Kortermaja piirkondade terviklik arendamine ja elamute renoveerimine r a k v e r e s
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 94

Kortermaja piirkondade TERVIKLIK arendamine ja elamute renoveerimine R A K V E R E S PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kortermaja piirkondade TERVIKLIK arendamine ja elamute renoveerimine R A K V E R E S. Andres Jaadla & Raul Järg linnapea peaarhitekt Rakvere Linnavalitsus 9. detsember 2011 - Tallinn. Rakvere tegevused !.

Download Presentation

Kortermaja piirkondade TERVIKLIK arendamine ja elamute renoveerimine R A K V E R E S

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kortermaja piirkondade TERVIKLIK arendamine ja elamute renoveerimine R A K V E R E S

Andres Jaadla & Raul Järg

linnapeapeaarhitekt

Rakvere Linnavalitsus

9. detsember 2011 - Tallinn


Rakvere tegevused !

Euroopa Linnapeade Pakt - raamvõrgustik mis seob linna energiaalase tegevuse üleeuroopaliselt arusaadavaks tervikuks.

Rakvere Linna Säästva Energia Kava ja käimasolevad energiatõhususe alased projektid.

Tulevikumõtted - Rakvere linnakeskkonna kujunemisest – energiatõhusate initsiatiivide baasiks.

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


Pisut endast

 • ANDRES JAADLA - 10.03.1965.

 • Tartu Ülikool õigusteaduskond 1991

 • Rakvere Linnavaraameti juhataja. 1992 -1997

 • Linnavolikogu liige. 1993 -

 • Rakvere linnapea. 2002 – 2009 november

 • Rakvere linnavolikogu aseesimees.

  2009 november – 2010 august

 • Euroopa Regioonide Komitee – Keskkonna- ja kliimamuutuste komisjoni (ENVE) liige. 2010 jaanuar -

 • Rakvere linnapea 2010 august –

 • 2011 oktoober – UBC (Union of Baltic Cities) asepresident

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


RAKVERE ...selline me oleme

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


Fakte Rakverest

 • Rakvere – suuruselt Eesti 7- 9 linn –

  ca17 600 elanikku

 • Pika ajalooga – 784 esmamainimisest 1226 / 708 linnaõigused 1302

 • Heas geograafilises asukohas riigis (ca

  100 km Tallinn,Narva, Tartu )

 • Linn tuntud innovatiivsete ettevõtmistega

 • SUMO MM, MEESTE TANTSUPIDU,

  EUROOPA SALL, PUNK LAULUPIDU... jpt.

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


RAKVERE – SÄÄSTVA LINNA TARGAD VÕIMALUSED.

 • SÄÄSTEV LINN - tuleviku kaasaegse linnaruumi arengu võtmesõna – linnal võimalus teha reaalseid tegusid – olla innovatiivne – erineda teistest – ka väike saab olla suur !

  Linna väiksus kui tugevus - muutused märgatavad

 • Energiatõhusus linnas – ka linna sisemine ressursside – reaalne kokkuhoid ja inimeste käitumisteadlikkuse tõstmine.

 • Suured EL (ka otse) rahastuse võimalused – erinevate - “ nn “ Näidislahenduste linn.

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


RAKVERE – SÄÄSTLIK LINN SUUND ENERGIATÕHUSALE LINNALE

ARENGUD JA PROJEKTID

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


Rakvere eeltööd:

 • Rakvere tüüpelamute energiatarbe analüüs - 2007

 • Rakvere linna hoonete energiakavad - 2008 (16 objekti kohta)

 • Euroopa Linnapeade Pakti algataja Eestis-2008

 • Üks esimesi liitujaid 2009

 • Rakvere linna Säästva Energia kava (valmis 1.juuni 2009, on aluseks Linnapeade paktiga kohustuseks võetud eesmärkide täitmisel).

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


Euroopa Linnapeade Pakt 2008

Rakvere ühines 2008. aasta jaanuaris Euroopa Komisjoni uue algatusega - Euroopa linnapeade paktiga

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


Linnapeade paktiga ühinemine veebruaris 2009.

Linnapeade pakt (Covenant of Mayors) on Euroopa Komisjoni algatus,mille eesmärk on tuua kokku Euroopa juhtivate linnade linnapead, et luua alaline võrgustik parimate praktikate omandamiseks ja vahetamiseks energia säästmiseks linnapiirkondades. Rakvere esimene Eesti linn, kes algatusega liitus, järgnes Tallinn. Paktile kirjutati alla 10.veebruar 2009. Paktiga ühinejad kohustuvad ületama Euroopa Liidus aastaks 2020 seatud eesmärgid, vähendades CO2 heitkoguseid oma piirkondades vähemalt 20 protsenti, rakendades selleks säästva energia tegevuskava oma pädevusse kuuluvates tegevusvaldkondades.

