Dawra sal-
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Dawra sal- Buskett PowerPoint PPT Presentation


  • 353 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Dawra sal- Buskett. Illum morna dawra sal-Buskett. It-temp kien tassew sabi ħ . Kwa ż i kienet is-s ħ ana. Mag ħ na ġ ew ħ afna miz-zijiet u l-ku ġ ini. Hekk kif wasalna, pparkjajna f’post apposta u bdejna de ħ lin il-Buskett. Mag ħ na ġ arrejna l-basktijiet bl-ikel li konna

Download Presentation

Dawra sal- Buskett

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dawra sal buskett

Dawra sal-

Buskett


Dawra sal buskett

Illum morna dawra

sal-Buskett. It-temp

kien tassew sabiħ. Kważi kienet is-sħana. Magħna ġew ħafna miz-zijiet u l-kuġini.


Dawra sal buskett

Hekk kif wasalna, pparkjajna f’post apposta u bdejna deħlin

il-Buskett.

Magħna ġarrejna

l-basktijiet

bl-ikel li konna

ġibna magħna.


Dawra sal buskett

Sibna roqgħa tajba u ntfajna fiha. Aħna t-tfal qgħadna nilgħabu.


Dawra sal buskett

Il-kbar intefgħu bil-qiegħda fuq il-mejda li ġabu magħhom. Huma qagħdu

jitkellmu u jieklu.


Dawra sal buskett

Wara nofsinhar morna passiġġata. Għaddejna minn fejn nixxiegħa ta’ l-ilma.


Dawra sal buskett

Rajna xi għasafar li bdew itiru minn fuq il-weraq. Kultant dawn bdew jinżlu jixorbu min-nixxiegħa.


Dawra sal buskett

Waqt li konna mixjin, iz-ziju Mark beda jurina xi pjanti u qalilna xi ħaġa dwarhom.


Dawra sal buskett

Iz-ziju Mark jifhem ħafna fil-pjanti u d-dar tgħidx kemm għandu qsari!


Dawra sal buskett

F’ħin minnhom għaddejna minn fejn nixxiegħa oħra ta’ l-ilma u rajna xi żrinġijiet jaqbżu fuq il-blat.


Dawra sal buskett

Il-kuġin tiegħi ried jaqbad wieħed imma iz-ziju Mark ma ħalliehx.


Dawra sal buskett

Qallu li jkun aħjar jekk iż-żring inħalluh jgħix fl-ambjent tiegħu. Aħjar milli nitfgħuh ġo xi vażett u wara ftit imut.


Dawra sal buskett

Meta beda jidlam, ġbarna kollox u mxejna lura lejn il-karozzi. Kulħadd sellem lil xulxin u tlaqna lejn id-dar.


Dawra sal buskett

Tmiem


Dawra sal buskett

Kemm kontu

attenti?


G a el numru

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

Tmiem

12

10

Għażel numru


Dawra sal buskett

1

Fejn marru Lara u l-familja tagħha llum?


Dawra sal buskett

2

X’kellhom fil-basktijiet li ħadu magħhom?


Dawra sal buskett

3

X’għamlu t-tfal hekk kif waslu l-Buskett?


Dawra sal buskett

4

X’għamlu l-kbar kif waslu l-Buskett?


Dawra sal buskett

5

Fejn marru wara nofsinhar?


Dawra sal buskett

6

X’raw meta għaddew minn fejn in-nixxiegħa?


Dawra sal buskett

7

X’qagħad jagħmel iz-ziju Mark waqt il-passiġġata?


Dawra sal buskett

8

Iz-ziju Mark għandu ħafna minn dawn id-dar.


Dawra sal buskett

9

Fejn kienu ż-żrinġijiet?


Dawra sal buskett

10

X’ried jaqbad wieħed mill-kuġini?


Dawra sal buskett

11

Għaliex ma ħalliehx jaqbad żrinġijiet iz-ziju Mark?


Dawra sal buskett

12

X’għamlu meta beda jidlam?


Dawra sal buskett

Bravi tfal


  • Login