multimedia application in business bcom 3301 3 2 2 5
Download
Skip this Video
Download Presentation
บทที่ 7 (ต่อ) การสร้าง Animation ด้วย โปรแกรม Adobe Flash

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 181

บทที่ 7 (ต่อ) การสร้าง Animation ด้วย โปรแกรม Adobe Flash - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

วิชา การประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจด้วยมัลติมีเดีย ( Multimedia Application in Business) รหัสวิชา BCOM 3301 3(2-2-5).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' บทที่ 7 (ต่อ) การสร้าง Animation ด้วย โปรแกรม Adobe Flash' - tamira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
multimedia application in business bcom 3301 3 2 2 5

วิชา การประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจด้วยมัลติมีเดีย (Multimedia Application in Business)รหัสวิชา BCOM3301 3(2-2-5)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555ผู้สอน อ. เล็กฤทัย ขันทองชัย โทร. (085)138-6677 ห้อง 925/1E-mail :[email protected]โฮมเพจประจำวิชา : http://msci.chandra.ac.th/lrk/

7 animation adobe flash

บทที่ 7 (ต่อ) การสร้าง Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Flash

slide3
ความต้องการระบบคอมพิวเตอร์

ความต้องการระบบของโปรแกรม Flash CS3

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผลกลางระดับ Pentium 4,Core Duo 1 GHz ขึ้นไป

ระบบปฏิบัติการ Windows XP ServicePack2 หรือ Windows Vista

หน่วยความจำ (RAM) อย่างต่ำ 512 MB (แนะนำให้ใช้ 1 GB)

เนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 2.5 GB จอภาพสีที่ความละเอียด

1024 x 768 pixels (32 bit)

3

slide4
วิทยากร : อ.เล็กฤทัยขันทองชัย
slide5
การสร้างไฟล์ด้วยการกำหนดรูปแบบเองการสร้างไฟล์ด้วยการกำหนดรูปแบบเอง

Flash Document ไฟล์รูปแบบปกติ ที่ใช้สร้างงานแอนนิเมชันทั่วไป

Flash Slide Presentationไฟล์งานที่เหมาะกับการสร้างงานนำเสนอ

Flash Form Application ใช้สร้างฟอร์มสำหรับทำเป็นโปรแกรมใช้งานทั่วไป

ActionScript File เป็นหน้าต่างที่ไว้เขียนสคริปต์เพียงอย่างเดียว

ActionScriptCommunication Fileเขียนไฟล์เพื่อติดต่อกับเชิร์ฟเวอร์

Flash JavaScriptFile เหมาะสำหรับงานเขียนสคริปต์ที่ทำงานร่วมกับ JavaScript หรือ API

Flash Project เป็นการรวมกลุ่มงานที่สร้างทั้งหมด ให้ออกมาเป็น Project ไฟล์

slide6
แนะนำโปรแกรม
 • Flash เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้าง ภาพเคลื่อนไหวโดยใช้หลักการของ Vector Graphic
 • ปัจจุบันนิยมสร้างไฟล์ Flash เพื่อใช้ในการนำเสนองานมัลติมีเดียบนเว็บ (SWF )

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide7
ประเภทของกราฟิก
 • Bitmap

เป็นภาพที่เกิดจากจุดสีจุดเล็ก ๆ ที่เรียกว่า Pixel

ประกอบกันเป็นรูปร่างบนพื้นที่ที่มีลักษณะเป็น

ตาราง จะมีปัญหาภาพแตกเมื่อมีการขยายภาพ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide8
ประเภทของกราฟิก(ต่อ)
 • Vector

ใช้สมการทางคณิตศาสตร์

เป็นตัวสร้างภาพ เมื่อขยายภาพ

ความคมชัดของภาพก็จะยังคงเดิม

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

flash
หลักการทำงานของ Flash

ขั้นตอนที่ 1

นำเข้าภาพกราฟิกหรือ

ภาพที่สร้างขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 3

ทำการสร้าง Animation

โดยจะใส่เสียง หรือ Script

ขั้นตอนที่ 2

แปลงส่วนประกอบต่าง ๆ

ให้เป็น Symbol

ขั้นตอนที่ 4

Publish ออกมาเป็น

ชิ้นงาน

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

flash1
นามสกุลของ Flash
 • *.fla (Flash Movie)
  • เป็นไฟล์ที่ได้จากการสร้างชิ้นงานใน Flash ที่สามารถนำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
 • *.swf (Shockwave Flash)
  • เป็นไฟล์ที่ Flash สร้างขึ้นหลังจากการแสดงผลออกมา
  • สามารถดูผลการแสดงได้โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรม Flash
 • ในการ Publish จะมีการสร้างไฟล์ .html เพิ่ม เพื่อเป็นตัวเรียกใช้ไฟล์ *.swf ขึ้นมาให้ทำงาน

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

flash8
การเข้าสู่โปรแกรม Flash8
 • Start
  • Programs
   • Adobe Master Collection CS5
    • Adobe Flash Professional CS5

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide12
ส่วนประกอบหน้าจอโปรแกรมส่วนประกอบหน้าจอโปรแกรม