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


Raamvõrgustik - Linnapeade pakt (Covenant of Mayors)

on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on tuua kokku Euroopa juhtivate linnad, et luua alaline võrgustik parimate praktikate omandamiseks ja vahetamiseks energia säästmiseks linnapiirkondades. Rakvere esimene Eesti linn, kes algatusega liitus, järgnes Tallinn. Paktile kirjutas Rakvere alla 10.veebruar 2009. Paktiga ühinejad kohustuvad ületama Euroopa Liidus aastaks 2020 seatud eesmärgid, vähendades CO2 heitkoguseid oma piirkondades vähemalt 20 protsenti, rakendades selleks säästva energia tegevuskava oma pädevusse kuuluvates tegevusvaldkondades.

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


RAKVERE LINNA SÄÄSTVA ENERGIA KAVA.

 • KAVA - ESIMENE OMALAADNE EESTIS (ka EUROOPAS üks esimesi) Õppida polnud kusagilt ! valmis - 1 juuni. 2009

 • Euroopa Liidu Linnapeade paktist tulenevate ülesannete täitmiseks vajaliku baasolukorra määratlemine ja linna säästva energiamajanduse tegevuskava koostamine lähiaastateks (kuni 2020) koos tegevuste maksumuste määratlemisega.

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


Valdkonnad. Kuus reaalset tegevussuunda.

 • Soojamajandus – planeeritud arengud kaugkütteettevõttes.

 • Soojuse tarbimine – arengud linna hoonetes ja elamusektoris

 • Vee tarbimine – säästlik kasutus linna hoonetes ja elamusektoris

 • Linnatransport – taastuvate kütuste kasutamine

 • Tänavavalgustus – säästuvõimalused ja rohelise elektri kasutamine.

 • Linnaplaneerimine – säästev areng planeeringutes

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


BAASOLUKORRA MÄÄRAMINE

 • Et oleks võimalik jälgida eesmärgi poole liikumist määratleti

 • Baasolukord 2008. aasta andmete alusel.

 • Järgmisi aastaid võrreldakse baasaastaga ja saadud info näitab, kui kaugel eesmärgist ollakse (vähendada 20+% CO2 2020. aastaks võrreldes 2008. aastaga).

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


PIDEV VÕRDLUS

 • Tuuakse välja vastav CO2 heitmete suurus aastas ja kasutatud energia hulk MWh aastas.

 • Sõelutakse arenguideid, mis mõjutavad CO2 heitmeid ja energia kasutamist kõige enam, et saavutada LP eesmärk 2020.aastaks.

 • Koostatakse kava sõelale jäänud reaalsete arengute teostamiseks (maksumus, vahendite saamine, aeg)

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


RAKVERE MUUUSIKAKOOL 2008

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


RAKVERE MUUSIKAKOOL 2009 sept.

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


TULEMUSTE ANALÜÜS

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


Esimese Eesti linnana tervikuna – EE Rohelise energia kasutamine 2009 linnavalgustuses ja linna hoonetes

CO2 vähenemine 13%

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


RAKVERE SOOJUS - taastuvküte.

CO2 sääst -33%

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


VÕIMALUSED – BIODIISLI KASUTAMINE

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


RAKVERE ENERGIA ALASED EUROOPA PROJEKTID.

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


TULEMUSED - AVATUD PÄEVAD BRÜSSELIS, 5 - 8 oktoober 2009

Rakvere - Eesti omavalitsuste esindaja Avatud Päevadel oktoobris 2009. aastal, kus esineti ettekandega Rakvere- suund rohelisele linnale.

