slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prezentare proiect Conferinţă internaţională 27 August 2013 Bucureşti, România

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Prezentare proiect Conferinţă internaţională 27 August 2013 Bucureşti, România - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Prezentare proiect Conferinţă internaţională 27 August 2013 Bucureşti, România. Titlul proiectului : Accesul fermierilor la actiuni de educare si formare (Farmers’ access to education and training activities)”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prezentare proiect Conferinţă internaţională 27 August 2013 Bucureşti, România' - tamira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Prezentare proiect

Conferinţă internaţională

27 August 2013

Bucureşti, România

slide2

Titlul proiectului:Accesul fermierilor la actiuni de educare si formare (Farmers’ access to education and training activities)”

Finantator: Comisia Europeana, DG Ocuparea Fortei de Munca, Afaceri Sociale si Incluziune

Apel: Masuri de informare si Training pentru organizatiile sindicale

Reference: VP/2012/002

Budget Heading: 04.03 03 02

Perioada de implementare: (11 luni) 01/10/2012 – 31/08/2013

Parteneri: EFFAT, FNSZ (Bulgaria), IG BAU (Germania), ALPA (Italia), CFE CGC Agro (Franta), Agrostar (Romania)

slide3

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea capacităţii sindicatelor din agricultură in vederea adaptarii dialogul social la schimbările din zona ocupării forţei de muncă, promovând beneficiile şi importanţa investiţiilor în resursele umane din sectorul agricol.

Obiectiv specific 1: Elaborarea unui studiu comparativ la nivelul celor cinci ţări implicate in proiect, privind practicile utilizate de acestea în ceea ce priveşte atragerea şi implicarea agricultorilor în activităţi de educare şi formare, în vederea adaptării acestora la schimbarile din zona ocuparii forţei de muncă, dar şi în ceea ce priveşte politicile naţionale care facilitează acest lucru.

slide4

Activitati desfăşurate pentru atingerea obictivului 1:

 • Definitivarea metodologiei de elaborare a studiului comparativ – elaborarea fişei de colectare a datelor;
 • Culegerea informaţiilor de la parteneri (Romania, Bulgaria, Germania, Franta si Italia);
 • Elaborarea studiului comparativ: disponibil în limbile engleza şi română şi include şi câte un rezumat redactat în limbile germană, franceză, bulgară şi italiană.
slide5

Obiectivele proiectului

 • Obiectiv specific 2: Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor la nivelul a 15 reprezentanţi ai sindicatelor din agricultură, din cinci ţări, în ceea ce priveşte asigurarea accesului agricultorilor în activităţi de educare şi formare în vederea adaptării acestora la schimbările din zona ocuparii forţei de muncă.
 • Activităţi desfăşurate pentru atingerea obictivului 2
 • Organizarea unei sesiuni de instruire pentru reprezentanţii sindicatelor din agricultură in perioada9 – 11 aprilie 2013 la Sofia, Bulgaria
slide6

Activităţi desfăşurate pentru atingerea obictivului 2

 • Sesiunea de instruire a vizat în principal:
  • înţelegerea cadrului legal european în ceea ce priveşte asigurarea accesului agricultorilor în activităţi de educare şi formare;
  • identificarea de practici şi măsuri care pot fi utilizate de către sindicatele din agricultură în vederea promovării în rândul lucratorilor din agricultură a beneficiilor şi importanţei dezvoltării de competenţe pe tot parcursul vieţii;
slide7

Activităţi desfăşurate pentru atingerea obictivului 2

 • Elaborarea a 2 planuri de actiune, dupa cum urmeaza:
  • Plan de actiune 1 - viza atragerea/facilitarea participarii agricultorilor in activitati de educare si formare in vederea adaptarii acestora la schimbarile din zona ocuparii fortei de munca;
  • Plan de actiune 2 - viza metode si practici de negociere la nivel national si european a aspectelor legate de accesul lucratorilor in agricultura la activitati de formare si educare.
slide8

Activităţi desfăşurate pentru atingerea obictivului 2

 • Organizarea unui workshop, în perioada 27 – 29 mai 2013, la Bucureşti, România
  • Prezentareaplanurilor de acţiune realizate de parteneri;
  • Selectarea celor mai bune exemple de planuri de acţiune ce vor fi transpuse în Ghidul de bune practici.
  • Realizarea unui policy brief (document politic) ce va fi adresat Comisiei Europene
slide9