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

toolbox
การแสดง / ซ่อน Toolbox
 • เมนู Window  Tools

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

panels
การแสดง / ซ่อน Panels
 • Window  เลือก Panels ต่าง ๆ
 • กดปุ่ม F4 เพื่อซ่อน

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

toolbox1
Selection : ใช้เลือก เคลื่อนย้ายวัตถุ

Subselection : ใช้ปรับแต่งเส้น

Line : ใช้สร้างเส้น

Lasso : ใช้เลือกวัตถุ

Pen : ใช้วาดเส้นตรงหรือเส้นโค้ง

เครื่องมือต่าง ๆ (Toolbox)

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

toolbox2
Text : ใช้สร้างตัวอักษร

Oval : ใช้สร้างวงกลม วงรี

Rectangle:ใช้สร้างรูปสี่เหลี่ยม

Pencil : ใช้วาดเส้น

Brush : ใช้ระบายสี

เครื่องมือต่าง ๆ (Toolbox) ต่อ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

toolbox3
Free Transform : ใช้ปรับขนาดและเปลี่ยนแปลงรูปทรงวัตถุ

Fill Transform : ใช้ปรับแต่งเฉดสี

Ink Bottle : ใช้กำหนดสีเส้น

Paint Bucket : ใช้กำหนดสีพื้นให้วัตถุ

Eyedropper : ใช้ดูดสี

เครื่องมือต่าง ๆ (Toolbox) ต่อ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

toolbox4
Eraser : ใช้ลบส่วนของวัตถุ

Hend : ใช้เลื่อนหน้าจอ

Zoom : ใช้ย่อขยาย มุมมอง

Option : เป็นที่กำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือต่าง ๆ

เครื่องมือต่าง ๆ (Toolbox) ต่อ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide19
การสร้างชิ้นงานใหม่
 • เมนู File  New
 • Ctrl + N

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide20
การกำหนดคุณสมบัติเอกสารการกำหนดคุณสมบัติเอกสาร
 • เมนู Modify  Document
  • Dimensions : ขนาดของเอกสาร
  • Background Color : สีพื้นหลัง
  • Frame Rate : จำนวน Frame ที่แสดงต่อวินาที

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide21
การกำหนดคุณสมบัติเอกสาร(ต่อ)การกำหนดคุณสมบัติเอกสาร(ต่อ)
 • Ruler units : หน่วยของไม้บรรทัด
 • Make Default : บันทึกค่าที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นค่ามาตราฐาน

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide22
การปรับการแสดงขนาดพื้นที่ทำงานการปรับการแสดงขนาดพื้นที่ทำงาน
 • เลือกขนาดที่ต้องการ
 • Show Frame : แสดงขนาดชิ้นงานให้พอดีกับพื้นที่ว่าง

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide23
เมนู View > Rulers

ลากเส้นไม้บรรทัดมาไว้ใช้

ถ้าไม่ต้องการใช้ก็ลากเก็บไว้ที่เดิม

การเรียกใช้ ไม้บรรทัด

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

hand tool h
Hand Tool (H)
 • ใช้ในการเลื่อนดูข้อมูล

ในกรณีที่ใช้ Tool ใดๆ แล้วต้องการใช้ Hand Tool

ให้กด Space bar ค้างไว้

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

zoom tool

ขยาย

ย่อ

Zoom Tool

ใช้ ย่อ – ขยายหน้าจอ ดูที่ Option

กด Alt ค้างขณะคลิก จะได้การ Zoom Tool ตรงกันข้าม

Zoom 100% ให้ double click ที่เครื่องมือ Zoom

Zoom เท่าขนาดพื้นที่ให้ double click ที่เครื่องมือ Hand

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide26
การวาดภาพ
 • Line : ใช้วาดเส้นตรง
 • Oval : ใช้วาดวงกลม, วงรี
 • Rectangle : ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยม
 • Pen : ใช้วาดเส้นโค้ง

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

oval tool
Oval Tool
 • ใช้วาดวงกลม หรือวงรี
 • กำหนดรูปแบบที่ Properties

กด Shift ค้างขณะวาด จะได้วงกลม

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

rectangle tool
Rectangle Tool
 • ใช้วาดสี่เหลี่ยมมุมเหลี่ยม หรือมุมโค้ง

กด Shift ค้างขณะวาด จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัส

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

line tool
Line Tool
 • ใช้วาดเส้น
 • กำหนดรูปแบบที่ Properties

ถ้าต้องการให้เส้นตรง ให้กด Shift ค้างขณะวาด

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

arrow tool

ใช้ปรับโค้ง

ใช้ย้ายจุด

Arrow Tool

ใช้เลือก หรือปรับแต่งรูปทรงวัตถุ

 • - ใช้เลือกวัตถุ
 • - ย้ายวัตถุ
 • คัดลอกวัตถุ
 • (กด Alt ขณะย้าย)