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


RAKVERE – EUROOPA ENERGIAAUHINNA VÕITJA 2010

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


TULEMUS - Euroopa Energiaauhind 2010

 • „Sustainable Energy Communities“

Rakvere - “ Euroopa Energiaauhind 2010”

Rakvere - Euroopa 6 parima nominendi hulgas

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


Program Baltic Sea Region 2007-2013

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


MEIE TULEVIKUPLAANID

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


RAKVERE – “ TARK MAJA”

 • Ülikoolide,ettevõtjate, linna ja omavalitsuste initsiatiiv

 • Kõrghariduse ja ettevõtluse sidusune tekkiv -

 • Kompetentsi ja innovatsioonikeskus

 • Intelligentse Linnaruumi Euroopa Keskus Rakveres

 • TARK

 • ENERGIASÄÄSTLIK

 • KESKKONNA-

 • SÕBRALIK

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


Eestisse planeeritavad kompetentsikeskused

Põlevkivi

Tark Maja

Terviseedendus

ja taastusravi

Väikelaevaehitus

Pärand-

tehnoloogiad

Passiivmaja

Tervise- ja

loodustooted

Puidutöötlemine

Logistika

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


Ajalooline Rakvere Pangahoone – või hoopis tulevane Rakvere “Tark Maja” ?

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


arhitektuurivõistluse võidutöö Alver Arhitektid OÜpealtvaade

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


Energiasäästlik mõtlemine lasteaiast Rakvere Linna Algkool

Eesti - Šveitsi koostööprogrammi abil madala energiatarbega lastesõbralikuks

hooneks

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


KENA LASTEAED RAKVERES – VÕI MIS ?!

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


LINNA TÄNAVAVALGUSTUSEARENGUKAVA

 • Rakverel – kaasaegne tänavavalgustuse arengukava

 • Automatiseerimine

 • Säästlikkus (LED tehnoloogia, päikeseenergia – uuslahendused, pargid

 • Keskonnasõbralikkus

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


RAKVERE RAHVAPARKNÄIDIS LED - ENERGIA JA VALGUSPARK

 • LED pargivalgustuse näidislahendused

 • LED – kunstvalgustuse näidislahendused

 • PÄIKE ja VESI energiaallikad – pargivalgustus – päikese - ja hüdroenergiast

 • Keskkonnasõbralikud ja innovatiivsed pargikujunduselemendid

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


RAHVAPARKtulevane ENERGIAPARK?

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


ENERGIASÄÄSTUPARK EUROOPAS

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


RAKVERE VELOCITY 2012


RAKVERE - JALGRATTALINN

 • 2009 RAKVERE - Üldplaneering - Kergliiklusteede arengukava

 • Rakvere suurusega linn sobib Eesti rattakasutuse kompaktseks mudellinnaks

 • RATAS ON MUGAV -

 • Jalgrattaühendused - looksid –

  “Suur Rakvere” – Sõmeru –Vinni - Päide – Haljala - ca 5000 inimest

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011


Rattalinn – juba pronksis - POISS JALGRATTAL

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011

Rakvere – VeloCity 2012


URB. ENRGY

Kortermajade renoveerimine ja ümbruse uuendamine

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid46


PROJEKTI TAUST

 • Linn tegeleb teadlikult elamumajanduse arendamisega

 • Hea elukeskkond tagab rahuloleva linlase ja toob linna töövõimelisi inimesi, loob võimaluse täiendavate töökohtade tekkeks

 • Toetame nii uuselamuehitust kui vana elamufondi renoveerimist. Koostöö Eesti Korteriühistute Liiduga ja Rakvere Majaomanike Seltsiga

 • Linn on koos teadusasutustega läbi viinud põhjalikud baasuuringud rahvastiku koosseisu, liikumiste, tõmbealade kohta. Tehtud on prognoosid aastani 2030

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid47


MEIE SOOVIKS ON

 • KOMPLEKSNE RENOVEERIMINE – turul olevatest võimalustest teavitamine ja nende maksimaalne ärakasutamine

 • UUENEMISVALMIDUS – uudsete lahenduste teadvustamine, neist kinnihaaramine ning rakendamine linnaruumis

 • USK ÜHISTEGEVUSSE, USK INIMESESSE – ka keerulistel ja rasketel aegadel leiab üheskoos lahendusi

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid48


EESMÄRK

 • Ühiselt planeerida linna üks suurema asustustihedusega kvartaleid

 • Planeerida Seminari tänav kaasaegseks linnaruumiks – lineaarpark + renoveeritud hoonestus

 • Renoveerida ühiselt ja targalt piirkonnas toimivad korteriühistud, 18 maja, 8 hoone tüüpi, 900 korterit, ca 2000 inimest

 • Mitte lihtsalt renoveerida – vaid

  • ARHITEKTUURSELT SOBIVALT / UUENDUSLIKULT

  • TARGALT / SÄÄSTLIKULT / OTSTARBEKALT

  • KOMPLEKSSELT

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid49


MIKS ?

