postopek
Download
Skip this Video
Download Presentation
POSTOPEK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

POSTOPEK - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

POSTOPEK. Vsako koncentracijo z DEU je treba priglasiti Komisiji – obveznost Katera stranka mora priglasiti koncentracijo? Kakšen je rok za priglasitev K? Pred izvedbo koncentracije Suspenzivni učinek koncentracije (možna so odstopanja: javna ponudba za odkup in ad hoc).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POSTOPEK' - tamitha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
postopek
POSTOPEK
 • Vsako koncentracijo z DEU je treba priglasiti Komisiji – obveznost
 • Katera stranka mora priglasiti koncentracijo?
 • Kakšen je rok za priglasitev K? Pred izvedbo koncentracije
 • Suspenzivni učinek koncentracije (možna so odstopanja: javna ponudba za odkup in ad hoc)
slide2
Postopek se deli v dve fazi:
 • Prva faza:
  • Odločitev mora biti sprejeta v roku 25 delovnih dni od dneva priglasitve.
  • Sprejme lahko naslednje določitve:
   • K je skladna s skupnim trgom
   • K je pogojno skladna
   • K ni skladna (resni pomisleki glede skladnosti)
slide3
Druga faza:
  • Odločitev sprejeti v roku 90 delovnih dni od dneva začetka postopa
  • Izda lahko eno od naslednjih odločb:
   • K je skladna s skupnim trgom
   • K je pogojno skladna s s kupnim trgom
   • K ni skladna s skupnim trgom
poenostavljen postopek
Poenostavljen postopek
 • Tiste, za katere Komisija meni, da ne vzbujajo suma o omejevanju konkurence
 • Obvestilo Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij (C 56/04)
 • Posebni kriteriji za ugotovitev, kdaj se K lahko obravnava po tem postopku (npr. če skupno podjetje ne predvideva opravljanje dejavnosti na skupnem trgu ali pa je ta zanemarljiva, če eno podjetje pridobi posamično kontrolo nad podjetjem, nad katerim je prej izvrševalo skupno kontrolo…)
 • Koncentracija je v 25 delovnih dneh od priglasitve razglašena za skladno s skupnim trgom
pogojno dopustna koncentracija
POGOJNO DOPUSTNA KONCENTRACIJA
 • Koncentracija sicer ni skladna s skupnim trgom, vendar jo Komisija vseeno odobri pod pogojem njene prilagoditve
 • Odločbo veže na določene pogoje in obveznosti, tako da ta postane skladna s skupnim trgom
 • Stranke ponudijo določene zaveze: prodaja določenega premoženja, družbe hčere, PIL
 • Komisija daje prednost tej rešitvi in ne prepovedi koncentracije
 • Obvestilo o korektivnih ukrepih (C 267/08)
slide6
Splošna načela korektivnih ukrepov:
  • Preprečitev znatnega omejevanja K
  • Trajna rešitev konkurenčnega problema
  • Ne smejo ustvarjati novega konkurenčnega problema
  • Morajo biti učinkovite in hitro izvršljive
  • Natančno navedene (preizkus)
  • Ne smejo zahtevati dodatnega nadzorovanja po izvedbi
vrste ku
VRSTE KU
 • Odsvojitve
 • Drugi strukturni KU
 • KU glede prihodnjega delovanja podjetja
 • Primeri: Vodafone, World Com/MCI, Boeing/McDonnel Douglas, Novartis
pomo ne omejitve
POMOŽNE OMEJITVE
 • Klavzule, katerih prisotnost je nujno potrebna za koncentracijo
 • Npr. SD ustanovijo skupno podjetje in nanj licencirajo PIL in se zavežejo tudi, da mu ne konkurirajo
 • Neposredno povezane in nujne za izvedbo K
 • Če je K skladna, so skladne tudi tovrstne omejitve
 • Tiste, ki niso pomožne, se presojajo v okviru člena 101 PDEU
 • Obvestilo Komisije
  • Daje pomembne smernice
  • Določa splošne smernice in nato še smernice za posamezne omejitve v primerih pridobitve podjetja in skupnih podjetij
  • Npr.: v primerih prenosa podjetja so nekonkurenčne klavzule, naložene prodajalcu, dopustne, če so dogovorjene za dve do tri leta
kriteriji za presojo koncentracij
KRITERIJI ZA PRESOJO KONCENTRACIJ
 • V svetu: test dominance in test znatnega zmanjšanja konkurence ali učinkovni test
 • Prikaz razlik – primer iz ZDA: Heinz/Beech-Nut
 • EU Uredba 139/2004: Test znatnega omejevanja konkurence:
  • Koncentracija je prepovedana, če znatno omejuje konkurenco na skupnem trgu ali njegovem bistvenem delu, zlasti kadar vodi v nastanek ali krepitev dominantnega položaja
horizontalne koncentracije
HORIZONTALNE KONCENTRACIJE
 • Navodila o oceni horizontalnih koncentracij (C 31/03)
 • Presoja vključuje:
  • Določitev upoštevnega trga
  • Konkurenčno presojo koncentracije
   • Struktura zadevnih trgov
   • Dejanska in potencialna konkurenca
   • Tržni položaj UP in njihova ekonomska in finančna moč
   • Alternative kupcev
   • Vstopne ovire
   • Razvoj tehničnega in gospodarskega napredka, če je v korist potrošnikom in ne pomeni ovire za K
 • Komisija analizira protikonkurenčne učinke in relevantne nasprotne (izravnalne) dejavnike:
  • Nakupna moč
  • Vstop
  • Učinkovitosti
  • V določenih primerih tudi uporaba dejavnika insolventnosti podjetja
slide11
Prva indikatorja strukture trga: tržni delež in tržna koncentracija
  • Tržni delež:
   • Obstoječi TD, ki se prilagodi razumnim spremembam v prihodnosti
   • Trajnost visokega TD
   • Varno območje: TD ne presega 25 % na skupnem trgu ali njegovem znatnem delu
  • Tržna koncentracija:
   • Stopnja koncentriranosti proizvodnje v rokah nekaj velikih podjetij
   • Herfindahl-Hirschman Index – HHI ali količnik koncentracije – KK
   • HHI je vsota kvadratov individualnih TD vseh podjetij na trgu
   • Varno območje
protikonkuren ni u inki hk
PROTIKONKURENČNI UČINKI HK
 • Izločitev pomembnih konkurenčnih omejitev, kar posledično privede do povečane tržne moči brez prisotnosti t. i. koordiniranega ravnanja – nekoordinirani (enostranski) učinki
  • Dejavniki:
   • Velik tržni delež PK
   • PK so tesni konkurenti
   • Omejene možnosti odjemalcev pri izbiri drugega dobavitelja
   • Konkurenti ne morejo dobavljati več…
 • Sprememba narave konkurence s tem, da podjetja, ki prej niso koordinirala svojih ravnanj, sedaj lahko to počnejo ali pa K povzroči lažjo ali učinkovitejšo koordinacijo – koordinirani učinki
koordinirani u inki
KOORDINIRANI UČINKI
 • Ocena koordiniranih učinkov:
 • Enostavno doseganje pogojev koordinacije (značilnosti trga…)
 • Izpolnjevanje treh pogojev iz primera Airtours proti Komisiji
  • Nadzorovanje pogojev koordinacije
  • Obstoj posebnih mehanizmov v primeru odstopa od koordinacije
  • Odziv drugih konkurentov, ki ne sodelujejo v koordinaciji, potencialnih konkurentov in odjemalcev
nasprotni izravnalni dejavniki
NASPROTNI (IZRAVNALNI) DEJAVNIKI
 • Nakupna (pogajalska) moč
  • Pritisk na dobavitelje vršijo kupci
  • Primer Enso/Stora
 • Vstop
  • Pomembna konkurenčna omejitev, če:
   • Je verjeten
   • Pravočasen
   • Zadosten
slide15
Učinkovitosti
 • Člen 2(1)(b) Uredbe: tehnični in gospodarski napredek, če je v korist potrošnikom in ne pomeni ovire za konkurenco
  • Aerospatiale-Alenia/de Havilland
  • Du Pont/ICI
 • Pogoji:
  • V korist potrošnikov (znatnost in pravočasnost)
  • Specifična za koncentracija
  • Dokazljiva
 • Primeri iz novejše prakse: Cartonboard in Inco/Falconbridge
slide16
Dejavnik insolventnosti podjetja – failing firm defence
  • Celotnega podjetja
  • Dela podjetja
 • Odsotnost vzročne zveze: izkrivljanje konkurenčne strukture ne povzroči K – do tega bi prišlo tudi v njeni odsotnosti
 • Pogoji:
  • IP bo v bližnji prihodnosti izstopilo s trga
  • Ne obstaja manj protikonkurenčna možnost nakupa
  • TD bi v vsakem primeru pridobilo drugo podjetje v K ali premoženje bi bilo izgubljeno

