TORAKS DERNEĞİ 8. YILLIK KONGRESİ - PowerPoint PPT Presentation

Toraks derne 8 yillik kongres
Download
1 / 81

 • 322 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TORAKS DERNEĞİ 8. YILLIK KONGRESİ. Dr. Oğuz Caymaz Marmara Üniversitesi Kardiyoloji AD Kemer-Nisan,2005. Aritmiler ve Tedavi. Sinüs Taşikardisi. Anksiyete, heyecan, efor,ağrı Sempatik tonusu artıran ilaçlar Epinefrin,dopamin,TCA, isoprotorenol, kokain Vagal tonusu bloke eden ilaçlar

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TORAKS DERNEĞİ 8. YILLIK KONGRESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Toraks derne 8 yillik kongres

TORAKS DERNEĞİ8. YILLIK KONGRESİ

Dr. Oğuz Caymaz

Marmara Üniversitesi Kardiyoloji AD

Kemer-Nisan,2005


Aritmiler ve tedavi

Aritmiler ve Tedavi


Sin s ta ikardisi

Sinüs Taşikardisi

 • Anksiyete, heyecan, efor,ağrı

 • Sempatik tonusu artıran ilaçlar

  • Epinefrin,dopamin,TCA, isoprotorenol, kokain

 • Vagal tonusu bloke eden ilaçlar

  • Atropin ve diğer antikolinerjikler

 • Ateş, infeksiyonlar, sepsis

 • KKY

 • PTE

 • AMİ (yaygın Mi göstergesi)

 • Hipertiroidi

 • İntravasküler volüm kontraksiyonu

  • Kanama,diyare,dehidrasyon

 • Alkol intoksikasyonu

 • Alkol yoksunluğu

 • Hasta sinüs sendromu

  • Sinüs taşikardisi


Sin s bradikardisi

Sinüs Bradikardisi

 • Hız< 60/dk

 • Normal varyant

 • Atlet kalbi

 • Vagal tonusu artıran ilaçlar (digitalis,edrophonium) veya sempatolitikler ( beta bloker) veya diltiazem, verapamil gibi Ca kanal blokerleri

 • Hipotiroidi

 • Hiperkalemi

 • Hasta Sinüs Sendromu (Sinüs Bradikardisi)

 • Sleep apnea syndrome

 • Karotid sinus hipersensitivitesi sendromu

 • Vasovagal reaksiyonlar


Sss bradi ta ikardi

SSS,bradi-taşikardi


Toraks derne 8 yillik kongres

APB

 • Çok sık görülürler.Normal kalp ya da her tür organik kalp hastalığında görülebilir.

 • APB varlığı ve sıklığı kalp hastalığı var anlamı taşımaz.

 • Normalde emosyonel stres, hipertiroidi, kafein alımı, sempatomimetik ilaç alımı (teofilin,epinefrin)

 • APB çarpıntı hissi yaratabilir yada hiç hissedilmeyebilir.

 • Sık APB ler alta yatan kalp hastalığı varsa kalıcı A. Fibrilasyonun habercisidirler.


Toraks derne 8 yillik kongres

APB


Toraks derne 8 yillik kongres

APB


Postmi ves

PostMI VES


Psvt paroksismal supraventrik ler ta ikardi

PSVT(Paroksismal SupraVentriküler Taşikardi)

 • 3 ve daha fazla prematür supraventriküler atım.

 • PSVT > 30 “ sustained (uzamış)

 • PSVT < 30 “non-sustained (uzamamış)

 • 3 formu var

  • Atriyal taşikardi (AT)

  • Atriyoventriküler nodal reentrant taşikardi (AVNRT)

  • Atriyoventriküler reentrant taşikardi (AVRT)


Toraks derne 8 yillik kongres

MAT


A flutter

A Flutter


Tipik a flutter

Tipik A Flutter


Atipik a flutter

Atipik A Flutter


Toraks derne 8 yillik kongres

AF

 • Yaş

 • Hipertansiyon,KAH, KMP, kapak hastalıkları

 • Kalp cerrahisi sonrası

 • Miyokardit ve perikardit

 • Wolff–Parkinson–White sendromu ve SSS eşlik edebilir.

 • Alkol kullanımı, hipetiroidi

 • pulmoner hastalıklar

  • PTE

  • Sleep apnea

  • KOAH

 • Nörojenik AF

  • Vagal

  • Sempatetik

 • Familyal AF

 • “Lone” AF


Toraks derne 8 yillik kongres

 • CO % 15-20 azalır

 • 130/dk ortalama kalp hızı aylar içinde hıza bağlı sekonder KMP geliştirebilir.

 • Asemptomatik, “silent” AF (%20-25)

 • Hız kontrolü

 • Ritim kontrolü

 • Antikoagülasyon


Af bazal ve elektif testler

12 lead EKG

AC grafisi

EKO

Kapak hastalıkları

Atriyum boyutları

LVH

PAP

Perikard

Trombüs

TFT

Efor testi

KAH

HR kontrol

Holter

TEE

Sol atriyal trombüs

Erken KV için

EPS

Predispozan aritmi için

AF bazal ve elektif testler


H z kontrol

Hız kontrolü


H z kontrol oral

Hız kontrolü-oral


Toraks derne 8 yillik kongres

*Adrenerjik AF beta-bloker veya sotalol tercih edilir.†İlaç tedavisi başarısız ise NSR için non-farmakolojik tedavi düşün.


Altta yatan hastal a g re ila se imi

Altta yatan hastalığa göre ilaç seçimi


Stroke riski

Stroke riski


Postop af geli me riski

Postop. AF gelişme riski


H z vs ritim kontrol

Hız vs ritim kontrolü?

 • 3 büyük randomize çalışma

  • Ölüm

  • KV ölüm

  • CVO

  • Efor kapasitesi

  • Yaşam kalitesi

 • Bakımından iki kol arasında fark bulmadı!


Geni qrs kompleksli ta ikardi varsa mutlaka 12 lead ekg ek lmel

Geniş QRS kompleksli taşikardi varsaMUTLAKA 12 LEAD EKG ÇEKİLMELİ


Geni qrs kompleksli ta ikadi

Geniş QRS kompleksli taşikadi

 • Öykü

  • Eski MI varsa VT

  • İlk atak ve altta yatan kalp hastalığı varsa VT

  • Yıllardır oluyorsa SVT

 • Fİ (AV asosiyasyon)

  • S1 şiddeti

  • Sistolik KB

 • Vagal manevra

  • Cevap varsa SVT

 • EKG

  • Tipik dal bloğu konfigürasyonu varsa SVT


Tipik avnrt

Tipik AVNRT


Atipik avnrt

Atipik AVNRT


A ta ikardi

A. taşikardi


Ortodromik avrt

Ortodromik AVRT


Ortodromik avrt left free wall

Ortodromik AVRTleft free wall


Negatif konkordans

Negatif konkordans


Pozitif konkordans

Pozitif konkordans

B:VT, C: aberan iletili SVT


Rf ablasyon

RF ablasyon


 • Login