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

arrow tool1

Snap

Smooth

Straighten

Arrow Tool (ต่อ)
 • Option Bar

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

rectangle tool1
Rectangle Tool

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

free transform tool
Free Transform Tool

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

free transform tool1

Rotate

Distort

Scale

Envelope

Free Transform Tool

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide35
การปรับขนาดวัตถุ
 • เลือกวัตถุ
 • เมนู Modify  Transform  Scale

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide36
การหมุนวัตถุ
 • เลือกวัตถุ
 • เมนู Modify  Transform  Rotate

Rotate 90 CW

Rotate 90 CCW

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide37
การพลิกกลับภาพ
 • เลือกวัตถุ
 • เมนู Modify  Transform
  • Flip Vertical : บนลงล่าง
  • Flip Horizontal : ซ้ายไปขวา

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide38

กำหนดสีเส้น

กำหนดสีพื้น

สลับระหว่าง สีเส้นกับสีพื้น

ไม่กำหนดสี

สีที่เป็น Default

การปรับแต่งสีวัตถุ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

workshop
Workshop

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide40
การบันทึกเอกสาร
 • เมนู File  Save as
 • ระบุแหล่งที่เก็บไฟล์
 • ตั้งชื่อไฟล์
 • OK

** จะได้นามสกุล .fla **

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide41
การเปิดไฟล์เก่า
 • เมนู File  Open

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

pencil tool

ปรับให้เส้นตรง

ปรับให้เส้นโค้ง

แทบจะไม่ปรับ

Pencil Tool
 • ใช้วาดเส้น

กด Shift ค้างขณะวาด จะเส้นตรงในแนวตั้งและแนวนอน

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

brush tool

กำหนดว่าจะ Lock ไม่ใช้สี

แบบเฉดหรือไม่

กำหนดลักษณะการทาสี

เลือกขนาดของ Brush

เลือกรูปทรงของ Brush

Brush Tool
 • ใช้ทาสีพื้นให้กับวัตถุ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

brush tool1

ระบายสีโดยทับทั้งสีพื้นและสีเส้นระบายสีโดยทับทั้งสีพื้นและสีเส้น

ระบายสีพื้นไม่ทับสีเส้น

ระบายสีนอกบริเวณวัตถุ

ระบายสีเฉพาะส่วนที่เลือก

ระบายสีเฉพาะในบริเวณกลุ่มที่คลิกเริ่มต้น

Brush Tool

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

eraser tool

เลือกรูปแบบของ Eraser

ลบทั้งสีพื้นและสีเส้น

ลบเฉพาะสีพื้น

ลบเฉพาะเส้น

ลบเฉพาะสีพื้นที่ถูกเลือก

ลบเฉพาะในบริเวณกลุ่มที่คลิกเริ่มต้น

ลบส่วนที่คลิกทั้งหมด

Eraser Tool
 • ใช้ลบวัตถุ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

ink bottle tool
Ink Bottle Tool
 • ใช้ใส่สีเส้นโดย Click ที่ขอบวัตถุ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

paint bucket tool

กำหนดว่าจะ Lock ไม่ใช้สีแบบเฉดหรือไม่

Paint Bucket Tool
 • ใช้ใส่สีพื้นของวัตถุ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

dropper tool

หากชี้ที่เส้นขอบ เป็นการดูดสีเก็บไว้ที่ Stroke Color

หากชี้ที่พื้นวัตถุ เป็นการดูดสีเก็บไว้ที่ Fill Color

Dropper Tool
 • ใช้ดูดสีมาเก็บไว้ใช้งาน

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide49
การปรับแต่ง การไล่สี
 • เมนู Window > Color Mixer
 • Linear การไล่สีแนวเส้นตรง
 • Radial การไล่สีแนวรัศมี
 • (ใส่แนวการไล่สี ได้สูงสุด 8 สี)
 • Bitmap การใช้รูปภาพ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide50
การปรับแต่ง การไล่สี(ต่อ)
 • การเพิ่มสี
 • คลิกขวาที่
 • เลือก Add Swatch

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

fill transform tool
Fill Transform Tool
 • ปรับแต่งทิศทางการไล่เฉดสี

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide52
ตัวอย่าง

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

pen tool

เพิ่ม point

จบการวาดเส้นโค้งแล้ว

ลบ point

ใช้วาดเส้นโค้ง ณ. จุดใดๆ

ปรับเส้นโค้งเป็นเส้นตรง

เส้นโค้งนั้น ยังไม่จบการทำงาน

Pen Tool
 • ใช้วาดเส้นโค้ง ซึ่งสามารถปรับโค้งขณะวาดได้ โดยกดเมาส์ค้างแล้วปรับโค้ง

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

subselection tool
Subselection Tool
 • ใช้ปรับแต่งเส้น Path

กด Alt ค้างแล้วลากที่จุด จะทำให้จุดปรับโค้งได้

กด Shift ค้างแล้วลากปรับโค้ง จะได้มุม 45 องศา

กด Alt ค้างแล้วลากปรับโค้ง จะปรับแขนเดียว

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide55
การคัดลอกวัตถุ
 • เลือกวัตถุ
 • เมนู Edit  Copy , Edit  Paste

หรือ

 • เลือกวัตถุ
 • กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วลากวัตถุ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide56
การจัดตำแหน่งวัตถุ
 • เลือกกลุ่มวัตถุ
 • เมนู Window  Design Panels Align