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid50


 • kõige suurema elanike tihedusega ala linnas

 • 18 korterelamut

 • 8 erinevat tüüpi korterelamut

 • ~900 korterit

 • pindala 1,8 km²

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid51


Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid52


Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid53


SEMINARI tn.

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid54


TÄNANE

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid55


Rakvere linna tüüpsete kortermajade seisukorra ja energiasäästu võimaluste hinnang Viidi läbi sotsioloogiline uuring piirkonna elanike võimaluste ja vajaduste hindamiseks kortermajade renoveerimisel2010 viidi läbi rahvusvaheline arhitektuurikonkurss nii piirkonna kui ka majade renoveerimise ideelahenduste saamiseks

PROTSESS

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid56


2011 – Linn korraldas 18 ühistule ühise energiaauditi läbiviimiseKõik 18 maja said professionaalse arhitektuurse eskiislahenduse (ühistutele tasuta), mis pole mitte tüüplahendused vaid ühtse kontseptsiooni järgi linnaruumi ja teineteisega sobivad lahendused, mis pakuvad lisaväärtust ja arhitektuurseid erisusi (avarad aknad, juurdeehitatud rõdud ja jalgrattahoidlad)Võeti tööle spetsiaalne projektijuht/nõustaja 18 maja viimiseks renoveerimiseni (ainulaadne Eestis)Igale majale personaalne lähenemine ja isiklik abistamine kogu protsessi vältelAbi toetuste vormistamisel (osalemine üldkoosolekutel, suhtlemine korteriomanike, arhitekti, projekteerija, ekspertidega)Võimalikud mitme maja renoveerimise ühishanked jne...Tänaseks päevaks on 4 korteriühistut võtnud vastu otsuse renoveerida ning käib ehitusprojekti koostamine

PROTSESS

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid57


MAJADE RENOVEERIMINE

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid58


MIKS ?

roheline-tee.blogspot.com

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid59


8 TÜÜPI MAJU

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid60


www.tesenergyfacade.com

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid61


UTOOPIAD / IDEED / ?????

Paneelmaja ei pea välja nägema

igav ega kole

Loob täiendavat lisaväärtust

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid62


LISAVÄÄRTUSED

Väljaulatuv rõdu - lisab eluruumi

Täiendavad mugavused pinkide näol

Hoiukohad jalgratastele

Elumaja esteetiline väärtus suureneb

Kinnisvara väärtus suureneb

Sisekliima pareneb

Elamismugavus suurem

NU-NU Arhitektuur

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid63


ARHITEKTUURIVÕISTLUS

VÕIDUTÖÖD

„Elementaalne” autorid: Kai Süda, Diana Taalfeld ja Risto Parve OÜ KARISMA Arhitektid

„Linna Metsa” autorid: Kadri Klementi, Aet Ader, Grete Soosalu, Kaidi Õis, Karin Tõugu, Mikk Meelak ja Kalle Komissarov

OSTUAUHIND: „Roheline Konstruktor” autorid Mihkel Tüür, Ott Kadarik ja Villem Tomiste Arhitektuuribüroo KOSMOS OÜ

OSTUAUHIND: „Liinid” autorid Eva Kedelauk, Kristel Niisuke, Maie Raud, Kristiina Remmelkoor, Olav Remmelkoor ja Siim Tiisvelt

OSTUAUHIND: „Fake Forest” autorid: Lea Järve- Eronen, Erik Joasare ja Tiina Tuulik Arhitektuuribüroo Järve & Tuulik

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid64


PAKUTUD IDEELAHENDUSED

OSTUAUHIND: „

VÕISTLUSTÖÖ Baruto” autorid Anna-Liisa Unt, Martin Mc Lean, Robert Kähr ja Tiit Sild Sport OÜ

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid65


Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid66


VÕIDUTÖÖ „Linna Metsa”

autorid: Kadri Klementi, Aet Ader, Grete Soosalu, Kaidi Õis, Karin Tõugu, Mikk Meelak ja Kalle Komissarov

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid67


TÄNA

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid68


HOMME

NU-NU Arhitektuur

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid69


MAJADE VAHELINE RUUM

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid70


Monte Laa park Austrias

Tänavast kujundada LINEAARPARK

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid71


SEMINARI tn. strateegia “A”

VÕIDUTÖÖ „Linna Metsa”

autorid: Kadri Klementi, Aet Ader, Grete Soosalu, Kaidi Õis, Karin Tõugu, Mikk Meelak ja Kalle Komissarov

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid72


Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid73


VÕISTLUSTÖÖ „Linna Metsa”

autorid: Kadri Klementi, Aet Ader, Grete Soosalu, Kaidi Õis, Karin Tõugu, Mikk Meelak ja Kalle Komissarov

