„SZKOŁA JEST JAK BEZPŁATNY SKLEP SAMOOBSŁUGOWY.
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

„SZKOŁA JEST JAK BEZPŁATNY SKLEP SAMOOBSŁUGOWY. KAŻDY UCZEŃ MOŻE DO NIEGO WEJŚĆ, PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

„SZKOŁA JEST JAK BEZPŁATNY SKLEP SAMOOBSŁUGOWY. KAŻDY UCZEŃ MOŻE DO NIEGO WEJŚĆ, NABRAĆ WSZYSTKIEGO, ILE ZECHCE, I WYJŚĆ, NIE PŁACĄC NIC (…).” Ken Ernst , Szkolne gry uczniów, Warszawa 1991. Wykorzystanie konkretnych narzędzi (aplikacji) TIK do pracy edukacyjnej.

Download Presentation

„SZKOŁA JEST JAK BEZPŁATNY SKLEP SAMOOBSŁUGOWY. KAŻDY UCZEŃ MOŻE DO NIEGO WEJŚĆ,

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

„SZKOŁA JEST JAK BEZPŁATNY SKLEP SAMOOBSŁUGOWY.

KAŻDY UCZEŃ MOŻE DO NIEGO WEJŚĆ,

NABRAĆ WSZYSTKIEGO, ILE ZECHCE,

I

WYJŚĆ, NIE PŁACĄC NIC (…).”

Ken Ernst, Szkolne gry uczniów, Warszawa 1991


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

Wykorzystanie konkretnych narzędzi (aplikacji) TIK do pracy edukacyjnej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO


Wirtualne lekcje j zyka polskiego zsm dar owo 2013

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

DLACZEGO e-LEARNING?

 • MOŻLIWOŚĆ KSZTAŁCENIA SIĘ W DOMU

 • ELIMINACJA USPRAWIEDLIWIANIA SIĘ NIEOBECNOŚCIĄ W SZKOLE

 • ZRÓŻNICOWANIE ZADAŃ

 • KOREPETYCJE ON-LINE

 • KORZYSTANIE Z POLECANYCH ZASOBÓW INTERNETU, (NP. WOLNE LEKTURY, NINATEKA, SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO)

 • PRZYGOTOWANIE DO UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

http://www.zsmdarlowo.home.pl/moodle/

dla ucznia dla administratora/autora

(sierpień 2012)


Wirtualne lekcje j zyka polskiego zsm dar owo 20131

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI ZAJĘĆ

zajęcia zamknięte dla uczniów niewpisanych na listę grupy docelowe


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

STRONA ( ZAMKNIĘTEGO) KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO MATURY 2012


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

FRAGMENT STRONY FORUM


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

TYPOWA NARRACJA NAUCZYCIELSKA

ZASOBY LINK DO STRONY WWW


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

FRAGMENT SŁOWNIKA POJĘĆ


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

KOMUNIKACJA Z UCZNIAMI


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

TYPOWE ZADANIE, KTÓRE UCZNIOWIE WYSYŁAJĄ DO NAUCZYCIELA

TERMIN ODESŁANIA PRACY


Wirtualne lekcje j zyka polskiego zsm dar owo 20132

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

INFORMACJA ZWROTNA

OCENA

CZAS WYSŁANIA PRACY LINK DO PRACY


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

INTERAKTYWNA FORMA PRACY – LEKCJA


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

FRAGMENT SPRAWDZIANU (QUIZU)


Wirtualne lekcje j zyka polskiego zsm dar owo 20133

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

NAUCZYCIEL MOŻE SPRAWDZIĆ:

 • JAK CZĘSTO UCZNIOWIE WCHODZĄ NA PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ

 • CO UCZEŃ OGLĄDA Z ZAPROPONOWANYCH ELEMENTÓW

 • ILE CZASU UCZEŃ SPĘDZA PRZY WYKONYWANIU ZADANIA

 • CZY UCZEŃ SAM WYKONUJE SPRAWDZIAN


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

INDYWIDUALNA PRACA UCZNIA PRZY ROZWIĄZYWANIU ZADAŃ


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

OBSERWACJA AKTYWNOŚCI UCZNIA

KIEDY UCZEŃ SPRAWDZAŁ SPIS LEKTUR DO MATURY?

18


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

NIEKTÓRE ZALETY I WADY WIRTUALNYCH LEKCJI


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

NIEKTÓRE ZALETY I WADY WIRTUALNYCH LEKCJI


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

WYBRANE ( ZAOBSERWOWANE) KŁOPOTY

BRAK WŁASNEGO KOMPUTERA LUB/I DOSTĘPU DO INTERNETU

BRAK NAWYKU SAMOKSZTAŁCENIA

MAŁA MOTYWACJA DO POSZERZANIA WIADOMOŚCI Z JĘZYKA POLSKIEGO ( TECHNIKUM!)

OBAWA PRZED NOWOŚCIĄ


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

JEDNA Z PRZYCZYN KŁOPOTÓW

czerwiec

maj

( reforma) od II do IV klasy w czasie roku szkolnego

2-3 GODZINY J.POLSKIEGO TYGODNIOWO

SZANSA CZY KONIECZNOŚĆ ZAJĘĆ WIRTUALNYCH ?


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

DZIĘKUJĘ

W. H.Rice IV, Tworzenie serwisów e-lerningowych z Moodle 1.9, Wyd. HELION 2010

M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, Kraków 2007

http://moodle.org/

http://www.wioska.net/

http://www.e-mentor.edu.pl/

http://www.hojnacki.net/


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

MÓJ KOMENTARZ


Szko a jest jak bezp atny sklep samoobs ugowy ka dy ucze mo e do niego wej

WIRTUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ZSM DARŁOWO 2013

MÓJ KOMENTARZ

Ministerstwo Finansów uznało, że ulga na Internet niczemu już nie służy.

Została więc od 2013 roku zlikwidowana.


 • Login