De sleutel tot succes: Seminars Wabo-opleiding - PowerPoint PPT Presentation

De sleutel tot succes seminars wabo opleiding
Download
1 / 14

 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

De sleutel tot succes: Seminars Wabo-opleiding. Module 6 Toezicht en Handhaving Workshop Toezichtsprotocol. Handhaving Wabo in de praktijk, Integraal Toezichtprotocol Met dank aan: Marcel van den Eijnden - VBWTN-projectsecretaris Toezichtprotocol. Ontwikkeld door:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

De sleutel tot succes: Seminars Wabo-opleiding

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De sleutel tot succes seminars wabo opleiding

De sleutel tot succes:Seminars Wabo-opleiding

Module 6

Toezicht en Handhaving

Workshop Toezichtsprotocol


De sleutel tot succes seminars wabo opleiding

 • Handhaving Wabo in de praktijk,

 • Integraal Toezichtprotocol

 • Met dank aan:

 • Marcel van den Eijnden - VBWTN-projectsecretaris Toezichtprotocol

Opleidingstraject Wabo seminars module 6


De sleutel tot succes seminars wabo opleiding

 • Ontwikkeld door:

 • Vereniging BWT Nederland

 • NVBR

 • Platform Milieuhandhaving grote gemeenten

 • Aanleiding:

 • Het gaat te vaak mis

 • Minder regels

 • Maar resterende regels

 • beter handhaven

Opleidingstraject Wabo seminars module 6


De sleutel tot succes seminars wabo opleiding

Noodzaak Toezichtprotocol

Zonder protocol:

Gelijke objecten worden onbedoeld verschillend gecontroleerd

(tussen en binnen gemeenten).

Het is niet traceerbaar wat en hoe is gecontroleerd

Met protocol:

Transparante werkwijze

Objectieve criteria

Traceerbaar eindresultaat

Controle op prioriteiten (bestuurlijk vastgelegd)

Certificeerbaar

Opleidingstraject Wabo seminars module 6


De sleutel tot succes seminars wabo opleiding

 • Wat is het Toezichtprotocol ?

 • Het toezichtprotocol beschrijft de

 • wijze van toezicht.

 • Wat je ziet bij een inspectie blijft

 • hetzelfde. Wat verandert is de wijze

 • waarop het wordt vastgelegd.

 • Kenmerkend zijn:

 • Checklist met aandachtspunten

 • Eigen checklist per objecttype

 • Verschillende niveaus van diepgang

 • Bestuurlijke prioriteiten in toezichtmatrix

 • Je legt vast wat niet goed is èn wat wel goed is

Opleidingstraject Wabo seminars module 6


De sleutel tot succes seminars wabo opleiding

Activiteitenbesluit

Gebruikbesluitt

Bouwbesluit

Activiteitenbesluit

Praktijk:

Een checklist per object

Integraal toezichtprotocol

Regelgeving:

Opleidingstraject Wabo seminars module 6


De sleutel tot succes seminars wabo opleiding

Hoe is het opgebouwd ?

Toezichtmatrix: aansturend hart van het Toezichtprotocol;

beschrijving diepgang en aandachtpunten voor inspectie;

gevoed door risicoanalyse en kengetallen;

vaststelling door bestuur.

Objectcategorieën: verzameling van objecten met een zelfde controleprofiel onderverdeeld per vakgebied bwt, milieu en brandveiligheid.

Checklist: werkinstrument: checklist voor inspectie;

met aandachtpunten en bevindingen;

integraal en sectoraal toepasbaar.

Opleidingstraject Wabo seminars module 6


De sleutel tot succes seminars wabo opleiding

1.) RISICOANALYSE +

TOEZICHTMATRIX

2.) TOEZICHTMATRIX + CHECKLISTEN +

KENGETALLEN / BEVINDINGEN

3.) TOEZICHTMATRIX +

CHECKLISTEN

5.) TOEZICHTBEVINDINGEN +

AANTALLEN/ AARD INSPECTIES +

GEREALISEERDE KENGETALLEN

4.) UITVOERING MET CHECKLISTEN

Opleidingstraject Wabo seminars module 6


De sleutel tot succes seminars wabo opleiding

Verschil bouwfase en gebruikfase

Module bouwfase: procesgeoriënteerd

processtappen in de uitvoering

Module gebruikfase: momentopname

ordening op thema’s

Opleidingstraject Wabo seminars module 6


De sleutel tot succes seminars wabo opleiding

stappen

bouwproces

afdelingen

regelgeving

Opleidingstraject Wabo seminars module 6


De sleutel tot succes seminars wabo opleiding

 • Checklist bouwfase integraal:

Opleidingstraject Wabo seminars module 6


De sleutel tot succes seminars wabo opleiding

Bekijken checklist op

http://www.omgevingsvergunning.vrom.nl/index.cfm/t/Homepage/vid/B9F76268-50FC-2BA0-8681A4BDC709A29C

Opleidingstraject Wabo seminars module 6


Toezichtprotocol

Toezichtprotocol

Bespreek de volgende punten:

Wat is de meerwaarde van integraal toezicht/integrale handhaving?

Welke vormen van samenwerking zijn mogelijk en welke niet?

Wat zijn de voor- en nadelen en de grenzen van het signaaltoezicht?

Wanneer ga je als toezichthouder alleen op pad en wanneer met een multidisciplinair team van toezichthouders?

Opleidingstraject Wabo seminars module 6


Toezichtprotocol1

Toezichtprotocol

Hoe kun je in de praktijk toezichtinformatie gaan afstemmen met en overdragen aan je collega-toezichthouder van een ander vakgebied?

Toezichthouders van verschillende disciplines (milieu, bouwen, brandpreventie, enz.) hebben ieder hun eigen cultuur en werkwijze. Hoe ga je deze verschillen binnen je eigen organisatie overbruggen om te komen tot een goede afstemming en samenwerking?

Bij welke soort inspecties/objecten denk je inspectiepunten te kunnen meenemen van je collega-toezichthouder van een andere discipline? En wanneer kun je inspectiepunten op jouw vakgebied meegeven aan je collega-toezichthouder?

Opleidingstraject Wabo seminars module 6


 • Login