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide57
การรวมกลุ่มวัตถุ
 • เลือกกลุ่มวัตถุ
 • เมนู Modify  Group
 • Ctrl + G

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

text tool
Text Tool
 • ใช้พิมพ์ข้อความ
 • ให้ลากเป็นกรอบข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการ
 • สามารถเลือกชนิดตัวอักษร ใส่สี ปรับขนาดได้

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide59
การจัดรูปแบบตัวอักษร
 • ที่ Properties

ชนิดตัวอักษร

ตำแหน่งข้อความ

ขนาดตัวอักษร

ตัวหนา

ตัวเอียง

ลักษณะการพิมพ์

สีตัวอักษร

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide60
การแยกองค์ประกอบภาพ
 • เลือกภาพที่ต้องการ
 • เมนู Modify  Break Apart
 • Ctrl + B

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide61
การนำภาพมาใช้งาน
 • เมนู File  Import  Import to stage
 • เลือกไฟล์ภาพ
 • คลิกปุ่ม Open

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

lasso tool

เลือกกลุ่มสีที่ใกล้เคียงกัน ขึ้นกับการกำหนดค่า

กำหนดค่าขอบเขตการเลือก

เลือกโดยการคลิกเมาส์วาดเส้นต่อเนื่อง

Lasso Tool
 • ใช้เลือกวัตถุ (ใช้เมาส์ลากวาด)

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide63

แนะนำ Timeline และFrame Key Frame

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

timeline
Timeline
 • Timeline คือ ส่วนที่เป็นตารางเวลา ที่ใช้สำหรับกำหนดการสร้าง Animation ในแต่ละช่วงเวลา

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

keyframe
การกำหนด Keyframe
 • Keyframe คือ Frame ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหา

การแทรก Keyframe

 • เลือก Frame ที่ต้องการ
 • เมนู Insert  Timeline  Keyframe หรือ
 • กดปุ่ม F6

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

keyframe1
การลบ Keyframe
 • เลือก Keyframe ที่ต้องการ
 • คลิกขวา เลือก Clear Keyframe หรือ
 • กดปุ่ม Shift + F6

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

frame
การแทรก Frame
 • Frame คือ ส่วนที่มีเนื้อหาเดียวกับ Keyfarme ที่อยู่ด้านซ้าย

การแทรก Frame

 • เลือกตำแหน่งเฟรมที่ต้องการ
 • เมนู Insert Timeline  Frame หรือ
 • กดปุ่ม F5

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

frame1
การลบ Frame
 • เลือก Frame ที่ต้องการลบ
 • คลิกขวา เลือก Remove Frames หรือ
 • กดปุ่ม Shift + F5

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

blank keyframe
Blank Keyframe
 • คือการ keyframe ที่ยังไม่มีเนื้อหา
 • เมนู Insert  Timeline  Blank Keyframe

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide70

Animation พื้นฐานของ Flash

 • Frame by Frame
 • Motion Tween
 • Shape Tween

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

frame by frame
Frame By Frame
 • สร้างวัตถุ
 • กำหนด Keyframe ใหม่ (F6)
 • ปรับแต่งวัตถุให้เคลื่อนที่ทีละ 1 Step

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide72
การแสดงภาพเคลื่อนไหว
 • กดปุ่ม Enter

การแสดงแบบวนรอบ

 • เมนู Control  Loop playback

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

motion tween
Motion Tween
 • Move  เคลื่อนที่
 • Scale  ย่อ-ขยาย
 • Rotate  หมุน
 • Effect  เปลี่ยนสี

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

motion tween move
Motion Tween  Move
 • สร้างวัตถุในเฟรมที่ 1
 • Insert Timeline Create Motion Tween หรือ คลิกขวา Create Motion Tween

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide75

Motion Tween  Move (ต่อ)

 • เลือกเฟรมสุดท้าย (เฟรมที่ 15)
 • กดคีย์ F6 (Insert  Timeline Key Frame)

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

motion tween move1
Motion Tween  Move (ต่อ)
 • ลากวัตถุไปตำแหน่งที่ต้องการ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

motion tween scale
Motion Tween  Scale
 • สร้างวัตถุในเฟรมที่ 1
 • Insert  Timeline Create Motion Tween หรือ คลิกขวา  Create Motion Tween

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

motion tween scale1
Motion Tween  Scale
 • เลือกเฟรมสุดท้าย (เฟรมที่ 15)
 • กดคีย์ F6 (Insert  Timeline Key Frame)

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

motion tween scale2
Motion Tween  Scale
 • ปรับขนาดวัตถุตามต้องการ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide80

สร้างลูกบอลกระดอนลงพื้นสร้างลูกบอลกระดอนลงพื้น

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

motion tween rotate
Motion Tween  Rotate
 • สร้างวัตถุในเฟรมที่ 1
 • Insert Timeline Create Motion Tween หรือ คลิกขวา Create Motion Tween

