó szolgáltatók bevételeinek és kiadásainak és a vendégek költésének empirikus rögzítése

 • Rendszeres felmérése szinte lehetetlen

 • Fentieken kívül semmit sem mond a desztináció jövőben várható versenyképességének alakulásáról

 • Ideális egy olyan indikátorrendszer lenne, amely lehetővé teszi a desztináció jövőbeni versenyképességének viszonylag pontos becslését

 • Egy ilyen indikátorrendszernek a köv. kritériumoknak kellene megfelelnie:

 • Az adatoknak gyorsan rendelkezésre kell állniuk, aktuálisnak és rendszeresen mérhetőnek kell lenniük

 • Az indikátorrendszernek elméleti modelleken kell orientálódnia, hogy magyarázó ereje legyen és megalapozzon döntéseket

 • Ezenkívül egyszerűnek, áttekinthetőnek és a gyakorlati felhasználó számára érthetőnek kell lennie


1. ELŐADÁS ANYAGA turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

 • Egy ilyen indikátorrendszernek nem csupán értékelnie kell, hanem mindenekelőtt döntéseket kell megalapoznia

 • A döntéshozók egyik legfontosabb feladat ugyanis a konkurenciával szembeni versenypozíció (változásainak) pontos megítélése

 • Az egyes desztinációk számára különös jelentőséget azáltal nyer, ha a versenyképesség különböző komponensei idő-vetületükben értékelhetővé válnak

 • Ilyen jellegű indikátorrendszereken különböző intézetek dolgoznak

 • Így lehetséges pl. a szolgáltatásminőség mérése vagy a szubjektív észlelés (az elvárt és a tényleges minőség közti különbség) mérése

 • Kidolgozott és általánosan elfogadott, a versenyképesség egészét átfogó rendszer nem létezik


1. ELŐADÁS ANYAGA turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

 • Javasolt indikátorrendszer alapjai

 • Alapja: Porter és Borner gyémánt-modellje

 • A modell négy alaptényezőből indul ki, melyek egy térség vagy ország versenyképességéért felelnek:

 • 1. A kereslet

 • A kereslet minősége és struktúrája határozza meg azt a nyomást, ami a termékek előállítóira nehezedik

 • Differenciált és igényes kereslet>innováció, minőség- és költségoptimalizáció>megnövekedett versenyképesség

 • 2. A szakma/partenerek

 • Egy térségben/országban bizonyos szakmák körül konglomerátumok alakulhatnak ki, amelyek sajátos know-how-val rendelkeznek és egymásra megtermékenyítően hatnak, mivel egymással versenyeznek>ellentétes hatású a kartellezés

 • 3. Feltételek/környezet

 • Kedvező feltételek mellett beszerezhető termék-összetevők ideiglenes versenyelőnyt jelentenek>hosszú távon innovációk elmaradásához vezethetnek

 • 4. A management stratégiája és minősége

 • A szolgáltatók közös stratégiája szinergikus hatásokat eredményez és know-how központok kialakításához vezet. A management stratégiai minősége lehetővé teszi a társadalmi, gazdasági, ökológiai környezet változásaiból fakadó esélyek megragadását


Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

Vizsgakérdések:

 • 1./ Mi a desztináció menedzsmentjének meghatározó célja?

 • 2./ A fenntarthatóságnak milyen vetületei játszanak szerepet a desztináció céljainak elérésében?

 • 3./ Milyen tényezők befolyásolják a desztináció versenyképességének mérhetőségét?

 • 4./ Milyen indikátorok alkalmazhatóak a desztináció versenyképességének mérésében?

 • 5./ Milyen szerepet játszik a desztináció menedzsment céljainak meghatározása és mérése a stakeholderek együttműködésében?


KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE:

A turisztikai szervezet jogi formájának kiválasztása

 • Az előadás anyagát készítette:

 • Semsei Sándor


ad