Primer Kali und Salz/MdK

Primer BASF

presoja nehorizontalnih koncentracij
PRESOJA NEHORIZONTALNIH KONCENTRACIJ
 • Obvestilo Komisije: Navodila o oceni nehorizontalnih koncentracij
 • Smiselna uporaba Navodil o oceni horizontalnih koncentracij
 • Načini znatnega omejevanja konkurence:
  • Nekoordinirani učinki
  • Koordinirani učinki
 • Ne predstavljajo resne nevarnosti, če podjetja v K nimajo znatne tržne moči na vsaj enem od zadevnih trgov
 • Upoštevanje izravnalnih dejavnikov
vertikalne koncentracije
VERTIKALNE KONCENTRACIJE
 • Strah pred zaprtjem in izključitvijo konkurentov
  • Izključitev produkcijskih faktorjev – izključitev na SVPT
  • Izključitev pri strankah – izključitev na ZVPT
 • Komisija oceni:
  • Ali ima podjetje možnost zapreti dostop do trga
  • Ali ima spodbudo (interes), da to napravi
  • Ali ima to znaten škodljiv učinek na potrošnike
 • Upoštevajo se tudi izravnalni dejavniki
 • Primer ICI/Tioxide
 • Primer Skanska/Scancem
konglomeratne koncentracije
KONGLOMERATNE KONCENTRACIJE
 • Ne ustvarjajo niti horizontalnih niti vertikalnih učinkov
 • Problem uporabe tržne moči na enem trgu za pridobitev le-te na drugem povezanem trgu
 • Izravnalni dejavniki
 • Izključitev se lahko pojavi:
  • Če ima podjetje V K znatno tržno moč na enem od zadevnih trgov
  • Proizvodi enega od podjetij v K so znatno pomembni in obstaja malo alternativ
  • Obstaja obsežna baza stranka za posamične proizvode
 • Primer Komisija proti Tetra Laval (2005)
ad