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

motion tween rotate1
Motion Tween  Rotate
 • เลือกเฟรมสุดท้าย (เฟรมที่ 15)
 • กดคีย์ F6 (Insert  Timeline Key Frame)

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

motion tween rotate2
Motion Tween  Rotate
 • หมุนวัตถุไปตำแหน่งที่ต้องการ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

motion tween1
การปรับแต่ง Motion Tween
 • Click เลือก Frame เริ่มต้น

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

motion tween2
การปรับแต่ง Motion Tween (ต่อ)
 • เลือก Keyframe (ด้านซ้าย)
 • ปรับแต่งที่ Properties
 • Ease : อัตราเร่ง
  • ค่าบวก : จากเร็วไปช้า
  • ค่าลบ : จากช้าไปเร็ว

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

motion tween3
การปรับแต่ง Motion Tween (ต่อ)
 • Rotate : กำหนดให้มีการหมุน
  • CW : หมุนตามเข็มนาฬิกา
  • CCW : หมุนทวนเข็มนาฬิกา

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

motion tween4
การปรับแต่ง Motion Tween (ต่อ)
 • Times : กำหนดจำนวนครั้ง
 • Orient to path : กำหนดให้วัตถุหมุนโค้งตาม path
 • Synchronize : กำหนดให้สัมพันธ์กัน
 • Snap : กำหนดให้วัตถุเคลื่อนไปติดเส้น path

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

motion tween effect
Motion Tween  Effect
 • การกำหนด Effect ให้กับวัตถุ
 • เลือก Frame
 • เลือกวัตถุ
 • ที่ Properties

ไม่เปลี่ยนแปลง

สว่าง/มืด

เปลี่ยนสี

โปร่งใส

ค่าต่างๆ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide89

กำหนดให้วัตถุค่อยๆ แสดงแล้วหายไป

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide90

การสร้างภาพเคลื่อนไหวการสร้างภาพเคลื่อนไหว

แบบ Shape Tweening

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

shape tween
Shape Tween
 • สร้างวัตถุที่เฟรมที่ 1
 • เลือกเฟรมสุดท้าย (เฟรมที่ 15)
 • กดคีย์ F6 (Insert  Timeline Key Frame)

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide92

สร้างวัตถุที่สอง และลบวัตถุแรกออก

 • เลือก Frame เริ่มต้น
 • ที่ Properties เลือก Shape

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide93
แสดงทิศทางการเคลื่อนที่วัตถุแสดงทิศทางการเคลื่อนที่วัตถุ
 • คลิกเฟรมที่ต้องการแสดง
 • คลิก Tool

Onion Skin

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide94
แสดงโครงร่างการเคลื่อนที่วัตถุแสดงโครงร่างการเคลื่อนที่วัตถุ
 • คลิกเฟรมที่ต้องการแสดง
 • คลิก Tool

Onion Skin Outlines

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide95
การกำหนดจำนวนโครงร่างการกำหนดจำนวนโครงร่าง

ขยาย หรือ ลด

ขอบเขตของ Markers

Modify Onion Markers

ให้แสดงตำแหน่งของ

Markers เสมอ

ช่วยยึด Markers ไม่ให้เคลื่อนตาม Playhead

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

keyframe2
แก้ไขวัตถุพร้อมกันหลายๆ Keyframe

1. เลือก

Onion All

2. เลือก Edit Multiple Frames

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide97

การทำงานกับ

Layer

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

layer
การทำงานกับ Layer
 • Layer เป็นเหมือนแผ่นใสวางซ้อนกัน เพื่อแยกการทำงานในแต่ละ Layer ออกจากกันอย่างชัดเจน
 • ในแต่ละ Layer จะสามารถทำ Motion Tween ได้เพียงหนึ่ง Motion Tween เท่านั้น

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

layer1
การแทรก Layer
 • เมนู Insert  Layer
 • หรือ คลิกที่

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

layer2
การเปลี่ยนชื่อ Layer
 • ดับเบิ้ลคลิก ที่ชื่อ Layer ที่ต้องการ
 • พิมพ์ชื่อ Layer ใหม่
 • กดปุ่ม Enter

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

layer3
การลบ Layer
 • เลือก Layer ที่ต้องการ
 • คลิกขวาเลือก Delete Layer
 • หรือ คลิกที่

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide102
การสลับตำแหน่งของเลเยอร์การสลับตำแหน่งของเลเยอร์
 • ลากเมาส์ที่เลเยอร์ที่ต้องการเปลี่ยนลำดับ
 • ลากไปปล่อย ณ ตำแหน่งใหม่

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

layer4
การควบคุม Layer
 • Layer ที่กำลังทำงานอยู่
 • ซ่อน / แสดง Layer
 • Lock Layer
 • Outline

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide104

การสร้างภาพเคลื่อนไหวการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ตามลายเส้น

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

guide layer
Guide Layer
 • Insert >> Motion Guide
 • คลิกเลือก Guide Layer
 • ใช้ Pen Tool สร้างเส้น Path

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

guide layer1
Guide Layer (ต่อ)
 • ปรับแต่งเส้น Path ตามความต้องการ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide107

การสร้างภาพเคลื่อนไหวการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ด้วย (Mask Layer)