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid74


Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid75


VÕISTLUSTÖÖ „Linna Metsa”

autorid: Kadri Klementi, Aet Ader, Grete Soosalu, Kaidi Õis, Karin Tõugu, Mikk Meelak ja Kalle Komissarov

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid76


Võistlustöö „Elementaalne” autorid: Kai Süda, Diana Taalfeld ja Risto Parve OÜ KARISMA Arhitektid

SEMINARI tn. strateegia “B”

Võidutöö „Elementaalne” autorid: Kai Süda, Diana Taalfeld ja Risto Parve OÜ KARISMA Arhitektid

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid77


SEMINARI tn. strateegia “B”

Võidutöö „Elementaalne” autorid: Kai Süda, Diana Taalfeld ja Risto Parve OÜ KARISMA Arhitektid

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid78


SEMINARI TN HOMME

OÜ KARISMA Arhitektid; Kai Süda, Diana Taalfeld ja Risto Parve

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid79


LAHENDUSI SEMINARI TÄNAVALE

Eva Kedelauk, Kristel Niisuke, Maie Raud, Kristiina Remmelkoor, Olav Remmelkoor ja Siim Tiisvelt

Lea Järve- Eronen, Erik Joasare ja Tiina Tuulik; AB Järve & Tuulik

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid80


LAHENDUSI SEMINARI TÄNAVALE

SEMINARI TN HOMME

Võistlustöö: Roheline Konstruktor

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid81


LIIKLUSSKEEM

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid82


LIIKLUSSKEEM

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid83


Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid84


KOMMUNIKATSIOON

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid85


 • INFORMEERIMINE ja KAASAMINE

 • artiklid ajalehtedes

 • reklaamikampaaniad

 • kohtumised ühistute esimeestega ja juhatuse liikmetega

 • kohtumised elanikega

 • personaalne suhtlemine ühistu juhatuse liikmete ja elanikega

 • osalemine juhatuse ja ühistu üldkoosolekutel

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid86


FINANTSEERIMINE

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid87


FINANTSEERIMINE

enne laenu

kümneaastase laenuga

muud kulud

netopindala 3000 m²

remondifond

sääst 30%

laenumakse

laen 200 000 EUR

küttekulu

intress 4,0%

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid88


2 000 m² kortermaja, 20-aastane laen, intress 3,8%, küttekulud 60 EUR/MWh

FINANTSEERIMISE DIAGRAMM

LAEN

ÜLDKULUD

KÜTE

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid89


ALTERNATIIV ???

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid90


ALTERNATIIV ???

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid91


KREDEx

Mirja Adler /Eluaseme ja energiatõhususe divisioni juht/

Heiki Parve /Energiasäästu projektijuht/

Rakvere Linnavalitsus

Andres Jaadla /linnapea/

Raul Järg /peaarhitekt/

Anu Oja /välissuhete spetsialist/

Olev Karu /projektijuht/

Balti Korteriühistute Liit

Marit Otsing /nõukogu esimees/

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid92


KOKKUVÕTE

RENOVEERIMINE ON VÄLTIMATU

Ainus tee pikas perspektiivis ära hoida slummistumist on RENOVEERIMINE

KOMPLEKSNE LÄHENEMINE

Et saavutada täisväärtuslik ja konkurentsivõimeline elukeskkond on teemale vaja läheneda kompleksselt

KOV INITSIATIIV ON HÄDAVAJALIK

Kohalikul omavalitsusel on võtmeroll, et muutuv keskkond oleks väärikas ja nägus ega oleks kakofooniline

VAJAB LÄHEB RAHA

Protsessi toimimiseks on vajalik märkimisväärne hulk rahalist ressurssi, lisaks tänasele tuleks leida vahendeid ka majade vahelise ruumi uuendamiseks

KAASAMINE JA INFORMEERIMINE

Elanike kaasamine, informeerimine ja veenmine on võtmetähtsusega tegur, kuigi see on väga ajakulukas, selleks on vaja eraldi inimesi

OLEME HEA MEELEGA VALMIS JAGAMA SAADUD

KOGEMUST JA TEADMISI!

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011 slaid93


TÄNAme TEID

Andres Jaadla

Rakvere linnapea

[email protected]

Raul Järg

Rakvere peaarhitekt

[email protected]

Andres Jaadla & Raul Järg 9. dets 2011

Марит Отсинг, Рауль Ярг – 17.09.2009 – 94


 • Login