Obiectivele proiectului

 • Obiectiv specific 3: Promovarea în rândul factorilor interesaţi a exemplelor de buna practică şi a măsurilor care pot contribui la asigurarea accesului agricultorilor în activităţi de educare şi formare în vederea adaptării acestora la schimbarile din zona ocuparii forţei de muncă.
 • Activităţi desfăşurate pentru atingerea obictivului 3
 • Elaborarea materialelor aferente conferinţei:
  • Ghidul de bune practiciprivind asigurarea accesului agricultorilor in activitati de educare si formare in vederea adaptarii acestora la schimbarile din zona ocuparii fortei de munca;
  • Documentul politic (policy brief) ce va fi lansat si adresat Comisiei Europene in vederea luarii unor masuri ca raspuns la problemele identificate pe parcursul proiectului in ceea ce priveste asigurarea accesului agricultorilor in activitati de educare si formare;
slide10

Activităţi desfăşurate pentru atingerea obictivului 3

 • Pregatirea şi organizarea conferinţei internaţionale cu scopul de a:
  • difuza si multiplica rezultatele proiectului si a lectiilor invatate;
  • lansa şi disemina materialele elaborate in proiect, respectiv:
   • Studiul comparativ
   • Ghidul de bune practici
   • Documetul politic (policy brief) ce va fi adresat Comisiei Europene
slide11

Efectul multiplicator al proiectului

 • Publicarea pe website-ul fiecarei organizatii partenere a:
  • prezentarii proiectului
  • studiului comparativ
  • ghidului de bune practici
  • policy brief-ului;
 • Studiului comparativ si Ghidul de bune practici sunt diseminate in cadrul prezentei conferinţei internaţionale;
slide12

Efectul multiplicator al proiectului

 • Diseminarearezultatelor si a tuturor publicatiilor elaborare in proiect in randul membrilor organizatiilor implicate in proiect;
 • Diseminarea in randul retelelor din care fac parte organizatiile partenere a tuturor publicatiilor elaborate in cadrul proiectului (via e-mail);
 • La finalul proiectului fiecare organizatie partenera va publica pe website-ul propriu o informare privind finalizarea proiectului şi rezultatele atinse.
slide13

Rezultate atinse

● Situaţia participării lucrătorilor din agricultură la acţiuni de educare şi formare luând în considerare şi oportunităţile, practicile şi obstacolele din acest domeniu, la nivelul a 5 ţări, este facută cunoscută prin intermediul Studiului comparativ în rândul membrilor grupurilor ţintă directe şi indirecte vizate de proiect;

● Reprezentanţi ai sindicatelor din agricultură din cele 5 ţări şi-au imbunătăţit cunoştinţele şi abilităţile practice în ceea ce priveşte asigurarea accesului agricultorilor la activităţi de educare şi formare în vederea adaptării acestora la schimbările din zona ocupării forţei de muncă;

slide14

Rezultate ce urmeaza a fi atinse imediat

 • ● 50 de persoane (factori interesaţi participanţi la conferinţa internaţională) dobândesc informaţii noi privind exemplele de bună practică şi măsurile care pot contribui la asigurarea accesului agricultorilor în activităţi de educare şi formare în vederea adaptării acestora la schimbările din zona ocupării forţei de muncă.
 • ● Peste 100 de alţi factori interesaţi să fie informaţi în mod indirect (via e-mail) cu privire la exemplele de bună practică şi măsurile care pot contribui la asigurarea accesului agricultorilor la activităţi de educare şi formare în vederea adaptării acestora la schimbarile din zona ocupării forţei de muncă.
slide15

Contact

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe AGROSTAR

Web site: www.federatia-agrostar.ro

Adresă e-mail: [email protected]

Adrese:

Sediul social

Piaţa. Cpt. Walter Mărăcineanu 1-3, etaj. 4, Cam. 320-321, sector.1, Bucureşti + 010155 România

Tel/fax. + 4 021.311.15.14; tel.+ 4 021.313.40.41

Departamentul Educare & Formare

StradaTheodor Sperantia, nr. 123, et.1, ap. 1.1, sector 3, Bucureşti - 030933, România

Telefon: + 4 021.311.16.86 Tel./fax: + 4 021.313.23.33

ad