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

layer mask
Layer Mask คืออะไร?
 • การสั่งให้มองเห็น Layer ที่อยู่ใต้ Layer Mask เพียงบางส่วนที่ Layer Mask กำหนดไว้ให้เท่านั้น

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

layer mask1
การใช้งาน LayerMask แบบข้อความ
 • New เอกสารใหม่
 • Modify  Movie
 • กำหนด Width = 510 และ Height = 200
 • OK

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

layer mask2
การใช้งาน LayerMask แบบข้อความ(ต่อ)
 • Layer 1
  • ใช้ Rectangle Tool วาดเท่าพื้นที่ Stage
  • กำหนดสีเข้ม
  • คลิกเฟรมที่ 30 กดคีย์ F5

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

layer mask3
การใช้งาน LayerMask แบบข้อความ(ต่อ)
 • Insert Layer (Layer 2)
  • พิมพ์ข้อความตามต้องการ
  • กำหนดขนาดตัวอักษร และสีอ่อน
 • ( ปกติจะแทรกเฟรมให้เลย ถ้าไม่มีต้องแทรกเอง )

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

layer mask4
การใช้งาน LayerMask แบบข้อความ(ต่อ)
 • Insert Layer (Layer 3)
 • วาดวงกลมวางที่ต้นข้อความ
 • Double Click ที่วงกลม
 • Modify >> Group (Ctrl + G)
 • คลิกเฟรมที่ 15 กดคีย์ F6
 • ลากวงกลมวางที่ท้ายข้อความ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

layer mask5
การใช้งาน LayerMask แบบข้อความ(ต่อ)
 • คลิกขวา  Create Motion Tween
 • คลิกเฟรมที่ 30
 • ลากวงกลมวางที่ต้นข้อความ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

layer mask6
การใช้งาน LayerMask แบบข้อความ(ต่อ)

คลิกขวาที่ Layer 3

Mask

Enter เพื่อดูผลลัพธ์

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

mask layer
สร้าง Mask Layer ในภาพ
 • File  Import  Import to Stage
 • เลือกภาพที่ต้องการ
 • ปรับขนาดภาพให้พอดีกับ Stage
 • คลิกเลือกภาพ
 • Modify  Convert to Symbol

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

mask layer1
ตั้งชื่อ Symbol

เลือก Graphic  OK

Window  Panels  Effect

เลือก Brightness กำหนดให้ภาพดูมืดๆ

คลิกเลือกเฟรม 30 กดคีย์ F5

สร้าง Mask Layer ในภาพ (ต่อ)

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide117

คลิกขวาที่ Layer Insert Layerเฟรม 1

 • วาดวงกลม

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide118

คลิกเฟรม 10>> กดคีย์ F6

 • Insert >> Motion Tween
 • เลื่อนวงกลมไปด้านขวา

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide119

คลิกเฟรม 20 >> กดคีย์ F6

 • เลื่อนวงกลมไปด้านล่าง

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide120

คลิกเฟรม 30 >> กดคีย์ F6

 • เลื่อนวงกลมไปมุมบนขวา

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide121

คลิกขวาที่ Layer 3  Mask

กด Enter

ทดสอบ Movie

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide122

Symbol & Instance

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

symbol
Symbol

คือ ภาพนิ่ง (Graphic)

ภาพเคลื่อนไหว (Movie) หรือ

ปุ่ม (Button) ที่ใช้เป็นต้นฉบับ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

instance
Instance

คือ Symbol ที่นำมาใช้งาน

(การกระทำต่างๆของ Symbol)

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

symbols
ประเภทของ Symbols
 • Graphic
 • Movie Clip
 • Button

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

graphic

Ctrl + F8

การสร้าง Graphic

Insert  New Symbol

 • ตั้งชื่อ Symbol
 • เลือก Graphic
 • OK

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

scene
การสลับไปทำงานกับ Scene

คลิกเพื่อแสดง Scene

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

symbol1

Ctrl + L

การใช้งาน Symbol ที่สร้าง
 • สลับไปในส่วนของ Scene
 • เมนู Window  Library
 • ลากปุ่มวางใน Scene

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

movie clip
การสร้าง Movie Clip

Insert  New Symbol

 • ตั้งชื่อ Symbol (Rec)
 • เลือก Movie Clip
 • OK

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide130

วาดรูปสี่เหลี่ยมไม่มีสีพื้นขนาดเล็กวาดรูปสี่เหลี่ยมไม่มีสีพื้นขนาดเล็ก

 • คลิกเลือกเฟรม (เฟรม 20) กดคีย์ F6
 • ปรับขนาดสี่เหลี่ยมให้ใหญ่ขี้น
 • กำหนด Shape Tween

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide131

คลิกเลือกเฟรม (เฟรม 25) กดคีย์ F6

 • กำหนดสีเส้นเป็นสีขาว
 • กำหนด Shape Tween

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide132

สลับไปที่ Scene

 • Window  Library (Ctrl + L)
 • ลาก Movie Clip วางใน Scene
 • Control  Test Movie

