Toraks derne 8 yillik kongres
Download
1 / 81

TORAKS DERNEĞİ 8. YILLIK KONGRESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 337 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TORAKS DERNEĞİ 8. YILLIK KONGRESİ. Dr. Oğuz Caymaz Marmara Üniversitesi Kardiyoloji AD Kemer-Nisan,2005. Aritmiler ve Tedavi. Sinüs Taşikardisi. Anksiyete, heyecan, efor,ağrı Sempatik tonusu artıran ilaçlar Epinefrin,dopamin,TCA, isoprotorenol, kokain Vagal tonusu bloke eden ilaçlar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

TORAKS DERNEĞİ 8. YILLIK KONGRESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TORAKS DERNEĞİ8. YILLIK KONGRESİ

Dr. Oğuz Caymaz

Marmara Üniversitesi Kardiyoloji AD

Kemer-Nisan,2005


Aritmiler ve Tedavi


Sinüs Taşikardisi

 • Anksiyete, heyecan, efor,ağrı

 • Sempatik tonusu artıran ilaçlar

  • Epinefrin,dopamin,TCA, isoprotorenol, kokain

 • Vagal tonusu bloke eden ilaçlar

  • Atropin ve diğer antikolinerjikler

 • Ateş, infeksiyonlar, sepsis

 • KKY

 • PTE

 • AMİ (yaygın Mi göstergesi)

 • Hipertiroidi

 • İntravasküler volüm kontraksiyonu

  • Kanama,diyare,dehidrasyon

 • Alkol intoksikasyonu

 • Alkol yoksunluğu

 • Hasta sinüs sendromu

  • Sinüs taşikardisi


Sinüs Bradikardisi

 • Hız< 60/dk

 • Normal varyant

 • Atlet kalbi

 • Vagal tonusu artıran ilaçlar (digitalis,edrophonium) veya sempatolitikler ( beta bloker) veya diltiazem, verapamil gibi Ca kanal blokerleri

 • Hipotiroidi

 • Hiperkalemi

 • Hasta Sinüs Sendromu (Sinüs Bradikardisi)

 • Sleep apnea syndrome

 • Karotid sinus hipersensitivitesi sendromu

 • Vasovagal reaksiyonlar


SSS,bradi-taşikardi


APB

 • Çok sık görülürler.Normal kalp ya da her tür organik kalp hastalığında görülebilir.

 • APB varlığı ve sıklığı kalp hastalığı var anlamı taşımaz.

 • Normalde emosyonel stres, hipertiroidi, kafein alımı, sempatomimetik ilaç alımı (teofilin,epinefrin)

 • APB çarpıntı hissi yaratabilir yada hiç hissedilmeyebilir.

 • Sık APB ler alta yatan kalp hastalığı varsa kalıcı A. Fibrilasyonun habercisidirler.


APB


APB


PostMI VES


PSVT(Paroksismal SupraVentriküler Taşikardi)

 • 3 ve daha fazla prematür supraventriküler atım.

 • PSVT > 30 “ sustained (uzamış)

 • PSVT < 30 “non-sustained (uzamamış)

 • 3 formu var

  • Atriyal taşikardi (AT)

  • Atriyoventriküler nodal reentrant taşikardi (AVNRT)

  • Atriyoventriküler reentrant taşikardi (AVRT)


MAT


A Flutter


Tipik A Flutter


Atipik A Flutter


AF

 • Yaş

 • Hipertansiyon,KAH, KMP, kapak hastalıkları

 • Kalp cerrahisi sonrası

 • Miyokardit ve perikardit

 • Wolff–Parkinson–White sendromu ve SSS eşlik edebilir.

 • Alkol kullanımı, hipetiroidi

 • pulmoner hastalıklar

  • PTE

  • Sleep apnea

  • KOAH

 • Nörojenik AF

  • Vagal

  • Sempatetik

 • Familyal AF

 • “Lone” AF


 • CO % 15-20 azalır

 • 130/dk ortalama kalp hızı aylar içinde hıza bağlı sekonder KMP geliştirebilir.

 • Asemptomatik, “silent” AF (%20-25)

 • Hız kontrolü

 • Ritim kontrolü

 • Antikoagülasyon


12 lead EKG

AC grafisi

EKO

Kapak hastalıkları

Atriyum boyutları

LVH

PAP

Perikard

Trombüs

TFT

Efor testi

KAH

HR kontrol

Holter

TEE

Sol atriyal trombüs

Erken KV için

EPS

Predispozan aritmi için

AF bazal ve elektif testler


Hız kontrolü


Hız kontrolü-oral


*Adrenerjik AF beta-bloker veya sotalol tercih edilir.†İlaç tedavisi başarısız ise NSR için non-farmakolojik tedavi düşün.


Altta yatan hastalığa göre ilaç seçimi


Stroke riski


Postop. AF gelişme riski


Hız vs ritim kontrolü?

 • 3 büyük randomize çalışma

  • Ölüm

  • KV ölüm

  • CVO

  • Efor kapasitesi

  • Yaşam kalitesi

 • Bakımından iki kol arasında fark bulmadı!


Geniş QRS kompleksli taşikardi varsaMUTLAKA 12 LEAD EKG ÇEKİLMELİ


Geniş QRS kompleksli taşikadi

 • Öykü

  • Eski MI varsa VT

  • İlk atak ve altta yatan kalp hastalığı varsa VT

  • Yıllardır oluyorsa SVT

 • Fİ (AV asosiyasyon)

  • S1 şiddeti

  • Sistolik KB

 • Vagal manevra

  • Cevap varsa SVT

 • EKG

  • Tipik dal bloğu konfigürasyonu varsa SVT


Tipik AVNRT


Atipik AVNRT


A. taşikardi


Ortodromik AVRT


Ortodromik AVRTleft free wall


Negatif konkordans


Pozitif konkordans

B:VT, C: aberan iletili SVT


RF ablasyon


ad
 • Login