Technikum
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Technikum handlowe PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Technikum handlowe. Technik handlowiec – zawód z przyszłością!. Zawód technik handlowiec jest jednym z najbardziej poszukiwanych, ponieważ sektor handlowo-marketingowy rozwija się obecnie bardzo dynamicznie.

Download Presentation

Technikum handlowe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Technikum handlowe

Technikum

handlowe


Technikum handlowe

Technik handlowiec –zawód z przyszłością!

Zawód technik handlowiec jest jednym z najbardziej poszukiwanych, ponieważ sektor handlowo-marketingowy rozwija się obecnie bardzo dynamicznie.

Powstawanie kolejnych przedsiębiorstw zwiększa zapotrzebowanie na tego typu pracowników. Wszechstronnie wykształcony pracownik jest poszukiwany na rynku pracy, gdyż oprócz typowych prac, może wykonywać bardziej złożone czynności jak: prowadzenie negocjacji handlowych czyprowadzenie działań reklamowych.


Przedmioty zawodowe

Przedmioty zawodowe


Technikum handlowe

Umiejętności, jakie zdobędziesz w TECHNIKUM HANDLOWYM:

 • organizowanie działalności małej firmy;

 • korzystanie z różnych źródeł prawa finansowego, handlowego, cywilnego i prawa pracy

 • organizowanie pracy własnej i niewielkich zespołów ludzkich;

 • prowadzenie negocjacji handlowych;

 • redagowanie korespondencji handlowej, wypełnianie dokumentów i sporządzanie pism typowych dla działalności gospodarczej;

 • przygotowywanie i analizowanie prostych badań statystycznych, opracowywanie ich wyników oraz właściwe ich interpretowanie;

 • podejmowanie właściwych decyzji rynkowych;

 • samodzielnie posługiwanie się sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem oraz innymi środkami technicznymi.


Technikum handlowe

UCZESTNICZYMY W WYKŁADACH I WARSZTATACH

wykładowca WSB we Wrocławiu - mgr Mateusz Rak

i warsztat pt. „Co jest smaczniejsze Pepsi, czy Coca – Cola?”


Technikum handlowe

Studenckie Koło Logistyczne WSB z warsztatami w ZS w Chocianowie – zajęcia pt.:


Technikum handlowe

Spotkanie z przedstawicielem handlowym – panem Tomaszem Golczyńskim

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – zawód dla każdego


Technikum handlowe

„ABC Bankowości” – warsztaty prowadzone przez pracowników Banku Zachodniego WBK SA O/Chocianów

 • Historia rozwoju banków.

 • Podstawowe zasady działania.

 • Rola NBP jako banku centralnego, wraz z prezentacją Prezesa – Marka Belki.


Technikum handlowe

BIERZEMY UDZIAŁ W KONKURSACH I OLIMPIADACH

Dwukrotny udział w Olimpiadzie Wiedzy o Finansach

III edycja: 18-20.10.2010r.,udział wzięło 21 uczniów

IV edycja: 18-20.10.2011r.,udział wzięło 43 uczniów


Technikum handlowe

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – 09.11.2011r.


Technikum handlowe

UCZESTNICZYMY W PROJEKTACH, m.in.:

„Moja firma w mojej gminie”

 • Działania w projekcie obejmują :

 • Udział nauczycieli wraz z 2 liderami w szkoleniach tradycyjnych odbywających się poza terenem szkoły;

 • Realizację szkoleń e-learningowych przez grupę 25-30 uczniów;

 • Organizację w szkole imprezy podsumowującej projekt.


Technikum handlowe

W ramach projektu uczniowie opracowują własny pomysł na biznes, przygotowują biznesplan, a przede wszystkim zdobywają wiedzę praktyczną, która z pewnością będzie przydatna w przyszłym życiu zawodowym.

Każdy uczestnik projektu otrzymuje CERTYFIKAT oraz drobne upominki.


Technikum handlowe

„Dzień Przedsiębiorczości”


Technikum handlowe

Co dalej…?

Nauka w technikum kończy się egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem tytułu technika honorowanego przez wszystkie kraje UE!


Technikum handlowe

Kształcenie wyższe

 • Studia, po ukończeniu Technikum Handlowego, można podjąć na wielu uczelniach, np.:

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu;

 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu;

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

 • Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu;

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu


Technikum handlowe

Wybierz

TECHNIKUM HANDLOWE!!


 • Login