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

movie

Ctrl + Enter

การทดสอบ Movie

Control 

Test Movie

Shock Wave File

เมื่อทำการ Test Movie จะเกิดไฟล์ (.swf)

ซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถแสดงผลด้วยตัวเอง

(ไม่ต้องใช้ Flash เปิด)

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

button symbol
การสร้าง Button Symbol

Insert  New Symbol

 • ตั้งชื่อ Symbol (Next Button)
 • เลือก Button
 • OK

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

button
สถานะของ Button
 • Up คือเมื่อปล่อยปุ่มเมาส์
 • Over คือเมื่อเมาส์อยู่เหนือปุ่ม
 • Down คือเมื่อกดปุ่มของเมาส์
 • Hit คือพื้นที่ที่ปุ่มจะทำงาน

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide136

สร้างวัตถุ เพื่อใช้เป็นปุ่ม (ใน frame ส่วน Up)

 • เลือก Time line ในส่วน Over
 • กดคีย์ F6 แล้วกำหนดสีของวัตถุใหม่

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide137
การกำหนดการทำงานกับปุ่มการกำหนดการทำงานกับปุ่ม

คลิกขวาที่ปุ่ม Action

 • กำหนดการทำงานให้กับปุ่ม

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

actions play
Actions  Play

กำหนดให้ Movie ทำงาน

Actions  Stop

กำหนดให้ Movie หยุดทำงาน

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

event button
Event ของ Button
 • Press เมื่อกดปุ่ม
 • Release เมื่อปล่อยปุ่ม
 • Release Outsideกดบนปุ่มแล้วปล่อยปุ่มด้านนอก
 • Key Press [ ] เมื่อกดคีย์ตามที่ระบุ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

event button1
Event ของ Button (ต่อ)

Event ของ Button

 • Roll Over เมื่อเมาส์อยู่ด้านบน
 • Roll Out เมื่อเลื่อนเมาส์ออก
 • Drag Over เมื่อลากเมาส์ออก แล้ว ลากไปอยู่ด้านบนปุ่ม
 • Drag Out เมื่อลากเมาส์ออกจากปุ่ม

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

actions go to
Actions  Go To

ใช้กระโดดข้ามไปยัง Scene หรือ Frame

 • Scene : ระบุชื่อ scene ที่จะไปทำงาน
 • Type : กำหนดรูปแบบของเฟรม
 • Frame : ระบุค่า ตำแหน่ง หรือ label
 • gotoAndPlay หรือ gotoAndStop

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

actions get url
Actions  Get URL

ใช้โหลดไฟล์ที่ระบุ

 • URL : ระบุเป้าหมายเพื่อที่จะโหลดไฟล์
 • Window : ระบุหน้าต่างที่จะแสดง

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide144

Ctrl + F8

สร้างวงกลมให้เลื่อนตามเมาส์สร้างวงกลมให้เลื่อนตามเมาส์
 • Insert  New Symbol
 • กำหนดชื่อ Symbol (Move Mouse)
 • เลือก Movie Clip
 • OK

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide145

วาดวงกลมตรงเครื่องหมายบวก (+)

 • คลิกขวาที่เฟรม 1  Actions

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

actions startdrag
Actions >> startDrag

กำหนดว่าจะทำอะไรเมื่อเริ่ม Drag Mouse

 • Target : ระบุค่าตำแหน่งที่จะทำงาน
 • Constrain to rectangle : ขอบเขตการทำงาน
 • Lock mouse to center : ตำแหน่งเมาส์ตรง +

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide147

+ Actions Movie Clip Control

 start Drag

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide148

สลับไปส่วน Scene

 • Window  Library (Ctrl + L)
 • ลาก Movie Clip วางใน Scene
 • Control  Test Movie

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide149

Ctrl + F8

ให้วัตถุเคลื่อนที่เฉพาะพื้นที่ที่กำหนดให้วัตถุเคลื่อนที่เฉพาะพื้นที่ที่กำหนด
 • Insert  New Symbol
 • กำหนดชื่อ Symbol (Move Area)
 • เลือก Movie Clip
 • OK

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide150

วาดวงกลมตรงเครื่องหมายบวก (+)

 • สลับไปส่วน Scene
 • Window  Library (Ctrl + L)
 • ลาก Movie Clip วางใน Scene

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

instance1
กำหนดชื่อให้ Instance
 • คลิกเลือก Movie Clip
 • ตั้งชื่อที่ Properties

ball

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide152

คลิกขวาที่เฟรม 1  Actions

 • + Actions Movie Clip Control

 startDrag

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide153

Top

Left

Right

Bottom

startDrag (“ball”, true, 0, 0, 200, 200) ;

 • Control  Test Movie

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

symbol2
การเรียกใช้งาน Symbol มาตรฐาน
 • Window  Common Libraries

Buttons

Graphics

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide155
การกำหนดการทำงานกับเฟรมการกำหนดการทำงานกับเฟรม

คลิกขวาที่ Keyframe

Actions

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide156

Ctrl + F8

การทำงานกับเมาส์
 • Insert New Symbol
 • กำหนดชื่อ Symbol (Rec Button)
 • เลือก Button
 • OK

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide157

วาดสี่เหลี่ยมตรงเครื่องหมายบวก (+)

 • กำหนดสีเส้นและสีพื้นเป็นสีขาว และ กำหนดค่า Alpha เป็น 0%

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide158

Insert  New Symbol

 • กำหนดชื่อ Symbol (Rec Movie)
 • เลือก Movie Clip
 • OK
 • Window  Library (Ctrl + L)

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide159

ลาก Rec Button วางตรงเครื่องหมาย +

 • เลือกเฟรม 2 กดคีย์ F6
 • ลบ Button ออก แล้ววาดสีเหลี่ยม เส้นสีดำขนาดเล็กแทน

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide160

เลือกเฟรม 20 กดคีย์ F6

 • ปรับขนาดสีเหลี่ยมให้ใหญ่ขึ้น
 • กำหนด Shape Tween

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide161

เลือกเฟรม 25 กดคีย์ F6

 • เปลี่ยนสีเส้นเป็นสีขาว Alpha = 0%
 • กำหนด Shape Tween

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide162

Double Click

 • คลิกขวาที่เฟรม 1  Actions

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide163

คลิกขวา Button ที่เฟรม 1 Actions

 • + Movie Control  goto

2

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide164

Event Mouse

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide165

สลับไปส่วน Scene

 • Window  Library (Ctrl + L)
 • ลาก Rec Movie วางใน Scene จนเต็ม
 • Control  Test Movie

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

movie1
กำหนดให้ลากวัตถุใน Movie ได้
 • Insert>> New Symbol
 • กำหนดชื่อ Symbol (eye1)
 • เลือก Button
 • OK
 • วาดรูปตา ตามต้องการ

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide167

สลับไปส่วน Scene

 • ลาก eye1 วางใน Scene
 • คลิกเลือกตั้งชื่อ Instance

Pic1

Control >> Test Movie

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide168

+ Movie Clip Control  startDrag

 • กำหนด Target เป็นชื่อ Instance
 • Event Mouse เลือก Press

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide169

คลิกเครื่องหมายปีกกาด้านล่างคลิกเครื่องหมายปีกกาด้านล่าง

 • + Movie Clip Control  stopDrag
 • Event Mouse เลือก Release

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide170
การใส่ไฟล์เสียง
 • Import ไฟล์เสียง (.wav,.mp3) เก็บใน Library
 • Window  Library (Ctrl + L)
 • คลิกเลือกเฟรมจาก layer ที่จะใส่เสียง
 • ดูที่ Properties

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide171

เลือกเสียง ที่ต้องการ

เลือกรูปแบบการแสดง

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide172

Sound : เลือกไฟล์เสียง

 • Effect
  • None : เล่นเสียงตามปกติ ลำโพงดังทั้งด้านขวาและซ้าย
  • Left Channel : ลำโพงดังเฉพาะด้านขวา
  • Right Channel : ลำโพงดังเฉพาะด้านซ้าย
  • Fade Left to Right : เป็นการเล่นเสียงจากด้านซ้ายแล้วค่อยๆ เปลี่ยนมาเป็นด้านขวา

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide173

Fade Right to Left : เป็นการเล่นเสียงจากด้านขวาแล้วค่อยๆ เปลี่ยนมาเป็นด้านซ้าย

 • Fade In : ค่อยๆ เพิ่มความดังของเสียงเป็นลำดับ
 • Fade Out : ค่อยๆ ลดความดังของเสียงเป็นลำดับ
 • Custom : ผู้ใช้กำหนดเอง [ Edit… ]

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide174

Sync

  • Event : วนเล่นเสียงใหม่เมื่อวนเฟรมใหม่ แม้เสียงเก่าจะยังคงค้างอยู่ก็ตาม
  • Start : เล่นเสียงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจบ แม้ว่าจะวนเฟรมอีกกี่รอบก็ตาม
  • Stop : ใช้กำหนดให้หยุดเสียง
  • Stream : เสียงจะเล่นและหยุดตามเฟรม
 • Loop : กำหนดจำนวนรอบของเสียง

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

slide175

ปรับรูปแบบเสียงตามต้องการ ปรับรูปแบบเสียงตามต้องการ

จุดจบเสียง

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

scene1
การแทรก Scene เพิ่ม
 • Insert  Scene

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

scene2
การทำงานกับ Scene
 • Modify Scene

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

scene3
การทดสอบเฉพาะ Scene
 • Control Test Scene

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

movie web

F12

การทดสอบ Movie บน Web
 • เมนู File  Publish Preview

HTML

จะสร้างไฟล์ .swf และไฟล์ .html ให้ด้วย

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

exe file
การสร้าง exe file
 • File  Publish Settings
 • คลิกเลือก Windows Projector (.exe)
 • คลิกปุ่ม Publish
 • คลิกปุ่ม OK

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

export image
การ Export Image
 • File  Export Image
 • กำหนดชื่อไฟล์
 • เลือกชนิดของไฟล์
 • Save

วิทยากร : อ.เล็กฤทัย ขันทองชัย

ad